החיפוש הניב 610 תוצאות

חזור

על ידי מעט דבש
29 דצמבר 2015, 07:21
עבור לפורום
עבור לנושא

תאריך עברי

בפורום של נתיב הצליחו להפוך את התאריך לעברי.

כך יותר נוח ויעיל.
על ידי דוד בארי
05 ינואר 2016, 11:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשר כספים - מתנה לבר מצוה

לאחר כל זה עדיין לכאו' כל ההיתר לתת ממעשר כספים יהיה רק במתנה שאמורה לעזור לו במצב הכלכלי שלו על המחיה ועל הכלכלה, וכמו שמשמע שכל הנדון הוא על סכום כספי. אבל כפי הנהוג היום שנותנים ספרים שבדר"כ אינם צריכים לו ואינם אלא לכבוד ולהיראות בהם או אפילו אם הם צריכים הוא יכול להסתדר היטב ממק"א כגון לישב בב...
על ידי יאיר
22 מאי 2017, 08:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויישאר אך נוח

א. זה לא כתוב בתורה, זה כתוב ברש׳׳י. נכון שדברי רש׳׳י הם חלק חשוב של תורה שבעל פה, אבל יותר נכון לשאול על רש׳׳י כאשר השאלה אינה תוצאת המקרא. ב. בעניין השאלה, למה מופיע דברים בתורה, בין שבכתב בין שבעל פה, שלכאורה אינם מוכרחים לחיים, הרי שנינו: ׳׳רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את יש...
על ידי אלימלך
03 ספטמבר 2017, 13:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר דברים, פרשת שופטים

בנוגע למ"מ של רע"א כבר דחה @יעבץ כהוגן, ומה שהביא ממ"ס שנמצא בס"ת אחד 'זאטוטי' [שזה אחד מתיקוני השבעים ואותו סופר שינה זאת אז מחמת המינים] לא נראה שאפשר להוכיח משינוי אחד שנדחה כבר בזמן הבית, בנוסף זה לא כזה שינוי אלא הוא כתב את המילה ביוונית במקום בלה"ק ראה עלי תמר שם. וז"ל יד מלאכי [רפג'] "חלוף נו...
על ידי סופר
12 ספטמבר 2017, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבינו תם בזמן הראשונים

הגה"ק בעל הדברי יציב מקלויזנבורג זי"ע היה מעורר הרבהעל זמן ר"ת, פעם אחד שאל את בעל הלב שמחה מגור זי"ע, כיצד זה יתכן שבפסח שמחמירים כל כך הרבה חומרות, ומאידך לא מקפידים באכילת חמץ דאורייתא לפני זמן ר"ת. ענה לו הלב שמחה, שרק בפסח המנהג להרבות בחומרות, אבל בשעה זו לפני זמן ר"ת כבר הסתיימה פסח.
על ידי צוקר
01 אוקטובר 2017, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב שטיינמן תקופת שווייץ - גילויים חדשים

אולי תוכל לברר לנו אצל בעל קופסא על הנוסח המדוייק ששמע ממרן אודותיה ואודות שהותו במחנה?
על ידי ר' יונה
18 דצמבר 2017, 20:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נר חנוכה מחשמל

[ אולם דווקא בנקודה זו עלה בדעתי כעת שאפילו שיצא ידי חובה מ"מ אסור לעשות כן משום שהרי אסור לכבות נר חנוכה בתוך חצי שעה משום שאסור לבטל חפצא של מצוה וא"כ אתה גורם לחברת חשמל לבטל מצוה, יוסף יצחק תחשוב על זה . לא בטוח שזה עבירה של עובדי חברת החשמל, אם כבר זה עבירה של כל מי שמדליק חשמל וגורם לכך שלנר ...
על ידי סבא
08 ינואר 2018, 14:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת אבידה על סיגריות

שואל ומשיב כתב:לגבי סמארטפון האם תוכל להביא מקור?
זכורני שבמאסף תורני ''ויען שמואל'' כרך י''ח (כמדומני) הביא מהרבה פוסקים לא כך.
שמעתי פעם בשיעור תורני בבית כנסת, עדות ממי ששאל את הגר"נ קופשיץ שליט"א, ופסק לו לשבור את הסמארטפון.
על ידי י.א.ל
11 ינואר 2018, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דין ה"בואש" בהלכה

לכאורה לא מובן כיוון שטען בראש האשכול שנשאר הריח כמה ימים , בשלמא אם נאמר שכל זמן שהבואש עליו אסור שזה ריח שיש לו עיקר,אבל אחרי שרחץ עצמו הרי אין לו עיקר
על ידי סבא
20 ינואר 2018, 20:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?

מי זה עפשטיין ומה אמר מדובר על בנו של רשכבה"ג בדורו הערוך השולחן זצוק"ל, שנתפס להשכלה והדבר הביאו להרבה דעות משובשות רח"ל, והוא כתב בספרו מקור ברוך וכן בספרו ברוך שאמר שמה שכתוב בסידור שבשבת יש לומר מגדול מקורו מטעות שהיה כתוב בשב' מגדול, ופתחו בטעות בשבת מגדול אבל האמת שהיה כתוב בשמואל ב' מגדול [ש...
על ידי שאר לעמו
07 פברואר 2018, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סידור ארץ ישראל - יאיר שאקי

גילוי הגניזה הקהירית ומחקרים רבים שנעשו בעקבותיו חשפו את קיומו של נוסח תפילה ארץ ישראלי שהיה נהוג בארץ ישראל ולאחר מכן במצרים למעלה מאלף שנה. בעשור האחרון עוסק הרב דוד בר חיים, ראש מכון שילה ללימוד תורה ופסיקת הלכה, ביישום מסורת ארץ ישראל הלכה למעשה . כיום מתפללים בנוסח זה בדרך קבע קבוצה קטנה של תל...
על ידי מוטי מוזס
09 פברואר 2018, 14:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קבר יתרו- האם מותר לכהן להיכנס לשם?

לגופו של נושא שמעתי ממרן הגאב"ד רבי מרדכי גרוס שליט"א
שיש בעיה כללית להיכנס למקום הזה משום שזה נקרא מקום שקדוש לדרוזים ויש בזה בחינה של כנסיה
והוא בעצמו כידוע שנוסע הרבה לקברים כמדומני לא ביקר שם מעולם
וממילא יש לדון מקודם אם בכלל מותר להיכנס לשם
על ידי ישי בן ישראל
29 מרץ 2018, 13:02
עבור לפורום
עבור לנושא

אכל מצה ולא הסב - כאילו לא אכל כלל?

הוה עובדא בשנה שעברה בחצירו של האדמו"ר מוזיניץ-מאנסי ז"ל שנפטר זה עתה, שהבחורים נוהגים לאכול על שולחנו בליל הסדר, ובשעת אכילת מצה לא היה בפנים עקב חוליו, וממילא התחייבו כל המסובים בהסיבה - כאשר אין את הפטור או האיסור של תלמיד בפני רבו. והנה אחד מהם שכח להסב, ודינו לחזור ולאכול מצה בהסיבה, וטרם הספיק...
על ידי סבא
02 אפריל 2018, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כוונה לצאת במצות ת"ת

כדאי להזכיר את דברי האבני נזר בהקדמה, שלימוד תורה הוא כמו מצוות דאכילה דאף במתעסק יצא שכן נהנה.
על ידי סבא
18 אפריל 2018, 22:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש מקור קדום לכך שהר סיני היה מלא בפרחים

כנראה אתה מתכוין לעשבים. ברמ"א שם ובמ"ב שציינת מוזכר עשבים, כמו שבודאי מן הסתם ראית מה שדן לענין מוקצה. אם כך המקור הפשוט הוא מה שהזכיר המ"ב "וגם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא". זאת אזהרה למנוע מהצאן המלחך עשב לרעות כנגד ההר. אילו היה מזכיר פרחים, השאלה באמת קשה איך דייק מלשון הפסוק שם מדובר ע...
על ידי הפקדתי שומרים
06 מאי 2018, 16:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

בדברים שהעלת, יש חילוק גדול בין אשה שפטורה מעיקר הדין לכו"ע (רק שיכולה לחייב עצמה כד' המ"ב הנ"ל בשם המג"א) לאיש שחייב מעיקר הדין, ומה שיבוא לידי פטור בהמשך, אי"ז סיבה להפקיע ממנו את החיוב בעת הזו.
על ידי tkhvu
08 מאי 2018, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

עד כמה שזכור לי קראתי באיזה מקום שמרן הגראי"ל שטיינמן הורה לנו"ב ביום האחרון לספירה לאחר שספרה את כל הימים לספר בברכה.
על ידי הכהן
30 מאי 2018, 17:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

התשובה היא שתרי"ג זה מספר ולא מילה! כאילו כתב "גרתי בגימטריא 613" אלא שאין בכתבנו ספרות וכותבים המספר באותיות.
על ידי הפקדתי שומרים
30 מאי 2018, 17:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

יפה מאד @הכהן. מקבל את פתרונך.
על ידי שומע כעונה
11 יוני 2018, 18:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

אכן, מצווה ליישב. אך לעתים יש כפילויות שיישובם איננו נחוץ, כי נוצרו בטעות גמורה. גם בתפלה האשכנזית בשבת יש: 'אב הרחמים שוכן מרומים, ברחמיו העצומים הוא יפקוד ברחמים. . .' כלומר שלוש פעמים. אני סגרתי בסידורי את האמצעי, והקורא יחליט. גם 'אב הרחמן, המרחם רחם עלינו' וראה סידור וינגרטן שתרץ 'איכשהו'. הכפ...
על ידי סלע
15 יוני 2018, 00:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

לא הכל טעות, זה ברור. ולכן מצווה לישב. אבל ראה את בער בסידור עבודת ישראל על הכפילות בברכת החודש, או יעב"ץ על ברכת קדושת היום בחג שנופל בשבת. לא אני הצעתי שיש טעויות. ואני שוב אומר שמצווה לישב, כאשר מצליחים בדרך מתקבלת על הדעת. סליחה אל תציג את נוסח התפילה כטעות שמצווה ליישב. גם אם אתה מסתמך על היעב...
על ידי אור זרוע
20 יוני 2018, 12:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה דחופה: האם הכהן יכול לאכול מבשר הבכור טרם והוקטרו אמוריו?

בפשטות יש מחלוקת אם בכור דמו בזריקה או בשפיכה, אבל גם לסובר שהוא בשפיכה, הרי זה כשאר הקרבנות שדינם בשפיכה (כמו הפסח והמעשר, לסוברים כן), אבל לא שיש לו דין מיוחד (כפי שמשמע בדבריך), אלא שיש 3 אופנים של זריקת דמים: זריקה, הזאה ושפיכה. הדין שזריקת הדם מתירה את הבשר נלמד ממה שנאמר (דברים יב, כז): ודם זב...
על ידי אור זרוע
20 יוני 2018, 20:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה דחופה: האם הכהן יכול לאכול מבשר הבכור טרם והוקטרו אמוריו?

להשיטות שדמו של בכור אינו נזרק אלא רק נשפף (מתנה אחת) נבוא לספק חדש. האם ה'שפיכה' היא עבודה או"ד שהיא רק היכא תימצי ואינה מכשיר בקרבן ואם כן הבשר מותר אף קודם שפיכה, וכן מותר יהיה לשפוך את הדם כל הלילה כמו כל האימורים או שבאמת קבעו חכמים את דין השפיכה כמו זריקה וממילא גם שאר דיניו כזריקה בעלמא מה ה...
על ידי אור זרוע
21 יוני 2018, 15:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה דחופה: האם הכהן יכול לאכול מבשר הבכור טרם והוקטרו אמוריו?

יש הלא את התוס המפורסם בזבחים נג ד"ה: העולה שמביא שתי שיטות עם השפיכה מעכבת ומוכח שיש חילוק מזריקה יעוי"ש היטב מדובר שם על שפיכת שיריים, ולא על מתן דמים של בכור מעשר ופסח שהם במתנה אחת בשפיכה, וכבר הזכירו לעיל שהם שני דברים שונים, ופשיטא שמתן דמים של בכור מעשר ופסח מעכבים. ובאמת לדעת התוספות זבחים ...
על ידי אריך
26 יוני 2018, 13:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

בירור ההלכה חשוב, אבל הפתיחה מביאה לידי גיחוך בדיון על הייליגע "זקני מואב", איך פסקו להתיר, ומסתמא גם כת"ר לא נתכוין אלא לצאת יד"ח פתיחה במילי דבדיחותא.
על ידי אלימלך
04 יולי 2018, 20:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת פנחס. זקנים שבאותו הדור

וורט של היעב"ץ מדוע דוקא הזקנים אמרו: לפי שמצאנו (סנהדרין ח.) שמשה אמר ליהושע "כי אתה תבוא", וכתיב כי אתה תביא, אמר רבי יוחנן: אמר לו משה ליהושע: אתה והזקנים שבדור עמהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא: טול מקל, והך על קדקדם, - דבר אחד לדור ואין שני דברין לדור." ומצאנו בגמ' חולין ס: "רבי שמעון בן פזי רמי, כתי...
על ידי הפקדתי שומרים
10 יולי 2018, 14:31
עבור לפורום
עבור לנושא

כמה הערות על הכלי יקר בפרשה

"לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ כְּכָל הַיֹּצֵא מִפִּיו יַעֲשֶׂה" כתב הכלי יקר בזה"ל - לא יחל דברו. אבל אחרים מחלין דברו. טעם להיתר נדרים ביחיד מומחה או בג' הדיוטות שנקראו בית דין, אנו למדין מן הפרת האב והבעל כי כשם שהאב והבעל לכך יש בידם להפר מטעם שכל אשה ברשות בעלה או ברשות אביה ואין כח בידה לעשות גדולה או קט...
על ידי נפתולי
10 יולי 2018, 16:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צורת סימני הניקוד מאימת

שאר לעמו כתב:גם אם כן, לא מחוייב שזו צורת הניקוד שאצלנו. היה גם ניקוד עליון
החזו"א באגרותיו ח"ב קס"ט: "הנקודות ניתנו מסיני בצורתן ובקריאתן, אבל הוא בכלל תורה שבעל פה ולא ניתן לכתוב אלא משום עת לעשות וכו'"
על ידי הפקדתי שומרים
10 יולי 2018, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה הערות על הכלי יקר בפרשה

ועוד יש להקשות על דברי הכ''י הנ''ל שכתב בתוך דבריו שבעל ואב עוקרים הנדר למפרע משום דאדעתא דידהו נדרה, ותמוה דדוקא חכם עוקר למפרע אבל בעל ואב מכאן ולהבא הן מפרין כדאיתא בנדרים וצע''ג הערה יפה. את הערתך היה ניתן ליישב בחילוק הלשון שנקט הכ"י, גבי הפרת אב ובעל כתב בלשון הזו "כשאינן מסכימים אז למפרע בטל...