הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 60 תוצאות

חזור

על ידי אחד התלמידים
09 אוגוסט 2016, 22:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדם שאסור לו לצום - הבדלה

אומרים בשם הגרי"ז שאיסור יין בט' באב אינו שונה מאיסורו בט' הימים, ואם צריכים להבדיל בט' באב זה כמו כל הבדלה בט' הימים.
דבריו מובנים יותר ע"פ מש"כ במהות האיסור בבשר ויין וע"ש.
על ידי יהודי
11 אוגוסט 2016, 00:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדם שאסור לו לצום - הבדלה

כידוע דעת החזו"א שאין חמר מדינה בימינו.
מש"כ הרב כבוד שמים הוא פשוט וברור, על האשה לצאת יד"ח בהבדלת הבעל, ושוב לא תצטרך להבדיל במוצאי הצום [וכדאי לשלוח לבית הוראה הנ"ל שיפסיקו להפיץ טעות זו].
על ידי תמים
31 אוגוסט 2016, 14:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה גמ"ח כדאי לי לפתוח?

גמ"ח ש"ס מתיבתא ושוטנשטיין על ידי זה רבים שהתייאשו מלדעת ש"ס יזכו בעזה"י לדעת אין מספיק בכל בתי הכנסת? כידוע שאברך שהתערב בתור בחור באמצע השיעור כללי בישיבה זה לא בהכרח שלא קשה לו ללמוד דף גמ' כ"ש ש"ס שלם אבל הוא מתבייש כי הוא חי חיים חיצוניים ולכן הוא התערב בשיעור ולכן כיום לא מתאים לו ללמוד בגמ' ...
על ידי תמים
31 אוגוסט 2016, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה גמ"ח כדאי לי לפתוח?

לא יודע מה זה רגיל וגם אם הוא יכול הרבה פעמים מרוב הקושי הוא מאבד עניין וחבל
ישנם כל מיני סוגי כשרונות ויש הרבה שדווקא את הכשרון ללמוד דף גמ' טוב אין להם ולפעמים דווקא בגלל זה הם נהיים למדנים גדולים ודווקא בגלל זה בושתם מרובה
על ידי סבא
27 דצמבר 2017, 14:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה בשוכר רכב

קודם כל, הרי הוא חתם עם החברה על הסכם, או עכ"פ שכר על סמך התקנות, וא"כ כך התחייב, ואינו יכול לפטור עצמו בשום דרך אחרת. שנית- אין תיקון כזה שאי אפשר להכיר כלל, ואין שום נפק"מ בינו לבין חלק חדש, מי שטוען כן מרמה את עצמו [האם צבע לא יכול להתקלף פעם וכו'] שלישית: ערך הרכב יורד מכל תאונה, וכשהקונה לעתיד ...
על ידי יהודי
28 דצמבר 2017, 15:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה בשוכר רכב

לא כ"כ הבנתי מה הנושא כאן, האם כוונת השואל האם מי שהזיק חפץ של מישהו ולא ידע הניזק שירד ערך החפץ צריך לשלם? מה הצד שפטור?
על ידי סבא
28 דצמבר 2017, 16:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה בשוכר רכב

שנית- אין תיקון כזה שאי אפשר להכיר כלל, ואין שום נפק"מ בינו לבין חלק חדש, מי שטוען כן מרמה את עצמו [האם צבע לא יכול להתקלף פעם וכו'] שלישית: ערך הרכב יורד מכל תאונה, וכשהקונה לעתיד רכב זה ילך עימו לדינמומטר וכדו' לבדיקה הם יעלו על זה, והחברה תפסיד. לכן מותר לחברה לגבות "טבין ותקילין" כי הפסידו. - ט...
על ידי אחד התלמידים
25 ינואר 2018, 00:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?

זו לא קביעה אלא רק התבוננות על סגנון ההברה היום בשפה הארמית כגון בטורקית (וכן בקהילה הארמית שפזורה באיזורים הללו וכן כאן) ובכלל הערבית דומה להברה הספרדית כגון המילה 'אני' שבשפות הללו נאמרת 'אנא' ובכל השפות הם מבוטאות בפתח וכן על זה הדרך. זה טענה הפוכה. מסתבר שהספרדים הושפעו מההברה של שפות הגוים בסב...
על ידי בן ישיבה
30 ינואר 2018, 01:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפולמוס בענין יוסף שפיל

אף אחד לא האשים אותך ח"ו, ולשון הקודש אינה שפת הציונים, וגם הדוברים לא לשון הקודש אינם דוברים 'ציונות' אלא שפת העם! עדיין לא מצאתי את המילה 'הצגה' בלשון הקודש אולי אני טועה, וגם לא אמרתי כי מי שמדבר את שפת הציונים או שפת העם כלשונך הוא דובר ציונות, אך המציאות היא כי הם יסדו את השפה, על אף שכהיום בא...
על ידי שאר לעמו
19 אפריל 2018, 20:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

היו פה ושם צרות, כמו בכל תולדות עם ישראל. אין השוואה למה שקורה ביובליים האחרונים, לא רק מספרית, אלא באופן יחסי!
על ידי שאר לעמו
19 אפריל 2018, 23:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

ראה פה https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?p=22492#p22491 אמנם דעת הרב שך וכל מאורי הדור (מרן החזו"א ומרן הגרי"ז והגרא"ק והסטפיילער, מלבד כל מי שנשמטו ממני כעת) היתה מאוד דומה בדברים רבים לדעת הרב מסטאמר והרבנים שהלכו בעקבותיו בעה"ח (והעדה"ח בראשות ר' יוליש, לכאו' לא כהרב זוננפלד) , אלא שהמחל' הי...
על ידי שאר לעמו
20 אפריל 2018, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

אגב, אמר לי יהודי ת"ח מבוגר ממני, שהוא היה אברך צעיר כשהסאטמער רב נפטר בתשל"ט, ודברו שהרב שך מספיד. והתכנס בלילה קהל אדיר בזכרון מאיר סביב כולל חזו"א ורחוב הלפרין (את זה אני זוכר בתור ילד), והרב שך זעק שם אזל גברא דמיסתפינא מיניה. אמר לי אותו אברך, חשבנו שהרב יספיד כי מחובת ההספד להספיד ת"ח, והופעתנ...
על ידי הכהן
30 מאי 2018, 17:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

התשובה היא שתרי"ג זה מספר ולא מילה! כאילו כתב "גרתי בגימטריא 613" אלא שאין בכתבנו ספרות וכותבים המספר באותיות.
על ידי אברהם
18 יוני 2018, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

נוסח ברכת רפאנו בסידורי נוסח ספרד

בהרבה סידורים כתוב כך "והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו (רפואה שלמה לכל מכותינו) כי אל רופא וכו'. אני שומע מהרבה חזנים שקוראים גם את הנוסח בסוגריים, לענ"ד זה ממש שיבוש לקרוא את שני הנוסחים והנוסח בסוגריים אמור להיות במקום הנוסח "ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכואבינו ולכל מכ...
על ידי אמלתרא
12 אוגוסט 2018, 22:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ראש ממשלה צריך ללכת עם ספר תורה? מחפש מקורות...

פרלמן משה כתב:כרגע תפסתי את כוונת השאלה:
האם ראש הממשלה מלבד הגהינום שמצפה לו על פקירותו בכל התורה כולה, האם יענש גם על מה שלא הלך עם ספר תורה.
:lol: :lol: :lol:
כל הויכוחי סרק באשכול היו כדאים, עבור בדיחותא זו!!
על ידי כרם
20 אוגוסט 2018, 07:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שמעתי פעם מהגר"נ גשטטנר זצ"ל: התורה פורחת בארץ ישראל, לא הודות למדינה, אלא למרות המדינה על אפה ועל חמתה...
על ידי סבא
27 ספטמבר 2018, 11:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילי דמעליותא מהגאון רבי אביגדור מילר

מי שאינו מעוניין לשמוע דעת תורה מגדולי ישראל, אלא הולך לפי הבנתו, ומקשה עליהם מתוך הבנתו, אין לו מקום כלל בכלל ישראל!!!
זו כמדומני אחת הפעמים הבודדות שר' אביגדור זצ"ל יצא מגדרו וצעק ככרוכיא על השואל.
מי שמבין יידיש יוכל לקרוא את הדברים בתמונה המצורפת-
הרב אביגדור מילר א.JPG
הרב אביגדור מילר.JPG
על ידי חסידישער
02 אוקטובר 2018, 21:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

כלפי ליא כתב:ג"א מעיד שבצעירותי לא היה מושג כזה של ערבות לבלוב, אולי אחד בעיר.
לבלוב הוא סימן שאין חשש נקטם ראשו ואם הלבלוב נופל כשיש לערבה שיעור על העץ יש בזה כבר חשש של נקטם ראשו. אמנם אם יש עץ שהערבות משירים את הלבלוב עוד בקטנות הענף הרי שאין בזה שום בעיה.
על ידי החסיד
03 אוקטובר 2018, 02:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג טוב במניעה מדבר שלילי

אברעמעלע כתב:
החסיד כתב:@מלמד להועיל
האם עולה בדעתך שמי שנהג כר"ת, אסור לו לשנות מנהגו [בלי התרה]?
נ.ב. להלן אתקן ל"מותר" במקום "אסור" [אני משאיר זאת כך כדי שיובן הדו"ד להלן]
אני לא מבין את השאלה. זה לא מנהג זה שיטתו להלכה. זה לא חומרא כמו שרויה.
שאלתו הייתה עקרונית האם ע"י מניעה [שוא"ת] חל נדר, ולכן שאלתי לכאו' במקומה.
על ידי תיובתא
03 אוקטובר 2018, 09:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת מנחה של שבת

תפילת אתה אחד במנחה של שבת סתומה בעיני כבר שנים רבות, מהו אברהם יגל יצחק ירנן, ולמה הם יגילו וירננו ויעקב ובניו רק ינוחו, ומתי האם עכשיו בגן עדן או בשעתו בחיים חיותם או בכלל לעת"ל ? גם מהו מנוחת 'אמת' וכי יש מנוחה של שקר, ומהי מנוחת אהבה ונדבה והרי היא חובה עלינו ככל המצות ואולי בזה הכוונה מצד הקב"...
על ידי סבא
03 אוקטובר 2018, 17:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בראשית- ייחוס "בחירה" לנבראים מלבד האדם

איני ראוי כמובן להביע דעה כלפי הגה"ק מאפטא, אבל אולי תוכלו להחכימני עוד, הרי המלאכים הם "שלוחים" ["מלאכות" הוא שליחות], וממתי שליח מתחכם ועושה היפך מה שנצטווה, כי יש לו חשבון בזה, ובפרט שיודע שהחשבון הזה ידוע גם לבוראו, ובכל זאת ציווהו לעשות כן ולא אחרת? עי' באור גדליהו לקוטי דיבורים לפרשת בראשית א...
על ידי בני תורה
03 אוקטובר 2018, 17:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בראשית- ייחוס "בחירה" לנבראים מלבד האדם

אדרבה, הקללה של האדמה היא בעצם קללה לאדם. דרך אגב מי זה האור גדליהו? גם אני הקטן חשבתי על פי דרכו. ובנוסח אחר קצת, זה ברור שכשאדם חוטא בכוחו להשחית את הבריאה. וא"כ יש לומר שאף חטא האדמה הוא על ידי ומכח חטא האדם, והרי רואים שהעונש שייך לחטא האדם. אלא שלכאורה עדיין לא נברא כלל ולא חטא. אני עצרתי פה בי...
על ידי בני תורה
05 אוקטובר 2018, 11:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת בראשית

שבת בראשית אין הכוונה לשבת המסויימת הזו של פר' בראשית [שבה יש קידוש גדול...]
שבת בראשית הוא כינוי לשבת של בריאת העולם קודם שניתנה עדיין לעם ישראל במתן תורה.
על ידי החסיד
06 אוקטובר 2018, 23:07
עבור לפורום
עבור לנושא

לימוד בכולל אחר הנישואין

הייתי רוצה להבין מה באמת הטעם שבציבור הליטאי מחנכים לכך שכל אחד ואחד ימשיך ללמוד כל החיים ולא יצא לעבוד, [ומי שיוצאים לעבוד נקראים בשם לוואי "חרדים עובדים"] כי אני שומע שיש אומרים שהחזו"א אמר זאת כהוראת שעה, ויש אומרים לי שכך בכלל הייתה דעתו של הגר"ח מוולוז'ין, ובארץ ישראל הצליחו להעמיד שיטתו כדבעי,...
על ידי י.א.ל
07 אוקטובר 2018, 21:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הקודש בשטר החדש ע"ס 200 ש"ח

בשטר החדש ע"ס מאתים ש"ח שיצא לאחרונה (הכחול) נכתב באותיות קטנות מאוד! שיר של אותו איש המודפס שם. ושם בתוך השיר נכתב "אלוקי" עם ה"א במקום קו"ף! שהוא שם משמות הקודש! אמנם הכתב קטן מאוד מאוד. אך בעלי ראיה מיטיבית יכולים לקרוא בבירור ללא זכוכית מגדלת. (מנסיון שעשיתי. רוב ככל המבוגרים לא מצליחים לקרוא. ...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
08 אוקטובר 2018, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הקודש בשטר החדש ע"ס 200 ש"ח

אברעמעלע כתב:
IMG_20181008_094510.jpg
בטעות הבנתי שאתם מתווכחים איך כתוב בשטר. ועל זה כתבתי שכתוב עם ואו.
סליחה. טעות שלי
על ידי ברל
09 אוקטובר 2018, 02:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

עצם זה שכמעט אין שום קשר בין עולם הניגונים הספרדי לעולם הניגןנים האשכנזי/חסידי או מה שתרצו מוכיח שלאורך כל הדורות הושפעו מהסביבה בה חיו אותם אנשים וכנראה גם מהמנגינות
על ידי מכל מלמדי השכלתי
09 אוקטובר 2018, 02:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת הטוב לפורום

אציין שלא הצלחתי ללחוץ על הקישור לתרומות. אולי כי אני גולש באפליקציה. או בגלל הסינון. אם יש דרכים אחרות לתרום אנא לציין.
על ידי עמוס חדד
09 אוקטובר 2018, 23:03
עבור לפורום
עבור לנושא

תמונת (ציור) המהר"ץ חיות בויקיפדיה

בויקפדיה, בערך המהר"ץ חיות - שמו תמונה זו:

האם ידוע לאי מי מהו מקורה, והאם היא אמתית. (משהו שם נראה לא כ"כ בסדר, קשה לי להצביע בדיוק.)
על ידי יצחק
10 אוקטובר 2018, 21:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת הטוב לפורום

איזה מנהל מוזר אף פעם לא שמעתי שממישהו שאוסף כסף שאומר שיש מספיק..