החיפוש הניב 2 תוצאות

חזור

על ידי יעקב. ב
01 אוגוסט 2018, 10:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בית כנסת בית יוסף

במחשבה שנייה, חשבתי וייתכן ובית הכנסת בית יוסף לא שימש כבית כנסת בתקופת ה''בית יוסף'' אלא כבית מדרש, וכפי שבית המדרש של האלשיך הקדוש לא שימש כבית כנסת אלא כבית מדרש, וכך ייתכן שה''בית יוסף'' והאר''י הקדוש התפללו יחדיו בבית הכנסת אליהו הנביא. אשמח לדעת אם ניתן לומר השערה זו או שיש לה פירכא. בהזדמנות ...
על ידי יהודי
21 דצמבר 2018, 10:12
עבור לפורום
עבור לנושא

טבילת גברים במקווה כשרה

הנה עבור טבילת עזרא מהני טבילה אף בשאובין וזוחלין, כמבואר בב"י סי' פח מהראשונים ומהתוספתא. ויש לדון עבור טבילת ע"ש או תוספת קדושה האם בעי מקוה כשרה, לזכרוני בחלק ממקוואות החסידים ישנם בורות שאינם מחוברים לשום אוצר. זכורני שיש ע"ז בבן איש חי אך אינני זוכר מקומו. יש כאן איזה חוסר בהירות יען לא נתבאר מ...