החיפוש הניב 107 תוצאות

חזור

על ידי סלע
28 מאי 2018, 18:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

העלו כאן את הפתגם "איזהו חכם המכיר את מקומו" מקורו במסכת אבות שם נשנה בין מ"ח קניניי תורה ובסמוך אליו "השמח בחלקו" כך שלא נמנע שקשרו בין המשפטים. ועל דרך כלל את המשפט הביאו גדולי החסידים.
על ידי סלע
28 מאי 2018, 18:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נידון מענין מאד אני זוכר שראיתי פעם באחד מהספרים כתב שהמעכב מלצלם תמונה הוא גם דין בחושן משפט. אינני זוכר כרגע שם הספר.
על ידי סלע
28 מאי 2018, 18:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא תתורו בתמונה.

מה שהביא כאן אחד באשכול דין ונשמרת לקשר לדין לא תתורו גבי בתולה, זה טעות, דין הראשון אינו משום ראיה דווקא הוא משום הרהור.
על ידי סלע
28 מאי 2018, 18:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

אשמח מאד אם מישהו יכול להוריד לי את הספר רקיעי שמים
על ידי סלע
29 מאי 2018, 02:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

העלו כאן את הפתגם "איזהו חכם המכיר את מקומו" מקורו במסכת אבות שם נשנה בין מ"ח קניניי תורה ובסמוך אליו "השמח בחלקו" כך שלא נמנע שקשרו בין המשפטים. ועל דרך כלל את המשפט הביאו גדולי החסידים. סיכומו של דבר שגם שם הוא לא כתוב... מסכת אבות פרק ו משנה ו -המכיר את מקומו, והשמח בחלקו. מסכת אבות פרק ד משנה א...
על ידי סלע
29 מאי 2018, 02:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

זה ספר יחסית חדש, שיש באמתחתי מודפס. אולי נמצא במקומות אחרים. אבל ממש תודה רבה.
על ידי סלע
29 מאי 2018, 02:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

אני לא זוכר. אבל ינסה לבדוק שוב.
על ידי סלע
29 מאי 2018, 02:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעויות של הוצאת עוז והדר בתלמוד בבלי.

לעוז והדר יש הרבה טעויות יחסית להוצאות אחרות. בדוק.
על ידי סלע
29 מאי 2018, 02:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שעורה היא משבעת המינים אך מוזכרת כמאכל בהמה

ר' לייב מינצברג (בקטע ידוע שלו לבאר עניין ז' מינים) כותב ששעורה במקרא הכוונה לבירה, וזה המשקה של הז' מינים. (חיטה זה האוכל, תאנה זה מיני מתיקה, רימון זה כעין פיצוחים, וכד') תוספות ברכות דף לח. האי דובשא דתמרי מברכין עלויה שהכל - וכן משקין מכל מיני פירות בר מתירוש ויצהר כדאמרינן גבי ערלה ולאפוקי מה"...
על ידי סלע
29 מאי 2018, 02:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת סוטה

לא הבנתי מה קשה לך. כונת השל"ה על חטא האדם בכללותו.
על ידי סלע
29 מאי 2018, 02:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שם האשכול מילים משובשות בעברית החדשה . המילה משובש היא גם כן בעברית חדשה מקורה לא בתורה ולא בתלמוד. במדרש מופיע פעם אחת המילה משובש אבל מתפרשת על דרך שונה העתקתי את ד' המדרש בלשונו. מדרש רבה ויקרא פרשה לה פסקה ה. ר' לוי בשם ר' חמא ברבי חנינא אמר חוקים שהם חקוקים על יצה"ר הה"ד (ישעיה י) הוי החוקקים ח...
על ידי סלע
29 מאי 2018, 14:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת סוטה

כונת השל"ה תוצאה מחטא אדם הראשון נגרם לחוה להיות סוטה ולא שחטא ראשוני של האדם הוא שגרם. וכך נראה בדבריו שהעתיקו. אני חושב שזו גם כוונת הכותבים כאן.
על ידי סלע
29 מאי 2018, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שם האשכול מילים משובשות בעברית החדשה . המילה משובש היא גם כן בעברית חדשה מקורה לא בתורה ולא בתלמוד. במדרש מופיע פעם אחת המילה משובש אבל מתפרשת על דרך שונה העתקתי את ד' המדרש בלשונו. מדרש רבה ויקרא פרשה לה פסקה ה. ר' לוי בשם ר' חמא ברבי חנינא אמר חוקים שהם חקוקים על יצה"ר הה"ד (ישעיה י) הוי החוקקים ...
על ידי סלע
29 מאי 2018, 14:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות מיצים 100% טבעי באירופה ללא השגחה

לגבי קוקה קולה וזירו זה באמת מעניין, הרי יש בקולה גליצרין שבעבר היה מן החי, ותחת כשרות הרב לנדא הוא אינו מופק מהחי. ולכך הרב לנדא טוען שכל הקולה שלא בהשגחתו בחשש מחמת כן, מעניין לשמוע דעות של מומחים [בהדגשה] אחרים בענין, זכור לי שיש כאלה שאף התירו את הגליצרין, ואם כך יתכן שבארה"ב הOU התירוהו מחמת כ...
על ידי סלע
29 מאי 2018, 14:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות מיצים 100% טבעי באירופה ללא השגחה

לא ניתן לשתות מיץ 100% ללא בדיקה. אתן לך דוגמא ממפעל המייצר מיצים שעל חלק מהקרטונים מופיע תמונות של ענבים ובמציאות הם שמים ארומה כשרה כל השנה אך מסתירים זאת ולך תסביר בחוץ שזה לא ענבים , במפעל בטורקיה של מיצים טבעיים, שעל חלק מהמוצרים שלו כתוב טבעי 100 %.. מתברר שגם כימקלים הם מהטבע! במפעל גדול המי...
על ידי סלע
29 מאי 2018, 14:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כניסת אשה לבית העלמין

הגאון כותב בזה כמה דברים בצוואה. בשם האר"י אין מקור מפורש. אולי מסתמכים על דברים שכתב בענין אחר.
על ידי סלע
29 מאי 2018, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

מיהו הת"ח האנונימי ששמעת בשמו?
על ידי סלע
29 מאי 2018, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שעורה היא משבעת המינים אך מוזכרת כמאכל בהמה

שעורה נחשבת בין שבעת המינים בגלל שהיא בירה?
ציינתי כמה מקומות שאין חשיבות למי שעורים בירה ויורדת במדרגתה לענין הברכה. הדברים של ר' לייב אולי באו כדרשה יפה. אבל ברור מאיליו שזה לא הטעם האמיתי.
על ידי סלע
29 מאי 2018, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

עוד הערה המתיחסת לאשכול כולו. גם חז"ל ערבבו בלשונם בין הארמית ובין העברית, כך שיותר נכון לכתוב מילים מחודשות. הם לא משובשות, כיון שכיום משתמשים בה. הראיה שהשתמשו במילה שיבוש, שהמשמעות האמיתית שלה שונה מהשימוש שנעשה בה כיום. אותם שמדברים נגד השפה המחודשת, מדברים רוב חייהם בשפה לועזית, ואת שפת הקודש מ...
על ידי סלע
29 מאי 2018, 15:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שעורה היא משבעת המינים אך מוזכרת כמאכל בהמה

אם משקה השעורים פחות ממדרגתו קשה לחלק. וכמו שתוספות שציינתי כותבים אינו אלא טעמא בעלמא. דהיינו שמשקה שעורים הוא לא שעורים ממש, וא"כ תמוה שהתורה התיחסה לשעורים בענין הזה.
על ידי סלע
29 מאי 2018, 15:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נמאס כבר לראות שמזכירים "בשמים ראש" ו"הגניזה החרסונית"

בערבון מוגבל? איך יודעים מה כן ומה לא. לא יודעים. גם מדע ההיסטוריה הוא מדע לא ברור תמיד. הנהגות צדיקים למעשה, הוא לא מדע הסיטוריה. אם יש דברים לא נכונים, זה מכשיל את הרבים. וגורם להנהגות מוטעות. בשונה ממדע הסטוריה. ובמדע היסטוריה כל עוד לא יודעים על טעויות מניחים שכך היה. כאן ידועים שיש דברים מוטעי...
על ידי סלע
29 מאי 2018, 16:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעויות של הוצאת עוז והדר בתלמוד בבלי.

לעוז והדר יש הרבה טעויות יחסית להוצאות אחרות. בדוק. אולי יש שם טעויות, אך בוודאי לא יותר מבהוצאות אחרות, ובוודאי אי אפשר להשוות את כל ספרי עוז והדר, כי אכן יש יותר מדוקדק ויש פחות. לידיעתך, שאם באת סתם להשמיץ, אתה לא מאיים על אף אחד, אל תקנה עוז והדר, ההפסד כולו שלך.... הספרים של הוצאות עוז והדר הם...
על ידי סלע
29 מאי 2018, 16:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שעורה היא משבעת המינים אך מוזכרת כמאכל בהמה

סופר כתב:יש דיאטני בירושלים קוראים לו מורגנשטרן, הוא טוען שבעבר השעורה היתה עיקר המאכל, ויש לו הסבר שלם מה הכוונה ששעורה מאכל בהמה, הוא הוציא על זה קונטרס שמדבר בגנות החיטה ובמעלות השעורה.
בוא נניח שאם הדברים בזמנינו היו הפוכים, גם בזה אותו דיאטני מסתמא היה מוציא איזה קונטרס שחיטה יותר טובה משעורה.
על ידי סלע
29 מאי 2018, 16:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נמאס כבר לראות שמזכירים "בשמים ראש" ו"הגניזה החרסונית"

אני רוצה להוסיף על דבריך הנכונים שגם אלו שאחזו בגישה אחרת לגבי הספר הודו שהוא מזוייף בעריכתו וכדומה ואין להסתמך עליו רק בערבון מוגבל. מתי כן ומתי לא עדיין אני שואל. זה נוגע להרבה ספרים שנפלו בהם פקפוקים.
על ידי סלע
29 מאי 2018, 17:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נמאס כבר לראות שמזכירים "בשמים ראש" ו"הגניזה החרסונית"

אבל זה ספר שנערך כולו בידי זרים. זה לא שהספר הוצא פעם וכעת שלטו בו ידי זרים.
על ידי סלע
29 מאי 2018, 17:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב שטיינמן תקופת שווייץ - גילויים חדשים

גם לי זכור שהיה מגולח במסיבת הפרידה.
על ידי סלע
29 מאי 2018, 22:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעויות של הוצאת עוז והדר בתלמוד בבלי.

ראה מה שערערו עליהם בהדפסת ספר שלם שיחסו לרמב"ן לא אות לא מילה ספר שלם, שכל המבינים והמומחים שללו מכל וכל שהספר הוא של הרמב"ן. והם התעקשו מפני סיבות מסוימות..לכתוב בכותר הספר שיצא מידי הרמב"ן וככזה יש להם הרבה אי דיוקים וטעויות ברור שיש להם המון זכויות אבל גוף שכל מטרתו לתקן טעויות אסור שיפלו לו עצ...