החיפוש הניב 25 תוצאות

חזור

על ידי pkd
03 יולי 2018, 20:31
עבור לפורום
עבור לנושא

פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

רצינו להציע לציבור עלון נפלא ומרתק, שהתקבל בחביבות על בני תורה רבים! לקבלת העלון באופן קבוע שלחו בקשה pikodic@gmail.com כיצד פנחס עומד ומכפר על ישראל במשך הדורות? מדוע אליהו הנביא מגיע לכל ברית? כיצד יתכן שכל המשתתף בברית יתכפרו עונותיו ללא תשובה?אליהו מפריש מחצית השקל מפרנסתם של ישראל! מי היה...
על ידי pkd
03 אוקטובר 2018, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

פרשת בראשית האמנם מתושלח הוא האדם שחי הכי הרבה שנים? מדוע קין האריך ימים? כמה שנים חיה סרח בת אשר? למה נקרא 'מתושלח' בשם זה? כמה רמזים טמונים במילה בראשית? היכן רמוז בפרשת בראשית שצריך לברך בקול רם? מה הם המפתחות לששת ההיכלות? בתחילה היו 28 שעות ביממה! איזה עוף לא אכל מעץ הדעת? מה בירך נח א...
על ידי pkd
24 אוקטובר 2018, 19:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

כמה שמות היו לאשת לוט? מדוע נהפכה אשת לוט לנציב מלח דוקא כשיצאו מסדום? אשת לוט היתה מבנות סדום! מדוע ה' הותיר את נציב המלח לדורות? באיזה אופן נהפכה אשת לוט לנציב מלח? האם הנוטל מלח מנציב המלח חייב במעשר? מה 'צדדי הספק' של עשו האם מעשרים מלח? האם מותר לאכול מנציב המלח? אדם, נח, ואברהם הקריבו...
על ידי pkd
26 אוקטובר 2018, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

ראיתי בעבר מאחד מגדולי החסידות, שכתב (ואיני יודע מניין מקור דבריו) שכל המתגיירים עשו מילה, והסנדקים שלהם היו ענר ואשכול, והם עצמם לא התגיירו לפי שליבם ופיהם לא היו שווים - וכיון שהיה להם סנדקים לא הגונים - לכף חזרו לסורם... חשוב מאוד המקור. ברש"י נראה שהם עזרו לאברהם אבינו בעניין המילה ולא מסתבר שמ...
על ידי pkd
04 נובמבר 2018, 12:00
עבור לפורום
עבור לנושא

מהדורה חדשה

בשמחה הנני להודיע לידידי, שלאחר שהמהדורה הראשונה של ספרי "אוצר חמדה" אזל מן השוק, יו"ל מהדורה נוספת. ניתן להשיג ברשת יפה נוף, לכמויות ומסודות ניתן לפנות אלי.
מצ"ב עמודי התרשמות
על ידי pkd
07 נובמבר 2018, 12:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

מתי נפתחים האוצרות בשמים? מדוע אומרים תפילת טל דוקא ביום א' דפסח? מה הטעם שאומרים תפילת טל ביום ולא בלילה? מתי תהיה תחיית המתים? היכן רמוזים בפרשתנו פסח, חנוכה ופורים? מי התהום עלו ובאו בדרך נס מתחת לבתי היהודים! האם מי בארה של מרים היו טבעיים או מים שנוצרו בנס? מה הדיף ריח של גן עדן? כיצד ...
על ידי pkd
07 נובמבר 2018, 17:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כל שכלולי הטכנולוגיה יתקיימו לעתיד לבוא?

אם זה לא היה עצוב זה היה מצחיק.. . נפגשתי לאחרונה עם 'ראש ישיבה' של אחת הישיבות המובילות בציונות הדתית, ושוחחנו על נזקי ופגעי הטכנולוגיה... אותו ראש ישיבה, מחזיק אייפון כמובן - צידד במעלות הטכנולוגיה, ובין דבריו אמר, שאין לו כל ספק שהמשיח ירכב על החמור, ויהיה לו "וויז"!! והוא הסביר: המשיח קיבל הורא...
על ידי pkd
09 נובמבר 2018, 15:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בגדי עשיו

החת"ס כתב שאילולא שלבש יעקב את בגדי עשו לא היה מסוגל לשקר
על ידי pkd
11 נובמבר 2018, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

ראיתי פעם דעה שהפחים קטנים הכילו אפר פרה אדומה. למישהו יש מקור?
על ידי pkd
27 נובמבר 2018, 09:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן ראש הישיבה הכהן הגדול רבינו שלום כהן שליט"א

לצערי איני מכיר אישית את הגאון הנ"ל שליט"א, אך ממה ששמעתי מאחרים - הרי שאין אנו זקוקים לסיפורי מופת מיוחדים -משום שהדמות הזו כולה מופת, מעצם ההתמדה הבלתי פוסקת, למרות העול הציבורי. וכפי ששמעתי עדות נאמנה שלא משה אצבעו מהגמרא הקדושה! וכל שניה מנוצלת עד תום ללימוד וחזרה!
על ידי pkd
13 דצמבר 2018, 17:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

לשם מה רץ נפתלי לבדוק כמה שווקים יש במצרים? האם יהודה לא ידע כבר כמה שווקים יש במצרים? מקול צעקת יהודה נפלו חומות מצרים! כיצד יתכן שחושים החירש ישמע קול צעקה? הצעקה של יהודה היתה שלא כדרך הטבע! כיצד יתכן לקפוץ מארץ ישראל לארץ מצרים? חושים בא למצרים בשעה קלה ע"י שם המפורש! יוסף הסתכן כשהתייחד...
על ידי pkd
23 דצמבר 2018, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

רבי משה פיינשטין זי"ע מנשק נכדיו בביהמ"ד

בספר "מגד גבעות עולם" כותב: הגר"מ (ר"מ פיינשטין) היה מנשק את נכדיו בביהמ"ד דמתיבתא תפא"י, ושמעתי שסבר שדין זה שלא להראות חיבה בביהמ"ד הוא רק בעת התפילה (ובשו"ע מובא דין זה בהלכות תפילה ולךא בהלכות ביהכנ"ס), אבל שלא בזמן תפילה מותר, ואף אני בהיותי חתן קיבלני כנהוג ולא הקפיד על דין זה בביהמ"ד האם מישה...
על ידי pkd
24 דצמבר 2018, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה פיינשטין זי"ע מנשק נכדיו בביהמ"ד

במבי כתב:פעם התפללתי בבית כנסת ולידי עמד אדם שהתפלל עם תינוק בידו ומידי דקה בערך נתן לו נשיקה, אחר התפילה ניגשתי אליו ואמרתי לו, אולי כבודו יודע, מובא בהלכה שאין לנשק בבית כנסת, ענה לי הלה,
אני יודע, אבל מה לעשות לא הייתי מסוגל...
ועל דא קאמרינן "אונס פטריה רחמנא"
על ידי pkd
25 דצמבר 2018, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה פיינשטין זי"ע מנשק נכדיו בביהמ"ד

כבר כתבתי ע"ז בעלון פקודיך דרשתי: ויאמר ה' אל אהרן לך לקראת משה המדברה וילך ויפגשהו בהר האלקים וישק לו" (ד, כז)  אהרן נשק למשה מדין חפץ קדוש! כתב רבינו הספורנו: וישק לו - כמנשק דבר קדוש", ודבריו צריכים ביאור והבנה, מהו "כמנשק דבר קדוש", וכי אהרן לא נשק למשה משום שהוא אחיו? ונראה לבאר דבריו, עפ"י מה...
על ידי pkd
12 ינואר 2019, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מבול של עלונים

עצה מועילה: אנכי זוכה להו"ל עלון בס"ד, שבד"כ 'נחטף' ע"י המתפללים... ובאמת בעקבות הדברים הנכונים הנ"ל, עשיתי באמצעות ידידים - בדיקה ממוצעת כמה עלונים באמת נצרכים לכל בית כנסת, וכמה נלקחים לבית וכמה נשארים בבית כנסת לשימוש חוזר. בעקבות הבדיקה הוריתי לכל מחלקי העלונים, להניח בכל בית כנסת לא יותר מ15 על...
על ידי pkd
12 ינואר 2019, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן ראש הישיבה הכהן הגדול רבינו שלום כהן שליט"א

קיבלתי במייל, כתבה מ'הידברות' מלפני מס' שנים: הבוקר (שלישי), מיד בתום תפילת השחרית, התבשר הרב שלום כהן, ראש מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'פורת יוסף', על פטירתה של רעייתו, הרבנית יעל כהן זצ"ל. לשמע הבשורה הקשה, עצם הרב את עיניו בצער, ופתח אותן לאחר מספר שניות, תוך שהוא מברך "ברוך דיין האמת". לאחר מכן,...
על ידי pkd
20 ינואר 2019, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

הסיפור הבא, שמעתי מבעל המעשה, אדם אמין מאד: מעשה באברך יקר, בן חו"ל שעלה עם משפחתו לארץ ישראל. אותו אברך - אין לו בעולמו אלא ד' אמות של תורה! אף בני ביתו דואגים שיוכל לעסוק ולשקוד בתורה הקדושה ללא שום הפרעה! מיודענו חי באופן מחושב אך מרווח, ומעולם לא הרגיש מחסור, ואף הצליח לחסוך מדי חודש בחודשו סכום...
על ידי pkd
27 מרץ 2019, 13:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

מהיכן יודעים שביצת עוף טמא אסורה באכילה? מדוע התורה לא כתבה לאסור את היענה? מתי בשר בת יענה ראוי למאכל? מין עופות רק של נקבות! מה המיוחד בביצת בת היענה? מנהג קדמון לתלות ביצי בת יענה בבית הכנסת! מה העניין לתלות ביצי בת יענה בבית כנסת? ביצי בת היענה רומזים שתמיד עיני ה' על עמו! ביצת בת היענה...
על ידי pkd
23 אפריל 2019, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

סיפור מדהים בעמוד השני שבקובץ המצ"ב
על ידי pkd
06 יוני 2019, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

מדוע מנו את הצעיר לפני הגדול? ˜ מקדימים את הצעיר מפני כבודה של תורה!   ˜ מדוע ניתן משא התורה לאח הצעיר ולא לגדול? ˜ ללמד דעת את העם שיכבדו את לומדי התורה! ˜ האם אח קטן יכול לנדות את אחיו הגדול?   ˜ האם עם הארץ מחוייב לכבד את אחיו הקטן הת"ח?   ˜ נושאי הארון היו מדבקים מחשבתם בהקב"ה!   ˜ מה אמר מרן ה...
על ידי pkd
07 יוני 2019, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לרדת מהעץ

מזכיר מאד את הנהגתו המופלאה של הגאון רבי אברהם גינחובסקי זצוק"ל שבאופן דומה נהג בכל אורחותיו
על ידי pkd
14 יוני 2019, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

מניין היה ללויים מקווה של מ' סאה במדבר? ˜ מקוה בחצר המשכן בדרך נס!   ˜ האם בארה של מרים כשרה לטבול בה? ˜ מה היה הצד שבארה של מרים פסולה לטבילה? ˜ לצורך מה היו לעם ישראל ספינות במדבר? ˜ הנשיאים היו מושכים במטה את מי הבאר! ˜ כיצד הצליח משה רבינו לחלק ס"ת לכל השבטים ביום אחד? ˜ ישראל יכלו לשוט ולשחות ...