החיפוש הניב 25 תוצאות

חזור

על ידי החסיד
06 אוקטובר 2018, 23:07
עבור לפורום
עבור לנושא

לימוד בכולל אחר הנישואין

הייתי רוצה להבין מה באמת הטעם שבציבור הליטאי מחנכים לכך שכל אחד ואחד ימשיך ללמוד כל החיים ולא יצא לעבוד, [ומי שיוצאים לעבוד נקראים בשם לוואי "חרדים עובדים"] כי אני שומע שיש אומרים שהחזו"א אמר זאת כהוראת שעה, ויש אומרים לי שכך בכלל הייתה דעתו של הגר"ח מוולוז'ין, ובארץ ישראל הצליחו להעמיד שיטתו כדבעי,...
על ידי יהודה1
07 אוקטובר 2018, 11:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

יש לשאול לכאורה כל עולם הטבע שלפנינו הוא כה אדיר יש מאות אלפי זנים שונים של בעלי חיים ולהם אין ספור תתי זנים. כיצד היה מקום לכולם בתיבת נח? חשבתי לומר שאולי היו בעלי חיים שהצליחו לשרוד בכל זאת את המבול אך מלשון התורה משמע שלא נותר בעולם אלא נח ואשר עמו בתיבה לבד. בנצי"ב על פרשת בראשית כתוב חידוש גד...
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 11:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

אכן ברמב"ן כתב שהיה בדרך נס, ועיין בהכתב והקבלה שכתב על זה דבר מעניין- וכן כל דבר המובחר ומופלג בענינו ליציאתו מגדר סדר הטבעי יקרא ברית ותרגומו (זאָנדערבאר), והמכוון במלות והקמותי את בריתי אתך, אחדש אתך ענין מובחר, ומבאר והולך ענין הנפלא שיחדש לפניו, ובאת אתה וגו' ומכל החי, ר"ל כל מספר הרב מבע"ח כלכ...
על ידי רמתים צופים
07 אוקטובר 2018, 11:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

מענין לענין, איך יתכן שאחרי המבול הגיעו בעלי חיים לאיים רחוקים? כגון כל אדמת אמריקה ואוסטרליה, וכן כמעט כל היבשות אינם מחוברים ביבשה להרי אררט, ואיך עברו בעלי החיים דרך הים? האם יתכן לומר שמה שאמרה תורה שהיה המבול על כל העולם, אינו אלא למקומות המיושבים בלבד? דהיינו במקומות שישבו שם בני האל'הים והאדם...
על ידי חבלזון
15 אוקטובר 2018, 09:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצורך בשער קבוע בדין סאה בסאה בזמנינו

לעצם שאלתך למה צריך מחיר קבוע, לכאורה זה פשוט משום שלא די לנו בכך שיכול לפרעו בכל שעה, אלא שיכול לפרעו באותו שווי, כי אם יכול למצאו במחיר גבוה יותר, כבר מחזי כרבית. אמנם שאלתך עומדת לכך שא"צ שער קבוע לאורך זמן אלא די לנו באותו יום, וכן ידועה דעת הרב וואזנר לגבי הלוואת דולרים, שאפילו שכל יום משתנה הש...
על ידי מבקש אמת
21 נובמבר 2018, 19:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום ששי השחור black friday

אין קשר כלל לחג המולד, מה שהרב ויקפדיה כתב הוא רק שמאז מתחיל העונה של הגברת המכירות שנמשך עד אחרי תחילת השנה האזרחית החדשה, אך יסוד המכירות איננו קשור כלל לחגאות. מקור הכינוי "יום ששי השחור" בכך שביום אחרי חג ההודאה הרחובות היו מלאים מהמון העם שחזרו הביתה (וכנראה על הדרך עשו הרבה קניות) מחגיגת החג (...
על ידי אברך
24 נובמבר 2018, 19:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להדליק את המתג הראשי בשינוי בשבת

נשאלתי הלכה למעשה באדם שנפל בביתו המתג הראשי בעוד שירד גשם בחוץ. מדובר על שעת לילה מאוחרת ויש להם בבית 2 תינוקות. אחד מהם כבן חצי שנה. אין אפשרות בשעה כזו למצוא גוי. גם ביום מדובר על טורח גדול מאחר שאין מצויים שם כ"כ גוים. האם מותר להם להדליק את המתג הראשי בשינוי. האם יש להקל יותר כאשר המתג נדלק בש...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
09 דצמבר 2018, 15:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך מסתפרים להלכה

@Practic בבקשה. ממה שיש לי ברשומות: אורך הפאות מעיקר הדין ולהידור מצוה: אורך הפאות שצריך להשאיר, הנה לדעת הרמב"ם והמאירי כל שאינו תער [וי"א אף מלקט ורהיטני] מותר לגלח בו, ולפי"ז אין צריך להשאיר אורך בפאות הראש אלא יכול לגלחם בדרך התר, אמנם לדעת התוס' ועוד דמספריים כעין תער אסור [ובש"ע פסק דיש לחוש ל...
על ידי משיב כהלכה
26 דצמבר 2018, 19:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עדיף נעל סגורה וחצאית קצרה או סנדל וחצאית ארוכה

נשאלתי מחבר אודות אשתו שמשתדל לחזק אותה בצניעות. האשה אומרת שהיא מוכנה ללכת עם נעל סגורה וגרביים (שקופות) אך עם חצאית קצרה גבולית שמסתמא יהיו חצאיות שגם קצת יעברו את הברך. אפשרות שניה, שהיא תלך עם חצאיות ארוכות שמכסות את השוק אבל עם סנדלים. הם גרים בעיר מעורבת, הם בעלי תשובה ולא משתייכים למגזר או ק...
על ידי אחד התלמידים
22 ינואר 2019, 20:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רשימה של מוצרים שלא צריכים כשרות

לעת עתה לא ידוע על חששות בקפה אינסטנט בלי טעמים נוספים. הסבר בקצרה: קפה אינסטנט מצד עצמו אין בו שום חומרים אחרים חוץ מקפה. זה נכון רק לקפה רגיל. אם נוסף בו טעמים אחרים, כגון וניל, יתכן שחומרים הנוספים יש להם בעיות, אבל בכה"ג הם כותבים להדיא שיש טעמים אחרים. קפה אינסטנט מיובש במה שנקרא ספריי דרייור [...
על ידי רוצה לדעת
05 מרץ 2019, 22:54
עבור לפורום
עבור לנושא

תורה תבלין ליצר הרע, גם למחזיק תורה. [אקטואלי לתורמי מגבית "התחנני" - כוללי יששכר באהלך]

מצאתי כמה מקורות בהם נראה שמה שאמרו שהתורה היא תבלין ליצר הרע אינו רק הלומד תורה אלא אף המחזיק תורה. הגריא"ח [ר' יצחק אייזיק חבר פה שלישי לרבינו הגר"א] בדרוש לפר' בראשית כותב: היינו שבאמת לפי מה שאמרו חכמינו במס' אבות "לפום צערא אגרא", קשה לנשים להכניע יצרם הרע, ולהחזירו לטוב, יותר מלאנשים, ולכן הנש...
על ידי גל גל
10 מרץ 2019, 08:30
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויקרא: יין שנגע בו מחלל שבת, ותינוקות שנשבו בזמנינו.

בס''ד פרשת ויקרא: האם מותר לשתות יין שנגע בו מחלל שבת? פתיחה בפרשת השבוע פותחת התורה בפירוט הקורבנות השונים: קרבן עולה הבא מן הצאן, הבקר והעוף. מנחות הבאות מהסולת, ונאפות בתנור, במחבת ובמרחשת, ושלמים הבאים מבקר, כבשים ועיזים. מה הטעם בהקרבת הקורבנות? נאמרו מספר סיבות בראשונים: א. הרמב''ם במורה נבוכי...
על ידי המימד הנוסף של הענין
19 מרץ 2019, 02:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גישה מעניינת ביחס לבנין ארץ ישראל

א. החפץ חיים מאוד היה בעד העליה וההתיישבות. אך הגדיר שא"י בלי תורה היא כגוף בלי נשמה וממילא ברשעתם היא הופכת להיות אדמה פשוטה כלשונו. ב. מענין לענין דומה - על העברית אמר הגר"ח זוננפלד שחבל שלא זכינו לחדש את הדיבור בלה"ק וכך גם הם לקחו לנו המצוה וגם הם הזיקו על ידה. ג. מקובל מהחת"ס ועוד מישהו כעי"ז א...
על ידי יצחק
19 מרץ 2019, 08:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גישה מעניינת ביחס לבנין ארץ ישראל

תקרא את הירחון "קדושת ציון" בכל גליון הם מביאים משהו דומה לזה שהבאת מהאדמו"ר מצ'ורטקוב כל פעם מאשיות מפורסמת אחרת.
על ידי במבי
20 מרץ 2019, 20:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גישה מעניינת ביחס לבנין ארץ ישראל

והנביא זועק "ותבואו ותטמאו את ארצי ואת נחלתי שמתם לתועבה"! כל מי שמדבר בהתלהבות השקפתית על נושא "ארץ ישראל"- לנוכח הנסיון בעבר- הוא בסכנה רוחנית נוראה ח"ו! ולא לחינם לא ראינו ולא שמענו על גדולי ישראל שאין להם חלק בכל זה. ובעל עלוני קדושת ציון הוא מסית לעלות להר הבית ולסכן את חיי הציבור, בנוסף על עצ...
על ידי המימד הנוסף של הענין
10 אפריל 2019, 01:39
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי זקן ויושב בישיבה
23 אפריל 2019, 20:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

יודעי דבר אומרים כי יש בזה אינטרסים שונים, וכי יש בתי דין שאינם בתי דין של הרבנות, אך גרועים באותה מידה או יותר, הן בעניני גירות והן בעניני גיטין.
החוברת הנ"ל איננה חוברת נקיה היא מרובת השמצות על כל מיני אנשים, מה שנקרא 'חוברת צהובה', לכן לענ"ד אין זה מן הכבוד להעלותה.
על ידי אסף
23 אפריל 2019, 22:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

כמדומה לי שראיתי חוברת כזאת, אולי נקובה בשם גיטי הכזב, ובד"כ המו"ל של חוברות כאלו אינו חותם את שמו ואינו מתמודד עם טענותיו מול בתי הדין בצורה נכונה כדרכה של תורה, אלא מכה את רעהו בגלוי ואת עצמו מסתיר. יש לכך סיבה. ובדרך כלל היא טינה אישית.. ברור שהחוברת מקושטת במכתבי גדולי ישראל שגילו את דעתם לגופו ...
על ידי יאיר
10 יוני 2019, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94#%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94 בפירוש רש"י לתלמוד[12], מובאת אגדה ממקור לא ידוע, לפיה לעגה ברוריה לדברי חכמים, שאמרו "נשים - דעתן קלה עליהן". בעלה רבי מאיר רצה להוכיח לה את נכונות האמרה ושלח אחד מתלמידיו כדי לפתותה. לאחר שנתפתתה התחוור לכא...
על ידי מלמד להועיל
13 יוני 2019, 18:37
עבור לפורום
עבור לנושא

כשהנעלבין ואינן עולבין הופך להיות סיבה לשק חבטות

אני עדיין מזועזע ממה שאירע עמי היום בבוקר עליתי על אוטובוס מפרקי [ארוך], גדוש בנוסעים, בירושלים. באחת התחנות עלו מבקרים של אגד, ואחד מהם עלה בידו לתפוס אישה [חרדית כמובן], שלא שילמה ברב קו בדרך כלל במקרים כאלו, המבקרים נחלקים לשנים, יש שמאפשרים לנוסע ללכת לשלם וזהו, ויש שמתעקשים לרשום דו"ח, כמדומני ...
על ידי ייעוץ תורני
19 יוני 2019, 01:11
עבור לפורום
עבור לנושא

למה המרגלים לא צודקים? הרי במדבר הם אוכלי המן (אברכים...) ובא"י כמעט כולם יהיו חקלאים עובדי אדמה?! האם אין זו ציונות?

השאלה לא נועדה להתריס ולכן מיותר להשיב עליה את התשובה הפשוטה שככה ה' אמר וממילא אין לומר הפוך מה'.   זה גם נכון כמובן, אבל ודאי יש לדעת קצות דרכיו - מה בפשטות התכלית שה' מצפה מישראל דוקא בא"י. ואיך יתכן שלא סגי ליה במה שישארו שקועים תמיד בלימוד ב'כולל' הגדול שבמדבר.  ​​​​​​(היפלא מה' דבר?)  וכעת הזד...
על ידי מאן דהו
25 יוני 2019, 18:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קבלה היא חילוק מלימוד התורה

ברי לי שהרב שך בדבריו לא התכוין לזוהר שמלא בדרשות על פסוקים ובמה שונה מרוב המדרשים
על ידי בנציון
01 יולי 2019, 09:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיא על שיטת הרב זילברמן

להלן קושיא חמורה על שיטת הרב זילברמן, ששאלו אותם בעצמם, ולא התקבל מענה ברור. חלקם הודו שזה אכן קושיא חמורה. הם נוהגים בכל דבר לפי הגר"א באופן חריף. ידועים דברי הגר"א בביאור הגר"א [שלפי זה הם אמורים לנהוג], שבין השמשות הוא ג' רבעי מיל [13.5 דק'] לאחר השקיעה הראשונה, ואח"כ זה צאת ג' כוכבים בינונים וו...
על ידי יוסף בן יוסף
24 יולי 2019, 15:42
עבור לפורום
עבור לנושא

כינוס ארכאולוגיה תורנית ה'תשע"ט

תכנייה.pdf
שלום וברכה לכל חברי הפורום, שמח לצרף בזה את תוכניית יום העיון בארכאולוגיה לציבור החרדי שאני מארגן זו השנה השלישית, כולם מוזמנים.
כמו כן, בכינוס תתקיים מכירה מוזלת של פרויקט השו"ת בהנחה של עשרות אחוזים.
בברכה.
נ. ב. ההודעה אושרה על ידי המנהלים.