החיפוש הניב 919 תוצאות

על ידי אלימלך
13 יוני 2019, 13:02
פורום: ענינו של יום
נושא: האם יש מקור לומר שכעת יש 40 יום יותר מיוחדים מאלול - כי בהם מתכוננים לקבלת הלוחות ראשונות.
תגובות: 29
צפיות: 316

Re: האם יש מקור לומר שכעת יש 40 יום יותר מיוחדים מאלול - כי בהם מתכוננים לקבלת הלוחות ראשונות.

ב"ה כעת מצאתי מקור ! נא להתבונן לפני שדוחים על הסף... וכעת נדון רק לפי הטעם הראשון של קבלת התורה. אם ימים אלו אינם בעלי משמעות - יוצא דבר מוזר ביותר - שכל אדם שעבר על התורה בכל אותה תקופה עד יום כיפור ומתן לוחות שניות לא היה חייב מלקות [וכאמור רק להטעם הראשון שזה בגלל מתן תורה שניתנה ב40 יום]. והרי...
על ידי אלימלך
12 יוני 2019, 21:14
פורום: אקטואליה
נושא: 'השקפת בעלי בתים' שורש פורה ראש ולענה
תגובות: 1
צפיות: 93

'השקפת בעלי בתים' שורש פורה ראש ולענה

הערה: אין כונתי כלל למה שמכונה כיום בעלי בתים אלא למה שאכתוב בהמשך מאז ומתמיד היו בכלל ישראל אנשים שחטאו או נפלו, אולם השפעתם בד"כ לא ניכרה כ"כ ושושלת הדורות המפוארת המשיכה מדור לדור כל זה השתנה בדור ההשכלה שאז אותם האנשים נעשו 'בעלי השקפה' נקח את משה מנדלסון כמשל מנדלסון היה אדם מוכשר וחד השכל אשר ...
על ידי אלימלך
12 יוני 2019, 21:11
פורום: ענינו של יום
נושא: האם יש מקור לומר שכעת יש 40 יום יותר מיוחדים מאלול - כי בהם מתכוננים לקבלת הלוחות ראשונות.
תגובות: 29
צפיות: 316

Re: האם יש מקור לומר שכעת יש 40 יום יותר מיוחדים מאלול - כי בהם מתכוננים לקבלת הלוחות ראשונות.

בפרקי דר"א כתוב (והביאוהו כל הפוסקים) שכל עיקר יו"כ והארבעים יום לפניו - הם בזכות ההכנה של ישראל לקבלת לוחות שניות. א"כ לכאורה ק"ו שכעת זה זמן מיוחד - כיון שבכל 40 יום משבועות ואילך התכוננו ישראל לקבלת לוחות ראשונות פשוט שהשתדלותם באלול היתה גדולה הרבה יותר לא מצאנו שהתכוננו ללוחות הראשונות ואם נאמ...
על ידי אלימלך
12 יוני 2019, 21:05
פורום: בית המדרש
נושא: מים חמין מעבירין זוהמא או לא?
תגובות: 21
צפיות: 465

Re: מים חמין מעבירין זוהמא או לא?

עוד יתכן שענין הרחצה בחמין משום שזוהי רחצה של תענוג, וכך יכנס כשהוא מעונג לשבת. שוב ראיתי שכן כתב המטה משה(תי') בשם רבו המהרש"ל שטעם שיש לרחוץ סמוך לחשיכה משום שענין הרחיצה שיכנס לשבת כשהוא מעונג והנאת הרחיצה היא לאחר שעה. וכן כתב הברכי יוסף משום רבינו ירוחם שטעם הרחיצה משום תענוג. אמנם ברמב"ם כתב ...
על ידי אלימלך
12 יוני 2019, 21:02
פורום: דעת דורות
נושא: א"ז ישנתי א"ז ינוח לי. בקשת מידע תורני/היסטורי/עדכני על סכנה לבריאות בעקבות זלזול בשעות השינה ומה קרה לגדו"י שנהגו כך.
תגובות: 32
צפיות: 435

Re: א"ז ישנתי א"ז ינוח לי. בקשת מידע תורני/היסטורי/עדכני על סכנה לבריאות בעקבות זלזול בשעות השינה ומה קרה לגדו"י שנהגו כ

רקע: אני הקטן נוהג לאחרונה להשתתף בדיוני הפורום בשעות לא שעות, ובעקבות כך אני ישן הרבה פחות שעות מהרגלי מקדמת דנא וב"ה זה מוסיף לי גם חכמה ותבונה וגם נחת רוח לאחר מגוון עיסוקים מתישים במשך היום. ללמוד זה לא מפריע לי כלל כי בלא"ה אני לוקח ריטלין שמסלק ממני כל שמץ עייפות במשך היום. האם יש בזה שאלה הל...
על ידי אלימלך
03 אפריל 2019, 12:00
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 255
צפיות: 4730

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

ביני עמודי גרסי כתב:
03 אפריל 2019, 11:00
למרות שהגאון הקדוש מבעלזא אמר מה שאמר - עדיין המשיך להתנהג כר"ת
מובא כאן כמה מגדולי דורנו בענין המנהג כשיטת הגאונים
יעוין בהערה כח' לענין דעת האדמורי"ם לבית בעלז לענין צה"כ בא"י ואכן משמע שאדמו"ר מהר"ש היה שומר על ר"ת.
על ידי אלימלך
29 מרץ 2019, 12:18
פורום: כשרות
נושא: נגיעות באורז
תגובות: 15
צפיות: 204

Re: נגיעות באורז

בתחילת הסרטון הוא מראה כיצד לסנן
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=qi5iwJVWGLI
על ידי אלימלך
29 מרץ 2019, 11:36
פורום: כשרות
נושא: נגיעות באורז
תגובות: 15
צפיות: 204

Re: נגיעות באורז

אנחנו סיננו את האורז על דף לבן ואח"כ הסתכלנו על הדף.
על ידי אלימלך
29 מרץ 2019, 11:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 255
צפיות: 4730

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

בינתיים לא ראיתי שהביאו אפ' אחרון אחד שכותב שאין שיטת הגאונים, וכל פוסקי זמנינו מביאים את השיטה.
על ידי אלימלך
29 מרץ 2019, 11:32
פורום: סידור התפילה
נושא: הסיבה הנסתרת שבגללה הרב שך הורה לבחורים בפוניבז' לעבוד להצלחת הבחירות
תגובות: 14
צפיות: 340

Re: הסיבה הנסתרת שבגללה הרב שך הורה לבחורים בפוניבז' לעבוד להצלחת הבחירות

קשה לי להאמין שאנו חולקים בדבר פשוט כ"כ, וכנראה רק לשונותיך גורמים להבנה כזו הנקודה שבאתי להדגיש בדברי היא שהדבר היחיד שקובע אם אדם יתעשר הוא האם יש רחמים לפי שהפרנסה מידי ה' היא וכתיב "ה' מוריש ומעשיר" "עיני כל אליך ישברו" כי הנקודה הקריטית היא האם רצון ה' הוא כזה. אמנם הגמ' אומרת ש"הא בלא הא לא סג...
על ידי אלימלך
28 מרץ 2019, 22:16
פורום: סידור התפילה
נושא: הסיבה הנסתרת שבגללה הרב שך הורה לבחורים בפוניבז' לעבוד להצלחת הבחירות
תגובות: 14
צפיות: 340

Re: הסיבה הנסתרת שבגללה הרב שך הורה לבחורים בפוניבז' לעבוד להצלחת הבחירות

נראה שאתה מודה שזה נושא ההשתדלות וזה בעצם מה שבאתי לומר וכמה צריך להשתדל זה תלוי בהרבה דברים בזה
ואם באמת היתה כונתך להעמיד דברים על מתכונתם ואין לך נגיעה ונטית הלב כמה מוזר שלא ראית את רש"י ז"ל
מאי קמ"ל - למה ליה למימר להו ירבה בישיבה הואיל וברחמים הדבר תלוי.
וכן פשטות הלשון שהא בלא הא לא סגי
על ידי אלימלך
28 מרץ 2019, 21:00
פורום: כשרות
נושא: נגיעות באורז
תגובות: 15
צפיות: 204

נגיעות באורז

בפעמיים האחרונות שקנינו אורז שאינו בואקום משני חברות נחשבות, מצאנו נגיעות רצינית בו.
התולעים [הקטנים מהתולעים של הסכך] אינם נראים בברירה של האורז על גבי צלחת אלא רק לאחר סינון של האורז במסננת דקה
על ידי אלימלך
28 מרץ 2019, 14:26
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 927
צפיות: 26489

Re: חידה 98

מבין ענין כתב:
28 מרץ 2019, 00:04
ב. השני יכל להתפלל קודם לכן, ולמ"ד אונס ביום אחרון ל"ש אונס - אין לא תשלומין.
יפה מאוד
כך פוסק הבן איש חי שמי שנשתכר קודם שהגיע זמן תפילה יש לו תשלומים ומי שהשתכר אחרי אין לו תשלומים
מעניין שדעת האפיקי מגינים כמדומה שמי שנשכר קודם שהגיע זמן התפילה אין בו כלל שיכות לתשלומים
על ידי אלימלך
28 מרץ 2019, 14:25
פורום: סידור התפילה
נושא: הסיבה הנסתרת שבגללה הרב שך הורה לבחורים בפוניבז' לעבוד להצלחת הבחירות
תגובות: 14
צפיות: 340

Re: הסיבה הנסתרת שבגללה הרב שך הורה לבחורים בפוניבז' לעבוד להצלחת הבחירות

אנא גמרא ידענא: "הא בלא הא לא סגיא" (נדה ע,ב) גמ' דנדה כלל לא שייכא הכא כי שם הלימוד הוא אחד מקניני תורה ומטעם זה כתבו המפרשים נאמר אצל חסידים הראשונים תורתן משתמרת ולא מתברכת, וע"כ אתה חייב לומר כן לדעת הרמב"ן שאין לעשות השתדלות אף שברווח הכסף הוא עושה מצוות. רק כל הנידון כאן זה בגדר ההשתדלות המחו...
על ידי אלימלך
28 מרץ 2019, 14:24
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות מדינה הלכות פוליטיקה והלכות פרופורציה.
תגובות: 18
צפיות: 380

Re: הלכות מדינה הלכות פוליטיקה והלכות פרופורציה.

אינני בטוח שזה נכון, יעויין שבועות ו,ב שרבא תמה על רב פפא שאינו יודע שמלך גדול רומי גדול ממלך פרס "בחורשיא קאכיל ליה" (פירש"י האיש הזה מוטמן ביערים כל ימיו שלא שמע בטיבעה של מלכות רומי), ומשמע דלא כאותם האומרים שכל מי שאינו יודע בעניני העולם גדול מחבירו. אינני יודע מאיפה המצאת נוסח שמי שאינו יודע ב...
על ידי אלימלך
27 מרץ 2019, 20:42
פורום: ספרים
נושא: קונטרס "בשולי השולחן"
תגובות: 72
צפיות: 2826

Re: קונטרס "בשולי השולחן"

נחפשה דרכינו כתב:
27 מרץ 2019, 20:12
מאיפה הציטוטים האלו?
חזו"א יו"ד עמ' קפב' וסי' קצ' סק"ד
על ידי אלימלך
27 מרץ 2019, 20:41
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 927
צפיות: 26489

חידה 98

כיצד יתכן שבמוצאי פורים בא יהודי לרב ואומר לו שיכור הייתי ולא התפללתי מנחה אומר לו הרב התפלל מעריב שניים, ומאידך בא אחר ואומר לאותו רב שיכור הייתי ולא התפללתי מנחה ואומר לו הרב אין לך תשלומים?
על ידי אלימלך
27 מרץ 2019, 16:37
פורום: סידור התפילה
נושא: היתכן לומר שבכל תפילת שמונה עשרה רגילה מקיימים יותר מחמישים מליון מצוות?
תגובות: 10
צפיות: 185

Re: היתכן לומר שבכל תפילת שמונה עשרה רגילה מקיימים יותר מחמישים מליון מצוות?

זה לא שאלה דוקא על תפילה אלא למשל על לימוד תורה שכתב החזו"א שזה ההטבה הגדולה עם כלל ישראל או לפי דברי החזו"א שאדם שעוסק בזיכוי עצמו ובעליה רוחנית זה יותר גדול מכל זיכוי רבים אחר. וכן אין השאלה דוקא על חסד אלא על שאר מצוות ואיסורים גדר השאילה הוא , אדם שעושה מעשה אחד שע"י נעשים מספר דברים לגבי איסור ...
על ידי אלימלך
27 מרץ 2019, 16:34
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות מדינה הלכות פוליטיקה והלכות פרופורציה.
תגובות: 18
צפיות: 380

Re: הלכות מדינה הלכות פוליטיקה והלכות פרופורציה.

המימד הנוסף של הענין כתב:
27 מרץ 2019, 14:16
וכמדומה שרבים רבים כן מתכוונים לבוא בשם ערכי התורה והמוסר האלוקי
דמיון בעלמא, בכל מדינה יש שמאל וימין וכו'
וכן אין קשר בין ימין לשמאל להלכות פיק"נ, רק יש בזה נפק"מ לפיקו"נ.
אמנם נכון שהרבה חוקים במדינה יש להם מקור הלכתי לחיוב או לשלילה אבל מה בכך? ומה זה נוגע לנו?
על ידי אלימלך
27 מרץ 2019, 16:31
פורום: ספרים
נושא: קונטרס "בשולי השולחן"
תגובות: 72
צפיות: 2826

Re: קונטרס "בשולי השולחן"

והנה עוד אחד אולי הכי טוב שקיים חזו"א זרעים סימן יב ס"ק יד מיהו הר"מ לא הביא דין עריס מעוקם, אבל אין ליחס טעם השמטה זו דסבר דבעינן מכוונות, דאדרבה מדת רבנו להזכיר דינא דגמ' להגיד בו הכרעת ההלכה ולא להשמיטו, אלא הרבה השמטות היו להכרח הקיצור ולהקל לאסוף את כל עיקרי ההלכות ופרטיהן היותר עיקריות נראה ש...
על ידי אלימלך
26 מרץ 2019, 10:15
פורום: ענינו של יום
נושא: להשמיד להרוג ולאבד וכו' ביום שלושה עשר לחודש אדר ושללם לבוז
תגובות: 3
צפיות: 66

Re: להשמיד להרוג ולאבד וכו' ביום שלושה עשר לחודש אדר ושללם לבוז

אכן מיסתבר שבא לעודדם כי רק אם יהרגו יהיו להם 'שלל'. יתירה מזו האלשיך מחדש שכל 'ושללם לבוז' הוא רק אם יהרגו את כולם וז"ל שכדי שלא יתעצלו בדבר אמר בשם המלך שיהיה שללם לבוז אל ההורגים...ולזרזם אמר להרוג ושללם לבוז אחר הזכירו הרג ואיבוד קטן וגדול, לומר שלא יהיה שללם לבוז רק אחר שיהרגום כלם בל יתנו לב ל...
על ידי אלימלך
25 מרץ 2019, 14:11
פורום: ספרים
נושא: קונטרס "בשולי השולחן"
תגובות: 72
צפיות: 2826

Re: קונטרס "בשולי השולחן"

דבר שכיח הוא ללמוד מהשמטת פוסק, ואם אמר כן החזו"א מסתמא כוונתו שאומרים אישתמטתיה כאשר אין תי' אחר, ועכ"פ לא לומדים הלכה למעשה
על ידי אלימלך
25 מרץ 2019, 11:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מה האיסור הכי חמור בתורה שמצוי מאוד בפורום והוא ממש מת מצוה?
תגובות: 16
צפיות: 417

Re: מה האיסור הכי חמור בתורה שמצוי מאוד בפורום והוא ממש מת מצוה?

שפיכות דמים - זו גמ' מפורשת ביבמות עח: שדוד הרג את צאצאי שאול (באישור האורים ותומים ובהכוונת הארון ע"ש) ולמה? כדי להראות לכל העולם שמלכות ישראל לא עושה פרוטקציות! והגמ' שואלת איך עבר על 'לא יומתו בנים על אבות' ? (כי זה על חטאו של הסבא - שאול המלך שפגע בפרנסת הגבעונים בגרמא!) עונה הגמ' שמוטב שתיעקר ...
על ידי אלימלך
22 מרץ 2019, 13:28
פורום: פורים
נושא: ותהי לו לבת
תגובות: 5
צפיות: 138

Re: ותהי לו לבת

יתכן משום שגנאי הוא לכתוב במפורש שהיתה א"א ולקחה הערל
על ידי אלימלך
22 מרץ 2019, 13:23
פורום: פורים
נושא: טעם למשלוח מנות
תגובות: 6
צפיות: 71

Re: טעם למשלוח מנות

הכתב סופר או"ח קמא' ומדי דברי במצוה דמשלוח מנות, אביע אומר ודברים, אשר הגדתי מישרים ע"ד הגדה מה ראה מרדכי על ככה להוסיף בשמחת פורים מצות משלוח מנות איש לרעהו מה שאינו בכל יום טוב דאיכא מ"ע דושמחת בחגך, ונ"ל מלבד מ"ש במנות הלוי ולהוסיף...והנה אמרו חז"ל מכאן מודעה רבה לאורייתא והדר קבלוהו בימי אחשורוש...
על ידי אלימלך
22 מרץ 2019, 13:22
פורום: פורים
נושא: ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו - ואח"כ יעשו עץ גבוה חמישים אמה... ויתלו את מרדכי עליו?
תגובות: 8
צפיות: 181

Re: ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו - ואח"כ יעשו עץ גבוה חמישים אמה... ויתלו את מרדכי עליו?

כוונת השואל, שפשט הכתוב ויבז בעיניו היינו, שנחשב להמן לבזיון כאילו הוא נטפל לאיזה אדם אחד שלא משתחווה לו, והוא רצה לעשות עצמו כאילו זה לא 'מזיז לו', לכן הציע להרוג את כל היהודים כתכנית ממלכתית מסודרת, לתועלת הממלכה שאת מצוות המלך אינם עושים... ולכן קשה אם מעיקרא כך קסבר, מה פתאום לא היה אכפת לו להת...
על ידי אלימלך
22 מרץ 2019, 13:20
פורום: פורים
נושא: היאך פתאום המן הבין שעסק התורה של מרדכי יבטל את גזירתו? הארה נפלאה ממרן הגראי"ל זצ"ל
תגובות: 17
צפיות: 262

Re: היאך פתאום המן הבין שעסק התורה של מרדכי יבטל את גזירתו? הארה נפלאה ממרן הגראי"ל זצ"ל

ישנו וורט דומה כמדומה של הברכת פרץ על עשיו שכתוב בו "למה לי בכורה ויבז עשיו את הבכורה" ופי' חז"ל שהיה מלגלג על הבכורה ואח"כ כתוב שהתלונן לאביו "את בכורתי לקח" משמע שכאב לו שהפסיד את הבכורה? ומסביר הסטיפלער שבתחילה שהיתה לו תאות האכילה והלצון בזה אבל עתה שלא היתה התאוה אז ראה את המציאות נכוחה שמכר את...
על ידי אלימלך
21 מרץ 2019, 14:08
פורום: פורים
נושא: היאך פתאום המן הבין שעסק התורה של מרדכי יבטל את גזירתו? הארה נפלאה ממרן הגראי"ל זצ"ל
תגובות: 17
צפיות: 262

Re: היאך פתאום המן הבין שעסק התורה של מרדכי יבטל את גזירתו? הארה נפלאה ממרן הגראי"ל זצ"ל

בכל אופן הגמ' לא מדברת על הקרבה בפועל שהרי לא הקריבו רק עסקו בתורת הקרבן רק מדובר על ה'ונשלמה פרים שפתינו' שהלימוד של הקרבנות חשיב כהקרבה ומה כל כך קשה לכם?? (וידוע יסוד האבני נזר בהקדמה שבכל מצוה הלימוד הוא חלק מחלקי המצוה) כיונת למהרש"א שם. אגב האבני נזר מובא וורט ששאל, המן שהיה שונא ישראל למה אמ...
על ידי אלימלך
18 מרץ 2019, 13:41
פורום: פורים
נושא: פורים תורה
תגובות: 6
צפיות: 330

Re: פורים תורה

מלמד להועיל כתב:
18 מרץ 2019, 10:51
שואלים, שמצד אחד כתוב וימלא המן חימה
כלומר חימה מלשון חמאה. מביאים ראיה נוספת לכך שהרי כתוב ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה ועל כרחך רואים שהיה גדול
על ידי אלימלך
18 מרץ 2019, 12:57
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: ספק בדין חיוב שור המזיק
תגובות: 7
צפיות: 182

Re: ספק בדין חיוב שור המזיק

עי' סמ"ע שצד ס"ק ב ואפילו הלכה מערוגה לערוגה כו'. פירוש, ואפילו בעל הבהמה ידע מזה, דמזל רע דבעל השדה הוא דגרם ליה ההיזק לא ידעתי מה כוונתם להוכיח לנידון דידן, שם הוא דבר מחודש מאוד שאף שיכול לשמור מכל מקום פטור ויש בזה כמה דרכים. מה הראיה לנידון דידן? בדקתי קצת, יש שם ג' שיטות לכאו' 1. דעת המאירי ש...