החיפוש הניב 15 תוצאות

חזור

על ידי משכנות יעקב
11 ינואר 2019, 12:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?

אולי אפשר לומר, שהעומד קרוב מן הצד הימני, חשוב יותר מן הראשון שמשמאל.
אבל הנמצא שני לימין, חשוב פחות מהראשון שמשמאל.
ולכן ר"ע ראשון משמאל סמוך ממש לנשיא, וראב"ע ליד ר' יהושע שני לנשיא.
וכמדומה שכך נוהגים העם גם בזמנינו, מתוך הרגש הטבעי שסמוך ממש עדיף. (וכמו בקדימויות שבע המינים לארץ קמא ובתרא).
על ידי משכנות יעקב
13 ינואר 2019, 16:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה בעצם אנחנו עושים כאן

עושים דבר חשוב מאד לחצי מהציבור החרדי יש אינטרנט ויש להניח שמספר החרדים באינטרנט (במספר או באחוזים) ילך ויגבר בעוד 20 שנה. ככל שיהיה עולם אינטרנטי תורני, יותר יותר ויותר, - יהיה להם מקום לשהות בו ולא, חלילה, ברחוב האינטרנטי שכל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים. סליחה על המשל, אבל לאמריקה באו יהוד...
על ידי משכנות יעקב
08 אפריל 2019, 12:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

אעלה כאן את הדף שהופץ: וזה הלינק לאתר של בית מדרש הגר"א - http://www.beitmidrashagra.co.il/ ולהסרטה של הכינוס ושל דברי הרבנים - https://drive.google.com/file/d/1FpsDJtF--qezyfvmkQrOpGqhuRYPuAWH/view וזה מה שצורף שם להסרטה של הכינוס: להלן לקט מדברי הרבנים, שבאו בדברים חמים על חשיבות בית המדרש והתמיכה...
על ידי משכנות יעקב
08 אפריל 2019, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

זה נשמע כביכול כאילו על מנת לקנטר. ואם תלך עכשיו לכתובת, הלא בין הזמנים עכשיו ולא תראה כלום ? אבל אם יהודי אומר, עושים: הכתובת בירושלים בסדרים ב' ג' - (בשכירות) - רחוב קהתי 9 גבעת שאול בית הכנסת כתר אליהו. והאירועים כמו המשך הזמן, שבתות, וימי עיון, הלא הם כתובים באתר כל אחד היכן הוא מתקיים. וקבוצות ...
על ידי משכנות יעקב
10 אפריל 2019, 21:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

באותה מידה אפשר כמובן לכתוב עליך או על כל אדם אחר. אין שום צורך למחוק או לנתק, זה לגיטימי להביע דעה, אבל בלי שום אסמכתא אפשר לכתוב עליך גם שהצבעת מרצ. ומה שכתבת פשוט לא נכון. בפרט שצטטתי מקודם מהמייל, מה שאמרו רבנים שם, ואפשר לראות את זה שם גם בהסרטה, זה לא עדר של מייל, כפי שכתבת. אז חכמים היזהרו בד...
על ידי משכנות יעקב
16 אפריל 2019, 11:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

בקיצור, אני גם הבנתי כדברי @באמונתו יחיה , ולכן חקרתי יותר. אם הכוונה שזה ארגון לנוער מתמודד (או כל שם וחניכא דאית ליה), צריך שיהיה גדול עומד על גביו, לא כך? א. איך הבנת מדברי שזה ארגון לנוער מתמודד ?????????????? יתכן שדברי לא הובנו כמו שצריך הכוונה לא הייתה שאין בדבריו הוכחה משכלת לאמונה אלא שהוא...
על ידי משכנות יעקב
17 אפריל 2019, 11:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

למה אמורה להיות אי נוחות כאשר רואים ומראים את האמת ? אמת ויציב ונכון וקיים וטוב ויפה הדבר הזה עלינו.
רק מפילוסופיות ומחקרים באה אי נוחות. אבל כבר כתוב "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה".
על ידי משכנות יעקב
13 יוני 2019, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדש! רעיון מהפכני כיצד לזכות לכתוב לעצמך ספר תורה ב- 5000 ₪ ובלי לשלם כלום על לימודי המקצוע.

זה לא רק נדון על חיוב המצווה כי בזה באמת יש את מה שכתב הרא"ש והבאים אחריו, שיוצאים יד"ח בש"ס ופוסקים. אלא פשוט שיש בזה ירא"ש ואהבה, כשאדם יש לו ס"ת בבית, וזה יביא אותו לעוד מצוות וכמה חיבת הקדש יראו הילדים, כשיראו את האבא מקיים את המצווה בגופו, ויושב וכותב בדחילו ורחימו כל יום, ואם יש חשש של שינוי מ...
על ידי משכנות יעקב
14 יוני 2019, 01:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקום ליציאת התרעננות

עין מבוע
נחל פרת
ואדי קלט
https://hamichlol.org.il/%D7%A0%D7%97%D ... 7%A8%D7%AA
יש אוטובוס לענתות
על ידי משכנות יעקב
19 יוני 2019, 17:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קו התאריך בהלכה

בהנחה והיסוד שאנו מניחים הוא "קצה המזרח" כמו שיש לנו מהראשונים: ניתן לדון האם העיקר הקובע הוא 60 מעלות, ואע"פ שהיבשת אסיה בקו היותר צפוני מתמשך עוד ועוד מזרחה, אעפ"כ זה לא העיקר, והעיקר הוא 60. או שהעיקר הוא "קצה המזרח" וממילא אחרי שפוגשים את המשך אסיה יותר מ60, אז קצה המזרח שמה הוא הוא הקובע. עכ"פ ...
על ידי משכנות יעקב
20 יוני 2019, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זעזוע: נבלות וטריפות נמכרו ככשר במנצ'סטר, במשך שנים רבות

דברים כאלו קרו גם בהכשרים הכי מהודרים ולמה להתחכם יותר ממה שהקב"ה צווה בתורה ? סומכים על הנאמנות הנכונה על פי הלכה כל אחד לפי דרגתו ושיטתו וזה שקרה כזה מקרה, לא סיבה שנשנה את השולחן ערוך, גם בזמנו קרו דברים כאלו. בתורה הולכים לפי רוב וחזקה וע"א. כמובן המערכת של הכשרות צריכה לעשות הפקת לקחים, אבל גם ...
על ידי משכנות יעקב
20 יוני 2019, 17:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זעזוע: נבלות וטריפות נמכרו ככשר במנצ'סטר, במשך שנים רבות

דברים כאלו קרו גם בהכשרים הכי מהודרים ולמה להתחכם יותר ממה שהקב"ה צווה בתורה ? סומכים על הנאמנות הנכונה על פי הלכה כל אחד לפי דרגתו ושיטתו וזה שקרה כזה מקרה, לא סיבה שנשנה את השולחן ערוך, גם בזמנו קרו דברים כאלו. בתורה הולכים לפי רוב וחזקה וע"א. כמובן המערכת של הכשרות צריכה לעשות הפקת לקחים, אבל גם...
על ידי משכנות יעקב
20 יוני 2019, 18:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יד אבשלום

היחיד שניסה לתארך את סגנון הבנייה של המבנה המכונה יד אבשלום לתקופת בית ראשון הוא יהושע עציון בספרו התנ"ך האבוד. ובמהפך זה הוא שינה מוסכמות רחבות בכל ירושלים הארכיאולוגית. יש דברים מסוימים מדברי שהופרכו לאחר מותו, כמו למשל אבנים שתיארך לבית ראשון, (כחלק מקביעת תקופת סגנון סיתות ידוע) והנה נמצא לפני כ...
על ידי משכנות יעקב
20 יוני 2019, 18:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יד אבשלום

לא הבנתי אם זה בית ראשון זה יכול להיות אבשלום. לגבי החשש אפיקורסות שכתבת: אסור ולא כדי לנו לזלזל במושג החמור הזה, ולשים אותו על כל אחד שמתווכח עם פלוויוס או עם איזה עניין יקר ונכבד. כמו שלא נכון לצעוק נאצי על מי שעוקף בתור. אפיקורס הוא מושג הלכתי יהודי חמור ונורא מאד. לכל היותר יש באריכאוולוגיות מהס...
על ידי משכנות יעקב
20 יוני 2019, 18:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יד אבשלום

בית ראשון אין הכוונה דווקא אחרי הקמת ביהמ"ק, הכוונה תקופת בית ראשון.

לא חשבתי שאמרת נגדי. רק אמרתי הבה נשתמש בירי בנשק חי לפי הוראות פתיחה באש כאשר יש סכנת חיים, ואילו לפיזור הפגנות נשתמש בכדורי גומי.