פורום לתורה מברך את כל חכמי ורבני הפורום בברכת פורים שמח!

פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
pkd
הודעות: 99
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 24 ינואר 2019, 00:08

כיצד יתרו הודיע למשה על בואו? באיזה אופן יתרו שלח למשה את האגרת? עוזיאל דוד אהרן מוצא את האגרת! יתרו שלח את האגרת על ידי יונה! איך עבר החץ את ענני הכבוד? מדוע יתרו שלח שליח ולא נכנס בעצמו למחנה ישראל? הפולמוס אודות הסיפור בצייר הערבי שצייר את משה רבינו! המגיד מוילקאמיר נלחם באמיתות הסיפור! ההוכחה מפרשת יתרו שהסיפור אינו נכון! יתרו 'החתן' עושה סעודת מצוה! מי מל את יתרו? מדוע יתרו לא הזמין את אהרן וזקני ישראל לסעודתו? מניין היה ליתרו לחם במדבר? כיצד יתכן שקדושי עליון היו "תאבים ללחם"? אהרן בא לסעודת יתרו ברך ברכת המזון! האם ישראל ברכו במדבר ברכות הנהנין? יתרו הביא למדבר עשר אתונות נושאות מזון! לצורך מה הביא יתרו סולת למדבר? זקני ישראל האכילו את יתרו מן! איזה לחם אכלו בסעודתו של יתרו? כיצד נעשה יתרו ראוי לאכול מן? ליתרו היה אסור לאכול מן ולשתות מהבאר לפני שהתגייר! בזכות מה זכה יתרו לאכול לחם עם זקני ישראל לפני האלקים?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 99
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 24 ינואר 2019, 21:45

השבוע בעלון דלעיל, הבאנו על קצה המזלג את הפולמוס אודות הסיפור על הציור של משה רבינו... וכבר קיבלנו על הראש, שלא ראוי לפרסם סיפור כזה ברבים, ולעורר מחלוקות ישנות. ומה שהיה בעבר זה היה בגדר צורך השעה, אבל כעת אין צורך לאזכר זאת.
מה דעתכם ע"כ?


בבבלי עז
הודעות: 38
הצטרף: 14 דצמבר 2018, 15:53
קיבל תודה: 5 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי בבבלי עז » 27 ינואר 2019, 16:21

במאמר תהלוכת הגדות להגרי"ז שטרן יש אריכות בזה.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 99
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 27 ינואר 2019, 17:39

היכן ניתן להשיג המאמר הנ"ל


פותח הנושא
pkd
הודעות: 99
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 30 ינואר 2019, 23:48

האם מותר לספר את תחבולות הגנבים! מקלות של גנבים! האם מותר לגנוב את המכס? אוי לי אם אומר, ואוי לי אם לא אומר! כיצד אנשי סדום היו מגלים את האוצרות של העשירים? גנבי ציפורי משתמשים בשיטות אנשי סדום! כיצד עוזר המגנט לגנבים? האם מותר למכור לגנבים 'כלי פריצה'? למה רבי שמעון הטמין את העשב המופלא? מה הסיבה שתולעת השמיר לא מצויה ביד בני אדם? איך אפשר לגלות את הגנב? יהושע ממתין למשה למרגלות ההר במשך ארבעים יום! כמה זמן צריך בשביל להיחשב "תלמיד ותיק"? מה אכל יהושע במשך ארבעים יום למרגלות ההר? לשם מה ירד ליהושע כ"כ הרבה מן? יהושע נטה אהלו בלא לדעת מראש מה יאכל! יהושע השפיע מן לישראל מכח סבו יוסף הצדיק! למי עוד ירד מן באופן מיוחד? מהותם של ה"מאספים התורניים"! חידושו הגדול של רבי צבי הירש ניסבוים זצ"ל! איך טלטל משה רבינו את הלוחות ביום הכיפורים? יהושע מסייע למשה רבינו לסחוב את הלוחות!
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 99
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 07 פברואר 2019, 18:20

מהו התחש? חיה עם קרן במצח בעלת ששה גוונים! חיה באורך של שלשים אמה! מניין היו לישראל מספיק תחשים להכין נעליים לכולם?  האם היה רק תחש אחד? שני סוגי תחש! התחש אינו סוג בעל חי אלא מילת חשיבות! מתי הקב"ה הלביש את בנ"י בנעלי עור התחש? מי הראשון בעולם שהשתמש בעור תחש? האם שלמה המלך ראה בעיניו עולי רגלים עם נעלי תחש? לעתיד לבוא יעלו לרגל עם נעלי תחש! האם יהיה מותר להלך בהר הבית עם נעלי עור התחש? מי אותו עבד שרבו מלבישו רוחצו ומנעילו? בית המקדש נבנה דווקא מאבנים גדולות! כיצד הצליחו לסחוב אבנים כה גדולות? אבני המקדש היו נוסעות מאליהם! הרוחות והמזיקים עוזרים לבנות את בית המקדש!  בוני המקדש לא הוצרכו להתאמץ בנשיאת האבנים! ה' נתן באבנים כח לשאת את עצמם! כל בניית ביהמ"ק היתה ע"י ניסים גדולים! מלאכי השרת מסייעים לשאת אבנים כבדות! עצה לחולי 'אבנים בכליות'! השלט שרצה הגאון הי"ד לתלות ליד מעיין המרפא! כיצד יתכן לבדוק את אבריה הפנימיים של הבהמה לפני שחיטתה? עדות מהגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל! אשה ושמה צפניה!
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 99
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 14 פברואר 2019, 15:24

הכהן גדול חותם על כד השמן זית! משה רבינו היה גזבר על השמן של המנורה! מדוע הכהן חתם דווקא על אותו פך קטן? האמנם פך השמן שמצאו החשמונאים היה שמן המשחה? מדוע לא העיר דמא בן נתינה את אביו משנתו? אביו של דמא בן נתינה לא היה שפוי! מניין שהאבן החסרה באפוד היתה 'ישפה'? מה הקשר בין בנימין למעשה דמא בן נתינה? מדוע נקראה האבן של בנימין 'ישפה'? למי אין פה? סגולת אבן ה'ישפה'! מושחים את השמן על ראש הכהן הגדול בצורת האות X! צורת הכהן גדול משתנה ופניו מאירות ע"י שמן המשחה! דוד המלך נעשה גבוה לאחר שנמשח בשמן המשחה! האם מותר למשוח מלך או כהן גדול בשבת? האם מותר למשוח כהן ביום הכיפורים? משיחת כהן גדול בשבת אסורה מדין 'מתקן גברא'! האם מותר לנדור נזירות בשבת? ביום פטירת משה רבינו קיבלו רבים מישראל נזירות! האם מותר לכהן גדול להשתמש בשמן המשחה לאחר שנמשח? האם שמן המשחה אסור בטלטול ביום הכיפורים? אסור למשוח כהן גדול בשבת מדין "כותב"! האם יש איסור בורר במשיחת כהן גדול בשבת? הכהן גדול נעשה "בריאה חדשה" ע"י שמן משחה! האם יש איסור סיכה במשיחת כהן ביום הכיפורים?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 99
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 21 פברואר 2019, 00:30

בן כמה היה בצלאל בעת בניית המשכן? מתי החלו לקרוא לבצלאל בשמו הפרטי? לילדים לא היה שם פרטי! היכן קבור בצלאל? מתי נפטר בצלאל? רחל אמנו השלימה את הי"ב שבטים ונסתלקה! בועז מת למחרת שנישא לרות המואביה! בוני המקדש מתו לאחר שסיימו לבנות את המקדש! אתונו של בלעם מתה לאחר שסיימה את תפקידה! הדג שבלע את יונה מת מיד לאחר שפלט את יונה! ושמרו בני ישראל לענג את השבת! צריך להזמין ולכבד את השבת כמו אורח! בהכנות לשבת מקיימים מצוות עשה דאורייתא! אין נפשו קצה מהמאכל והמשתה בשבת! טעמם המיוחד של מאכלי השבת! תבלין מיוחד ושבת שמו! מאכלי השבת אינם מזיקים לבריאות! האוכל מעדנים המוטמנים לשבת יזכה לתחיית המתים! כמות עצומה של נזמי זהב! מה עשו עם הכמות העצומה של נזמי זהב? חטא שלושה עשר העגלים! מדוע עשו עגל כנגד שבט לוי והרי הם לא היו בחטא? דרכם של הרשעים בכל דור ודור! מתן תורה עם נזמים באוזניים... איך יתכן שבנ"י שלא שינו מלבושם - הלכו עם נזמים? מנהג מיוחד למצריים וערביים! מחמת מה קרנו פניו של משה רבינו? פני משה קרנו מהניצוצות שיצאו מפי השכינה! קרני ההוד מהדיו שנותר בקולמוס של משה רבינו! משה רבינו קינח את הקולמוס בשערו! הקב"ה העביר את הקולמוס בשערו של משה רבינו! מנהג הסופרים לקנח הקולמוס בשערם! איזה שכר קיבל משה רבינו ע"כ שכתב כתובה?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 99
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 28 פברואר 2019, 01:07

עיקר התורה היא בשבת! מה הקשר בין נר שבת לבנים תלמידי חכמים? מראה האב הלומד בליל שבת מכניס בבנים אהבת תורה! מה היה ה'עונג שבת' של רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל! בשבת יש סייעתא דשמיא להבנת התורה! "שכל יותר לעסוק בתורה"! בשבת יש סגולה לכל מבקש תורה! בשבת מתגלית "תורה חדשה" ע"י הנשמה יתירה! הלבבות נפתחים בשבת להבין התורה! יש חידושים שאי אפשר לגלותם אלא בשבת! מה שואלים את הנשמה יתירה? הזמן המסוגל לחדש לאמיתה של תורה! עדות מפי המהרש"ם על רבי שלמה קלוגר! מה שלומדים בשבת לא שוכחים במהרה! מדוע הנשים באו לתרום עם בעליהם? במראות הצובאות הנשים תרמו לבדם ללא בעליהם! מראות הוא דבר השייך רק לנשים! במדבר לא היה איסור לאשה לתת משלה! מנין היו לנשות ישראל תכשיטים? מה הסיבה שהכיור נעשה דווקא ממראות? האם מותר להסתכל באשה ע"י מראה? תחבולה מיוחדת שלא יבואו להקל בראיות אסורות! האם הכהן צריך להביט בפני מביא הקרבן? הכהן היה מנקה את החוטא ע"י הסתכלות בו!
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 99
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 08 מרץ 2019, 01:46

מדוע נקרא הזהב בשם "זהב התנופה"? לשם מה היו מניפים את הזהב? מעלת תרומה למשכן כמעלת נתינת פת לעני! האם הופחת שכרם של אותם שהניפו את זהב התרומה? יש להנציח עושי מצווה! מה העניין שפרחי הכהונה יעלו לראות את העטרות? פרחי הכהונה היו מטפסים ליהנות מיופי הכתרים! פרחי הכהונה עלו לבדוק את תקינות העטרות! על העטרות זהב היו חקוקים שמות התורמים! פרחי הכהונה טפסו כדי לקרוא ולזכור שמות התורמים! הרואה הנצחה - טוב שיזכיר שם התורם בפיו! משה רבינו היה גבוה קומה ולכך הנס היה מוסתר! האם הקמת המשכן בדרך נס נחשבה למשה כמצווה? הביאו את חלקי המשכן לתוך ביהמ"ד של משה רבינו! מי הביא את חלקי המשכן לביהמ"ד? מדוע הביאו את חלקי המשכן הכבדים לבית המדרש? האם בכל המסעות משה הרכיב את המשכן? הקב"ה העלים מהחכמי לב את חכמת העמדת המשכן! מניין היו לישראל חיטים במדבר ללחם הפנים? מהמן היה יוצא כעין גרעיני חיטה! בארה של מרים הצמיחה לישראל פירות! מהיכן היו לישראל חיטים למצות בפסח? מה קנו ישראל מתגרי אומות העולם! האם ישראל ברכו במדבר ברכות הנהנין? ישראל קנו מהאומות לחם לתענוג! ישראל קנו מתגרי האומות יין! מניין היו לישראל במדבר ד' מינים?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 99
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 14 מרץ 2019, 16:47

מדוע מקריבים את קרבן העוף של העני עם נוצותיו? מה יותר חשוב מאלף קרבנות של אגריפס! אגריפס רצה התגלות אלוקית! אגריפס רצה ע"י הקרבנות לכונן את ממלכתו! מדוע ציוה אגריפס שאיש לא יקריב זולתו? האיך היה מותר לכהן גדול להסתכן בנפשו? איזה סוג קרבן אסר אגריפס המלך להקריב? העני טען לכהן גדול שהעופות שלו הם קרבן תמיד! האם היה מותר לאותו עני לנדוב חצי מהכנסתו? העני עשה 'עסקה' עם הקב"ה! האם מותר למלוח קרבן עם סוכר במקום מלח? מלח בטעם מתוק! האם במליחה ע"י סוכר יש איסור "לא להקטיר דבש"? עדות מהגאון מליסא שמלח בשר עם סוכר! כח תפלתו של מרדכי היהודי! האם המן ראה את מי שהשתחווה לו? למה מרדכי טרח להציל את אחשוורוש הרשע? האם ישראל צמו גם בליל הסדר? הטובה הגדולה בשביל מרדכי היא לשבת ללמוד בשקט! מדוע התחבאו היהודים?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 99
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » אתמול, 14:19

נס גדול: מעולם לא נשרף המזבח שהיה עשוי מעץ! באיזה חומר היה ממולא המזבח? חכמה נפלאה שאינה ידועה בזמננו! כיצד יתכן שהזפת והעופרת לא הותכו מחום האש? ממה חשש משה רבינו? מדוע היה צריך לפתות את אהרן להיות כהן גדול? הקב"ה הורה למשה לגרום לאהרן ובניו לשמוח במצוה! לקחו את אהרן ובניו עם תופים ומחולות! לשם מה צריכים לשמח חתן וכלה? מה העניין שלקחו את אהרן ובניו בתופים ומחולות? מה פשר המנהג לשמוח ולחגוג ביום הכתרת רב חדש? החתם סופר: ראב"ד בעירו הרי הוא ככהן גדול! מסעו ההיסטורי של רבי ישראל ממולדובה! עדות מקבר מרדכי ואסתר! מדוע היהודים היכו את מצבות מרדכי ואסתר? קרבנות בקבר מרדכי ואסתר... אורח לא רצוי בבית הנשיא! מה עושים כשראש המורדים מבקש קמיע? מי שמע על קמיע של עשרת בני המן? מיהו שבט ה'קאנארינצי'? מנהג פורימי בשבט ה'קאנארינצי'! יהודי 'כאכאבאן' תולים את המן על עץ גבוה! הסופר ירושלמי, הקלף מתימן, והמגילה בניו-זילנד!
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה