החיפוש הניב 1160 תוצאות

על ידי האחד בא לגור
אתמול, 20:45
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: קושיא בדין שליח לדבר עבירה - קידושין מג
תגובות: 15
צפיות: 120

Re: קושיא בדין שליח לדבר עבירה - קידושין מג

כפי שכבר הזכרתי לעיל, הדבר ברור שגם הנוב"י מודה שאם המצב לפנינו שהוא עומד לקיים את השליחות , בכה"ג ברור שאין בזה התראת ספק ואילו התרו בו שיחזור מהשליחות ולא חזר בו הרי נענש, ולא מיירי אלא ששלחו באופן שאין לפנינו את המצב שהוא עומד לעשות את השליחות. והראיה הברורה לזה היא שהרי כך שנינו במכות כ : תני תנ...
על ידי האחד בא לגור
אתמול, 16:49
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 964
צפיות: 27023

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

לא שאלתי על בדיקת המים, שאלתי אם תיאסר על פי העדים? והרי איסור קינו"ס הוא גם כשאינה יכולה לשתות. לא התכוונתי לשתיה בפועל, ברור שגם  כשהשתיה נמנעת בפועל יש כאן דין קינוי וסתירה.  כוונתי היתה, שכל דינא דקינוי וסתירה הוא כלפי דין ספק שחל על הבעל ע"י הסתירה, (וכשאי אפשר להשקות נשאר כאן ספק ) אבל במקום ...
על ידי האחד בא לגור
אתמול, 15:17
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: קושיא בדין שליח לדבר עבירה - קידושין מג
תגובות: 15
צפיות: 120

Re: קושיא בדין שליח לדבר עבירה - קידושין מג

זה לא התראת ספק , אנו מתרים בו שאם השליח יעשה על דעתך עכשיו אתה חייב מיתה, וזה שיתכן שהשליח לא יעשה זה לא התראת ספק , בדיוק כמו שכל אדם שמתרים בו שאם יעשה עבירה יענש זה לא התראת ספק אולי הוא לא יעשה את העבירה.(זה שהוא לא שולט בודאות על העבירה ויתכן שגם אם ירצה היא לא תיעשה, זה לא קשור להתראת ספק ) .
על ידי האחד בא לגור
אתמול, 13:51
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 964
צפיות: 27023

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

למה? גם אם הבעל ראה יכול להיות נידון, הגיעו ב' עדים והעידו שהבעל ואשתו שהו יחדיו באופן שהבעל ודאי ראה את אשתו ונכנס עוד אדם, והעדים עצמם לא ראו מה היה, רק את הסתירה עצמה הם ראו. והנידון יהיה כלפי בי"ד אם לאוסרה על בעלה על פי העדים.   אלא אם אתה מתכוון לסברות חיצוניות של אין אשה מעיזה וכיו"ב? או שהב...
על ידי האחד בא לגור
אתמול, 13:47
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: קושיא בדין שליח לדבר עבירה - קידושין מג
תגובות: 15
צפיות: 120

Re: קושיא בדין שליח לדבר עבירה - קידושין מג

שי גולד כתב:
אתמול, 09:45
בשליחות שהיא לא נתינת כח אלא רק ציווי לעשות את המעשה עבורי - ייסדו האחרונים שמועיל ביטול רק בפני השליח.
נכון מאוד,  ואה"נ  חיוב מיתה בידי אדם יהיה רק בכה"ג שהוא בפניו ויכול לבטל את השליחות .
 
על ידי האחד בא לגור
אתמול, 02:09
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: קושיא בדין שליח לדבר עבירה - קידושין מג
תגובות: 15
צפיות: 120

Re: קושיא בדין שליח לדבר עבירה - קידושין מג

שי גולד כתב:
24 יוני 2019, 23:26

ואם יתרו את המשלח, אזי מתי - בזמן ביצוע השליחות לכאו' אין תוכן להתראה כי זה לא בידו, ובזמן המינוי זהו התראת ספק, וצ"ע
למה אי אפשר להתרות את המשלח בשעת המעשה -שיחזור בו מהשליחות ויבטלנה ?
 
על ידי האחד בא לגור
אתמול, 01:20
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 964
צפיות: 27023

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

יסלח לי מר, האם הוא סבור כי בעל ואשתו ששוהים במקום סתירה ונכנס לשם אדם אחר שקינא בעלה ממנו האם יהא נחשב לקינו"ס? לענ"ד ישתקע הדבר ולא יאמר. מחול לך מחול לך מחול לך.  אני אכן כך סבור . ואנא לפני שאתה משקיע דברים,נא הבא הוכחות ואל תמציא סברות כריסיות, (כמובן שכל הנידון הוא בכה"ג שיתכן שהבועל בא עליה ...
על ידי האחד בא לגור
אתמול, 00:54
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 964
צפיות: 27023

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

רק המנ"ח לומד כן ברמב"ם ודבריו מחודשים. יותר מתקבל לומר ברמב"ם דדווקא אם נסתרה עם שנים שכלפי שניהם יש דין קינו"ס בזה לא הוי רשות הרבים ועכ"פ אשה ובעלה יחדיו ודאי לא שייך בה סתירה עם אחר.  לא המנ"ח לומד כך ברמב"ם, אלא כך כתוב מפורש ברמב"ם. (המנ"ח רק הציע פרשנות למה הוא עדיין רה"י, אבל העובדה שזה רה"...
על ידי האחד בא לגור
אתמול, 00:43
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 964
צפיות: 27023

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

למעשה, אינני מבין כלל את דבריך, מה שייך שלא תתבטל הסתירה אם הבעל בא עליה? והרי ג' אנשים כבר הוי רשות הרבים. בענין טומאה דספק סוטה, כלל לא ברור שמספיק ג ' אנשים בשביל שיהיה בו דין רה"ר, אמנם דעת הרשב"א והר"ן שיש בזה דין רה"ר, אבל דעת הרמב"ם שבג' הוא עדיין רה"י, וכן הוא דעת הירושלמי. רק המנ"ח לומד כן...
על ידי האחד בא לגור
אתמול, 00:30
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 964
צפיות: 27023

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

זקן ויושב בישיבה כתב:
24 יוני 2019, 09:20
למעשה, אינני מבין כלל את דבריך, מה שייך שלא תתבטל הסתירה אם הבעל בא עליה? והרי ג' אנשים כבר הוי רשות הרבים.
בענין טומאה דספק סוטה, כלל לא ברור שמספיק ג ' אנשים בשביל שיהיה בו דין רה"ר, אמנם דעת הרשב"א והר"ן שיש בזה דין רה"ר, אבל דעת הרמב"ם שבג' הוא עדיין רה"י, וכן הוא דעת הירושלמי.
על ידי האחד בא לגור
24 יוני 2019, 02:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נטל ידיו ונגע ביד תינוק או קטן שהגיע לחינוך.
תגובות: 0
צפיות: 25

נטל ידיו ונגע ביד תינוק או קטן שהגיע לחינוך.

כתב שולחן ערוך אורח חיים הלכות נטילת ידים סימן קסב   אם נגע בהם אחר שלא נטל ידיו, בעודם לחות מן המים, צריך לנגבם ולחזור וליטול, שהרי זה טימאם  ע"י המים שעליהם.  ומקורו מדברי הג"מ ברכות פ"ח . והסתפקתי : הנוגע ביד תינוק האם נטמאה ידיו, משום שיש לומר שמה שיד חבירו מטמאה אותו, היינו משום שאף חבירו יש בו...
על ידי האחד בא לגור
24 יוני 2019, 02:08
פורום: הלכה ומנהג
נושא: למה מכסים את הגז עם בלעך
תגובות: 12
צפיות: 130

Re: למה מכסים את הגז עם בלעך

המשנה ברורה סימן רנג כתב שראוי להחמיר גם במצטמק ויפה לו כל שמשביח את התבשיל וכשיטת הרמב"ם אף תלמידי החזו"א שפסק בהחלט כחנניה דכל שנתבשל  כמאכל ב"ד אין בזה איסור שהיה, מ"מ  מקפידים על גרופה וקטומה (אמנם בבלעך שלנו יש כאן עוד נושא , מכיון שדעת החזו"א שאין לו דין גרו"ק,אלא שבזה כמדומה שלא כל תלמידיו ק...
על ידי האחד בא לגור
24 יוני 2019, 01:32
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: ספק רודף
תגובות: 15
צפיות: 133

Re: ספק רודף

בענין בא במחתרת שיש ספק אם בא להורגו, סוגיא שלמה שנינו  בסנהדרין עב:  כאן - באב על הבן, כאן - בבן על האב. וכתב שם רש"י אב הבא על הבן - במחתרת, מספק אל יהרגהו בנו, דודאי רחמי האב על בנו ואפילו הוא מציל ממונו לא יהרגהו, הלכך דמים לו עד שיודע לך כשמש שהוא אכזרי עליך ושונאך. בן על האב - וכל שכן איניש דע...
על ידי האחד בא לגור
23 יוני 2019, 22:08
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 964
צפיות: 27023

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

זקן ויושב בישיבה כתב:
23 יוני 2019, 22:05
האחד בא לגור כתב:
23 יוני 2019, 22:04
זקן ויושב בישיבה כתב:
23 יוני 2019, 21:53

הבעל עובר, הבועל לא עובר כל זמן שהוא בתוך הסתירה.
פעם ... לא יודע כמה. 
האם גם אחרי שהבעל בא עליה (בהנחה שלא ממציאים סברות כריסיות והסתירה ממשיכה ) גם אז הבועל לא עובר ??
ברור. סליחה שלא פירטתי.
והתורה אמרה ונטמאה אחד לבעל ואחד לבועל .(לא יכול להיות שהבעל עובר על איסור והבועל לא).
 
על ידי האחד בא לגור
23 יוני 2019, 22:04
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 964
צפיות: 27023

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

אכן כן. מאיפה המצאתי שנגמרה הסתירה אם הבעל בא עליה? מסברא... מה אכן כן ? יעבור הבועל או לא ? אם אתה מודה שכן -אין שום משמעות שהבעל בא עליה , אלא כיון שאם היה בא עליה היה עובר - גם הבועל עובר  ולי נראה מסברא, שאם ממציאים דינים מהבטן ,אין ראוי לקרוא לזה סברא  הבעל עובר, הבועל לא עובר כל זמן שהוא בתוך...
על ידי האחד בא לגור
23 יוני 2019, 21:49
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 964
צפיות: 27023

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

לא הבנתי, הבעל ודאי עובר, הסתירה אינה קשורה כלל לביאתו, [מבחינת הבעל הרי זה כבר אחר הסתירה] ורק הבועל שהסתירה מטמאת מכח ביאתו אינו עובר בביאתו [בכלל נראה לי שאם הבעל בא עליה כבר נפסקה הסתירה]  אם כוונתך לשאול שאם כבר שהה כדי ביאה לכאורה כבר נגמרה הסתירה, אבל כמדומה שיש ראיות בסוטה לא כך, אלא כל שנמ...
על ידי האחד בא לגור
23 יוני 2019, 21:42
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 964
צפיות: 27023

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

גם הבועל אם יבוא עליה פעם אחרת יעבור בעשה דונטמאה, אבל כל זמן שהביאה היא בתוך אותה סתירה והיא היא הביאה שמכוחה חל דין ונטמאה לא מסתבר לומר דעובר משום ונטמאה.  דיברתי על הבעל ! ובאותה הסתירה !  כמובן שאין שום הגיון שאם הסתירה נמשכה שעה והבעל בא עליה בתוך זמן זה אין  הוא עובר, ואם הפסיקה הסתירה  הוא ...
על ידי האחד בא לגור
23 יוני 2019, 21:31
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 964
צפיות: 27023

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

הסיבה שזה לא נכון לענ"ד [וכך ההרגשה הישרה] הוא משום שאף אם הסתירה עצמה היא הטומאה אבל כמובן זהו משום שזה סתירה לביאה, ואם כן הביאה היא השלמת הסתירה, לא שייך לחלק את הסתירה מהביאה לומר שבסתירה נטמאה וכבר בא על טמאה, כיון שכל הטומאה שבסתירה הוא מכח אפשרות הביאה ודו"ק.  יפה שאתה מנכס לעצמך את הבעלות ע...
על ידי האחד בא לגור
23 יוני 2019, 20:44
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 964
צפיות: 27023

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

עשה של ונטמאה לבועל, אם נאמר שגם הם עצמם מצווים בעשה זה על אף שיודעים האמת. [זה רק לחידודי, לאמיתו של דבר איני חושב שזה נכון]. יפה! אכן לכך התכונתי . אני סבור שזה אכן נכון לאמיתה של הלכה (כמובן רק לדעות שהם אסורים גם אם הם יודעים את האמת).  ואליבא דרבי אליעזר ודאי, אליבא דרבי יהושע יש לדון . אדרבה ...
על ידי האחד בא לגור
23 יוני 2019, 14:44
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 964
צפיות: 27023

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

עשה של ונטמאה לבועל, אם נאמר שגם הם עצמם מצווים בעשה זה על אף שיודעים האמת. [זה רק לחידודי, לאמיתו של דבר איני חושב שזה נכון]. יפה! אכן לכך התכונתי . אני סבור שזה אכן נכון לאמיתה של הלכה (כמובן רק לדעות שהם אסורים גם אם הם יודעים את האמת).  ואליבא דרבי אליעזר ודאי, אליבא דרבי יהושע יש לדון . אדרבה ...
על ידי האחד בא לגור
23 יוני 2019, 01:23
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 964
צפיות: 27023

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

חידה למונחים במסכת סוטה : איזה עוד איסור דאורייתא עוברים האיש והאישה הנסתרים במקרה שהיה ביאה ,מלבד איסור אשת איש. יש לציין שזה לא לכל הדעות . עשה של ונטמאה לבועל, אם נאמר שגם הם עצמם מצווים בעשה זה על אף שיודעים האמת. [זה רק לחידודי, לאמיתו של דבר איני חושב שזה נכון]. יפה! אכן לכך התכונתי . אני סבו...
על ידי האחד בא לגור
21 יוני 2019, 02:34
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 964
צפיות: 27023

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

חידה למונחים במסכת סוטה :
איזה עוד איסור דאורייתא עוברים האיש והאישה הנסתרים במקרה שהיה ביאה ,מלבד איסור אשת איש.
יש לציין שזה לא לכל הדעות .
על ידי האחד בא לגור
21 יוני 2019, 02:26
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: יהרג ואל יעבור במלבין פני חבירו סוטה י:
תגובות: 13
צפיות: 322

Re: יהרג ואל יעבור במלבין פני חבירו סוטה י:

שלום ברשותכם אביע את דעתי בענין. בדין של מוטב לו לאדם למות ולא להלבין את פני חבירו - לא נאמר שביוש זהו כמו מיתה שהרי לא מצינו שזהו נחשב פיקו"נ ואין ע"ז דין של וחי בהם. אלא זהו ענף בסברת המאי חזית באיסור רציחה שענינו הוא שמירה על חיי אדם שבזה לא יתכן שהתורה תתיר עבור שהצלת נפש של אחר. וגם הלבנת פנים...
על ידי האחד בא לגור
21 יוני 2019, 02:04
פורום: בית המדרש
נושא: דברים תמוהים הצריכים תלמוד - לא יאומן
תגובות: 19
צפיות: 246

Re: דברים תמוהים הצריכים תלמוד - לא יאומן

אשמח לקבל תשובות מחו"ר בית המדרש. בספר ברית מנוחה - (נודע חשיבותו הגדולה אצל רבינו האר"י), והוא היה אחד מהראשונים או מהגאונים. ושם כתב בהקדמה כמה   דברים מתמיהים לכאורה ח"ו , ואציין כמה שאלות ואשמח לשמוע מה יש לכבודו ליישב את לשונו, ושכמ"ה.    1)  שם כתב, כי עתניאל מסר את הספר הנכחי לאהוד, ואהוד לב...
על ידי האחד בא לגור
19 יוני 2019, 14:22
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: בדין סוטה אחר קינוי וסתירה כלפי טומאת מגע
תגובות: 18
צפיות: 184

Re: בדין סוטה אחר קינוי וסתירה כלפי טומאת מגע

יוספי כתב:
19 יוני 2019, 13:39
א. דעת הנודב"י שבכל ספק טומאה לא נאמן עד אחד ברגלים לדבר. לכאו'. (תשובה לאחד בא לגור).
אתה נראה לי מתבלבל, הנידון של הנוב"י הוא לגבי הנאמנות של עד אחד לומר שהיה ודאי טומאה .
אבל הנידון כאן הוא הפוך, שהעד אחד רוצה לטהר, על זה מדבר השמעתתא, לא ידוע לי על נוב"י בענין .
על ידי האחד בא לגור
18 יוני 2019, 20:35
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: 'תרתי לריעותא' האם הוא מדאורייתא או מדרבנן?
תגובות: 11
צפיות: 171

Re: 'תרתי לריעותא' האם הוא מדאורייתא או מדרבנן?

בענין ושניהם לא למדוה אלא מסוטה, הרי הראשונים מבארים שהכוונה את מה שאפשר ללמוד מסוטה לומדים ואת מה שמחולק מסוטה מחלקים. ובכן, לענין רשות היחיד אכן לומדים מסוטה ואין צריך כלל לתר"ל וזהו לימוד מסוטה, [וברשות היחיד ודאי הוא טומאה דאורייתא] לענין רשות הרבים אמרינן דאף דספק ברשות הרבים טהור, וזה אף מדרב...
על ידי האחד בא לגור
18 יוני 2019, 14:44
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: 'תרתי לריעותא' האם הוא מדאורייתא או מדרבנן?
תגובות: 11
צפיות: 171

Re: 'תרתי לריעותא' האם הוא מדאורייתא או מדרבנן?

אם כוונתך לתוס' כתובות עה: אז שם זה להיפך לפטור את הבעל מממון - תשלומי כתובה. תוס' שם דנו אם לא היה חזקה דממונא ! דהיינו שהאשה מגיעה עם כתובה ביד,ואנחנו מפסידים אותה בלי שהבעל מוחזק, ע"י תרתי לריעותא . איך יכול להיות שרבנן יאמרו לקולא? שורפין על התרומה יכול להיות גם בדרבנן, כמבואר בתוס' דף ב. שדין ...
על ידי האחד בא לגור
18 יוני 2019, 02:46
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 964
צפיות: 27023

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

מה באמת הפשט ?
איך מבקשים מיגו להוציא... ?
אינני זוכר אם חשבתי על זה לבד או שמעתי פעם ...
אבל ההסבר הוא שגם כשעמ"י בגלות - הם נמצאים תחת ידי הקב"ה . כך שאין כאן הוצאה לרשות אחרת .
על ידי האחד בא לגור
18 יוני 2019, 02:43
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 964
צפיות: 27023

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

איש מזרע אהרן כתב:
18 יוני 2019, 02:40
האחד בא לגור כתב:
18 יוני 2019, 02:29
היכן מצאנו שמתפללים שיהיה מיגו להוציא ...??
פרוק ית ענך מגו גלותא


ליתר דיוק - ואפיק ית עמך מגו גלותא - מגו להוציא !