החיפוש הניב 3 תוצאות

חזור

על ידי ישראל12345
06 יולי 2018, 03:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסוק לקידושא רבה

והית לו ולזרעו אחריו
על ידי ישראל12345
06 יולי 2018, 12:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גיוס בני ישיבות ע"פ ההלכה

ג) לגבי מה שכתב ישראל 12345, ראשית מה שכתבת "שלהגיד שהלכה שהרמב"ם הזכיר בספר הלה שלו היא רק הנהגה זה דבר שממש א"א לאומרו", לענ"ד אפשר ואפשר, כי דרכו של הרמב"ם לחתום דווקא את ספרי הי"ד בדברי מוסר והתעוררות, ראה לדוגמא הלכות מקוות (פי"א הי"ב), צרעת (פט"ז ה"י) איסורי ביאה (פכ"ב הכ"א) ובעוד מקורות הרבה...
על ידי ישראל12345
17 יולי 2018, 02:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גישת התועלתנות? - יש לה מקום ביהדות?!

בגמ' נידה סוף פרק שלישי כתוב דבר כזה בקשר למצות נדה. שיש בה תועלת לזוגיות, עיי"ש