לבקשת מספר משתמשים, מתגבשת קבוצה לפתיחת פורום (סגור) ל"מזכירי/מנהלי כולל/ים" לעזרה הדדית בכל נושאי ניהול כולל אברכים. ניתן להגיש בקשת הצטרפות על ידי הטופס הזה.
במידה ותתגבש קבוצה איכותית, נפתח את הפורום. בהצלחה!
נ.ב. אם ידוע לכם על פורום/משהו דומה קיים, אודה אם תעדכנו אותי בה"פ או במייל info@tora-forum.co.il

החיפוש הניב 23 תוצאות

חזור

על ידי יונה בן יעקב
24 אפריל 2018, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

דחוף!! האם אפשר לסמוך על מכון צומת?

נוגע למעשה מיידי, האם אפשר לסמוך על מכון צומת במיחם שבת?
שאלתי נסובה ביחס לאברך בן תורה, כמובן...
יישר כח.
על ידי סבא
25 מאי 2018, 14:41
עבור לפורום
עבור לנושא

פתגמים מחכימים

"כל טיפש יכול לבקר, לגנות, ולהתלונן, ורוב הטיפשים אכן עושים זאת".
[ד"ר מרטין ויינברגר, פסיכולוג חרדי מפורסם בארה"ב]
על ידי אריק
13 יולי 2018, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

ראיתי שנתעוררו לחתום על עצומה נגד הפעלת החשמל בשבת בחברת החשמל על ידי יהודים.
הרב בנימין חותה שליט"א מבקש לחתום על עצומה שיעסיקו רק גויים בחברת החשמל.
בטלפון 03-3080800
פקס 1800200103
103M3@iec.co.il
מלבד זאת כדאי לחתום על העצומה גם כאן.
https://www.atzuma.co.il/a111
על ידי יהודי
23 יולי 2018, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

אבן מאבני הכותל

היום בבוקר נפלה אבן מאבני הכותל, מה דין אבן זו?
על ידי מ.רז
25 יולי 2018, 17:31
עבור לפורום
עבור לנושא

טו באב -מחולות בכרמים היתכן?

בגמ' מתואר טו באב שבו בנות ישראל היו יוצאות וחולות בכרמים ...
ותמהני האם זהו אכן כפשוטו היתכן? מה טעם הענין ומתי ואיך התחיל ואיך הפסיק אשמח לשמוע
ומה למדים מכך על התאמה בשידוכים?
ומה על צניעות?
על ידי מוחל וסולח
26 אוגוסט 2018, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

מכתב התנצלות מאת הרב קרליץ זצ"ל?

מישהו שמע על מכתב התנצלות מאת הרב ש"ש קרליץ זצ"ל, בפרשת הממזרים?
האם יש לכך ביסוס?
על ידי החסיד
06 אוקטובר 2018, 23:07
עבור לפורום
עבור לנושא

לימוד בכולל אחר הנישואין

הייתי רוצה להבין מה באמת הטעם שבציבור הליטאי מחנכים לכך שכל אחד ואחד ימשיך ללמוד כל החיים ולא יצא לעבוד, [ומי שיוצאים לעבוד נקראים בשם לוואי "חרדים עובדים"] כי אני שומע שיש אומרים שהחזו"א אמר זאת כהוראת שעה, ויש אומרים לי שכך בכלל הייתה דעתו של הגר"ח מוולוז'ין, ובארץ ישראל הצליחו להעמיד שיטתו כדבעי,...
על ידי שאינו ירא לשאול
07 אוקטובר 2018, 17:39
עבור לפורום
עבור לנושא

חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

ברצוני לשאול מדוע ערבו את מושג ככל אשר יורוך בבחירות לראשות העיר, ובמיוחד בערים חרדיות כגון בני ברק, קרית ספר וכדו' שאין שום משמעות השקפתית למי שינקה לי את הרחוב, ומי יסלול לי את הכביש וכו', ומנין התחיל כל הענין המוזר הזה.
על ידי אריק
23 נובמבר 2018, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א הנה הסיפור הראשון: מרן הגר"ח קנייבסקי יצא לפני כשנתיים מביתו ברחוב רשב"ם בבני ברק, ונסע - בצעד נדיר - לקברה של השונמית בכפר הערבי שונם הסמוך לעפולה. הגר"ח, הממעט לצאת מבני ברק, לא ביקר בקבר השונמית מזה כ-25 שנה לפני ביקורו המדובר. קבר האשה השונמית, ...
על ידי מכון קול יוסף
29 נובמבר 2018, 14:43
עבור לפורום
עבור לנושא

מה עדיף? לשמור על עולמו של הקב"ה או לסייע למחללי שבת?

נסתפקתי בעניין תופעת המיחזור התופסת תאוצה רבה בימים אלו, שהחברות הממחזרות את מוצרי הקרטון והזכוכית (על פלסטיק אין לי מידע) הם חברות שמחללות שבת, הלא הם נייר חדרה (אמניר) לקרטון ונייר, ופיניציה לזכוכית, וא"כ נשאלת השאלה מה עדיף. האם לשמור על עולמו של הקב"ה בבחינת תן דעתך שלא תקלקל את עולמי, או"ד אין ...
על ידי מלמד להועיל
01 פברואר 2019, 12:03
עבור לפורום
עבור לנושא

אסור לתת מעשרות לעניים לפני שיש להורים כדי ספוקם

הנה כיום מצוי מאד שהורים שמחתנים את ילדיהם נאנקים תחת החובות, אבל הבנים לא תמיד שמים לב לענין, ולא מעבירים להם לכל הפחות מעשרות מהכנסותיהם. וראוי לעורר על הדבר, את מה שכתב החתם סופר ביורה דעה סימן רכט: "נשאול נשאלתי מההוא מרבנן דדחיקא שעתא טובא לאבותיו, והמה מכובדים בני טובים ואינם יכולים להתפרנס מ...
על ידי מוחל וסולח
17 אוקטובר 2019, 10:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

רבונו של עולם.............. אני לא נותן לילדי לדבר עם זרים. כל שכן זרים, שיתכן והם נופלים ברוחניות. שהם ילכו להוכיח אחרים? זה כמו לשלוח ילד לחלק חוברות של חסידות מסויימת, בצמתים הפרוצים של רחובות העיר. ואם אחד מאותם מוכחים הינו בעל מענה לשון? איך אני אקח אחריות על מה שילדי ישמע ממנו? הרי כפי שהביאו ...
על ידי יהודי
23 אוקטובר 2019, 00:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולעים בסכך המחקר שלי...

לכאו' אם אצלכם לא היה זה לא אומר שזה נדיר, צריך לבדוק אצל כמה וכמה. כל השאר אינו נפק"מ למעשה אלא ענייני נוחות גרידא. לא הבנתי את כבודו א. אין הכי נמי אני חושב שצריך לעשות מחקר רציני על זה. ב. אני רק באתי לעורר את הנקודה שעושים מזה רעש מאוד גדול. ובסופו של דבר זה נפק"מ עצומה עם זה חומרה אומראוי לחשו...
על ידי יהושע
27 מרץ 2020, 00:59
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי נדיב לב
14 אפריל 2020, 01:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזמנת חמץ בקניה און ליין

ממש לא מיוצר בפסח. בד"כ תקבל סחורה שנמכרה לגוי. לא הבנתי. אתה מדבר על קניה מיהודי? כן קניה לצורך העניין מאתר של רמי לוי או שופר סל וכדו כעת מקדת את שאלתך. רק שים לב לתקן מה שכתבת - 'לי נראה שלא, דרק מדובר למעשה ברשימה לחנות, התשלום בפועל נעשה בליקוט הסחורה'. ואילו במקרה שהצגת כעת שהמוצר נעשה לאחר ה...
על ידי לעניות דעתי
24 אפריל 2020, 16:33
עבור לפורום
עבור לנושא

תועלת של מסכה

על בסיס דף מאנגליה שתורגם
מסיכה.png
תמונה
על ידי פיילוט 0.4
28 אפריל 2020, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה על דבר שאינו מציאותי

בעיסוקי אני עוסק בתחום קשה ומורכב העוסק בדיני נפשות בירך אותי אדם שלא יהיה לך שום טעויות. כידוע שבמציאות מי שלא עושה לא טועה ומח שעושה טועה כך דרכו של עולם. נסתפקתי האם יש טעם לברך אדם דבר שלכאורה הוא נגד הטבע הפשוט או עדיף ברכה שהטעויות יהיו על דברים פעוטים? א. הכותרת מדברת על תפילה והתוכן מדבר על...
על ידי אברהם משה
03 יוני 2020, 22:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשבור או להתמודד. עם היצר הרע

האם השאיפה היא לשבור את היצר הרע כלומר להגיע לשלב שהוא פשוט "לא יכול עלינו" אם הבנתי כוונתכם נכונה, היינו שהאדם התמודד ונלחם היטב עם היצר הרע, עד שהגיע למצב ששבר לגמרי את יצרו. וזה מצב שלא יתכן כלל, שהרי המהרש"א (ב"ב קסד:) עמד על דברי הגמרא שם 'שלש עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום, ואחת מהן אבק לשו...
על ידי אבר כיונה
09 יולי 2020, 04:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הידור או סטיגמות

אדם שהורגל לאכול לחמניה לארוחת בוקר ואחרי בדיקה התברר לו שפיתה זה יותר זול והוא רוצה מעכשיו לאכול פיתה במקום לחמניה צריך התרת נדרים?
על ידי פיילוט 0.4
17 יולי 2020, 10:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ציטוטים שלא אני אמרתי

כבר כמה פעמים אני מקבל הודעה כאילו שאני ציטטתי משו בעוד מדובר על מישהוא אחר וזה מופיע כאילו תחת שמי למה זה? או שזה משו שאני לא עושה נכון? תופעה מוכרת - מישהו מגיב על דברי קודמך הוא מצטט אותך ועורך את הציטוט במהלך העריכה הוא מוחק את דבריך ומותיר על כנם את דברי קודמך וכך אתה מקבל התראה על ציטוט כשבפו...
על ידי אליעזר ג
16 ספטמבר 2020, 10:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנהגת בית בריסק בקורונה

בס"ד היום התפרסמה דעת ר' משה שאול קליין אודות חיוב ההרחקות והמסכות, והוא מיקל גמור בענין. https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?p=192171#p192171 הוא לא מיקל בחובת המסיכות והריחוק לדבר הרשות . ולגבי טענתו לדבר מצווה הרי תשובתי:     סוף סןף יש דעה שמוצגת ולא מסתירה את נימוקיה כך שאפשר להתייחס אליה ע...
על ידי אשרי העם
20 אוקטובר 2020, 01:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה נצרך שליש התיבה לזבל? אי אפשר להשליך מהחלון??

יתכן לבאר שמכאן חזינן ש"הלכות דרך ארץ" קיימים בכל מקום ובכל זמן ובכל מצב,
וגם כשאף אחד לא רואה, וכשזה לא מזיק לאף אחד - לא מתנהגים כבהמה. אלא אדם יש לו הנהגות אחרות.
ו"אדם" - לא זורק אשפה בהפקירות, אלא שומר מקום מיוחד, ומפנה את זה בצורה מכובדת אח"כ.
על ידי במבי
16 נובמבר 2020, 20:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרסום תמונות נשים - נעדרות

ברל כתב:
16 נובמבר 2020, 18:17
בעיני קרומקעייט נטו ולא משו שמי שקיבל את ההחלטה חשב קודם

לאנשים קשה לצאת מהריבוע.

שהרי לפרסם תמונה של לפיד ג'וניור לא יחשבו פעמיים ויפרסמו  ואף שאסור להסתכל בפני רשעים, ואם יהיה תמונה של אשה בת 208 ג"כ לא יפרסמוה ואף שאין שמץ של הרהור ואולי אף להיפך.

כך שריבוע זה ריבוע בין לטוב ובין למוטב.