רשימת תודות

דרגהשם משתמש הודעות נתן תודה קיבל תודה מיקום, אתר הבית הצטרף
תתצ 48 50 4   07 ספטמבר 2017, 02:25
תתחדש כנשר 2 3 1   13 יוני 2018, 11:04
תשובה מאהבה 0 3 0   19 ינואר 2020, 13:39
תריג מצוות 275 42 98   17 אפריל 2019, 00:39
תקפו כהן 19 14 2   10 פברואר 2020, 12:30
תפלה לעני 3 0 1   24 יוני 2020, 23:24
תנא-קמא 318 82 102   14 יוני 2019, 11:23
תנא קמא 1 1 1   28 דצמבר 2015, 22:02
תנא היכא קאי 147 34 45   16 יולי 2019, 23:23
תמים 143 40 30   03 מאי 2016, 19:23
תלמידמובהק 63 0 14   29 ינואר 2018, 18:31
תלמיד-חכמים 9 0 2   17 יוני 2020, 16:21
תלמיד צעיר 216 33 48   19 ספטמבר 2018, 22:40
תלמיד חבר 120 17 22   09 אוקטובר 2018, 04:07
תלמיד הרמב''ם 4 1 1   22 אוגוסט 2019, 12:45
תלמיד המשגיח 53 45 12   26 יולי 2020, 03:12
תלמוד תורה כנגד כולם 112 18 20   31 מרץ 2020, 11:07
תיובתא 818 408 227   10 יולי 2017, 20:56
תחת לשונך 16 64 7   04 יולי 2019, 18:08
תחכמוני 1 0 1   01 אפריל 2019, 20:46
תותח 3 6 0   14 נובמבר 2017, 01:28
תורתך 40 3 0   26 מרץ 2019, 02:49
תורתו אומנותו 2 0 2   04 מאי 2020, 13:00
תורת כהנים 2 1 1   20 מאי 2020, 09:07
תורני 23 11 13   31 מאי 2018, 22:00
תורה תמימה 299 47 74   05 אפריל 2020, 09:27
תורה מה תהא עליה 30 17 10   09 ינואר 2020, 13:01
תורה לשמה 57 22 11   05 אוקטובר 2019, 21:41
תורה ויראה 19 9 4   07 נובמבר 2019, 05:17
תוכנה לזיכרון הלימוד 12 0 12   09 יולי 2020, 23:05