החיפוש הניב 6 תוצאות

חזור

על ידי שים-שלום
08 אוגוסט 2018, 20:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה| מחפש סידורים (ע"מ) ללא כוונות מהקבלה

ה' ירחם על המדפיסים האלה. מכניסים כוונות לסידורים שאסור לכוין בהם מי שלא הגיע לרמה זו, הוא יותר מקלקל מאשר מתקן. [ראה ע"ז אריכות בס' כל החיים לגר"ח פלאג'י, מהדו"ח, בקונטרס שבסופו באחד הסימנים, יש מפתח בסוה"ס מפורט, מאריך בזה מדברי כמה מקובלים על החומרא של כוונה למי שלא הגיע לרמה זו] אם תמצא סידור כ...
על ידי שים-שלום
31 אוגוסט 2018, 10:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ערכים בויקיפדיה שנכתבו בשבת. אסורים בהנאה?

סענדער כתב:במחילה ממעכ"ת לא הבנתי את השאלה.
הרי מעשה שבת אינו אסור לעולם אלא לו בלבד. אבל לאחרים מותר ליהנות במוצאי שבת. כמפורש בשו"ע סי' שיח ס"א.
ואם כן מה הבעיה ליהנות מערכים שבויקפדיה שנכתבו בשבת???
וכן למי שחיללו עבורו
על ידי שים-שלום
31 אוגוסט 2018, 11:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

רמב"ם שחיטה פ"ד הי"ד לא דומה הא דרבי עקיבא, שכן כל שלא מת ראוי להיות משיח, ומשמת ידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה (רמב"ם מלכים פי"א ה"ד) ראוי לצטט מדבריו שם: ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה ב...
על ידי שים-שלום
19 נובמבר 2018, 19:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקום הדלקת נר חנוכה במלון

אכן זה לא כ"כ מסתבר... זה הצד המיישב את מה ששמע פותח האשכול
על ידי שים-שלום
26 דצמבר 2019, 19:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחשבון "קדימה בברכות"

כמדומני לדעת המשנ"ב אדמה חביב קודם לעץ.
על ידי שים-שלום
06 ינואר 2020, 13:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ממתי הפסיקו יהודים לקרוא בשם ה' בעצם קריאת השם לתינוק? (עם נפק"מ למעשה).

בוודאי שהיתה תקופה לא מבוטלת בתנ"ך בה השתדלו לקרוא שמות המזכירים את שמו של השי"ת לא במקרה רוב שמות הנשיאים כך (וכנראה לא ירדו לסוף דעתו של הרב הכהן למעלה) נתנאל, אליאב, אליצור (שדיאור), שלומיאל (צורישדי), אליסף (דעואל), אלישמע, גמליאל, (פדהצור), (עמשדי), פגעיאל, יהושע, בצלאל, חניאל, שמואל, אלידד, אל...