החיפוש הניב 22 תוצאות

חזור

על ידי חבלזון
15 מאי 2018, 18:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעויות של הוצאת עוז והדר בתלמוד בבלי.

עירובין ה עמוד ב
ברשי דה ד אמות השורה הראשונה בקצרות
"דלא סמכינן עלה" בעוז והדר מופיע משום מה "ולא סמכינן עלה"
אני חייב לציין שבכולל שלי כולם כמעט עם עוז והדר. ותילי תילים של פירושים באו בעקבות אותו ו.
היה מאוד מפתיע לגלות בשסים אחרים את האות ד...
על ידי חבלזון
16 מאי 2018, 19:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

הראני כתב:מה פירוש המילה 'מאושר', והאם הגלגול שלה לשפה כיום הוא נכון?
ההגדרה הפשוטה ששמעתי כמדומה מהרב צבי ענבל שמאושר הוא מי שיודע שהוא בדרך הנכונה / עושה את שנכון באמת. כלומר יש לו אישור. ומפה זה מתחלק לדרגות רבות, רובינו נזקקים לפחות למעט אישור מהסביבה. ויש כאלה שיש להם אישור פנימי חזק. וכו'
על ידי חבלזון
17 מאי 2018, 01:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

ומה שמפרש ככר הירדן מקום צמחים, ייתכן להסביר שעל דרך כלל מגדלים צמחים במקום מישור. כמו שדה חטים (גם צמחים) וכו' אתה סבור כך. בהחלט. ואגב כל המושג שדה, הוא מקום ישר מסודר ומיושר בטורים (ומכאן - "לשדד מערכות") הקשר מעניין יש לזה לנידון לעיל לגבי טבלה- שזה בלשון הקודש דבר ישר ורבוע, וצורתם של השדות בד...
על ידי חבלזון
17 מאי 2018, 02:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

אני יחשוב על זה ארמוז לך שהכיוון הוא במילה עיגול שלמיטב ידיעתי אינה מתפרשת ישירות על צורה, להפך, הוא מדבר על העדר צורה. עיגול הוא דבר שלם כמו שהוא. צורה הוא בהכרח תוספת על הדבר, (כלומר יש כאן איזו אמירה והבעה נוספת לבד מתוכן הדבר עצמו) ולכן הדבר כמו שהוא הוא "עיגול". [זו הסיבה שזוויות הריבוע נקראים ...
על ידי חבלזון
29 מאי 2018, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

לא הבנתי אם זה כינוי יש כלל שהתואר בל' נקבה מסתיים ב- נית. מצינו תואר צדיק, לעומתו צדיקה וצדקנית. השאלה שלך עזרה לי לחשוב, ייש"כ. ונראה שיש לי יישוב, אשמח לתגובתך. גם לאיש יש תואר עם נ'. יש רב, ויש "רבן" רבן זהו תואר נסמך- הרב של. כלומר רבן גמליאל למשל היינו הרב של ישראל (היינו התואר הגבוה, כמו גדו...
על ידי חבלזון
13 אוגוסט 2018, 13:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תנאים

יותר מענין אותי מהו לשון תנאי. לגבי תנאי בני גד ובני ראובן תנאי גם הוא אינו מלשון הקודש אלא במשנה לכאורה בלשון הקודש התרגום הוא "שנאי" כלומר- הכנת אפשרות לשינוי (כמו כל ה"אי", שזהו דבר המכין, חשמלאי- חשמל, שנאי- שינוי) ממש כמו שנאי שאתה מחבר לחשמל ומאפשר לך לשנות את עצמת הזרם, כך התנאי עומד על המעש...
על ידי חבלזון
08 אוקטובר 2018, 22:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

ברשות תלמידי החכמים, אציע הצעה פשוטה לבאר את העניין, נראה לי שזה שייך לסוגיא הגדולה של החלוקה בין מידות למצוות. שירים הלא זהו רגש וכפי שהאריכו כאן תלמידי החכמים לבאר את עומק ההשפעה וכו' א"כ זו כלל לא שאלה איפה כתוב שאסור. נסו נא ידידי להחליף את השאלה כאן, בשאלה למה אסור לכעוס, איפה זה כתוב. אין בתור...
על ידי חבלזון
15 אוקטובר 2018, 09:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצורך בשער קבוע בדין סאה בסאה בזמנינו

לעצם שאלתך למה צריך מחיר קבוע, לכאורה זה פשוט משום שלא די לנו בכך שיכול לפרעו בכל שעה, אלא שיכול לפרעו באותו שווי, כי אם יכול למצאו במחיר גבוה יותר, כבר מחזי כרבית. אמנם שאלתך עומדת לכך שא"צ שער קבוע לאורך זמן אלא די לנו באותו יום, וכן ידועה דעת הרב וואזנר לגבי הלוואת דולרים, שאפילו שכל יום משתנה הש...
על ידי חבלזון
29 אוקטובר 2018, 11:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך אברהם רץ לאורחים

אולי אפשר לומר שכל מהירות מעבר למהלך הרגיל זוהי ריצה, וכיון שהוא הזדרז יותר מכפי אדם אחר במצבו היינו ריצה. וביתר עומק יש להוסיף, דבלשון הקודש הלשון "הליכה" אינה דווקא צעידה ברגליים אלא התקדמות בקצב קבוע ורגיל (מכאן "מהלך בסוגיא", וגם התלונה של "לא הולך לי"). ריצה לעומת זו, היא משורש רצון, כלומר שרצו...
על ידי חבלזון
19 נובמבר 2018, 14:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמעת שיש הקלות מיוחדות לכהן באיסור ריבית ?

נראה לי שאין הכוונה תקנה מיוחדת לכהן, אלא תקנתו של הכהן ההוא, כיון שאין לו פרנסה וחייו הם מפירות מעשר, לכן זו הדרך שלו לפרוע את ההלוואה.
וכסברת "כדי חייו", כך זוהי תקנתו של הכהן שיוכל להתפרנס
על ידי חבלזון
19 נובמבר 2018, 14:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמעת שיש הקלות מיוחדות לכהן באיסור ריבית ?

התירו לעשות עסקא בכסף יתומים, קרובים לשכר ורחוקים להפסד
להלוות בריבית קצוצה לגוי- אף שאסרו שמא ילמד ממעשיו התירו בכדי חייו
גם כאן התירו מחזי כריבית שהיא דרבנן, משום פרנסתו של הכהן
וההיתר שם הוא גם לגבי לוי ועני שיעשו כך ממעשרותיהם
על ידי חבלזון
20 נובמבר 2018, 12:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמעת שיש הקלות מיוחדות לכהן באיסור ריבית ?

נראה לי שאין הכוונה תקנה מיוחדת לכהן, אלא תקנתו של הכהן ההוא, כיון שאין לו פרנסה וחייו הם מפירות מעשר, לכן זו הדרך שלו לפרוע את ההלוואה. וכסברת "כדי חייו", כך זוהי תקנתו של הכהן שיוכל להתפרנס נוכל להשתמש אם ההיתר הזה לכל עני, וכנאמר שם גם לגבי מעשר עני, ולכל אברך שמתפרנס מאחרים, עפ"י הרמב"ם ש"לא שב...
על ידי חבלזון
21 נובמבר 2018, 13:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמעת שיש הקלות מיוחדות לכהן באיסור ריבית ?

אני מבין את דבריך כך, שזה בין כה וכה ממון כהנים, ורק יש לו טובת הנאה ולכן בוחר לפרוע את חובו לכהן. ובממון כהנים הקילו. לא התכוונתי לכך, אלא לעובדה שההלוואה הזו היא בעצם מוציאה לפועל מראש את החיוב לתת את המתנות לכהן או ללוי או העני. זוהי תקנתו של הכהן והעני - שפרנסתם תלויה במתנות האלו, וכעת שאינם מק...
על ידי חבלזון
24 נובמבר 2018, 23:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלות של בעלי תשובה

לגבי שאלה ב
שמעתי תשובה פשוטה מאוד.
כיון שהמנהג בויברך דוד לתת צדקה.
ויש ענין לעמוד בעשיית המצוות
על ידי חבלזון
25 נובמבר 2018, 01:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צדיקים חביב עליהם ממונם מגופם

רבנו בחיי בראשית לה, כה
ויותר יעקב לבדו. דרשו חז"ל לכדו קרי ביה, מלמד שחזר על פכין קטנים, ללמד שממונם של צדיקים חביב עליהם כדי שיתרחקו מן הגזל, כך פירש רש"י ז"ל. והכוונה כדי שלא יסתכנו הבנים הקטנים בדרך אם לא ישתו, ולכך שם עצמו בסכנה לחזור, והמקטרג נזדווג לו מיד
על ידי חבלזון
07 ינואר 2019, 11:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'השתייכות' 'קבוצתיות' 'עדר' 'קהילה' 'גדולי הדור שלי' 'מפלגה שלי' מה המקור לפלא הזה והאם מותר לחדש שזה משהו מאוד קדוש

@בן של רב כבודו רוצה להביע עמדה, לשאול חידה, או להקשות קושיה
אלו שלושה נושאים נפרדים...
אנא חלק דבריך לסעיפים לבל יהיו הם עצמם כחידה
על ידי חבלזון
17 ינואר 2019, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וברוח אפיך...

התרגום על הפסוק "וברוח אפיך נערמו מים" תרגם ובמימר פומך חכימו מיא. והשאלה, בפסוק כתוב "אף" וא"כ מדוע תרגם "פה"? כמדומה שאונקלוס פירש מענין אפים, שפירושו פנים ולא אף ,(שא"כ היה כתוב אפך בלא יו"ד) והיינו מלפני ה' ,שאונקלוס פירשו בהרבה מקומות מלשון מימרא דהיינו אמירה של הקב"ה, ורוח הפנים הוא הפה. בזיע...
על ידי חבלזון
25 ינואר 2019, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצמדת רגליים בקדושה

[רמ"א קכה ב "ומי שאמר סדר קדושה ובא לבית הכנסת ומצא צבור עונין קדושה חוזר ועונה עמהם" (תשובת הרשב"א סימן רמ"ט):] תודה יאיר, אמנם הלשון הוא שבא לבית הכנסת ואנחנו מדברים שעובר ליד. @פרלמן משה לא אמרתי שודאי, וכוונתי היתה שלכאורה אינו חייב העובר להצטרף לקדושה ששומע מתוך בית הכנסת. וגם אם תרצה לחייבו מ...
על ידי חבלזון
10 יולי 2019, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע בתורה מופיע "משיח" ולא "משוח"??

אולי אפשר להציע, שהשם בא להדגיש את העובדה שהמשיחה עצמה אינה העיקר, אלא שהוא אדם הראוי לכך זה רק "היכי תימצי". אדם שהוא בדרגה כזו וכזו הוא משיח, וכמובן אדם שנמשח בפועל. ומה זה שליח? וברבים שלוחים. יש גם שליח ושלוח ויש שלוחים ושליחים לפי הנ"ל כשמדברים על האדם - הוא מסכים ועומד לרשות המשלח ולכן הוא "של...
על ידי חבלזון
10 יולי 2019, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לך איעצך אשר יעשה... תרגם אונקלוס איתא אמלכינך, מה הפירוש?

התרגום על המקום אומר "איתא אמלכינך" וכותב הרמב"ם בדמאי ג-ב הלוקח ירק מן השוק ונמלך להחזירו... ופירוש נמלך חזר בעצמו תרגום איעצך אמליכנך עכ"ל ובמה מתבטאת חזרת בלעם? נראה לי הכוונה שהיה צריך לומר "אייעצך" כלומר אייעץ לך, איעצך משמע שאביא אותך לייעץ לעצמך, והכוונה כאן שברמזיו גרם לבלק להמלך בדעתו ולהח...
על ידי חבלזון
26 ספטמבר 2019, 15:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאה בכתה עד שנשרו ריסי עיניה - וכי פעם ראיתם שנושרים ריסים מרוב בכי?

פירוש מעניין ביותר!
תוספות (בכורות מג:) ודאי לא מסכים עם זה... 
2019-09-26_155225.png
על ידי חבלזון
28 יוני 2020, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אדם מקנא?

ממליץ בחום לשמוע את ההרצאה הזו של הרב צבי ענבל
https://send.magicode.me/send-file/file ... 5b3b3/view
חלק מהרעיון שם שהקנאה היא בעצם רדיפת האמת, כאשר אדם מרגיש שזה לא צודק שלשני יש ולו אין
אבל זה הרבה יותר עמוק מזה, יעויין שם או לייתר דיוק יואזן שם