החיפוש הניב 28 תוצאות

חזור

על ידי יחצאל
26 פברואר 2019, 21:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=19&p=527433#p526598 הוספתי את הדברים הללו גם בקובץ וורד מצורף בס"ד, מוצ"ש אור לי"ט אד"א תשע"ט, בשעה שמתו מוטל לפניו. ביקשוני לכתוב מעט. ההלוייה נדחית למחר בגלל בן הנמצא בחו"ל. חושבני שהכרחי למסור כאן מודעה, שהדברים נכתבים כאן בפורום סגור בין חברים. מלכתחילה הם...
על ידי יחצאל
07 אפריל 2019, 13:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיבושי לשון שבירת מיתוסים

ביקורת על הספר "שפה ברורה" מאת הרב כהנא, זכרון יעקב תשסח' (מהדורה שלישית) הספר מענין וניכר שעמלו עליו רבות. אך קשה מאד לקבל את רוב הדברים האמורים בו: ראשית, הספר מלא בטעויות קשות ומהותיות בקשר להיסטוריה של התפתחות הלשון, והיה לו ללמוד בספרות מקצועית לפני שמפרסם ספר כה נחרץ ובוטה. שנית, הספר עמוס בענ...
על ידי יחצאל
23 אפריל 2019, 23:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

לכן ביקשתי שיעלו את החוברת כי בעמוד השער יש התייחסות מאוד מאוד מפורטת לטענות החשובות של הרב @אסף שליט"א. עדכון: על "גיטי הכזב" שמעתי היום מידיד נאמן ות"ח חשוב ויר"ש (המשמש גם כאחד מראשי ועידת הרבנים לביצור חומות הדת) שהוא שאל את הגר"ש רוזנברג מה דעתו על מוציא הקונטרס והשיבו הגר"ש "הוא יודע הרבה"......
על ידי יחצאל
22 ינואר 2020, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה היתה מטרת יוסף בכך ששם את כספם חזרה בשקם

שמעתי מהר"פ שמטרה שהחזיר להם את הכסף, היא כדי שכשישים את הגביע אצל בנימין האחים יילחמו בשבילו ולא יחשבו שהוא באמת גנב.
(והאריך להסביר מה היה העניין בזה, עפ"י דברי הרמב"ן שכל מהלכי יוסף היו עבור קיום החלומות).
על ידי יחצאל
20 מרץ 2020, 00:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקורונה בישראל עד כה הצילה חיי אדם!

יואל נהרי כתב:
19 מרץ 2020, 22:34
יעקב שלם כתב:
19 מרץ 2020, 22:29
כבר אמר מישהו שאם היה סנהדרין בימינו היו אוסרים את הנהיגה ברכב
כמדומה שאומרים כך בשם הסטייפלר.
לפי נתונים שראיתי פעם, בבריטניה נהרגים בתאונות דרכים פחות ממה שהיו נהרגים בתאונות של סוסים ועגלות.
 
על ידי יחצאל
24 מרץ 2020, 15:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתבי הרבנים. קורונה

יש תשובה ואעביר לך אותה באישי מסקרן אותי. אולי תוכל לעזור לכולם? התשובה מאד פשוטה יש שאלות שכבר הוכרעו בעבר ע"י גדולי תורה ונהגו רוב ישראל על פי זה  ר' חיים הוא גדול הדור וקודש קודשים ומי שמהרהר אחריו כמהרהר אחר השכינה   אבל בשאלות אלו של שעת סכנה ושמירה על הכללים כבר הוכרע בעבר בכמה הזדמנויות (בין...
על ידי יחצאל
14 אפריל 2020, 13:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה: מה זה בעלות?

גם אם יש בעלות על איסוה"נ אין "זכות דינית" לשלוט בחפץ, שהרי מותר לגזול איסוה"נ כמפורש בתוספתא כלאיים פרק ה'. קושיה חזקה. לכאורה דברי התוספתא הם ראיה לכך שאין בעלות על איסוה"נ, שכן את"ל שעדיין יש בעלות - במה היא מתבטאת אם אינו יכול לשלוט על החפץ? (למעשה זוהי מחלוקת ראשונים רחבה אם יש בעלות על איסוה"...
על ידי יחצאל
14 אפריל 2020, 13:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה: מה זה בעלות?

למה אתה מתכוון כשאתה כותב "דין"? אני מבין שהכוונה היא כלל תורתי. כשיש זכות דינית לשלוט על חפץ, הכוונה היא שהאדם קנה את החפץ לפי כללי התורה, וכעת החפץ שייך לו לפי כללי התורה. באיסורי הנאה ראיתי בברכת אברהם (עמ"ס פסחים דף ז' ע"א – בענין איסוה"נ אינו שלו, אות ד') שחקר אם עצם האיסור מפקיע ממנו דין ממון...
על ידי יחצאל
16 אפריל 2020, 06:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה: מה זה בעלות?

ששיך לו ומשום כך כל העולם מנוע מלהשתמש או להתקבל מזה כל התקבלות שהיא - לא זה בעלות?! אלא מה, מי אמר? התורה! פשוט. מי אמר אחרת? התורה! פשוט. בתורה כתוב שמי שהחפץ שלו אסור לאחרים לגזול ממנו, אבל זה בעלות? ממש לא. וכבר הובא לעיל שיש בעלות על איסורי הנאה אע"פ שאין לבעלים שום התקבלות מזה ומותר לגזול אות...
על ידי יחצאל
16 אפריל 2020, 09:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה: מה זה בעלות?

מה הקשר בין חזרה לבעלות? אם יאוש כדי קני א"א להחזיר חפץ כי הוא כבר לא של הבעלים, כך גם אם אין בעלות על איסוה"נ דומה ליאוש כדי למ"ד קני. ביאוש כדי אי אפשר להחזיר כי זה כבר של הגזלן וזה מתנה חדשה משא"כ איסורי הנאה ואם נאסר על הנגזל בלבד ומותר לגזול איסוה"נ אין סיבה באמת שזה יהיה שונה מיאוש כדי וע"ז ש...
על ידי יחצאל
16 אפריל 2020, 12:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה: מה זה בעלות?

לא, את השאלה הזו שואלים כל האחרונים שיצאו מתוך סברא פשוטה שגם אם הגזלן לא זוכה אי אפשר להחזיר.
הקצות הוא מהלך אחד שנאמר להסביר את כוונת הגמ'.
(הסברים אחרים שגזלן שלא מתכוון לזכות מונע מהייאוש לחול כעין שומר.
על ידי יחצאל
16 אפריל 2020, 15:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהות הטומאה - מה זה טומאה?

אם אפשר לשאול מה זה בעלות ומה זה עדות... אולי אפשר גם לשאול מה זה טומאה? אם אפשר מקורות וראיות, לא סברות בעלמא. גזה"כ אתה יכול להסביר את פשר המונח גזיה"כ, האם הכוונה היא שאין כזה מושג שנקרא טומאה, והתורה הייתה יכולה לקרוא טומאה גם לנטילת לולב? מאידך האם גילוי עריות שאסור מסברא כמבואר בגמ' יומא וקרא...
על ידי יחצאל
17 אפריל 2020, 13:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהות הטומאה - מה זה טומאה?

אכן כן, וכבר הביאו למעלה את דבריו, אך שם פירש באריכות את יחס זה אך לא ביאר את היחס שבין דיני התורה ליחס זה כיון שאין זה מעסקו ובדרך כלל כשמעמידים את היחס מצ"ע זה זר לחובשי בית המדרש, וע"כ בא הביאור שהיחס הוא מצב קיים והנושא הוא הערך של מצב זה נראה לי שרש"ר ומו"ר הגרח"י עולים בקנה אחד ומה שרש"ר קורא...
על ידי יחצאל
17 אפריל 2020, 15:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו מבנה הנפש על פי היהדות, לפני שקמה תנועת החסידות?

יש לעיין האם כל תורת הנפש בשמונה פרקים הינה רק על בסיס יהודי או שיש גם מהחכמה יוונית שהרמבם נחשף אליו וכותב עליו במורה נבוכים. וכן יש לעיין באופן כללי אודות החלוקה הברורה לחומר ורוח, מה מקורותיה. ייתכן שזה קשה לעיכול במבט ראשון, אך לא מופרך.. ואין כוונתי לומר שזה שלילי, אלא שלא פשוט ההגדרות והקווים...
על ידי יחצאל
17 אפריל 2020, 16:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו מבנה הנפש על פי היהדות, לפני שקמה תנועת החסידות?

זה סוג של נטיה לא ברורה (אולי נחיתות) לשייך כל אמירה של הרמב"ם לאריסטו וחבריו וכך הכותב מרגיש גדול וחכם שגילה לנו הסוד, ולא שם לב שהוא יצא גדול אך הוציא את הרמב"ם קטן. ברור שכל גדולינו ועד רמח"ל והגר"א וגדולי החסידות ראו וידעו הדעות השונות המסתובבות בעולם, ויותר מכך כתוב בזוהר שדברי החכם היווני (כנ...
על ידי יחצאל
17 אפריל 2020, 16:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהות הטומאה - מה זה טומאה?

אז אתה יכול להחליף את המילה נורמה למילה אחרת, אולי ערך, אבל קשר בין אבא ובן הוא לא נוהג, וטומאה ובעלות דומים לזה ולא להתנהגות של לא לגזול לדוגמא. למה אתה מתכוון קשר בין אבא ובן בעיקרון הקשר שלהם הוא פיזי לחלוטין יש מציאות פיזית שהבן נולד מהאב, אבל ה"קשר" הוא ממש לא פיזי,  וה"דינים" של יוחסין קובעים...
על ידי יחצאל
18 אפריל 2020, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהות הטומאה - מה זה טומאה?

הכוזרי כתב שזו מציאות ידועה לכל, וכיון שהיום אין המציאות המתוארת שם ידועה לכל, אם ידוע למישהו משהו בעניין מאד אשמח לשמוע. יש כשל מובנה בכל השפה הזו שלא מסבירה שום דבר על מהות הטומאה, להגיד מציאות רוחנית זה לא מוסיף כלום להבנת המושג טומאה, המושג טומאה זה שיפוט ערכי על דבר, ומציאות רוחנית לא אומרת כל...
על ידי יחצאל
19 אפריל 2020, 08:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה: מה זה בעלות?

זה עתה עברתי על הדברים, ועדיין צריך לעי' בהם יותר. ועכ"פ לפני כב' שנים למדתי יבמות וקיבלתי ספר בית היין מהדורה חדשה. ומדוע לא הביא את כל ההקדמה הנ"ל? אין לי מושג ואפשר דכשם שהרבה מן הדברים המופיעים שם לא נשנו ובכללם נידו"דינו ונ"ל שזה עקב הפולמוס ואכמ"ל. המהדורה החדשה של בית היין לא גמורה והיא בינת...
על ידי יחצאל
20 אפריל 2020, 13:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהות הטומאה - מה זה טומאה?

מי שחושב שקושיא זו שהרב שרייבר אומר אחרת היא קושיא, אינו ראוי להיחשב כתלמידו של הרב שרייבר הכרתי את בית מדרשו וגדולי תלמידיו [וגם הרבה מתורתו]  והמציאות היא שבבית מדרשו מרוב האימון הגדול שיש ב"הרב" אנשים מאבדים את חוש הביקורת  ואם כי את דברי האחרונים וראשי ישיבות רגילים לבקר כלאחר יד וזה מיסודות הב...
על ידי יחצאל
20 אפריל 2020, 13:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהות הטומאה - מה זה טומאה?

נראה לי שכוונתו היא כך. טומאה חלה על ישראל ולא על גוי, וההסבר הוא כמובן שגוי הוא טמא ממילא ולא נתפסת בו טומאה, ורק ישראל מפני קדושתו נתפסת בו טומאה. השאלה היא למה באמת ישראל קדוש וגוי לא, אפשרות אחת להסביר היא שהקב"ה נגלה לעם ישראל ומזה נגזרת קדושת ישראל, ולפ"ז מרגע שנגלה ה' לעמ"י כבר מתחייב מזה שי...
על ידי יחצאל
21 אפריל 2020, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהות הטומאה - מה זה טומאה?

שיטתו ידועה שאין כל מחוייבות בלא ציווי אף במלוה שאינה כתובה בתורה [ביחס להודעה הקודמת] הרב שרייבר ותלמידיו בין החיים - אפשר לשאול אותם אם יסכימו לתרגום שלך אבל אתה יכול לומר דברים ג"כ מעצמך ולא חייב לתרגם אותו דבריך מצ"ע הם מעניינים אך כמדומה שהם בכלל טעמי נסתר שמדבר עליהם הרב שם שיטתו היא שגם מלוו...
על ידי יחצאל
21 אפריל 2020, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהות הטומאה - מה זה טומאה?

(וכעין זה הסביר ידידי בספר דברי הרב, אם כי מנקודת מבט של הלכה בלי לרדת לשורשי הדברים). אני מתייחס לדברי הקונטרס בלא להשוותם לדבריך משום שלכאורה הוא אומר דברים שונים [ועוד לא עמדתי על ההשוואה בינייהם] בקונטרס שציינת הגם שמביא את דברי הבית היין מתעלם מהחלוקה היסודית שמבאר בבית היין בין שיטת הרמב"ם לש...
על ידי יחצאל
28 אפריל 2020, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קנין קידושין

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f ... 08#p620008
מאמר ארוך מאוד על קנין קידושין.
יש בו הרבה חומר בנושא המדובר. (קראתי מקופיא ונראה מקיף מאוד).
על ידי יחצאל
05 יולי 2020, 15:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פטור בעליו עמו. מה דינו לצאת ידי שמים

איש ווילנא כתב:
05 יולי 2020, 15:09
דרומאי כתב:
05 יולי 2020, 15:05
מי אמר שבעליו עמו מחוייב לשמור?

שומע את הטיעון
אבל שיחשב גרמא גם ללא חובת שמירה מיוחדת
אלא עצם הדבר שסיכם שישמור
ופשע ולא שמר מחשיבו כגרמא [ומצינו מקומות שאפילו גרמי]


ברכ"ש ב"ק סי' ל"ב כת' בדעת הרמב"ם שבעליו עמו אינו שומר כלל, ובדעת התוס' כת' שהסתפקו בזה.
 
על ידי יחצאל
05 יולי 2020, 15:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פטור בעליו עמו. מה דינו לצאת ידי שמים

לא יודע על מה התכוונת לענות- אם על אונסין הרי אינו תלוי בקבלת שמירה כלל. ואם על גו"א- גם בזה שומר אינו כפועל, ועיקר חיובו מפרשת שומרים, והוא גם חמיר מפועל שאינו יכול לחזור בו בחצי היום ולהפסיד בעל הבית, אבל היכא שהתורה פטרתו משמירה ודאי אינו חייב כלום אא''כ פושע מזיק וכו'. וכתבו הראשונים ששומר יכול...