רשימת תודות

דרגהשם משתמש הודעות נתן תודה קיבל תודה מיקום, אתר הבית הצטרף
תתצ 43 42 3   07 ספטמבר 2017, 02:25
תתחדש כנשר 2 3 1   13 יוני 2018, 11:04
תשובה מאהבה 0 3 0   19 ינואר 2020, 13:39
תריג מצוות 46 7 16   17 אפריל 2019, 00:39
תקפו כהן 4 1 0   10 פברואר 2020, 12:30
משתמש ותיקתנא-קמא 321 82 98   14 יוני 2019, 11:23
תנא קמא 1 1 1   28 דצמבר 2015, 22:02
תנא היכא קאי 147 34 44   16 יולי 2019, 23:23
תמים 134 31 28   03 מאי 2016, 19:23
תלמידמובהק 63 0 14   29 ינואר 2018, 18:31
תלמיד צעיר 160 25 43   19 ספטמבר 2018, 22:40
תלמיד חבר 74 3 5   09 אוקטובר 2018, 04:07
תלמיד הרמב''ם 3 0 1   22 אוגוסט 2019, 12:45
משתמש ותיקתיובתא 587 283 160   10 יולי 2017, 20:56
תחת לשונך 16 64 6   04 יולי 2019, 18:08
תותח 2 6 0   14 נובמבר 2017, 01:28
תורתך 40 3 0   26 מרץ 2019, 02:49
תורני 23 11 12   31 מאי 2018, 22:00
תורה מה תהא עליה 22 15 5   09 ינואר 2020, 13:01
תורה לשמה 42 21 10   05 אוקטובר 2019, 21:41
תורה ויראה 11 2 2   07 נובמבר 2019, 05:17
תוכחה נסתרת 20 4 1   19 אפריל 2017, 02:26
ששמואל 76 9 12   22 ינואר 2020, 13:17
שרגא המכלולאי 0 1 0   01 אוגוסט 2018, 13:29
שקי 5 5 0   14 מאי 2018, 15:07
שקוע בלימוד 18 8 7   16 אוקטובר 2017, 12:33
שף ויתיב 88 0 28   08 יוני 2017, 01:00
שעת השקט 61 14 25   21 נובמבר 2018, 20:02
שעיה 0 1 0   09 ינואר 2016, 19:17
שעי'ה 4 1 0   25 ספטמבר 2018, 15:04