החיפוש הניב 16 תוצאות

חזור

על ידי well
16 מאי 2018, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

"סנדלים" במקור נעל חזקה ומסיבית.
היום - נעל פתוחה של קיץ (ומסבירים שמקור השיבוש ברש"י בסוכה, שכותב וז"ל: וכן מטה של תלמיד חכם שאין תחתיה אלא סנדלים בימות החמה ומנעלים בימות הגשמים... , שהכוונה היא שבימות החמה מאכסנים את הסנדלים העומדים בחוסר שימוש עד לימות החורף).
על ידי well
03 יוני 2018, 13:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקווה ישראל ה'

לכאורה תקוה פירושו תכלית וסוף של הדבר וראייה מהפטרת פרשת השבוע : "את תקות חוט השני הזה תקשרי..." שהכוונה הקצה של החוט וכן הלשון במשנה באבות : "שתקות אנוש רמה" (שודאי לא הכוונה שלזה מצפה כל בן אנוש) אלא הכוונה סוף של כל אדם. וכל זה נובע מהמילה : "קו" שעניינו להגיע לסופו וקצהו של הדבר. ולכאו' גם מקוה ...
על ידי well
26 יוני 2018, 09:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה לשון דברו בלק ובלעם?

חשבתי פעם על ענין זה (בעיקר הפריע לי איך אנחנו עושים מדברי האנשים המוזכרים בתורה - דברי תורה, למשל אם עשו אמר "כי עיף אנכי" בודאי שהוא התכוון לומר שהוא רעב, אז איך אפשר לדייק מהמילים שלו שהוא עבר כמה עבירות באותו יום וכן על זה הדרך) ותירצתי לעצמי על פי דברי האבן עזרא פרשת יתרו וז"ל: "משפט אנשי לה"ק ...
על ידי well
27 יוני 2018, 20:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש דרך להגיע לראשי עוז והדר

אני גם בעד לבטל את הפסיקים וההדגשות , זה מאוד מפריע!
אם מישהו זקוק לזה אפשר להכניס את זה במהדורת מתיבתא המיועדת ללומדים שהדבר יותר מתאים להם.
על ידי well
05 יולי 2018, 10:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה לשון דברו בלק ובלעם?

חשבתי פעם על ענין זה (בעיקר הפריע לי איך אנחנו עושים מדברי האנשים המוזכרים בתורה - דברי תורה, למשל אם עשו אמר "כי עיף אנכי" בודאי שהוא התכוון לומר שהוא רעב, אז איך אפשר לדייק מהמילים שלו שהוא עבר כמה עבירות באותו יום וכן על זה הדרך) ותירצתי לעצמי על פי דברי האבן עזרא פרשת יתרו וז"ל: "משפט אנשי לה"ק...
על ידי well
05 יולי 2018, 19:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה לשון דברו בלק ובלעם?

אני שוב יבהיר שאני לא מתכוון לומר שהאבן עזרא התכוון לזה אלא שמתוך דבריו יש ללמוד שלעיתים התורה שינתה את הנוסח ממה שנאמר במקור ובנקודה זו לכאו' כו"ע יסכימו עמו.
על ידי well
19 אוגוסט 2018, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחלוקות במציאות בחז"ל

ההסברים (למשל הריטב''א, הר''ן) על או''א דא''ח שייכים רק במחלוקות בדינים, ולכן הגמ' בגיטין היא יוצאת דופן. הראיה מחולין אינה ראיה, כיוון ששם כונה כך כי לא האמין במה ששמע, ולא כי הלך לברר. מצאנו ברב שהיה שנה ומחצה ברפת (נדמה לי, לא זוכר כעת בבירור) כדי להכיר את הבהמות. הר''מ כותב שבמדעי העולם סמכו הח...
על ידי well
05 אוקטובר 2018, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלוקת התנ"ך לפרקים

בקשר לחלוקת התנ"ך לפי המסורת של פרשה פתוחה וסתומה. אחת הסיבות שקשה מאוד להשתמש בחלוקה הזו היא דבר מעניין ששמתי לב אליו לאחרונה. פעמים רבות התורה מחלקת בהפסק פרשה מתוך מטרה להראות רשימה של פרטים ולא בהכרח לפי חלוקה מתבקשת של נושאים, וביותר ביאור: כאשר התורה מציגה נושא שמתחלק לפי פרטים מסויימים, התורה...
על ידי well
22 אוקטובר 2018, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תרומה - הבריח התיכון

עברתי על רוב הדיון המרתק כאן, אביא כמה מקורות נוספים בנידון: 1. הביאו את דברי המהרש"א בב"ב שכותב שאין להוציא הדברים כפשוטם, במהרש"א סנהדרין ק א כותב דברים חריפים בנושא וז"ל שם: : "כולה מילתא מפורש בקרא בכל הענין שם אלא דקאמר שיש להאמין בזה שהדברים כפשטן שלא תאמר להוציאן ממשמען שנאמרו בדרך משל כמו וה...
על ידי well
24 אוקטובר 2018, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תרומה - הבריח התיכון

כל מי שלמד פעם אות יהודית במקורה, מכיר את הרשימה הזו בע"פ של גדולי הראשונים והאחרונים המבארים את אגדות חז"ל כולם בהוצאה מפשוטם. רק אציין לדברים הברורים ביותר של הריטב"א בנושא באגדתות דרבב"ח. דוקא דברי הריטב"א מוכיחים קצת בהיפך כי נראה שדוקא שם הוצרך להידחק שרבה בר בר חנה ראה זאת במראה החלום, ויש מק...
על ידי well
28 אוקטובר 2018, 12:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וירא - אשת לוט

אפשר לשאול גם איפה האבן שעוג ביקש לזרוק על ישראל. אכן, אך הברכה על נציב המלח נפסקה להלכה בשו"ע, משא"כ אבן שביקש עוג לזרוק על ישראל לא נפסק בשו"ע, משמע לכאורה שלכה"פ בזמן השו"ע היה ידוע המיקום. אבן שביקש עוג נפסק בשו"ע, ואין ראיה מכך שמהרי"ק הכירו, שהביא מה שהובא בפוסקים לפניו, ואם יהיה מי שיכיר יוכ...
על ידי well
06 נובמבר 2018, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין מקרא יוצא מידי פשוטו בענין מציאותי

דברי הוצאו מהקשרם... אני לא כתבתי שמי שמפרש דברי חז"ל בצורה פשוטה הוא בעל אמונה תיארוטית, חלילה! אני רק מתכוון שמי שרואה את דברי חז"ל כסותרים ,לכאורה, את המציאות או את ההגיון , ולמרות זאת הוא מתעקש לומר שדברי חז"ל כפשוטם וממשיך הלאה הרי הוא מראה בזה שהוא מתייחס לדברי חז"ל כמשהו שצריך לומר שמאמינים ב...
על ידי well
09 ינואר 2019, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

מעשה ששמעתי לאחרונה. כשבאו לגר"ח להתייעץ איתו בקשר להוצאה מחודשת של פסיקתא דרב כהנא, שאלו אותו האם כדאי להשאיר את ההערות מהמהדורה הקודמת שנכתבו ע"י בובר שהיה קצת נוטה להשכלה. אמר הגר"ח על אתר שמאחר והחפץ חיים מביא מדבריו, הרי זו ראייה שאפשר וראוי להכניס את הערותיו במהדורה החדשה. לאחר שחיפשו במשך זמן...
על ידי well
09 ינואר 2019, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

עוד מעשה מופת ששמעתי. (אין לי אחריות על המקור). פעם בא אל הגר"ח יהודי מחו"ל להתייעץ עמו איך לקרוא לבנו שנולד, אמר לו הגר"ח "תקרא לו אחשורוש", השואל חייך ושאל שוב, אך הגר"ח התעקש וחזר ואמר "תקרא לו אחשורוש", חשב השואל שהגר"ח לא מעוניין להתייחס ברצינות מסיבות הכמוסות עמו וכך עזב את החדר. לאחר זמן התבר...
על ידי well
13 פברואר 2019, 22:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארבעה דברים הקב"ה שונאן ואני איני אוהבן

לכאורה לפי פשוטו אין הבדל בין "שונאן" לבין "איני אוהבן" אלא זו צחות הלשון לומר הדבר במילות שונות.
וכך מוכח במה שכתוב שם מקודם לכן "שלשה שנאתי וארבעה לא אהבתי" שמדובר הרי על אותם דברים.