מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

נושאים שונים

פותח הנושא
טוב וחסד
הודעות: 121
הצטרף: 08 יולי 2018, 13:41
נתן תודה: 83 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

שליחה על ידי טוב וחסד » 29 אוקטובר 2018, 09:50

גמרא פלאית וקשה כברזל!! ביבמות (דף קו, ע"א) שם מסופר סיפור מרטיט: "אמר ליה [אביי לרב פפא]: אבוך היכא? א"ל: במתא, אימך היכא? א"ל: במתא - יהיב בהו עיניה ושכיבן". רש"י שם: "אבוך היכא - כלומר כמדומה אני שיש לך אב ואם סמוכין לך לספק צרכיך לפיכך קא מחדדן שמעתיך.
ושכבו - אבוה ואימיה".
רבונו של עולם למה? מה הוא אשם????????


אור זרוע
משתמש ותיק
הודעות: 700
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 212 פעמים
קיבל תודה: 279 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

שליחה על ידי אור זרוע » 29 אוקטובר 2018, 12:01

אין כוונת הגמרא שאביי העניש אותו, אלא שנתן בו עין הרע. וראיתי מביאים מכאן מקור לאחד הטעמים שמי שהוריו בחיים יוצא בשעת אמירת 'יזכור', משום שיש לחשוש לעין הרע, ראה פתחי שערים לשער אפרים אות לב.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


עמוס חדד
הודעות: 119
הצטרף: 20 ספטמבר 2018, 11:26
מיקום: טבריה, ישראל.
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 38 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

שליחה על ידי עמוס חדד » 29 אוקטובר 2018, 13:51

עיין בשיחות מוסר מהגר"ח שמואלביץ מאמר עד (כמדומה) שהאריך לבאר שבין אדם לחברו זה אש!
וגם אם הפוגע לא התכון לפגוע, הואיל והנפגע נפגע, הרי שהפוגע נענש.
ודוגמא לדבר:
פנינה שציערה את חנה לשם שמים.
רב רחומי שהתעכב בעיו"כ מלשוב לביתו.
רב כהנא ששפתו היתה שסועה, וחשב ריו"ח שהוא מחייך עליו.
ועש"ב.


אור זרוע
משתמש ותיק
הודעות: 700
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 212 פעמים
קיבל תודה: 279 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

שליחה על ידי אור זרוע » 29 אוקטובר 2018, 19:02

עוד מצאתי בהגהות יעב"ץ כפי שהם מובאים בספר מסלת חיים:
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 1005
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 81 פעמים
קיבל תודה: 188 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

שליחה על ידי נדיב לב » 29 אוקטובר 2018, 19:06

עמוס חדד כתב:עיין בשיחות מוסר מהגר"ח שמואלביץ מאמר עד (כמדומה) שהאריך לבאר שבין אדם לחברו זה אש!
וגם אם הפוגע לא התכון לפגוע, הואיל והנפגע נפגע, הרי שהפוגע נענש.
ודוגמא לדבר:
פנינה שציערה את חנה לשם שמים.
רב רחומי שהתעכב בעיו"כ מלשוב לביתו.
רב כהנא ששפתו היתה שסועה, וחשב ריו"ח שהוא מחייך עליו.
ועש"ב.
יסוד נכון אבל במעשה אביי ורבא הצד הנפגע לא פגע.


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1316
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 376 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

שליחה על ידי מבקש אמת » 29 אוקטובר 2018, 19:07

תמיד תמהתי טובא על כמה מקומות בחז"ל שמובא כעין זה שמחמת קפידא או חלישות הדעת של חכם מת חכם אחר, הלא מצינו (שבת קמט,ב) כל מי שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה שנא' לא יגורך רע, וא"כ היאך תגרם תקלה כזו לצדיקים שמחמת חלישות דעתם ימות חכם אחר? וצע"ג.


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 1005
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 81 פעמים
קיבל תודה: 188 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

שליחה על ידי נדיב לב » 29 אוקטובר 2018, 19:12

נענש לפי שורת הדין דייקא. ואילו עונש על חלישות דעת לחכם אינו מצד החכם בתור אדם אלא מצד הקב"ה שתובע בחומרה פגיעה בחכמתו של האדם וקצרתי.


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1316
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 376 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

שליחה על ידי מבקש אמת » 29 אוקטובר 2018, 19:21

נדיב לב כתב:נענש לפי שורת הדין דייקא. ואילו עונש על חלישות דעת לחכם אינו מצד החכם בתור אדם אלא מצד הקב"ה שתובע בחומרה פגיעה בחכמתו של האדם וקצרתי.
וכי זה שחכם אחר הוא מאד חכם נקרא פגיעה בחכם אחר? הרי אדרבה זו מידה רעה לקנא בחכמתו של אחר!


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 1005
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 81 פעמים
קיבל תודה: 188 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

שליחה על ידי נדיב לב » 29 אוקטובר 2018, 19:34

מבקש אמת כתב:
נדיב לב כתב:נענש לפי שורת הדין דייקא. ואילו עונש על חלישות דעת לחכם אינו מצד החכם בתור אדם אלא מצד הקב"ה שתובע בחומרה פגיעה בחכמתו של האדם וקצרתי.
וכי זה שחכם אחר הוא מאד חכם נקרא פגיעה בחכם אחר? הרי אדרבה זו מידה רעה לקנא בחכמתו של אחר!
השגת חינם. מה שמצאנו הוא בחכם קטן שנפגע מחכם גדול ולא להיפך. וחייב הקטן בכבוד הגדול ועל כן דורשים את כבודו של הגדול ואין לזה ענין לעונש הבא מחמת הדין. וההקשר לקנאה לא פחות ממוזר ולא שייך כאן.


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1316
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 376 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

שליחה על ידי מבקש אמת » 29 אוקטובר 2018, 20:34

לא הבנתי. הלא רב פפא לא עשה שום דבר שלא כדין, אלא שחלשה דעתו של אביי מחמת חכמתו של רב פפא. מה ההגיון שרב פפא יסבול כתוצאה מחלישות הדעת זו?


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 1005
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 81 פעמים
קיבל תודה: 188 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

שליחה על ידי נדיב לב » 29 אוקטובר 2018, 20:43

כעת אתה שואל שאלה אחרת.


יהודה1
משתמש ותיק
הודעות: 997
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 307 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

שליחה על ידי יהודה1 » 29 אוקטובר 2018, 21:21

מבקש אמת כתב:תמיד תמהתי טובא על כמה מקומות בחז"ל שמובא כעין זה שמחמת קפידא או חלישות הדעת של חכם מת חכם אחר, הלא מצינו (שבת קמט,ב) כל מי שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה שנא' לא יגורך רע, וא"כ היאך תגרם תקלה כזו לצדיקים שמחמת חלישות דעתם ימות חכם אחר? וצע"ג.
קושיא אחרת תמהשאלה בפתיחת האשכול. ואין שייך לאין הקב"ה מביא תקלה ע"י צדיקים לדעת התוס' שלא נאמר אלא במידי דאכילה. ובדברים שאינם עבירה מסתמא כ"ש שלא נאמר, ובפרט אם זה שנענש אשם בזה.
אבל כאן השאלה היתה למה נענש כלל הוא לא אשם שהצליח בחכמה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח