החיפוש הניב 25 תוצאות

חזור

על ידי אריך
24 פברואר 2016, 08:33
עבור לפורום
עבור לנושא

נחפשה דרכינו - חוקי התנועה

מצ"ב מאמר של הרה"ג שמואל ברוך גנוט, יתד נאמן יום רביעי ט"ו אדר א'
הרב גנוט - חוקי התנועה.jpeg
על ידי עברי
03 ינואר 2018, 00:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

והצדיקים שלא השתמשו במילה חשמל לכא' הרגישו שבכוונת מכוון רצה ממציא השפה להקביל בין העניינים (למרות שאני לא מבין כ"כ) ולכן מאוס עליהם הדבר. תשאל אותם. או אי מי כאן יביא ציטוטים או קישורים ככל שישנם מקורות לזה גם מי שלא יודע את כל הלכות שבת מהמקרא דרך התלמוד וכו' מספיק שהוא יודע שאסור!, מצידי סיימתי ...
על ידי סופר
18 ינואר 2018, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

"רחוב" - פירושו רחבה. מגרש רחב. [ולא דרך למכוניות]. מקור: עי' בדברי הגמרא על "רחוב שער המים" הכתוב בנחמיה. וכן עי' בנחמיה על "רחוב שער אפרים", וכו'. גם בעברית, 'רחוב' אינו מקום שעובר מכוניות, אלא אכן מלשון רחבה. מקום שעובר בו מכוניות נקרא 'כביש', ולר רק, אלא כל שביל שמרוצף בשכבה כל שהוא כגון בטון א...
על ידי יצחק
15 מאי 2018, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרי קלי לא משתמעי

סבא כתב:
לומד טוב כתב:ידוע הדין של תרי קלי לא משתמעי וקשה שהרי אפשר לשני אנשים לומר קדיש ביחד וזה לא משהו חביב
וכי בקדיש מוציאים מאן דהו ידי חובה?
וקטן יוכיח שאומר קדיש ואינו יכול להוציא גדול.
על ידי סבא
18 מאי 2018, 16:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

אשל אברהם סימן נ"ח סעיף א' כעת אני סומך את עצמי אודות זמן קר"ש על זמן שהציבור מתפללים מצד מה שאמרו חז"ל [פסחים סו, א] הנח להם לישראל אם אינם נביאים בני נביאים הם, ולגבי ההיא דשם יש דררא דמצוה דאורייתא ואיסורים חמורים, וגם שם בירושלים בזמן הקרבת הפסח לא היו כל עם בני ישראל שם כי הרבה נשארו בחוץ לארץ ...
על ידי נתנאל_ר
20 מאי 2018, 22:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

סנדל היא לא מילה מלשון הקודש במקור, מקורה הוא מלטנית והוא מלשון חול, כלומר sand. והיינו שהסנדל הוא נעל שמגינה מפני החול. לאו דווקא במשמעות של חזק. והמילה מאושר הוא מהמילה חזק, קמה בניה ויאשרוה וכו', אשרו חמוץ וכו' אשרו ירושלים וכו'. אושפיזין הוא אורחים ולהתאשפז זה להתארח, אבל בבית חולים (לא ראיתי שא...
על ידי סבא
21 מאי 2018, 09:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

אמליץ להפסיק את הדיון באשכול זה - מפני ש'עצור במילין לא אוכל' ואף לא רוצה שנכנס כאן לסחרור... כמדומני שלאחרונה הגענו כאן בפורום לבגרות רגשית, ואנו מסוגלים להכיל גם דברים עדינים ונתונים במחלוקת [הכוונה בין החרדים לדבר ה', ולא דברים מן החוץ], ולדבר עליהם באופן ענייני ומתוך כבוד הדדי, אז חבל א"כ לברוח...
על ידי הפקדתי שומרים
21 מאי 2018, 14:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משחק הג'וקר

חלילה דברי לא כוונו אליך.
הבאתי את המכתב אליהו המפורסם ביחס "לשואל הפוטנציאלי" עיין שם בדבריו.
על ידי י.א.ל
21 מאי 2018, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

לא זכו הלומדים להבין האם יש מקור הלכתי שמתיר לאחר זמן תפילה או לא ?? נראה שאף אחד לא הביא מקור אמין הלכתי ולא מעשיות כאלה ואחרות [בלי קשר לגדולת המסופרים ] בשוע כתוב שאסור לאחר יותר מחצות היום מי שנוהג כך לא אין לא שום היתר נקודה [בלי רגשיות כמובן] ועד הזמן שאחרי ד' שעות גם אסור לאחר ומבואר שם שאין ...
על ידי popo
21 מאי 2018, 16:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

בספר ישראל והזמנים יותר מעשרה עמודים מלוקט מכל הסה"ק על איחור התפילה
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=155
על ידי הפקדתי שומרים
28 מאי 2018, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא תתורו בתמונה.

דין ונשמרת מכל דבר רע הגמ' בכמ"ק (ראה ע"ז כ:) דורשת גם לענין הרהור. ואילו קרא דלא תתורו הוא על עצם הראיה, ושני איסורים חלוקים הם לענין כמה דברים ראה מש"כ בזה הגרמ"פ בשו"ת אגרות משה, אבן העזר א' ס"ט. מכל מקום גם תמונה שייכת בדין הרהור, ואילו לגבי "לא תתורו" התלוי בראיה בזה באמת יש לדון כמו שכתב ר' @ב...
על ידי הפקדתי שומרים
02 יוני 2018, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות הגוי בממון של יהודי

משום שהלוך ושוב, אמרנו לאותו פותח אשכול שאיך שהוא מציג את השאלה אין בזה ספק. וכתב שחזר בו. ולכן לא ברור מה חזר ומה לא. בפרט שכאן הספק ברור, האם טעות הגוי גם באופן שהחפץ של יהודי. כמו כאן גבי הנקובים. מצד א' יש לומר שלא הוי טעות הגוי וצריך הנוסע לשלם. צד ב' אפש"ל כיון שהגוי ישלם לחברה, א"כ בשורה התחת...
על ידי סלע
03 יוני 2018, 02:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורומים מיוחדים

לכבוד המנהלים היקרים שלום רציתי לשאול למה האשכולות בפורומים המיוחדים (הפורום שלנו ועזרה) לא מופיעים בנושאים אחרונים ואם אפשר נשמח שתסדרו את זה יש את נושאים פעילים , שם זה מופיע. ר' @הפקדתי שומרים רק תגיד לי איך פותחים סקר כי אני לא מוצא איפה פותחים נראה לי שהורידו את האופציה הזאת מהפורום (וסליחה מכ...
על ידי מנהל ראשי
03 יוני 2018, 14:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורומים מיוחדים

רק בהודעה ראשונה של נושא אפשר ליצור סקר. מאמין ש @סלע ניסה בתגובה לאשכול קיים
על ידי מנהל ראשי
03 יוני 2018, 14:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורומים מיוחדים

לכבוד המנהלים היקרים שלום רציתי לשאול למה האשכולות בפורומים המיוחדים (הפורום שלנו ועזרה) לא מופיעים בנושאים אחרונים ואם אפשר נשמח שתסדרו את זה מה שאינו "תורה" אינו מופיע שם אפי' אשכולות חשובים כמו בקשו רחמים וכדו' ???!!! אי אפשר להחריג. מכל מקום לבקשתך העברתי אשכול ספציפי זה לבית המדרש והכל על מקומ...
על ידי זרייר-קטן
03 יוני 2018, 21:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

עוד שיבוש: פעם רגע זה היה שיעור זמן של דקה (ח"י רגעים) וכיום רגע פירושו מאית השניה מחילה, אך אינו מוכרח כלל, כי בגמרא אמרו (ברכות ז' ע"א) וכמה זעמו? רגע, וכמה רגע? כמימרה! משמע שיש משמעות לרגע גם לרגע ממש מאית שניה. לאידך יש לציין (אינני יודע אם ציינו כדבר הזה לעיל) למילה 'שעה' שבעבר הכוונה היא זמן...
על ידי תיובתא
12 יוני 2018, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: טיסה כדי לברך את הברכה על ים סוף

למעשה, מי מתמצא במסלולי הטיסות? מעל איזה ימים עוברים הטיסות? בטיסה לאילת תוכל ג"כ לראות את ים סוף בקצהו (לא בהכרח את המקום שעברו בנ"י), כנ"ל בסיני הכביש הראשי מישראל למצריים מקביל לים סוף. בשני המקרים מדובר על הלשון הימנית של ים סוף, אם תרצה לראות את הלשון השמאלית תוכל לחצות את סיני מערבה ולהגיע או...
על ידי הכהן
19 יוני 2018, 15:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרי קלי לא משתמעי

הפקדתי שומרים כתב:אולם באופן שהגדול בא לסייע לקטן, הרי אינו אומר בקול רם ממש, וכל כוונתו רק לסייע, ובזה מן הסתם גם לשי' החזו"א אין בזה בעיה. אבל רק מסברא גם אם נכונה.
קטן בן י"ב צריך סיוע?
על ידי אלימלך
20 יוני 2018, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משטרה-דין מוסר?!

לגבי מסירת נהג מהגר"מ שטרנבוך
הרב שטרנבוך.PDF
על ידי גל גל
26 יוני 2018, 08:07
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

בס''ד                           פרשת בלק: האם מותר ללכת להצגה של קוסם   פתיחה   בפרשת השבוע שולח בלק בן ציפור את זקני מדיין וזקני מואב עם קסמים בידם, כדי לשכנע את בלעם לקלל את עם ישראל על מנת להשמידם. למרות שהמדרש אומר (רבה פרשה כ, יח) 'שבלק היה בעל קסמים ובעל נחש יותר מבלעם', אפשר שבלעם מקלל טוב י...
על ידי סבא
26 יוני 2018, 22:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בריכה בשבת

דברים נעימים כתב בזה בילקוט יוסף וז"ל- יא) הנה בנידון רחצה בבריכה בשבת, יש לדון מצד ט' ענינים: א. אם יש לחוש בזה לאיסור התעמלות. ב. אם יש בזה גזרת חז"ל שלא לשוט במים בשבת. ג. אם יש לחוש לאיסור סחיטה בשערות הראש או הזקן. ד. אם יש לחוש שיבא לידי תלישת השער בעת שרוחץ במים את שערות ראשו או זקנו. ה. כנ"ל...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
01 יולי 2018, 13:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלשון "כמדומה" בראשונים

לומד טוב כתב:
אלכס כתב:
לומד טוב כתב:וכן צ"ב מהו לשון "ויש מקשים" בתוס'
מה צ"ב?
מה זה "ויש" מקשים וכי אותו אחד מבעלי התוס' שכתב את זה הוא עצמו לא מקשה
הכותב לא כתב את דעת עצמו, אלא רק סיכם את דעת הלומדים בבית במדרש.
על ידי יוסף יוסף
15 דצמבר 2018, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכיה

הייתי קורא גם לך גם 'קנאי', בכאו"פ באם הנך שוקל להפוך להיות 'קנאי', בהצלחה מרובה.
אני בכאו"פ לא מתחבר לזה כלל וכלל, השפה העברית לא יותר גרועה מאנגלית
ולכן לא קרה כלום עם השם חנוכיה מגיע משם
על ידי הכהן
16 דצמבר 2018, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכיה

אתגר: כמה מילים באשכול זה הן בעברית מחודשת?
על ידי ים סוף
16 דצמבר 2018, 09:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכיה

א. עבר זמנו בטל קרבנו..
ב. אני באופן כללי בעד קנאות מהראש ולא מהבטן.
ג. הפעם כנראה מדובר על הקנאות השנייה.
ד. לא מצאתי מקור לשם סביבון אך באופן כללי הוא נקרא על שם היותו מסתובב, באידיש דרידל, ובערבית נאנא.