חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נושאים שונים

פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1112
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 344 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 23 מרץ 2018, 10:57

בבקשה מכל חברי הפורום, להעלות כאן חידות תורניות, בהלכה ובאגדה, מכל מרחבי התוה"ק, לחדודא ולפלפולא.

החידה שלי: היכי תמצי שאדם יניח על פי ההלכה תפילין בשבת, להלכה דקי"ל כמ"ד שבת לאו זמן תפילין.


שואל ומשיב
הודעות: 193
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:34
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי שואל ומשיב » 23 מרץ 2018, 11:44

תודה על היוזמה.
אולי כשמציל מן הדלקה.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1112
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 344 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 23 מרץ 2018, 12:06

שואל ומשיב כתב:תודה על היוזמה.
אולי כשמציל מן הדלקה.
אכן מבואר בסי' שלד סט"ו שמצילין תיק התפילין עם התפילין מפני הדליקה, אך שם לכאורה אינו מניח את התפילין אלא נוטלם בידו.
ישנם שתי 'היכי תמצעס' נוספים, בהם הוא צריך להניח את התפילין בשבת [תשובה אחת היא הלכה, ותשובה שניה היא דעה מסויימת שלא נפסק כמותה].


שואל ומשיב
הודעות: 193
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:34
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי שואל ומשיב » 23 מרץ 2018, 12:17

כשמציל מן הדליקה מניח את התפילין עליו, כמבואר בעירובין.
גם אם נפסוק שהם כשמל''א מותר כדי להתלמד דהוי צורך גופו.
(או כדי לשומרם)


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1112
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 344 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 23 מרץ 2018, 13:12

כנראה ששנינו מתכוונים לאותו הדבר
משנה ריש פרק המוצא תפילין המוצא תפילין מכניסן זוג זוג ושם ברש"י שלובשן כדרך שעושה בחול, ונפסק בשו"ע סי' ש"א סמ"ב.


שואל ומשיב
הודעות: 193
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:34
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי שואל ומשיב » 23 מרץ 2018, 13:23

אכן התכוונתי למוצא תפילין,
מה עם התשובה שכדי להתלמד מותר?


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1112
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 344 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 23 מרץ 2018, 13:34

אני לא התכוונתי לתשובה הזו, אבל אם היא נכונה - תע"ב. אשמח אם תציין לי מקור לדברים, יען ואיני יודע את הדין בזה.


שואל ומשיב
הודעות: 193
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:34
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי שואל ומשיב » 23 מרץ 2018, 13:38

כך זכור לי, האם יש סיבה שיהיה אסור?


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1112
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 344 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 23 מרץ 2018, 13:52

לכאורה אתה צודק.
נחלקו הפוסקים אם הם נחשבים ככלי שמלאכתו לאיסור או כלי שמלאכתו להיתר.
אם זה כלי שמלאכתו להיתר ודאי שמותר יהיה כדי להתלמד בהם, והרי אפילו בלא זה אולי מותר.
אבל אם ננקוט שזה נחשב ככלי שמלאכתו לאיסור [שכך נראה צידוד האחרונים, והמשנ"ב] א"כ רק לצורך גופו יהי מותר- כמו שכתבת. השאלה היא אם להתלמד זה נחשב צורך גופו, כי בערוך השולחן סי' שח סי"ז כתב דלא משכחת צורך גופו בתפילין. והגר"י זילברשטיין שליט"א באמת העיר [מלכים אמנים פ"ל] דהא להתלמד לכאו' זה צורך גופו, וכן אם רוצה שישמרו אותו ג"כ הוי צורך גופו.

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
הודעות: 471
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 494 פעמים
קיבל תודה: 283 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אברך » 23 מרץ 2018, 14:34

כנראה לזה אתה מתכוין. שמעתי מהרב קרלנשטיין שליט"א בשיעור לפני שבוע-שבועיים, דאיתא בגמ' עירובין צו. יכול יניח אדם תפילין בשבתות ויו"ט ת"ל והיה לך לאות על ידך, מי שצריכין אות, יצאו אלו (שבתות ויו"ט) שהן גופן אות. והק' הסמ"ג דהרי גם בחול יש אות דמילה. ותירץ דכתיב "על פי שנים עדים יקום דבר" ובעי ב' עדים ולכן בחול יש ב' עדים, מילה ותפילין, וה"נ בשבת יש ב' עדים, מילה והשבת או היו"ט גופו, ולכן א"צ בשבת ויו"ט תוספת של אות תפילין. והקשה בתרומת הדשן (ח"ב סי' ק"ח) דלפי הסמ"ג, א"כ מי שמתו אחיו מחמת מילה דאין לו אות דברית מילה, יניח תפילין בשבת, וכתב ע"ז בתה"ד וז"ל: נראה דאין לחלק כלל בשביל טעם זה דמפרש סמ"ג דרך אגדה בעלמא ולא מחלקינן משום אותו טעם וכו' ע"ש בדבריו. ובעצם קושית הסמ"ג דיש אות מילה בחול ראה ברוקח (סי' ל) שתי' בזה דאות דמילה לא חשיב אות, דבעי אות מיציאת מצרים עכ"ד.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 511 פעמים
קיבל תודה: 679 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 2

שליחה על ידי סבא » 23 מרץ 2018, 17:35

היכי תמצי שמה שיקבע אם יצאתי בברכה או שאני צריך לחזור ולברך, הוא מעשה אכילה של חברי? [לא לכו"ע]


משה הלוי-שחור
משתמש ותיק
הודעות: 221
הצטרף: 17 אוגוסט 2017, 14:09
נתן תודה: 84 פעמים
קיבל תודה: 86 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי משה הלוי-שחור » 24 מרץ 2018, 23:10

אוריאל כתב:בבקשה מכל חברי הפורום, להעלות כאן חידות תורניות, בהלכה ובאגדה, מכל מרחבי התוה"ק, לחדודא ולפלפולא.

החידה שלי: היכי תמצי שאדם יניח על פי ההלכה תפילין בשבת, להלכה דקי"ל כמ"ד שבת לאו זמן תפילין.
יעוי' במשנ"ב שח,כד שמותר לצורך שמירה מהמזיקים, ועי' במה בציווה המשנ"ב לעיין בסי' לא שעיקר טעם המתירים תפילין הוא מכיוון שראוים ללבשם לשמירה.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1112
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 344 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 24 מרץ 2018, 23:18

אברך כתב:כנראה לזה אתה מתכוין. שמעתי מהרב קרלנשטיין שליט"א בשיעור לפני שבוע-שבועיים, דאיתא בגמ' עירובין צו. יכול יניח אדם תפילין בשבתות ויו"ט ת"ל והיה לך לאות על ידך, מי שצריכין אות, יצאו אלו (שבתות ויו"ט) שהן גופן אות. והק' הסמ"ג דהרי גם בחול יש אות דמילה. ותירץ דכתיב "על פי שנים עדים יקום דבר" ובעי ב' עדים ולכן בחול יש ב' עדים, מילה ותפילין, וה"נ בשבת יש ב' עדים, מילה והשבת או היו"ט גופו, ולכן א"צ בשבת ויו"ט תוספת של אות תפילין. והקשה בתרומת הדשן (ח"ב סי' ק"ח) דלפי הסמ"ג, א"כ מי שמתו אחיו מחמת מילה דאין לו אות דברית מילה, יניח תפילין בשבת, וכתב ע"ז בתה"ד וז"ל: נראה דאין לחלק כלל בשביל טעם זה דמפרש סמ"ג דרך אגדה בעלמא ולא מחלקינן משום אותו טעם וכו' ע"ש בדבריו. ובעצם קושית הסמ"ג דיש אות מילה בחול ראה ברוקח (סי' ל) שתי' בזה דאות דמילה לא חשיב אות, דבעי אות מיציאת מצרים עכ"ד.
יפה, אכן לזה היתה כוונתי. יודגש כי באמת לא מצינו שיטה הסוברת כן להלכה, מלבד הבית הלל בסי' לא שכתב שלפי טעם הסמ"ג כך צריך להיות הדין. מכל מקום כל האחרונים חולקים וסוברים שאין להניח, כפי שהבאת מהתרומת הדשן. יצויין לברכי יוסף סי' לא שהביא בזה תשובת התרוה"ד והרדב"ז ודחה את דבריהם, ומצדד בתחילה שיש מקום לומר לערל מחמת שמתו אחיו שיניח תפילין בשבת, אך גם הוא מסיק שלא.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1112
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 344 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 24 מרץ 2018, 23:19

משה הלוי-שחור כתב:
אוריאל כתב:בבקשה מכל חברי הפורום, להעלות כאן חידות תורניות, בהלכה ובאגדה, מכל מרחבי התוה"ק, לחדודא ולפלפולא.

החידה שלי: היכי תמצי שאדם יניח על פי ההלכה תפילין בשבת, להלכה דקי"ל כמ"ד שבת לאו זמן תפילין.
יעוי' במשנ"ב שח,כד שמותר לצורך שמירה מהמזיקים, ועי' במה בציווה המשנ"ב לעיין בסי' לא שעיקר טעם המתירים תפילין הוא מכיוון שראוים ללבשם לשמירה.
ציינתי למעלה שכדי לשומרו הוי צורך גופו ולכן יהא מותר. ויישר כח על הציון למשנ"ב.


משה הלוי-שחור
משתמש ותיק
הודעות: 221
הצטרף: 17 אוגוסט 2017, 14:09
נתן תודה: 84 פעמים
קיבל תודה: 86 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי משה הלוי-שחור » 25 מרץ 2018, 00:14

אוריאל כתב:
משה הלוי-שחור כתב:
אוריאל כתב:בבקשה מכל חברי הפורום, להעלות כאן חידות תורניות, בהלכה ובאגדה, מכל מרחבי התוה"ק, לחדודא ולפלפולא.

החידה שלי: היכי תמצי שאדם יניח על פי ההלכה תפילין בשבת, להלכה דקי"ל כמ"ד שבת לאו זמן תפילין.
יעוי' במשנ"ב שח,כד שמותר לצורך שמירה מהמזיקים, ועי' במה בציווה המשנ"ב לעיין בסי' לא שעיקר טעם המתירים תפילין הוא מכיוון שראוים ללבשם לשמירה.
ציינתי למעלה שכדי לשומרו הוי צורך גופו ולכן יהא מותר. ויישר כח על הציון למשנ"ב.
כוונת המשנ"ב לשמור על האדם מהמזיקים


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1112
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 344 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 25 מרץ 2018, 11:11

סבא כתב:היכי תמצי שמה שיקבע אם יצאתי בברכה או שאני צרוך לחזור ולברך, הוא מעשה אכילה של חברי? [לא לכו"ע]
תן לנו רמז...


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 511 פעמים
קיבל תודה: 679 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי סבא » 25 מרץ 2018, 12:17

אוריאל כתב:
סבא כתב:היכי תמצי שמה שיקבע אם יצאתי בברכה או שאני צריך לחזור ולברך, הוא מעשה אכילה של חברי? [לא לכו"ע]
תן לנו רמז...
לשיטת הרמ"א, וכמעט כל האחרונים חולקים עליו.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1112
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 344 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 25 מרץ 2018, 12:34

יש לי רעיון מסויים, מעניין אם לזה התכוונת.
ידוע ההלכה שאין קידוש אלא במקום סעודה. יש מחלוקת גדולה אם הלכה זו היא מן התורה ולפ"ז מי שמקדש שלא במקום סעודה הוי ברכתו לבטלה, או דדין זה מדרבנן ולפ"ז אין ברכתו לבטלה [אף שיש לצדד שס"ס כיון דמדרבנן לא מהני וצריך לקדש שוב הוי ברכה לבטלה, ואכ"מ].
והנה, נפסק בשו"ע סי' רעג ס"ד שיכול אחד לקדש לאחרים אף שאינו אוכל עמהם, דמכל מקום לדידהו הוי מקום סעודה, ושם ברמ"א דאפילו בקידוש היום שכל הברכה היא רק בפה"ג מ"מ כיון דהוי גם מצוה שפיר דמי להוציאם, יעו"ש.

ולפ"ז, אם אחד יעשה קידוש בכה"ג, והאחרים שאותם הוא הוציא לא אכלו לבסוף במקום הברכה, נמצא שלא הוי קידוש במקום סעודה והברכה היא לבטלה.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 511 פעמים
קיבל תודה: 679 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי סבא » 25 מרץ 2018, 12:45

אוריאל כתב:יש לי רעיון מסויים, מעניין אם לזה התכוונת.
ידוע ההלכה שאין קידוש אלא במקום סעודה. יש מחלוקת גדולה אם הלכה זו היא מן התורה ולפ"ז מי שמקדש שלא במקום סעודה הוי ברכתו לבטלה, או דדין זה מדרבנן ולפ"ז אין ברכתו לבטלה [אף שיש לצדד שס"ס כיון דמדרבנן לא מהני וצריך לקדש שוב הוי ברכה לבטלה, ואכ"מ].
והנה, נפסק בשו"ע סי' רעג ס"ד שיכול אחד לקדש לאחרים אף שאינו אוכל עמהם, דמכל מקום לדידהו הוי מקום סעודה, ושם ברמ"א דאפילו בקידוש היום שכל הברכה היא רק בפה"ג מ"מ כיון דהוי גם מצוה שפיר דמי להוציאם, יעו"ש.

ולפ"ז, אם אחד יעשה קידוש בכה"ג, והאחרים שאותם הוא הוציא לא אכלו לבסוף במקום הברכה, נמצא שלא הוי קידוש במקום סעודה והברכה היא לבטלה.
נפלא ביותר,
אם כי הכוונה הייתה לרמ"א בסימן קס"ז סעיף ו' וז"ל והא דאם שח דברים בטלים צריך לחזור ולברך, היינו דוקא ששח קודם שאכל הבוצע, אבל אח"כ לא הוי שיחה הפסק, אעפ"י שעדיין לא אכלו אחרים המסובים, כבר יצאו כולם באכילת הבוצע, כי אין צריכים כולם לאכול מן פרוסת הבוצע, רק שעושין כן לחבוב מצוה (רוקח ואור זרוע) עכ"ל. ובמשנ"ב ס"ק מ"ג מביא בזה"ל והנה זהו רק דעת הרמ"א אבל כמעט כל האחרונים חולקים עליו וס"ל דלא עדיף השומע מהמברך עצמו כששח קודם טעימתו שחוזר ומברך וה"נ השומעים אם הפסיקו בדברים קודם טעימתן שחוזרין ומברכין עכ"ל.
עכשיו אספר את הסוד מנין לי חידה זו, ובכן לקחתי אותה מפורום איי וועלט, שהוא פורום ביידיש, [היות ובזמן שהתגוררתי בחו"ל למדתי קריאת וכתיבת יידיש, הפורום הזה שימושי עבורי]. אם הציבור רוצה אני יכול להביא משם חידות נוספות [יש שם כמה מאות]. או שלא מתאים שאנחנו נהיה סמוכים על שולחן אחרים, כרצונכם.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1112
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 344 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 25 מרץ 2018, 12:51

@סבא ייש"כ. נראה לי שאפשר להביא משם מידי פעם, אבל רק את המובחרים...פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1112
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 344 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 3

שליחה על ידי אוריאל » 25 מרץ 2018, 12:59

חידה מרתקת במיוחד:

היכי תמצי שאדם נגמר דינו בבית דין למיתה על פי שני עדים כשרים בעדים והתראה, ובעת שמוליכים אותו לבית הסקילה, הוא לוחש כמה מילים, ומיד הוא נפטר ממיתה ויכול ללכת לביתו לחיים טובים ולשלום?


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 915
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 289 פעמים
קיבל תודה: 277 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי יצחק » 25 מרץ 2018, 15:23

מדובר בנסקלין? (לשון החידה "בעת שמוליכין אותו לבית הסקילה")
לא בדקתי כעת אבל לכאורה הנותן מזרעו למולך, דרשינן מזרעו ולא כל זרעו, כלומר אם מסר את כל זרעו אינו חייב סקילה, א"כ משכח"ל שבאמצע הדרך הוא אומר לכומר שיעביר למולך את השאר. אבל לשון החידה "מיד הוא נפטר ממיתה" לא מתאים לפ"ז, וגם הלשון "ללכת לביתו לחיים טובים ולשלום" אין ספק שבמקרה כזה בי"ד יזרקו אותו לכלא וכו'.

הבא על כלתו שנתקדשה בתנאי על מנת שירצה אבא.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 511 פעמים
קיבל תודה: 679 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי סבא » 25 מרץ 2018, 17:39

יצחק כתב:הבא על כלתו שנתקדשה בתנאי על מנת שירצה אבא.
רעיון אדיר.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1112
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 344 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 25 מרץ 2018, 17:59

יצחק כתב:הבא על כלתו שנתקדשה בתנאי על מנת שירצה אבא.
יש לעיין בזה, שהרי כל זמן שלא רצה אם כן מפני מה דנוהו למיתה, ואם אמר שרוצה וחלו הקידושין, מהיכי תיתי שיוכל אח"כ להגיד שאינו רוצה ולבטל הקידושין למפרע.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1112
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 344 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 25 מרץ 2018, 18:10

יצחק כתב:מדובר בנסקלין? (לשון החידה "בעת שמוליכין אותו לבית הסקילה")
לא בדקתי כעת אבל לכאורה הנותן מזרעו למולך, דרשינן מזרעו ולא כל זרעו, כלומר אם מסר את כל זרעו אינו חייב סקילה, א"כ משכח"ל שבאמצע הדרך הוא אומר לכומר שיעביר למולך את השאר. אבל לשון החידה "מיד הוא נפטר ממיתה" לא מתאים לפ"ז, וגם הלשון "ללכת לביתו לחיים טובים ולשלום" אין ספק שבמקרה כזה בי"ד יזרקו אותו לכלא וכו'.

הבא על כלתו שנתקדשה בתנאי על מנת שירצה אבא.
שתי הרעיונות יפים מאד [וראה בתגובתי הקודמת], אך הפתרון שברשותי [שיודגש שאינו מוסכם], פוטר את האדם ממיתה על ידי דיבורו כמה מילים, ותו לא. ללא שום מעשה שנצרך בהמשך.
אביא את התשובה היום בערב בל"נ.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 511 פעמים
קיבל תודה: 679 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי סבא » 25 מרץ 2018, 18:22

אוריאל כתב:
יצחק כתב:הבא על כלתו שנתקדשה בתנאי על מנת שירצה אבא.
יש לעיין בזה, שהרי כל זמן שלא רצה אם כן מפני מה דנוהו למיתה, ואם אמר שרוצה וחלו הקידושין, מהיכי תיתי שיוכל אח"כ להגיד שאינו רוצה ולבטל הקידושין למפרע.
לכאו' הכוונה בע"מ שלא ימחה אבא, וכל זמן שלא מחה אין לחשוש למחאה כמבואר בתוס' גיטין ל"ג. וז"ל התוס' ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה ...ועוד הקשה רבי' שמואל דהיכי מחייבינן לעולם מיתה אשת איש שזינתה והא התראת ספק היא דשמא ישלח לה גט ויבטלנו ועוד יכולין ממזרים ליטהר, ואומר ר"ת דכי האי גוונא לא הוי התראת ספק דאזלינן בתר רובא ורוב אין מגרשין נשותיהן וכששולחין גט אין מבטלין ועוד דאוקמינן אחזקתה שהיא עכשיו נשואה דאם לא כן נזיר שהיה שותה יין או מטמא למתים אמאי לוקה דאם אמרו לו אל תשתה אל תשתה חייב על כל אחת ואחת (נזיר דף מב.) והא התראת ספק היא שמא ישאל על נזירותו עכ"ל.
ואין לחלק, דשאני התם שבאמת יש חזקה שעכשיו נשואה ומוקמינן אחזקה זו, ומשא"כ הכא שעומדת בספק, שמא למפרע לא חל כאן כלום, שהרי גם בשואל על נזירותו, מתברר למפרע שלא היה נזיר, ומ"מ שייך חזקה, אמנם יש לדון אי נימא דהתרת נדרים אינה פועלת ממש למפרע [אלא מכאן ולהבא ולמפרע] ואילו תנאי ע"מ הוא ממש למפרע, ואיני יודע אם יש שיטה כזו, לכן הצגתי בפני הת"ח.


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 915
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 289 פעמים
קיבל תודה: 277 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי יצחק » 25 מרץ 2018, 21:37

אוריאל כתב:אביא את התשובה היום בערב בל"נ.
לאן אתה ממהר? מה כבר ממש כמעט סוקלים אותו? :)
תן לחשוב עוד קצת


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 915
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 289 פעמים
קיבל תודה: 277 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי יצחק » 26 מרץ 2018, 01:36

יש לי איזה רעיון אבל במחילה, לא בדקתי כעת כלום והכל מהזכרון במעומעם.
הקדמה א, בגמ' גיטין דף כ. אמר רב חסדא גט שכתבו שלא לשמה והעביר עליו קולמוס לשמה באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן וכו' ובתוס' דף יט. משמע שאם יכתוב דיו ע"ג דיו לשם גירושין יהיה חייב מדין כותב בשבת. הקדמה ב', בדין אתי דיבור ומבטל דיבור זכורני שיש אומרים (קובץ שיעורים?) שזה מתבטל למפרע. הקדמה ג', אם אפשר לבטל את הגט (ע' ריש השולח) מדין אתי דיבור ומבטל דיבור.
לפי כל הנ"ל משכח"ל שכתב בשבת בדיו ע"ג דיו לשם גירושין והתרו בו על חילול שבת ונגמר דינו לסקילה ואח"כ בדרך לבית הסקילה הוא ביטל את הגט ונמצא שהגט כעת הוא לא "לשמה" וכבר אין שום חשיבות לדיו ע"ג דיו והכתב השני התבטל ואינו בגדר כתב.


גבריאל פולארד
משתמש ותיק
הודעות: 302
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 552 פעמים
קיבל תודה: 174 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 26 מרץ 2018, 14:07

יש לי רעיון, אבל קודם נברר אם לזה היתה הכוונה.
זה קשור לסנהדרין קיב?

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים