טעותו של אחיה השילוני לדעת היד רמ"ה

נושאים שונים

פותח הנושא
יהודה1
משתמש ותיק
הודעות: 997
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 307 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

טעותו של אחיה השילוני לדעת היד רמ"ה

שליחה על ידי יהודה1 » 30 אוקטובר 2018, 09:24

יד רמ"ה סנהדרין קב.
ודברים הללו האמורים על אייה השילוני ע"ה, לא נאמרו על פשטן לומר שחתם לשמוע לו אפי' לעבוד ע"ז. שהרי לא אמרו אלא "טעה וחתם" ולא אמרו על מה חתם. אלא צ"ל שחתם לשמוע לו לכל מה שיהיה רוצה לעשות סתם, ומאי טעה, דהו"ל לפרושי ליה לבר מעבירה. כדאמרי ליה ליהושע "כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע אל דבריך לכל אשר תצונו יומת רק חזק ואמץ". ומפרש בסוף פרק נגמר הדין דהאי "רק" למעוטי ביטול תורה קאתי. כלומר רק חזק ואמץ לקיים את התורה והשמר שלא תצוינו ליבטך הימנה ואצ"ל לעבור עליה, שאם אתה עושה כן אין אנו שומעין. וכיון דחזה יהוא חותמו של אחיה השילוני שחתם לקיים כל מצוותו של ירבעם וכל דבר, סבר דאפילו לע"ז נמי קיבל עליו. ומפרש זולתי זה הפירוש עתיד ליתן את הדין


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1318
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 382 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעותו של אחיה השילוני לדעת היד רמ"ה

שליחה על ידי מבקש אמת » 30 אוקטובר 2018, 23:07

יהודה1 כתב:יד רמ"ה סנהדרין קב.
ודברים הללו האמורים על אייה השילוני ע"ה, לא נאמרו על פשטן לומר שחתם לשמוע לו אפי' לעבוד ע"ז. שהרי לא אמרו אלא "טעה וחתם" ולא אמרו על מה חתם. אלא צ"ל שחתם לשמוע לו לכל מה שיהיה רוצה לעשות סתם, ומאי טעה, דהו"ל לפרושי ליה לבר מעבירה. כדאמרי ליה ליהושע "כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע אל דבריך לכל אשר תצונו יומת רק חזק ואמץ". ומפרש בסוף פרק נגמר הדין דהאי "רק" למעוטי ביטול תורה קאתי. כלומר רק חזק ואמץ לקיים את התורה והשמר שלא תצוינו ליבטך הימנה ואצ"ל לעבור עליה, שאם אתה עושה כן אין אנו שומעין. וכיון דחזה יהוא חותמו של אחיה השילוני שחתם לקיים כל מצוותו של ירבעם וכל דבר, סבר דאפילו לע"ז נמי קיבל עליו. ומפרש זולתי זה הפירוש עתיד ליתן את הדין
יישר כח שהעמדתני על טעותי בהבנת דברי הגמ' שלא אתן את הדין על הבנתי המוטעית!

אמנם עדיין מוכח ממעשה זה ששייך להטעות את החכם, שהרי רש"י כתב בפירוש ש"סבר לנסויינהו אתי וחתם באותו מעשה" והיינו שאחיה סבר שירבעם רוצה לבדוק את כלל ישראל אם יהיו נאמנים למלך נאמנות מלאה ולכן כתב שצריך לשמוע לו בכל דבר (ולא סייג שמדובר דווקא בדבר שאינו נוגד את התורה), ובאמת ירבעם השתמש בחתימתו להטעות את כלל ישראל לעבוד עבודה זרה. וחזינן מהכא דאף דהוראת הנביא עצמו היתה הוראה נכונה מצד עצמה, מ"מ אילו היה יודע מה יעשו עם חתימתו לא היה חותם כך, אך כיון שהוטעה בכוונת ירבעם חתם, ונמצא דסו"ס הוטעה ע"י ירבעם ויצאה מתחת ידו מכשול גדול לכלל ישראל.

והנה מהמשך הגמ' לכאורה מוכח שגם להטעות את ההוראה עצמה שייך, שהרי איתא "דהא יהוא דצדיקא רבה הוה וכו' חותמו של אחיה השילוני ראה וטעה" והרי שאף יהוא שהגמ' מגדירה כצדיקא רבה טעה עד כדי כך שעבד עבודה זרה בעצמו וגם הורה לכל העם לנהוג כן. אמנם זה יש לדחות לפמש"כ בדקדוקי סופרים שטעות דפוס היא והגירסא המקורית היא "ואף אחיה צדיקא רבה הוה" ולפי"ז לא מבואר בגמ' שיהוא היה צדיקא רבה (אם כי בסדר אליהו זוטא פ"ז איתא שהיה ירא שמים, אך מ"מ זה אינו כמו צדיקא רבה).

ובאמת מצינו כמה מקומות שהורו מנהיגי ישראל הוראת טעות: אהרן הכהן הורה להשליך הזהב באש ויצא מזה עגל ונתבע על זה, וכן בשאול מצינו שהורה להרוג את נוב עיר הכהנים ולהרוג את דוד ונתבע על זה, וכן יאשיהו הורה לעם לצאת למלחמה נגד פרעה נכה אף שהיה טעות ונסתבב שנהרג על ידי זה, וכן הזקנים בימי פילגש בגבעה הורו לצאת למלחמה עפ"י האורים ותומים וטעו בהבנת דברי האו"ת ונסתבב עי"ז שנהרגו רבים מישראל, ועוד כיוצ"ב במשך הדורות, ופרשה שלמה שנינו בתורה על טעות ב"ד הגדול. וכפי שנתבאר אין זה סותר לרצון התורה להקשיב בקול חכמי ישראל, אך עכ"פ שייך מושג של טעות ואין אף בן אנוש אפילו צדיק וקדוש ונביא שאינו יכול לטעות.


סתם איש
הודעות: 85
הצטרף: 05 מרץ 2016, 21:56
קיבל תודה: 29 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעותו של אחיה השילוני לדעת היד רמ"ה

שליחה על ידי סתם איש » 31 אוקטובר 2018, 22:16

דברי מבקשי האמת נכוחים.
ויתכן מאוד שמה שריחק היד רמה את הפירוש הפשוט לא היה מחמת זה שלא יכול להיות הוראת טעות, אלא שברור ופשוט שאחיה לא היה מורה הוראה כזאת, ואף בטעות בענין זה אין לחשוד.


פותח הנושא
יהודה1
משתמש ותיק
הודעות: 997
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 307 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעותו של אחיה השילוני לדעת היד רמ"ה

שליחה על ידי יהודה1 » 01 נובמבר 2018, 13:39

אבהל אין להוכיח מזה שאם ראו חתימה של גדול מותר לומר שהוא טעה שהרי גם אחיה טעה. שהרי אסור לומר שאחיה טעה, ושוב אין לך מקור שאפשר לומר כן כשאתה לא בר הכי לחלוק עליו.


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1318
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 382 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעותו של אחיה השילוני לדעת היד רמ"ה

שליחה על ידי מבקש אמת » 01 נובמבר 2018, 17:50

יהודה1 כתב:אבהל אין להוכיח מזה שאם ראו חתימה של גדול מותר לומר שהוא טעה שהרי גם אחיה טעה. שהרי אסור לומר שאחיה טעה, ושוב אין לך מקור שאפשר לומר כן כשאתה לא בר הכי לחלוק עליו.
לא כתוב לומר שאסור לומר שאחיה טעה, להיפך הגמרא אומרת מפורש שטעה, והיד רמ"ה אינו אומר אלא שאסור לומר שטעה לכתוב שמותר לעבוד עבודה זרה.

ומלבד זאת כבר הבאתי כמה וכמה מקורות בתנ"ך שאפילו מנהיגי ישראל שהתבססו על נבואה ואורים ותומים טעו טעויות חמורות ביותר שגרמו להרג נפשות רבות, ואם כן בודאי שחכם בדורינו יכול לטעות. (אלא שאין להדיוט לומר הוא טעה ואני צודק כיון שהסברא אומרת שיותר סיכויים שהחכם צודק וההדיוט טועה, וכמו בכל נושא בעולם שהולכים אחר דעת המומחה ולא אחר דעת ההדיוטות).

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 659
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 167 פעמים
קיבל תודה: 197 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעותו של אחיה השילוני לדעת היד רמ"ה

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 03 נובמבר 2018, 20:49

יהודה1 כתב:אבהל אין להוכיח מזה שאם ראו חתימה של גדול מותר לומר שהוא טעה שהרי גם אחיה טעה. שהרי אסור לומר שאחיה טעה, ושוב אין לך מקור שאפשר לומר כן כשאתה לא בר הכי לחלוק עליו.
במקרה שיש נתון מסויים שרצו להביא בפני אותו גדול, ומאיזה סיבה לא נתנו להביא את הנתון הזה. לכאורה כל דיין לא יכול לדון אם לא שומע את שתי הצדדים. וכל התשובה שהשיב זה רק לפי השאלה ששמע מצד זה.
ואם מצד רוח הקודש, הלא 'לא בשמים היא'.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים