החיפוש הניב 111 תוצאות

חזור

על ידי אורן
30 מאי 2016, 12:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מניעות והפרעות - סימן משמים, או סיטרא אחרא?

כבר כתב רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן "כשאדם רוצה לכנוס בעבודת ה' אזי מראין לו שאינו רצוי" ובמקום אחר כתב "ריבוי המניעות הינן להגדיל את ההשתוקקות לעבודת ה'" ולעניות דעתי מדובר ב-2 יסודות גדולים בעבודת ה' של האדם מכמה סיבות: א. המניעות הן חלק בלתי נפרד מעבודת ה' של האדם. ב. כשהאדם יודע זאת הוא אינו נופל בק...
על ידי אור זרוע
20 אוקטובר 2017, 03:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור בחז"ל למושג "חשיבה חיובית"?

מקור לתועלת של חשיבה חיובית בדברי חז"ל: בסנהדרין דף כו, ב אמרו: "אמר עולא: מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה, שנאמר מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה." ולפי פירוש אחד כותב רש"י: מחשבה שאדם מחשב כך וכך אעשה כך וכך תעלה בידי - מועלת להשבית הדבר, שאין מחשבתו מתקיימת אפילו לדבר תורה, כגון האומר עד יום...
על ידי יוספזון
22 אפריל 2018, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הילולת ל"ג בעומר -בקבר רשב"י או בבית המדרש?

לא ראיתי את שאלת המחץ של 'ביטול תורה' על החופש שיש מידי שנה בשנה... למה דוקא בדבר שבקדושה, שמקורה טהור בדברי הזוה"ק, שנתקבל בכל תפוצות ישראל, והאר"י הק' כידוע עשה עסק גדול מזה, האם זה נקרא ביטול תורה? שנית, כהמשך לשאלה ראשונה, לא ראיתי את אותם אברכי משי שנמנעים מלנסוע למירון, שגם ימנעו מלנסוע למנוחת...
על ידי פעלעד
23 מאי 2018, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות יום הדין להשגות בתורה? -"טעות"!?

ולגבי הנידון שהתפתח על גישת החסידים לימים נוראים, בחצי מילה, אצל החסידים עשו עיקר מהמלכת הבורא בר"ה בבחינה מסויימת של מסירות נפש והפקרת הרצונות האישיים אל מול המלכת הבורא בתכלית, לכן בויזניץ לדוגמא אומרים ונתנה תוקף די מהר יחסית ואילו בעלינו לשבת בחזרת הש"ץ עושים מצב שלם של מארש וכו'. ואילו במקומות ...
על ידי יעקב שלם
28 אפריל 2019, 09:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

ברסלבר (ליטאי לשעבר) כתב:
28 אפריל 2019, 08:29
האם אין זה שקר?
הכרתי מישהו שהיה שר מה אהבתי תורתך ..שקרנים.. כל היום היא שיחתי

יישר כח על הציטוט הממוקד
על ידי המימד הנוסף של הענין
28 אפריל 2019, 19:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול עצות להתמדת הלימוד

להאמין בחשיבות לימוד אלף בית שגם זה קדושת התורה ממש אש שחורה ע"ג אש לבנה ומחזיק ומחזק עמודי שמים וארץ כמתואר באריכות בנפה"ח ועוד. וק"ו הזוכה ללמוד מילים שלמות, וק"ו משפטים, וק"ו כשמבינים את החומש, וכן הלאה והלאה. ותמיד כשהסוגיא לא ברורה מספיק - עדיין יש התקדמות כל הזמן למשהו יותר מההבנה השטחית. ומות...
על ידי יהודי
28 אפריל 2019, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

הרב הברסלבר כתב דברים חשובים מאוד, ואם מישהו דיבר כאן על בגרות - הרי אלו הדברים.
על ידי חיים יפים
29 אפריל 2019, 13:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עשו הראשונים שהצליחו להעפיל לגבהים רוחניים ?

צר לי מאוד שהדיון הולך הצידה ולא מתמקד במטרה העיקרית והפשוטה שכיוונתי אליה. וברשותכם אחזור שוב על הדברים בס"ד. רק תחילה הדגיש ואבהיר: אני לא מכוון לאף דמות או דרך כלשהי, וכן לא משתייך לאף חוג וחסידות. אלא סך הכול רוצה להתחקות אחר אלו שהצליחו - מה עשו? ונרחיב מעט: א. ישנם שזכו לדעת את כל התורה כולה ל...
על ידי מבקש אמת
01 מאי 2019, 08:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

מבלי להכנס לגוף הענין כלל, באשר אין לי ידיעה בזה, הנני רק לציין שבמשך השנים יצא לי (כמו כולם) לראות הרבה קונטרסים ומכתבי "קול קורא" בנושאים הלכתיים שונים ומגוונים, ובהרבה מהמקרים עיינתי היטב בסוגיא לנסות לברר את האמת. המסקנה שהגעתי אליה עם הזמן היא, שכמעט כל קול קורא, חוברת, קונטרס או אפילו ספר, שבא...
על ידי בן של רב
01 מאי 2019, 22:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל מי שהוזכר שמו בגמ' היה בכוחו להחיות מתים?

שרשי כל הבריאה קיימים בחומש. הגמרא היא רק הרחבה שלו, לכן גם בה יש ייצוג לכל כוחות הרע. אמנם - האריך בזה רבי ירוחם ממיר שזה הפלא ופלא איך כשקוראים בעיתון את הרע מרגישים (אם זוכים) ריסוק אברים! וכשלומדים בתנ"ך ובגמ' את כל הנבזויות וכו' וכו' שבכל הדורות - מתעלים. הוא לא מפרט איך זה עובד, אבל זה כל הרעי...
על ידי מכון קול יוסף
03 מאי 2019, 14:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

תגובה מאת הרה"ג אברהם שרמן שליט"א בנדפס בקובץ 'משנת יוסף'. יש לעיין בעיקר בעמודים 188-202
17קונטרס הגט מצפת-זיכוי גט מבעל צמח.pdf
על ידי דורדיא
06 מאי 2019, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מידע על סדנת שקוף - של הרב גידי דבוש

נתבקשתי על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר) להביא את הדברים כדלהלן: וז"ל: שקוף זה סדנא וקבוצות תמיכה לשינוי בחיים על פי דרכו של רבי נחמן מברסלב זי"ע. הם מתיימרים להיות יישום הלכה למעשה בחיים של תורת רבי נחמן זי"ע. למעשה בתוך ברסלב הם שנויים במחלוקת. בלוח של ברסלב (קצת כמו מאמר המערכת של יתד...) פורסמה עליהם...
על ידי הנופל
08 מאי 2019, 01:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מידע על סדנת שקוף - של הרב גידי דבוש

מאיפה אני יודע שאין קשר? כי יש כמה וכמה תלמידי שקוף מובהקים שאינם חסידי ברסלב כלל וכלל, ועשו הפרדה בין הדברים.. חזרה למעלה למי אתה קורא חסיד ברסלב? אם הם אומרים מסרים של ברסלב ופועלים על פי עקרונות שחידש רבי נחמן זה ברסלב גם אם הם לא נראים ומדברים כחסיד ברסלב ממוצע ודרך אגב יש המון אנשים בציבור שמד...
על ידי חגי פאהן
08 מאי 2019, 09:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום העצמאות - מדינה חרדית

למה זה תקבעו שבמדינה החדשה יהיה רוב חילוני? הרי זו תוצאה של ההשמדה במחנות העולים של עדות המזרח. אם היו מקבלים עליהם דברי רב כלשהו, על כל פנים ארועים כמו ילדי תימן וכד' לא היו מתרחשים, ולעולם לא היה פה רוב חילוני. ומסתמא היו באים לארץ הרבה יראי ה' שמחמת המלחמה בדת פה עברו לאנגליה או לארה"ב. את ההנחה ...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
08 מאי 2019, 22:30
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי הכהן
09 מאי 2019, 09:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השאת ילדים בדורינו

עבר במייל
1556700817513-דירה-במתנה-כל-הזכויות-שמורות-עבדקן-פרוג.pdf
על ידי הנופל
13 מאי 2019, 08:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "וזה בחינת"...

תרגום חופשי:
יש בדבר זה צד של דבר אחר
דהיינו שמפן מסוים זה כמו זה
תרגום מילולי:
מלשון הבחנה מבחינים במושג מסוים את הפן הזה
על ידי ראשון לציון
13 מאי 2019, 10:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "וזה בחינת"...

זכור לי במעומעם שבאחד מספרי המאמרים של בעל התניא יש מאמר המתחיל במלים "להבין ענין בחינה".

באופן כללי, ככל שהבנתי הרעיון של 'בחינה' הוא שמדובר בענין רוחני ולא משהו גשמי שאפשר למשש בידים.
על ידי טעם ודעת
13 מאי 2019, 15:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "וזה בחינת"...

שמעתי כמה פירושים. פירוש אחד (מהרמ"ק): בחינה זה אותו דבר אבל לא אותו בחינה. אם תיקח טס של זהב ועליו תשים טס של כסף ועליו תשים טס של בדיל ועליו תשים טס של נחושת, ותשים במכונת הטבעה ותחתים את כולם באותה חותמת - הרי כולם אותה בחינה. אבל לא אותו עניין. כי זה זהב עם הטבעה ושוויו נגיד 1000 שקל, וזה פח עם...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
15 מאי 2019, 21:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כך היא דרכו של היצה"ר.....

יש עוד דרכים ליצה"ר. הוא אוסר את המייל גם כשמוכרחים. הוא אוסר את הוויז למרות ש GPS אחר עוד מעט לא מייצרים. אוסר מצלמה בפלאפון למרות שבחנויות מוכרים רק מצלמות למקצוענים במחירים מפולפלים. אוסר אפילו את האופציה להחליף רקעים. אוסר להפקיד צ'ק באפליקציה למרות שבדרך לבנק בוודאי תראה דברים אסורים. ומקים תאג...
על ידי נושא למחשבה
16 מאי 2019, 23:54
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מלמד להועיל
17 מאי 2019, 00:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קריאת הרבנים להתאסף בליל שישי הקרוב ולזעוק על חילולי השבת ה"י

כאשר בעוד כמה דקות, אני ועוד רבים מעם ישראל קדושים, נקיים הוראתו של גדול הדור, ונהיה גשים באימה אל ארון הקדש, לחלות פני מלך לחוס ולרחם עלינו שנזכה לקדש שמו בעולם, ושיתרבה כבוד שמו בעולם, כאשר בעוד כמה דקות ספורות, נטול את בנינו ובנותינו [בביהמ"ד דכאן עז"נ פתוחה], ונקח אותם למעמד היסטורי שכמוהו לא הי...
על ידי יוספזון
17 מאי 2019, 01:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קריאת הרבנים להתאסף בליל שישי הקרוב ולזעוק על חילולי השבת ה"י

השאלה סקרנית נטו ומעניינת גם אותי, האם יש גם חסידיים שמתאספים? (כמובן שאין לי בעיה להתפלל יחד עם חברי הליטאים) מה אומר הגרי"מ שכטר? מה עושים העצניקים? בחוצות יש מכתב מחאה עליה חתום גם הגרי"מ, בחוצות יש הודעה שהאדמו"ר מקהל חסידי ירושלים ישא דברים בהפגנה לכבוד השבת. ושמועה שמעתי (לא בדקתי את זה) שהאד...
על ידי יוספזון
19 מאי 2019, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאמר נפלא מאוד "את פני אדון ה' דא רבי שמעון"

ודבריהם חיים וקיימים ונאמנים לעד... ואני מוחה על נימת הזלזול.  היו מתלמידי הבעש"ט זי"ע שכן השתמשו בספר זה, אבל לדעת האוסרים לא נשתנה כלום! דרך אגב, הראשון שיצא נגד הספר הוא לא אחר ממרנא היעב"ץ זי"ע כך שקשירת הדברים להדיא לתלמידי הבעש"ט הק' יש בו מחוסר ידיעה. מרנא היעב"ץ זי"ע יצא נגד רשימת ספרים שהת...
על ידי יוספזון
20 מאי 2019, 18:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאמר נפלא מאוד "את פני אדון ה' דא רבי שמעון"

מענין לענין לדוגמא, מל"ג בעומר ניתן להבין עד כמה העיוות המסוכן של היחס ליום הזה שנכנס ע"י שיווק חסידי עממי, עלול לחדור לכל שדרות העם כאילו זה עובדה מושרשת מדורי דורות, אם לא יציגו את העמדה המנוגדת למשל של החת"ס שסבור שזה איסור לנסוע למירון ולחגוג שם את היום הזה. \ולמשל מנהג ההדלקות שאין לו שום מקור...
על ידי טעם ודעת
22 מאי 2019, 01:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה כל כך צריך לשמוח ולרקוד בל"ג בעומר

הרשב"י חיבר את 'התיקונים' שבעים אופנים הנסוב על תיבת בראשית, ומה נפלא למאוד בראשית ר"ת תנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי, האם אפשר שלא לרקוד.
על ידי דורדיא
22 מאי 2019, 01:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה כל כך צריך לשמוח ולרקוד בל"ג בעומר

הרב @ברסלבר (ליטאי לשעבר) ייש"כ על ההפצות..
על ידי דורדיא
22 מאי 2019, 01:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדורה?

הנח להם לישראל שאם אינם נביאים הם בני נביאים הם,
ופוק חזי מאי עמא דבר..
על ידי יוספזון
22 מאי 2019, 03:15
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.