החיפוש הניב 17 תוצאות

חזור

על ידי אברך
09 נובמבר 2018, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

pkd כתב:אשמח אם למישהו יש חומש של ר' יונתן אייבשיץ מהדורת מכון ירושלים פרשת ויצא - וישלח. תודה מראש
בשמחה
חמשה חומשי תורה עם פירושי ר''י אייבשיץ חלק א בראשית פרשיות ויצא וישלח.pdf
על ידי יאיר
20 נובמבר 2018, 12:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יעקב שלח לעשו אריות דובים ופילים...

http://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.as ... =&pgnum=65
[ד.ה שכג ובדרך]
במסורת הברית הנ"ל לא מצאתי. אולי כוונתו למסורת הברית אחר?


הנה מסורת הברית הנ"ל
http://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.as ... =&pgnum=20
על ידי יהודי
27 נובמבר 2018, 20:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן ראש הישיבה הכהן הגדול רבינו שלום כהן שליט"א

אמת לאמיתה, מזה ורק מזה אברכים בני תורה צריכים להתפעל באמת.
על ידי מכל מלמדי השכלתי
28 נובמבר 2018, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן ראש הישיבה הכהן הגדול רבינו שלום כהן שליט"א

שמעתי שאבא הגיע עם בנו וביקש ברכה שיגדל בתורה. מרן חכם שלום הגיב מיד "ומה עם אבא שלו?".

נוקב עד תהום רבה!
על ידי האחד בא לגור
18 דצמבר 2018, 00:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדיה הנביא במטבחו של אחאב

pkd כתב:ראה ראיתי פעם בחז"ל שעובדיה היה השומר במטבחו של אחאב שלא ינחרו בהמה, ואבד לי מקור הדברים. אשמח לעזרתכם!
חולין ד: ודילמא עובדיה זבח , ושם מבואר ,שלא הכל הצליח הוא לשחוט, וחלק ממאכליו של אחאב היו נבילה משום שחיטת מומר, וחלק היו כשרים משחיטתו של עובדיה.
על ידי מבקש אמת
24 דצמבר 2018, 19:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת הר סיני בזמן הזה

תענית כא,ב:

רבי יוסי אומר לא מקומו של אדם מכבדו אלא אדם מכבד את מקומו שכן מצינו בהר סיני שכל זמן שהשכינה שרויה עליו אמרה תורה גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא נסתלקה שכינה ממנו אמרה תורה במשוך היובל המה יעלו בהר
על ידי יודי 148
25 דצמבר 2018, 12:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת הר סיני בזמן הזה

pkd כתב:
ים סוף כתב:עיין בצל"ח ביצה ה:
ותמצא הרבה נחת
באיזה ד"ה?
ד"ה מכדי כתיב עד סוף העמוד
על ידי מכל מלמדי השכלתי
27 דצמבר 2018, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי בעל התפארת ישראל

pkd כתב:...וכמו"כ מחמת שלא הוגה נכתבו דברים שעלו במחשבה במושכל ראשון.
אשמח אם מישהו יחכים אותי יותר! תודה רבה
כתב התפארת ישראל (אבות פ"ב מ"ד) וז"ל:
וביחוד דבר זה הוא חובה על כל מחבר ספר לעשות מהדורה על החיבור ולפשפש בסדקיו ובזויות העמומים והכהים. ומי לנו גדול מחז"ל וכו'. עכ"ל
על ידי שעת השקט
27 דצמבר 2018, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי בעל התפארת ישראל

ושמעתי מגדול אחד שליט"א (שנבצר ממני לכתוב שמו מחמת שלא קיבלתי רשותו) שמקובל והתפארת ישראל חיבר את חיבורו האדיר על המשנה לעת שהיה זקן מאד התפארת ישראל נולד בשנת תקמ"ב, והדפיס פירושו בשנת תר"ג, כשהיה בן 61. אכן מבוגר, אבל לא זקן מאד. [ונפטר בשנת תרכ"א, בגיל 79]. סדר הוצאת ספריו הוא כדלהלן: סדר זרעים,...
על ידי אברך
27 דצמבר 2018, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי בעל התפארת ישראל

סדר הוצאת ספריו הוא כדלהלן: סדר זרעים, הנובר [תק"צ] 1830; סדר מועד, דאנציג [תר"ה 1844]; סדר נשים, דאנציג, [תר"ג 1843]; סדר נזיקין, דאנציג [תר"ו 1845]; סדר קדשים, קניגסברג [תר"י 1850]. הכרך הראשון יצא כשהיה בן 48 ואידך זיל גמור (נולד 1782) טעות. סדר הוצאת ספריו (ע"פ המופיע בדף השער במהדורה שנדפסה בח...
על ידי אוריאל
12 ינואר 2019, 22:51
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת בא | ויאמר פרעה אל משה אל תוסף ראות פני כי ביום ראותך פני - תמות

לכאורה צריך ביאור מה יש כאן ב"איום" של פרעה, הרי כבר ניסה להרוג אותו בעבר הרחוק, טרם שברח משה רבינו אל יתרו, ולא עלה בידו. ואת"ל שכן יכל להורגו, א"כ בלאו הכי הדבר תמוה שלא הרגו תיכף ומיד עם המכה הראשונה [ועיין באור החיים הק']. והנה ראיתי בפירוש יונתן בן עוזיאל שפירש דברי פרעה, שיתן את משה לידי המבקש...
על ידי יאיר
25 מרץ 2019, 19:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה מעניינת בעניין הסלמנדרא

ולא יכול לחכות למוצ"ש?

אם באמת מדובר בפיקו"נ לכאורה לא שנא מכל פיקו"נ אחר אבל בצורה שהשאלה נשאלה לא נראה שמדובר באמת בפיקו"נ..
על ידי יהודי
17 אפריל 2019, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגולה נפלאה לרפואה ליל הסדר!

קשה מאוד להתיר למעשה באופן גורף דבר שהוא אסור באופן של פקו"נ [אני מדבר באופן שהוא פקו"נ וכמובן שהכל לפי הענין]. וברור לי שאם תשאל את הרבנים הידועים כגון הגר"י זילברשטיין והגר"מ קסלר וכו' יורו לך שלא לעשות כן באופן רגיל שיש פקו"נ. לא צריך להביא 'רבנים ידועים' (מה זה??), ה'בבא מאיר' זצ"ל אמר לאותו אח...
על ידי נחפשה דרכינו
23 אפריל 2019, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

המופת הגדול ביותר של הגרח"ק, הוא מה שיושב ולומד כבר תשעים שנים ברציפות ללא הפסקה, עד שאינו מכיר אף את הרחוב שתחת ביתו, ולמרות ההטרדות הנוראות שמטרידים אותו כל הזמן, הוא אינו מפסיק מרציפות זו. וכל שאר המופתים מתגמדים לעומת מופת אדיר זה. וידועים דברי הרמב"ם שמשה רבינו לא האמינו בו בגלל האותות והמופתים...