החיפוש הניב תוצאה 1

חזור

על ידי אוריאל
24 אוגוסט 2018, 10:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השפעת הקבלה על הפסיקה - פרשת כי תצא

מקור הענין בכף החיים שכתב שאין לברך ברכת האילנות בשבת לפי שהוא בורר הניצוצות. מאידך האדר"ת מספר שהיה מהדר לברך ברכת האילנות דוקא בשבת, להשלים למאה ברכות, וגם שלא להשהות הברכה. בפוסקי זמננו יש נטיות לכאן ולכאן אם לכתחילה לחוש לענין או לא, וכמדומני שבפועל אלו שכל מעשיהם על פי הקבלה חוששים, ואלו שלא, ל...