החיפוש הניב 13 תוצאות

חזור

על ידי יונה בן יעקב
24 אפריל 2018, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

דחוף!! האם אפשר לסמוך על מכון צומת?

נוגע למעשה מיידי, האם אפשר לסמוך על מכון צומת במיחם שבת?
שאלתי נסובה ביחס לאברך בן תורה, כמובן...
יישר כח.
על ידי סבא
25 מאי 2018, 14:41
עבור לפורום
עבור לנושא

פתגמים מחכימים

"כל טיפש יכול לבקר, לגנות, ולהתלונן, ורוב הטיפשים אכן עושים זאת".
[ד"ר מרטין ויינברגר, פסיכולוג חרדי מפורסם בארה"ב]
על ידי אריק
13 יולי 2018, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

ראיתי שנתעוררו לחתום על עצומה נגד הפעלת החשמל בשבת בחברת החשמל על ידי יהודים.
הרב בנימין חותה שליט"א מבקש לחתום על עצומה שיעסיקו רק גויים בחברת החשמל.
בטלפון 03-3080800
פקס 1800200103
103M3@iec.co.il
מלבד זאת כדאי לחתום על העצומה גם כאן.
https://www.atzuma.co.il/a111
על ידי יהודי
23 יולי 2018, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

אבן מאבני הכותל

היום בבוקר נפלה אבן מאבני הכותל, מה דין אבן זו?
על ידי מ.רז
25 יולי 2018, 17:31
עבור לפורום
עבור לנושא

טו באב -מחולות בכרמים היתכן?

בגמ' מתואר טו באב שבו בנות ישראל היו יוצאות וחולות בכרמים ...
ותמהני האם זהו אכן כפשוטו היתכן? מה טעם הענין ומתי ואיך התחיל ואיך הפסיק אשמח לשמוע
ומה למדים מכך על התאמה בשידוכים?
ומה על צניעות?
על ידי מוחל וסולח
26 אוגוסט 2018, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

מכתב התנצלות מאת הרב קרליץ זצ"ל?

מישהו שמע על מכתב התנצלות מאת הרב ש"ש קרליץ זצ"ל, בפרשת הממזרים?
האם יש לכך ביסוס?
על ידי החסיד
06 אוקטובר 2018, 23:07
עבור לפורום
עבור לנושא

לימוד בכולל אחר הנישואין

הייתי רוצה להבין מה באמת הטעם שבציבור הליטאי מחנכים לכך שכל אחד ואחד ימשיך ללמוד כל החיים ולא יצא לעבוד, [ומי שיוצאים לעבוד נקראים בשם לוואי "חרדים עובדים"] כי אני שומע שיש אומרים שהחזו"א אמר זאת כהוראת שעה, ויש אומרים לי שכך בכלל הייתה דעתו של הגר"ח מוולוז'ין, ובארץ ישראל הצליחו להעמיד שיטתו כדבעי,...
על ידי שאינו ירא לשאול
07 אוקטובר 2018, 17:39
עבור לפורום
עבור לנושא

חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

ברצוני לשאול מדוע ערבו את מושג ככל אשר יורוך בבחירות לראשות העיר, ובמיוחד בערים חרדיות כגון בני ברק, קרית ספר וכדו' שאין שום משמעות השקפתית למי שינקה לי את הרחוב, ומי יסלול לי את הכביש וכו', ומנין התחיל כל הענין המוזר הזה.
על ידי אריק
23 נובמבר 2018, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א הנה הסיפור הראשון: מרן הגר"ח קנייבסקי יצא לפני כשנתיים מביתו ברחוב רשב"ם בבני ברק, ונסע - בצעד נדיר - לקברה של השונמית בכפר הערבי שונם הסמוך לעפולה. הגר"ח, הממעט לצאת מבני ברק, לא ביקר בקבר השונמית מזה כ-25 שנה לפני ביקורו המדובר. קבר האשה השונמית, ...
על ידי מכון קול יוסף
29 נובמבר 2018, 14:43
עבור לפורום
עבור לנושא

מה עדיף? לשמור על עולמו של הקב"ה או לסייע למחללי שבת?

נסתפקתי בעניין תופעת המיחזור התופסת תאוצה רבה בימים אלו, שהחברות הממחזרות את מוצרי הקרטון והזכוכית (על פלסטיק אין לי מידע) הם חברות שמחללות שבת, הלא הם נייר חדרה (אמניר) לקרטון ונייר, ופיניציה לזכוכית, וא"כ נשאלת השאלה מה עדיף. האם לשמור על עולמו של הקב"ה בבחינת תן דעתך שלא תקלקל את עולמי, או"ד אין ...
על ידי מלמד להועיל
01 פברואר 2019, 12:03
עבור לפורום
עבור לנושא

אסור לתת מעשרות לעניים לפני שיש להורים כדי ספוקם

הנה כיום מצוי מאד שהורים שמחתנים את ילדיהם נאנקים תחת החובות, אבל הבנים לא תמיד שמים לב לענין, ולא מעבירים להם לכל הפחות מעשרות מהכנסותיהם. וראוי לעורר על הדבר, את מה שכתב החתם סופר ביורה דעה סימן רכט: "נשאול נשאלתי מההוא מרבנן דדחיקא שעתא טובא לאבותיו, והמה מכובדים בני טובים ואינם יכולים להתפרנס מ...
על ידי מוחל וסולח
17 אוקטובר 2019, 10:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

רבונו של עולם.............. אני לא נותן לילדי לדבר עם זרים. כל שכן זרים, שיתכן והם נופלים ברוחניות. שהם ילכו להוכיח אחרים? זה כמו לשלוח ילד לחלק חוברות של חסידות מסויימת, בצמתים הפרוצים של רחובות העיר. ואם אחד מאותם מוכחים הינו בעל מענה לשון? איך אני אקח אחריות על מה שילדי ישמע ממנו? הרי כפי שהביאו ...
על ידי יהודי
23 אוקטובר 2019, 00:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולעים בסכך המחקר שלי...

לכאו' אם אצלכם לא היה זה לא אומר שזה נדיר, צריך לבדוק אצל כמה וכמה. כל השאר אינו נפק"מ למעשה אלא ענייני נוחות גרידא. לא הבנתי את כבודו א. אין הכי נמי אני חושב שצריך לעשות מחקר רציני על זה. ב. אני רק באתי לעורר את הנקודה שעושים מזה רעש מאוד גדול. ובסופו של דבר זה נפק"מ עצומה עם זה חומרה אומראוי לחשו...