החיפוש הניב 59 תוצאות

חזור

על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
04 יולי 2018, 22:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חזרה בתשובה על מינות

ראה ליקוטי מוהר"ן ח"א תורה ס"ד אות ב - שמחלק בין שני מיני אפיקורסות: א. הבא מחכמות חיצוניות, שאף שבודאי צריך לברוח משם, אך כיוון שהחכמות חיצוניות באו משבירת כלים יש בהם ניצוצות קדושה וחיות אלוקית, ע"כ אפשר שימצא תשובה לקושיותיו וע"ז נאמר ודע מה שתשיב לאפיקורס. ב. הבא מקושיות שבאמת אין בהם ממש אך כיו...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
17 ינואר 2019, 18:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדבריו של אדם ניכר שורש נשמתו!

חכם באשי כתב:[יש ש"מדבריהם" ניכר מי הם, ויש שמ"שמותיהם" ניכר מי הם.. וכרבי מאיר..]
השם שלי לא בא להתריס. רק כדי להבהיר שלמרות שרצוני להציג עצמי כברסלבר, גדלתי ולמדתי בין הליטאים ובישיבות הקדושות, ויש לי מושג על מה מדברים הליטאים פה.
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
07 מרץ 2019, 01:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חייב איניש לבסומי - האם וכמה צריך לשתות בזמנינו

דעת רביה"ק מוהר"ן זי"ע, שהחמיר והזהיר מהשכרות במשך השנה - שבפורים חייב איניש הוא כפשוטו, ודווקא עי"ז זוכים למעלות וההשגות הקדושות, להמתקת הדינים, להנצל מ"המדמה", מהיצר, מעמלק. וכן היה נוהג תלמידו הקדוש מוהרנ"ת זי"ע. הנה כמה קטעים מליקוטי הלכות בגודל מעלת השכרות בפורים (ותודה ל"ברסלב סיטי"): להמתיק א...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
11 מרץ 2019, 16:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד?? במלבי"ם כתוב אחרת

יעבץ כתב:
11 מרץ 2019, 00:03
ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על חורבן ביהמ"ק.
ומיהו אותו "ירא שמים" בימינו? דהיינו באיזה חסידות יחידה נהוג לקיים בפועל את ההלכה הזאת בשו"ע - לקום בחצות לילה ולבכות על החורבן ולומר תיקון חצות?
מי אם לא תלמידיו של אותו רבי שצוה להיות בשמחה תמיד! (וגם לקום חצות)
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
11 מרץ 2019, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד?? במלבי"ם כתוב אחרת

ולגבי המלבי"ם, למרות שאפשר בהחלט לומר שהם לא אוחזים אותו דבר, ולא קרה כלום. (ראיתי דברים יותר חריפים בגנות השמחה התמידית מכל מיני צדיקים, עיינו בעלון האחרון של אור וחיות החב"די) מחלוקת בין צדיקים היא לא דבר חדש. אבל יותר נכון לפשר ביניהם, ולומר שמוהר"ן זי"ע מדבר על מצב של שמחה קבוע, והמלבי"ם מדבר על...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
19 מרץ 2019, 17:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד?? במלבי"ם כתוב אחרת

רביה"ק מוהר"ן זי"ע ב"מעשה מבעל תפילה" מונה כמה כתות לגנאי, ואחת מהן כת שאחזו שעיקר התכלית הוא שמחה. (דהיינו שהשמחה היא התכלית עצמה, ולא אמצעי להגיע לתכלית) ומכאן ראיה ברורה שאין כוונת רביה"ק שמצוה להיות בשמחה ללא תכלית, ובודאי מה שצריך להיות במצב תמידי של שמחה (חוץ מזמן התפילה וההתבודדות) זה לצורך ע...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
23 אפריל 2019, 09:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עשו הראשונים שהצליחו להעפיל לגבהים רוחניים ?

זה לא בגלל מה שהם עשו זה הנהגה של הקב"ה שהיום יש יותר הסתר פנים. והדור שלנו עולה לגבהים רוחניים יותר גבוהים מהם ועושה לה' נחת רוח שלא היתה קודם. הם אמרו עלינו ייתי ולא אחמיניה. ההבדל בינינו לבינם - הוא לא במעשים אלא בלב. איך הרב פינקוס הגדיר את זה? לפני לא הרבה שנים כשרצו להגיד על מישהו שהוא קאלטער ...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
23 אפריל 2019, 11:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפליות בין ספרדים לאשכנזים בחיידרים ישיבות וסמינרים

יגילו לך פה הרבה פלפולים אבל את התשובה האמיתית אמר מרן הגראי"ל: "גאווה גאווה גאווה"
הנה הסרטון https://www.hidabroot.org/article/228877
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
24 אפריל 2019, 11:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עשו הראשונים שהצליחו להעפיל לגבהים רוחניים ?

ומה נעשה שהתורה ציוותה אותנו בוהגית בו יומם ולילה ולא בהתבודדות? בורות. התורה ציותה בפירוש על ההתבודדות. התבודדות היא כמה מצוות דאורייתא בו זמנית. התבודדות היא צורת התפילה המקורית לפני תיקון התפילות ע"י אנשי כנה"ג. למשל כשיצחק תיקן תפילת מנחה - הכוונה היתה להתבודדות. לשוח בשדה. לעבדו בכל לבבכם עבוד...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
24 אפריל 2019, 12:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עשו הראשונים שהצליחו להעפיל לגבהים רוחניים ?

אבל אל תהיו מסיונרים ומטיפים יש כלל בסיסי, פשוט, ידוע ומוסכם מי שיודע שהאמת איתו, והוא רגוע איתה, לא מחפש לשכנע אחרים שהוא צודק... [לא סתם היהדות אף פעם לא ניסתה לקרב זרים] דברי הבל. היהדות מקרבת, ומשכנעת, וכו'. אבל לא זרים אלא יהודים. בשביל מה יש ארגוני החזרה בתשובה? גם לא פתחתי פה מעולם אשכולות ש...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
28 אפריל 2019, 08:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

לא יודע אם על זה במדויק אתה מדבר, אבל זה דבר מאד דומה. אני זוכר שבעבר הוטרדתי באמירת תהילים מ2 דברים: אחד - דוד המלך משבח את עצמו על היותו חסיד והיותו צדיק מול אויביו, ובפרט בפרק קי"ט על אהבתו העצומה את התורה, ויראתו רק מה' ושנאתו לרשע, ומה שהפריע לי זה שאם אני חש כי אני לא מתקרב לדרגת דוד המלך בזה ...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
28 אפריל 2019, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

העניין הוא שהרס מעמד בתי הדין הוא לא פחות חורבן. מלבד זה שזה להחזיר לעגינות גרושות רבות, ולהביא אלפים ורבבות לחזקת ממזרות, זה גם נותן כח לאויבים רבים של היהדות, שהרבנות היא המחסום היחיד מפניהם, כמו ארגוני הנשים. זה מחזק את סרבני הגט, ומוריד את הגיבוי שיש לבית הדין מגדולי הדור, ובכך מחליש את המחוייבו...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
01 מאי 2019, 11:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל מי שהוזכר שמו בגמ' היה בכוחו להחיות מתים?

קמצא ובר קמצא היו בעיקר בעלי כח הפוך - לגרום להמית חיים...
המילים קטן שבכם נאמרו לתנא רבי - ומסתבר שהכונה לסוג שלו - קטן שבחבורה שלכם
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
02 מאי 2019, 12:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חומרות האם כמה היכן ולמי

כל חחלואי הנפש יסודם במידות לא מתוקנות כל הדיכאונות מגיעות מהעצבות שנגרמת ע"י חטאים כל החרדות וההפרעות וכל יסורי הנפש למיניהם נגרמים ע"י המזיקים הנבראים מעוונות. כל השגעון בא מפגמי המוח. וכל המתחים והלחצים הם בגלל התגברות הדינים והקטרוגים. וכל התרופות הפסיכיאטרים והפסיכולוגים הם כמו לבנות בית חולים ...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
07 מאי 2019, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

מאגרי ברסלב

כאן יש את רוב ספרי רבי נחמן זי"ע ותלמידו רבי נתן ז"ע, בצורה נוחה לקריאה (מחולק לפרקים וכו') http://rabenubook.com/ (משום מה אין כאן את הכל, רק חלק מליקוטי הלכות, וחסר לי גם השתפכות הנפש) כאן יש קבצים של כל הספרים, לקריאה ולהורדה. הצורה פחות נוחה אבל המאגר גדול וכולל גם את ספרי התלמידים, ר"נ מטשערין,...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
08 מאי 2019, 19:25
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
16 מאי 2019, 23:52
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
22 מאי 2019, 01:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה כל כך צריך לשמוח ולרקוד בל"ג בעומר

הנה עלון עלה לתרופה האחרון. יש כאן כמה מאמרים נפלאים מכמה משפיעי אנ"ש, וכן שאלות ותשובות בעניין ל"ג בעומר. הם יבארו את הדברים יותר טוב ממני. https://umanshalom.co.il/pdf-page/%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94-54-2-2-2-2-2/ חסום לי בנטפרי, מישהו יכול להוריד לי..? מצו"ב עלה לתרו...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
23 מאי 2019, 21:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיסיון - דבר פסול?

אין כל פסול חלילה בהפצת תורת רבותיך. והעושה כן מקיים כמה מצוות דאורייתא, וזוכה לברכות רבות הכתובות בתורה ובחז"ל ובזוהר. הדרך הרצויה היא פשוט להגיש את הדברים כפי שהם, למשל ע"י הפצת ספרים או עלונים, או ברשת וכו'. אין צורך במניפולציות. ובודאי שלא כדאי לפעול בדרך של שקר ומרמה. פשוט להביא את הדברים בגלוי...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
23 מאי 2019, 21:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השאת ילדים בדורינו

אחד הנושאים שמקוממים אותי בנושא הכאוב של השאת ילדים, זה ההגדרה הכה מוטעית לחתן תלמיד חכם רצוי. אנשים אומרים שהם מוסרים נפש בשביל תורה, אבל זה לא ככה. אפשר להשיג חתן צדיק ועובד השם ולומד תורה, גם בישיבות הקטנות בנות ה60 בחורים. גם במשפחות של בעלי תשובה. גם יתומים. המחיר לחתן כזה הוא אפסי, יחסית לחתן ...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
23 מאי 2019, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השאת ילדים בדורינו

אולי יראי השם ממגזרים אחרים תשיג בקלות אבל סף הדרישות של גם למדן גם יראי השם וגם בעל המידות פחות תמצא. ומה נעשה שבמגזר' למדן ותלמיד חכם תופס מקום לא פחות מיראי ה' ושומר עינים ואזנים.. לא התייחסתי כלל למגזרים אחרים. דיברתי על ליטאים בלבד. אפשר להשיג בחור עמל בתורה ובעל מידות טובות במחיר הרבה יותר זו...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
24 מאי 2019, 02:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרהורים על ל"ג בעומר

נוסעים מסיבות כאלו וכאלו... מרמים את עצמם.. בעיני זה אמירות שמקורן בשנאת חינם. אולי מי שלא זכה להיות בפנים בקודש הקדשים, לראות את התפילות והדמעות, את ה"יום כיפור בפנים" יכול לחשוב כך, שאנשים עולים בשביל האקשן. תחשבו איך אתם מרגישים שהחילונים אומרם על החרדים הפרזיטים שהם הולכים לכוללים רק כדי להתחמק ...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
24 מאי 2019, 17:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קינה על הגלות (בעקבות ל"ג בעומר)

רמתים צופים כתב:
24 מאי 2019, 16:51
ואגב, עצם הדבר שרשב"י נקבר במירון לכאורה סותרת תלמודא דידן, שמבואר שנקבר בכפר הנקרא בירי. ואכן במקורות הקדומים לא מצינו שציינו אלא קברי הלל ושמאי במירון ולא קבר רשב"י. 

אתה דרדעי?
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
26 מאי 2019, 02:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד?? במלבי"ם כתוב אחרת

אתה מאמין במה שכתבת????? זאת כוונת החזו"א??????????? אולי בזחיחות הדעת של פורים אפשר להתבדח כך... ...אבל כדאי הוא רבי נחמן בן שמחה (גימטריא רבי שמעון בן יוחאי) לסמוך על דבריו הקדושים. חיברת בין רשב"י לרבינו, והזכרת לי בדיחה שמספרים שחסיד ברסלב הגיע למירון לרשב"י לפני ר"ה והתפלל על כך שיזכה להגיע לר...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
28 מאי 2019, 16:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

אכן כן. ויש על זה הרבה בליקוטי הלכות, שהתשובה של הקב"ה לתפילות משה רבינו על עם ישראל לאחר חטא העגל - היו הציווי לבנות משכן. כיוון שהאופן בו פעל משה באותם 40 יום - היה למצוא את הנקודה טובה ולברר הטוב מהרע- וע"כ זה מה שהוא פעל - שיהיה משכן ובו עבודות הקרבנות שגם עניינם בירור הטוב מן הרע. וזה ע"פ מש"כ ...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
30 מאי 2019, 01:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרהורים על ל"ג בעומר

טעם ודעת כתב:
30 מאי 2019, 01:34
היכן יש עוד מקום כזה בעולם שיהודים מכל גווני הקשת באים ועולים כאיש אחד בלב אחד וכל מחיצות הלב נופלים וכולם נשאבים לכור ההיתוך  לכאלו אורות שאי אפשר לבטא זאת בעט סופר.

באומן.
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
30 מאי 2019, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
31 מאי 2019, 00:36
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
02 יוני 2019, 03:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

לכאורה ע"פ רוב להיות אדמו"ר זו שאיפה קטנונית של רצון לכבוד וגדולה. גם אם הדמיון אומר אחרת.
איזה נחת רוח יהיה לה' אם תהיה אתה האדמו"ר ולא מישהו אחר?

וזה נכון גם על הטעות הנפוצה בציבור הליטאי - לשאוף להיות גדול הדור.
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
02 יוני 2019, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת השל"ה

אולי אפשר לומר שזה על דרך הנקודה טובה. שאמנם יש גם כוונות נוספות, אבל סוף סוף בשורש יש את הנקודה טובה. ובדומה למש"כ בליקוטי מוהר"ן ח"ב סי' קכ"ה מֵעִנְיַן אֲמִירַת תְּהִלִּים דִּבֵּר עִם אֶחָד וְאָמַר לוֹ, שֶׁעִקָּר אֲמִירַת תְּהִלִּים לוֹמַר כָּל מִזְמוֹרֵי תְּהִלִּים עַל עַצְמוֹ, לִמְצֹא אֶת עַצְמו...