החיפוש הניב 19 תוצאות

חזור

על ידי זרייר-קטן
13 מאי 2018, 10:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידות 19-21

א. חזרה של כיפור היכן. - אני מדבר ביום רגיל
ב. יפה מאוד זה על הפטור כן?!
ג. לא חשבתי על זה חזק!!
על ידי זרייר-קטן
16 מאי 2018, 11:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שלום חברים, הייתי ממליץ לרבים פה ללמוד את ויכוח החוקר והמקובל שכתב הרמח''ל כך יובן יותר מה זה אצילות ספירות עולמות ומה זה בכלל קבלה...
על ידי זרייר-קטן
20 מאי 2018, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

יש הערה כללית על מליצה שנטתה ומתוך כך הרבה מפרשים גם את הפשט כך (אני יודע שזה יכול לעורר פה דיון אבל זו האמת). המדובר הוא במליצה "מעשה רב" הפירוש הידוע הוא שמעשה רב היינו מעשה שרב עשה כך. אך לפי האמת הפירוש הוא מעשה שהוא רב דהיינו שהמעשה הוא גדול, וכיון שכך עשו מעשה ע"פ זה אנו פוסקים כך וכו'. יש לז...
על ידי זרייר-קטן
03 יוני 2018, 21:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

עוד שיבוש: פעם רגע זה היה שיעור זמן של דקה (ח"י רגעים) וכיום רגע פירושו מאית השניה מחילה, אך אינו מוכרח כלל, כי בגמרא אמרו (ברכות ז' ע"א) וכמה זעמו? רגע, וכמה רגע? כמימרה! משמע שיש משמעות לרגע גם לרגע ממש מאית שניה. לאידך יש לציין (אינני יודע אם ציינו כדבר הזה לעיל) למילה 'שעה' שבעבר הכוונה היא זמן...
על ידי זרייר-קטן
04 יוני 2018, 12:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כ סיון

האם יש מקור לזה שרבינו תם נפטר מרוב עגמת נפש שנעקדו עקה"ש 31 בעלי תוס' וכמה ימים אחר כך נפטר יש לשים לב שעיקר יום כ' בניסן י''א שר''ת!!! הוא זה שתיקן אותו בגלל מה שקרה בד' תתקל''א וזה היה שנה אחרונה של חייו אז ייתכן ששייכו את זה לזה כי באותה ששנה נפטר אך יש להעיר כי נהרגו שם יהודים כללית לא ראיתי צ...
על ידי זרייר-קטן
04 יוני 2018, 17:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולדות חייו של מרן ה'חזון איש'

מוכרח לציין כאן סיפור בדותי על החזון איש שעלה לתורה בבית כנסת אבוהב בצפת, והיה הספר של מהר"י אבוהב והראוהו שם שיש צד"י הפוכה (לדעתו בתחילה היתה שהיא פסולה לגמרי גם לספרדים) ובעינו החדה ראה כי היריעה ההיא ספציפית היתה מוחלפת אך בשאר הספר היתה צד"י ישרה וכו'... הסיפור אינו נכון מהטעם הפשוט בספר של אבו...
על ידי זרייר-קטן
04 יוני 2018, 21:30
עבור לפורום
עבור לנושא

מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

יש להאריך בנושא זה הרבה אשתדל מדי פעם להעלות על מקומות מסויימים שמצויינים למקומות קדושים או כציון או קבר של רב מסויים שאינו נכון וכדומה. מי שיש לו חידושי מילין בזה הענין יזכה את כולנו. אפתח בקבר רחל אשת רבי עקיבא בטבריא - הדבר ברור ללא ספק שאינה קבורה שם כלל עד לפני שלושים שנה המקום היה מצויין למקום...
על ידי זרייר-קטן
05 יוני 2018, 22:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה כיוון אומרים קדיש?

בקדיש של התפילה הוא לכיוון ההיכל כשאר התפילה... בקדיש שהוא בבית הכנסת עושים לכיוון ההיכל מצד כבוד בית הכנסת וגם הרגילות בקדיש שנעשה בבית או באולם וכדומה אין שום ענין לאיזה כיוון מסויים רק שאנשים מלחץ סתמי אומרים לפנות לכיווןן התפילה, אני מעיד שראיתי כמה וכמה מחכמי ירושלים (חכם ב''צ, חכם יהודה צדקה) ...
על ידי זרייר-קטן
06 יוני 2018, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

שאלה יפה. אלא שנשאלת השאלה אז למה לא קברום מיד ביהודה שנכבשה ראשונה, או ליד יריחו. ובלא"ה מסתבר שלכבודו של מת קוברים אותו בנחלתו רק כאשר התאפשר, כמו שקברו את יוסף בשכם רק אחרי שכבשו נחלתו, שזה היה בשלב השני של המלחמה כמבואר ביהושע. אינו דומה יוסף לשאר השבטים, יוסף קיבל את שכם בחיותו אבל שאר השבטים ...
על ידי זרייר-קטן
07 יוני 2018, 21:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

רוצים טענות אחת אחת בא נתחיל אט אט ברייתא מנחות מד: מן הראוי להקדים שהמהרי"ל כותב על חלק מסינים אלו ושדמו שחור כדיו שנמצא בדברים אלו "בקל" את החלזון וא"כ צריך שיהיה מדוייק מאד ולא כל מיני ישובים דחוקים חלזון זהו גופו דומה לים ראדז'ין: צבע גופו דומה לים בזה שבל צבעיו מעורב בו כחלות כמו הים שבכל השתנ...
על ידי זרייר-קטן
10 יוני 2018, 16:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

בית הכנסת אבוהב בצפת הרבה טועים שמי שהיה רב בית הכנסת הוא מהר''י אבוהב וזה טעות של ממש מהר''י אבוהב כלל לא ביקר בארץ הטעות נבעה מבתי כנסת אחרים מהר''י קארו אלשיך האר''י ששם היו רבנים אלו משמשים ולכן חשבו שגם כאן כך הוא אבל אין הדבר נכון! אלא נקרא כן ע''ש ספר התורה שמהר''י אבוהב כתב והוא שוכן כבוד בב...
על ידי זרייר-קטן
12 יוני 2018, 14:18
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות כח: - יהי רצון שלפני הלימוד - הערה אמיתית

- משה, האם אמרת הבוקר "יהי רצון" שקודם הלימוד? - ודאי ודאי, ברוך השם כיום יש הכל בכריכת הגמרא, כמה סוגים ונוסחאות של היהי רצון. - גם היהי רצון של הט"ז אמרת? הנוסח של הט"ז שונה משל הגמרא והשולחן ערוך. - כן גם את של הט"ז אמרתי, גם הוא נדפס שם. - תגיד משה אין זה תמוה בעיניך? - מה? - שהט"ז יחלוק על גמרא...
על ידי זרייר-קטן
18 יוני 2018, 17:27
עבור לפורום
עבור לנושא

מעשה שלא היה?!

הש"ך שכח דבריו שעדיין לא נתפרסמו? האמנם? מעשה מפורסם הוא הידוע בינותינו כמעשה המראה לאדם עד כמה אדם יכול להגיע רחוק על ידי נגיעה עצמית שהוא נגוע באיזה ענין וכך היה מעשה לגאון רבי שבתי הכהן זצ"ל (מחבר ספר "שפתי כהן" על כמה מחלקי השולחן ערוך), היה סכסוך בענייני ירושה עם בן אחותו. רצו לדון בפני בית דין...
על ידי זרייר-קטן
19 יוני 2018, 18:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שלא היה?!

אתם קוראים את כל ההודעה?! הכל כתוב בהודעה הראשונה הכל!
על ידי זרייר-קטן
20 יוני 2018, 17:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שלא היה?!

רק לשם התעניינות באיזה ראש ישיבה מדובר, ??? והאם אתה יכול להעלות כאן ההוכחות לגבי סיפור הרמבם והאבן עזרא ??? בס"ד סוף לשמועות: שח? מט! האם הרמב"ם והאבן עזרא נפגשו??? מה, האם לא שמעת? כשהיה מרן הרב עובדיה ילד קטן הוא פגש את ה'חפץ חיים' שהיה באותו זמן זקן ושבע ימים, וזכה להתברך שיזכה להיות גדול הדור....
על ידי זרייר-קטן
21 יוני 2018, 11:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שלא היה?!

תן מקור לזה...
ולא שללתי את זה אגב, רק תן מקור
על ידי זרייר-קטן
07 יולי 2018, 22:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך אתם הוגים: חַוַת יָאִיר, או חַןוֹּ֣ת יָאִ֔יר ?

אם כבר תבררו יותר חוות דעת איך הוגים שבזה טועים הרבה יותר
על ידי זרייר-קטן
08 יולי 2018, 15:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך אתם הוגים: חַוַת יָאִיר, או חַןוֹּ֣ת יָאִ֔יר ?

וואי וואי הלכו פה על כל הספרים שרק אפשר אציין פה כמה דברים בעניין זה אע''ג שלענ''ד צריך לפתוח אשכול מיוחד לזה כי כאן הכותרת מסגירה רק ספר אחד. כאשר יש מקור בתורה או בנ''ך פשיטא שהחכמים קראו לספריהם ע''ש הפסוק רק שפעמים יש הטיה מסויימת חוות יאיר פשיטא בחולם חוות דעת יש אומרים בחולם, לפי האמת לכאורה צ...
על ידי זרייר-קטן
10 יולי 2018, 12:16
עבור לפורום
עבור לנושא

צורת סימני הניקוד מאימת

שהניקוד הוא קדמון כבר ידוע וצויין פה באשכול אחר
שאלתי היא אם יש למישהו מקור לקדמוניות צורת! הניקודים
מעניין לציין בזה שזה אחד הדברים שאין בו שום חילוק בין המסורות אפילו בצורת האותיות יש ואילו בזה אין...