החיפוש הניב 3 תוצאות

חזור

על ידי הפקדתי שומרים
25 יולי 2018, 18:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה יהודי זקוק לשינה..?

וצ"ת בדברי הגר"א הללו שהרי הגר"א עצמו סירב ללמוד מפי מגידים בחלום ואמר שאינו רוצה אלא הבא בעמלו ואם לכך נבראה השינה מדוע? (כמדומה שהובא בהקדמת הגר"ח לספד"צ) הגר"א במשלי כתב על שמגלין לנשמה בישיבה של מעלה בשונה מגלוי הבא ע"י מגיד. ויש כאן שני חילוקים א. ישיבה של מעלה ההשגות גבוהות מאשר מגיד. ב. מגיד...
על ידי אור זרוע
09 אוגוסט 2018, 15:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש בחירה ושכר ועונש בבע"ח?

מצאתי בספר דף על דף בכורות ה, ב: בספר אוצר הידיעות (חלק ב' ע' צ') דן אי יש ענין שכר ועונש בבעלי חיים, וכותב: יש מחלוקת בראשונים אם שייך שכר ועונש בבע"ח, כמו שהובא ברמב"ם במו"נ (חי'ג פי"ז). ובאבן עזרא (בראשית פרק ט פסוק ה) כתב גם אדרשנו מיד כל חיה, שאצוה לאחרת שיהרגנה. וברמב"ן שם כתב ואין בחיה דעת שת...
על ידי אור זרוע
09 אוגוסט 2018, 16:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש בחירה ושכר ועונש בבע"ח?

עוד בעניין שכר ועונש לבעלי חיים מספר מקור חסד על ספר חסידים אות מז: