החיפוש הניב 111 תוצאות

חזור

על ידי גל גל
14 יוני 2018, 09:15
עבור לפורום
עבור לנושא

האם יש כהנים בזמן הזה - פרשת קרח

פתיחה בפרשת השבוע טוען קרח, שכל העדה כולם קדושים, ולכן אין למשה ולאהרן זכות להשתרר על העדה. משה ואהרן טענו לעומתו, שאומנם כל העדה קדושים, אבל הכהנים והלווים ובפרט משה ואהרון התייחדו במעלתם, כפי שלבסוף הוכח על ידי המחתות, וגם על ידי מבחן המטות. מעמדו של כל כהן כקדוש, היה נכון בזמן בית המקדש, אז לא ה...
על ידי גל גל
14 יוני 2018, 22:41
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר לישראל לעלות לברכת כהנים

פתיחה - הגמרא במסכת כתובות לאחר גלות בית ראשון התערבבו היוחסין, ולאחר החזרה לארץ מהגלות הייתה שאלה מי מיוחס ככהן ומי לא. הגמרא במסכת כתובות (כד ע''ב) דנה, האם כהן שאוכל תרומה יכול לעלות ליוחסין (דהיינו שיהיה כהן מיוחס עם כל ההשלכות), כאשר יש מאן דאמר אחד שסובר שכן, ויש מאן דאמר אחר שסובר שלא. לאחר ...
על ידי גל גל
15 יוני 2018, 19:02
עבור לפורום
עבור לנושא

השתמשות בחפץ של אדם ללא רשותו

בס''ד השתמשות בעט/טלית של אדם ללא רשותו פתיחה נעסוק בשני מקרים איתם אנו נפגשים בחיי היום - יום. הראשון הוא, האם מותר להשתמש בעט של אדם ללא רשותו. מקרה שני 'הרוכב' על גבי המקרה הראשון, מה יהיה הדין במקרה דומה, אבל כאשר מדובר בחפץ של מצווה, כמו טלית, תפילין או ספר קודש. ייאוש שלא מדעת הגמרא במסכת בבא ...
על ידי גל גל
18 יוני 2018, 14:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משטרה-דין מוסר?!

השאלה האם מותר להיות מבקר על הכוללים מבוססת על הנחה שהכסף שמתקבל מהמדינה שייך לך מששת ימי בראשית והרשעים רוצים לחטוף לך אותו ועל כן אסור לשתף איתם פעולה. אף שנראים דבריך שעל מניעת רווח אין דין מוסר, אך כאן [כנראה] יש קנסות ועונשים. לא מדובר בקנס חיצוני. יש הסכם, שבמסגרתו המוסד מקבל כסף כלשהו, במידה...
על ידי גל גל
19 יוני 2018, 08:35
עבור לפורום
עבור לנושא

רבים נכשלים בזה!!!! ברכה על בורקס בשר

בס''ד ברכה על בורקס בשר במקומות רבים אוכלים לארוחת צהריים בורקס בשר. כפי שנראה, ברכתו של הבורקס מורכבת ולא פשוטה, ורבים לא יודעים את ההלכה בעניין זה. עיקר וטפל הגמרא במסכת ברכות (לו ע''ב), מביאה מחלוקת בין רב יהודה לרב כהנא, מה מברכים על דייסא שהיא כעין חביץ קדרה (דהיינו דייסה עשויה מסולת, שיש בה הר...
על ידי גל גל
20 יוני 2018, 08:47
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת חקת - לימוד תורה לשמה, לשם מה?

בס''ד פרשת חקת – לימוד תורה 'לשמה', לשם מה? פתיחה בפרשת השבוע מובאים מספר פסוקים, אותם דרשו חז''ל לעניין לימוד תורה (עיין ברכות מג ע''ב, נדרים נה ע''ב, קידושין ל ע''ב), ובעקבות כך נעסוק, בביאור המושג 'לימוד תורה לשמה'. חז''ל הדגישו במספר מקומות את החיוב ללמוד התורה, ובפרט את החשיבות ללמוד תורה לשמה....
על ידי גל גל
26 יוני 2018, 08:07
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

בס''ד                           פרשת בלק: האם מותר ללכת להצגה של קוסם   פתיחה   בפרשת השבוע שולח בלק בן ציפור את זקני מדיין וזקני מואב עם קסמים בידם, כדי לשכנע את בלעם לקלל את עם ישראל על מנת להשמידם. למרות שהמדרש אומר (רבה פרשה כ, יח) 'שבלק היה בעל קסמים ובעל נחש יותר מבלעם', אפשר שבלעם מקלל טוב י...
על ידי גל גל
29 יוני 2018, 08:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

הרי אתה יודע שרבים המתירים, והם לא חולקים על הרמב"ם שהבאת, אלא מפרשים אחרת את ההגדרה אוחז עינים, שרק אם גורם לאנשים להאמין שבכוחו לשנות הטבע אסור, אבל לשעשוע בעלמא מותר. ולכן א"א להביא את החחי אדם הזה ברשימת האוסרים כי בס"ה מצטט רמב"ם, ומה שיש המדייקים לאיסור, יש המדייקים להיתר, אא"כ נוכיח מסוף דבר...
על ידי גל גל
29 יוני 2018, 08:26
עבור לפורום
עבור לנושא

הלכה בעיון לשבת - החזרת עדשות מגע לחומר בשבת.

בס''ד שריית עדשות מגע בחומר בשבת פתיחה רבים נוהגים ללבוש עדשות מגע במקום משקפיים, כאשר לאחר השימוש בעדשות שמים את העדשות בתוך קופסה עם חומר מיוחד. במאמר זה נברר, האם מותר לשים את העדשות בנוזל הניקוי בשבת, כאשר עיקר הסוגיה עוסקת בדיני ליבון. בין בגד עור לבגד רגיל הגמרא במסכת זבחים (צד ע''א), דנה ביחס...
על ידי גל גל
02 יולי 2018, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

האם נשים מצטרפות לזימון, אז והיום - פרשת פנחס

בס''ד פרשת פנחס – האם נשים מצטרפות לזימון פתיחה בפרשת השבוע פונות בנות צלפחד למשה בבקשה לקבל נחלה בארץ ישראל, משום שאביהם מת בלי בנים, ואין מי שימשיך את זכר אביהם, ויירש נחלה בארץ בשבילו. בעקבות כך נעסוק בשאלה האם נשים חייבות בזימון, והאם גם במקרה זה הן מצטרפות אל הגברים, כמו במקרה של הנחלה של בנות ...
על ידי גל גל
08 יולי 2018, 18:46
עבור לפורום
עבור לנושא

אכילה ושתייה בכלים לא טבולים - פרשת מטות

בס''ד פרשת מטות – אכילה ושתייה בכלי לא טבול פתיחה בפרשת השבוע נלחמו בני ישראל עם מדיין, ולאחר הניצחון ציווה משה להעביר את כל כלי המתכות באש, ולאחר מכן לטהר אותם במים. הגמרא בעבודה זרה (עה ע''ב) לומדת מכך שמשה ציווה לטהר את הכלים במים בנוסף לכך שהעבירו את הכלים באש, שיש חובה לטבול כלים שנקנו מגוי ''ל...
על ידי גל גל
09 יולי 2018, 17:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילה ושתייה בכלים לא טבולים - פרשת מטות

אלכס כתב:
גל גל כתב:
Practic כתב:מה הדין בכלי מתכת שהידית מפלסטיק, האם צריך להטביל גם את הידית אגב הכלי או שאין צורך?
מסתמא לא...
וודאי שכן
טבילה אינה הגעלה
וכשחלק מהכלי בחוץ אינה טבילה
כה, אבל החלק הפלסטיק לא צריך טבילה (לרוב הפוסקים כפי שהובא במאמר...)
על ידי גל גל
11 יולי 2018, 08:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילה ושתייה בכלים לא טבולים - פרשת מטות

פרלמן משה כתב:ידוע מגדולי ישראל ששתו תה ברכבת הרוסית בכלי שאינו טבול
כי זה כלים של גויים, וכלי של גוי לא צריך טבילה...
על ידי גל גל
23 יולי 2018, 13:51
עבור לפורום
עבור לנושא

מתי מותר לנסות את ה'? - פרשת ואתחנן

בס''ד פרשת ואתחנן - מתי מותר לנסות את ה'? פתיחה בפרשת השבוע מזהיר משה את בני ישראל (ט, טז), לא לנסות את הקב''ה כמו שהם ניסו אותו בעבר במרה. מה היה במרה? לאחר שלושה ימים שבו לא היו מים לבני ישראל, התלוננו העם שהם צמאים, משה צעק אל ה', שהורה להשליך עץ לתוך המים המרים, ובעקבות כך הומתקו המים והעם יכל ל...
על ידי גל גל
29 יולי 2018, 08:49
עבור לפורום
עבור לנושא

איך בוחנים חתן אם הוא ראוי? פרשת עקב

פרשת עקב: איך בוחנים חתן? פתיחה בפרשת השבוע, משה ממשיך את נאומו בפני בני ישראל, ומזכיר בפניהם את מעלותיה של ארץ ישראל הבאים לידי ביטוי גם בצד הגשמי שבה, ארץ שיש בה נחלי מים, רימונים, תאנים, זיתים ועוד. חז''ל במסכת ברכות (מא ע''א), דרשו את הפסוקים שאמר משה, לעניין סדר קדימויות בברכות: ''אמר רב יוסף ...
על ידי גל גל
06 אוגוסט 2018, 06:18
עבור לפורום
עבור לנושא

האם צריך להמתין בין בשר לחלב - פרשת ראה

פתיחה בפרשת השבוע מובא הפסוק האוסר לבשל גדי בחלב אימו (יד, כא). כידוע, פסוק זה נכפל שלוש פעמים בתורה, וחז''ל (חולין קטו, ע''ב) למדו מכך שלושה איסורים: א. איסור בישול בשר בחלב. ב. איסור אכילת בשר בחלב שהתבשלו יחד. ג. איסור הנאה מבשר זה (לתת לכלב וכדומה). כל האיסורים שהוזכרו לעיל, מתייחסים לבשר בהמה,...
על ידי גל גל
13 אוגוסט 2018, 13:44
עבור לפורום
עבור לנושא

למה הרבה אנשים לא כותבים היום ספר תורה - פרשת שופטים

בס''ד פרשת שופטים – האם יש חובה על כל אחד לכתוב ספר תורה פתיחה בפרשתנו התורה מצווה את המלך לכתוב לו שני ספרי תורה. את ספר התורה הראשון הוא מחוייב לכתוב, כמו שכל יהודי חייב לכתוב לו ספר תורה. אולם על המלך לכתוב גם ספר תורה נוסף (נחלקו איזה חלק בדיוק הוא צריך לכתוב..) , שיהיה איתו בכל מקום. מדוע המלך ...
על ידי גל גל
19 אוגוסט 2018, 11:43
עבור לפורום
עבור לנושא

השפעת הקבלה על הפסיקה - פרשת כי תצא

בס''ד פרשת כי תצא – השפעת הקבלה על הפסיקה פתיחה בפרשת השבוע מופיעה מצוות שילוח הקן. מפשט לשון התורה משמע ('כי יקרא'), שאין חובה ללכת לחפש קן ציפור בשביל לשלח אותו ולקיים את מצוות שילוח הקן, ואכן כך נוקטת הגמרא בחולין (קלט), שמתחייבים במצווה רק כאשר נפגשים במקרה עם הקן (האם אדם שלא צריך את הביצים, יש...
על ידי גל גל
26 אוגוסט 2018, 12:12
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר לתת אוכל לאדם שלא יברך - פרשת כי תבוא

בס''ד פרשת כי תבוא: האם מותר לתת אוכל לאדם שלא יברך פתיחה בפרשת השבוע מסופר שבני ישראל עמדו למרגלות הר גריזים ועיבל, וקיללו או ברכו מי שיעבור או יקיים את דברי התורה. אחת מהקללות המופיעות היא, שאסור להטעות עיוור בדרך (מקור הפסוק בספר ויקרא). למרות שמפשט לשון התורה משמע, שאסור להכשיל אדם בצורה פיזית, ...
על ידי גל גל
03 ספטמבר 2018, 01:22
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר לרב לסחור במצוות - פרשת ניצבים

בס''ד ניצבים: האם מותר לרב לסחור במצוות פתיחה בפרשת השבוע, התורה מבשרת לעם ישראל, כי הצרות שיועדו לאדם שעובר על מצוות ה', אכן יתגשמו בהם. לאחר מכן אומרת התורה (ל, א), שעם ישראל ישוב בתשובה (ושבת עד ה' אלוקיך), והקב''ה ירחם עלינו, ויקבץ אותנו חזרה מכל העמים. נחלקו הראשונים, איך לפרש את פסוקי התורה, ש...
על ידי גל גל
08 ספטמבר 2018, 21:18
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר לסמוך על סימנים - ראש השנה

בס''ד ראש השנה: האם מותר להסתמך על סימנים פתיחה בראש השנה, נוהגים רבים מעם ישראל להניח מאכלים שונים על השולחן, ולבקש בקשות: ראש של דג – שנהיה לראש ולא לזנב, רימון – שירבו זכויותינו וכו'... מקור למנהג זה מופיע כבר בגמרא בכריתות (ה ע''ב), הכותבת שיש משמעות לסימנים שאדם עושה, וכך הביאו השולחן ערוך והרמ...
על ידי גל גל
12 ספטמבר 2018, 17:56
עבור לפורום
עבור לנושא

חובת קריאת התורה, על הציבור או על היחיד - פרשת וילך

בס''ד פרשת וילך – מעמדה של קריאת התורה פתיחה בפרשת השבוע מובאת פרשת הקהל, בה מצווה עם ישראל להתקהל אחת לשבע שנים, לשמוע קריאת התורה בפני המלך. נחלקו הראשונים על מי מוטלת על המצווה להיקהל. מדברי הרמב''ם משמע (חגיגה ג, א, ספר המצוות מ''ע טז), שהמצווה היא על הרשויות להקהיל את העם (הרב הרצוג טען, שלדעת ...
על ידי גל גל
20 ספטמבר 2018, 14:09
עבור לפורום
עבור לנושא

דיני ברכת לישב בסוכה

בס''ד סוכות: מתי ועל מה מברכים לישב בסוכה פתיחה כל חג התייחד בברכה המיוחדת לו, חנוכה בברכה על הנרות, פורים בברכה על המגילה, ופסח על אכילת מצה. הברכה שבה סוכות התייחד (בנוסף לברכה על ד' המינים) והיא גם הברכה הנפוצה ביותר בחג, היא ברכת לישב בסוכה. בעקבות כך נעסוק בשאלה, מתי צריך לברך ברכת לישב בסוכה. ...
על ידי גל גל
21 ספטמבר 2018, 10:32
עבור לפורום
עבור לנושא

האם יש חובה לתרום דם או כליה? - פרשת האזינו

בס''ד פרשת האזינו: האם יש חובה לתרום דם או כליה פתיחה בפרשת השבוע, אנו קוראים את שירת האזינו. בשירה מציין משה את רחמנותו של הקב''ה, שמתנהג כביכול כמו נשר, שלא יורד בהפתעה ובמהירות על קנו, כדי לא להפחיד את גוזליו, אלא מקים רעש כדי שידעו שהוא מגיע. תכונה נוספת שיש לנשר, שמכיוון שאין עוף גבוה ממנו, הוא...
על ידי גל גל
25 ספטמבר 2018, 17:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש חובה לתרום דם או כליה? - פרשת האזינו

לגבי תרומת כליה והמקרה שדיבר הרדב"ז על קציצת יד, הרדב"ז אמר שאין חובה גם כאשר אין שום סכנה לזה שיקצצו לו את היד, לעומת זאת בתרומת כליה המצב שונה לגמרי וברור שאסור לתרום: א. כי במקרה של הרדב"ז המלך ישחרר את חברו ללא ספק, לעומת זאת אין שוב ביטחון שהכליה המושתלת לא תידחה על ידי החולה, אדרבה בכל איבר מ...
על ידי גל גל
27 ספטמבר 2018, 13:09
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר לנשים לברך על הלולב

בס''ד סוכות: האם מותר לאשה לברך על לולב פתיחה הגמרא במסכת קידושין (כט ע''א) פוסקת, שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא (= מעש''ג), ואילו גברים חייבים. באיסורים לעומת זאת, גברים ונשים חייבים בשווה, חוץ משלושה איסורים: ''...כל מצות עשה שהזמן גרמא - אנשים חייבין, ונשים פטורות, וכל מצות עשה שלא הזמן גרמא...
על ידי גל גל
29 ספטמבר 2018, 19:37
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר למחוא כפיים בשמחת תורה

האם מותר למחוא כפיים בשמחת תורה? פתיחה אחת לשנה, מסיימים את קריאת חמשת חומשי תורה, ושמחים בשמחת התורה. מהו מקורו של החג 'שמחת תורה'? ככל הנראה מקורו בבבל ולא בארץ ישראל. הסיבה לכך היא, שבני בבל היו מסיימים את התורה כל שנה במועד אחד, ואילו בארץ ישראל, כל מקום סיים במועד אחר, ורק לאחר לפחות שלוש שנים...
על ידי גל גל
02 אוקטובר 2018, 21:55
עבור לפורום
עבור לנושא

האם אפשר להבדיל על קפה? פרשת בראשית

בס''ד פרשת בראשית: האם אפשר להבדיל על קפה פתיחה בפרשת השבוע, מובא החטא של אדם הראשון. עוד לפני שחטא אדם הראשון אומר הירושלמי שהיה אור של ששת ימי בראשית מאיר את העולם. גם לאחר שחטא האדם, המשיך האור להאיר בעולם עוד עשרים וארבע שעות, שתים עשרה בערב שבת ושתים עשרה בליל שבת ושתים עשרה בשבת, סך הכל שלושים...
על ידי גל גל
07 אוקטובר 2018, 21:23
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר לאכול ג'ירפה - פרשת נח

בס''ד פרשת נח: האם מותר לאכול ג'ירפה פתיחה בפרשת השבוע, מצווה נח על ידי הקב''ה להכניס את החיות והבהמות לתיבה, בשביל שכל מין יוכל לפרות ולרבות מחדש אחרי המבול. בהמות, עופות וחיות טהורות נח הכניס שבע לתיבה, ואילו בהמות טמאות, הכניס נח רק שתיים לתיבה. בשביל שנח יידע איזו חיה ולהכניס ואיזו לא, היה עליו ...
על ידי גל גל
14 אוקטובר 2018, 08:14
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר למול ערבי - פרשת לך לך

בס''ד פרשת לך לך: האם מותר למול ערבי פתיחה בפרשת השבוע, מצווה אברהם אבינו על המילה, ומל גם את ישמעאל בנו. הגמרא במסכת סנהדרין (נט ע''ב) לומדת מהפסוקים, שגם בני קטורה פילגש אברהם חייבים במילה, ונחלקו הראשונים בביאור דברי הגמרא, מי מבני קטורה התחייב במילה: א. דעת רש''י (שם, ד''ה לרבות) והרמב''ן (יבמות...