החיפוש הניב 108 תוצאות

חזור

על ידי יוסף יוסף
03 אוגוסט 2018, 10:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסתכלות בלבנה

דין זה נפסק בשו"ע שאסור להביט בלבנה, ושם זה לא מדבר דווקא על קידוש לבנה, על סתם דין כללי על אף שהרמב"ם בהלכות דעות כותב רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ב הלכה ב 'והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומת...
על ידי יוסף יוסף
03 אוגוסט 2018, 11:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ואתחנן - למה צריך משה לישא עיניו למזרח, הרי א"י במערב?

בדרך החסידות יש שם בפסוקים שלושה קושיות א. הקושיא שכתובה מדוע נצטווה להסתכל למזרח ב. "וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו" - מדוע נצרך לחזקו כ"כ, הוא הולך להיות מנהיג, לומר נבואות ולהכניס את היהודים לא"י לבני ישראל לא היה שום סיבה מיוחדת למרוד בו, במיוחד שספר דברים הוא חזרה על העבר ושם נאמר למשה לתת מהודו על...
על ידי יוסף יוסף
03 אוגוסט 2018, 16:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת עקב

ושאלה נוספת שהתעוררתי אליה בעקבות מה שכתב ר' רחמים באשכול אחר: ג. איך זה שאומרת התורה והיה עקב תשמעון וכו' ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד וכו', משמע שאם לא ישמעו לקול ה' אזי השבועה של הקב"ה לא תתקיים, וצ"ב שהרי הבטחה טובה של הקב"ה אינה שבה ריקם? [וחשבתי ליישב בשני אופנים: א. דוקא נבואה שבאה ע"...
על ידי יוסף יוסף
21 אוגוסט 2018, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פר' כי תצא. אשת יפת תואר

הדבר מופיע בראשונים (איני זוכר כרגע מי בדיוק) כי בשעת מלחמה האנשים הנלחמים ומוטשים מהקרבות אינם יכולים לעמוד כנגד יצרם זאת אומרת אין בהם מספיק את היישוב הדעת לגבור על הדברים שבדר"כ ביומיום כן היו מצליחים רוב נצחונינו את היצר במשך החיים זה מחמת כח השכלי שיודע לגבור על תאווה וכדו' משא"כ כשאין ישוב הדע...
על ידי יוסף יוסף
23 אוגוסט 2018, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעמד עולי גולת חבש

לגבי הטענה שבגן של ביתך כתבו להביא רק מוצרים בהכשר העדה 'יודע צדיק נפש בהמתו' - כנראה שאם הגננות כתבו את זה, הם יודעים שזה מצרך הכי נחוץ ועל אף שכתבת שרוב הבנות שם אוכלי שא"י, כנראה שרק נראה לך כך כי כיום הרבה מאוד מבני הליטאים גם לא סומכים על ההכשר זה (מדוע? - תפתח שרשור חדש) לדעתי אין זה מפני שהם ...
על ידי יוסף יוסף
24 אוגוסט 2018, 11:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהי מידת ה"גבורה"

אנכי רק בא להוסיף ביאור על/ב דברי נפתולי רוב השפע הוא קלקול לדוגמא: באם אדם ישפוך מים לכוס אך לא יפסיק הוא מקלקל גם את המים שנשפכים על הרצפה וגם מלכלך את הריצפה וכו' וכו' וכדי שהשפע לא יהיה לריק ומקולקל נצרך שיהיה מעצור לשפע ואז הוא נהיה שפע אמיתי מתוקן ונאה כך שהגבורות הם בעצם צמצום ודינים - אולם ה...
על ידי יוסף יוסף
24 אוגוסט 2018, 12:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בסו"מ לא היה ולא עתיד להיות

ד.א. אפרש לך דברי הגמרא שם בנופת צופים (בדרך הלצה וחידודא) הגמרא אומרת שם א"ר יונתן אני ראיתיו וישבתי על קברו וכן לגבי העיר הנדחת א"ר יונתן אני ראיתיה וישבתי על תילה בפשטות הגמרא מביאה אותו בתור חולק על שיטה שלא היה ולא עתיד להיות אך אנכי שמעתי פעם פי' כי ר' יונתן לא בא לחלוק אלא מביא הוספה לכך שאכן...
על ידי יוסף יוסף
26 אוגוסט 2018, 21:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבדלה על היין - סגולה לזיווג

בדידי הוה עובדא שבשנותי הראשונות לנשואי לא זכיתי לזרע של קיימא ויום אחד נגשתי אל אדם תלמיד חכם עצום (לא אגיד את שמו, אך מקובל על כלל ישראל כת"ח גדול) ואמר לי שאקבל על עצמי לעשות הבדלה לבד (לא לצאת יד"ח מאחר) ודווקא על יין נסיתי לומר לו כי אני לא כ"כ מסוגל לשתות יין (רגילותי על מיץ ענבים אפי' בד' כוס...
על ידי יוסף יוסף
28 אוגוסט 2018, 01:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מן הראוי להיות מודע ליצרים?

יצחק כתב: ראשית כל אני רוצה להתיחס למה שהבאת מהמדרש, אני לא מכיר מדרש כזה אבל נראה לי שהענין הוא כמש"כ הרמב"ם בהקדמה לאבות ריש פרק ח' עייש"ה שמבואר בדבריו שהאדם ("האישיות") נולד נקי בלי נטיה לדברים טובים או רעים, רק שבמשך הזמן הגוף מרגיל ומושך את האדם לעשות מעשים מסוימים שכאשר הוא עושה אותם פעמים רב...
על ידי יוסף יוסף
29 אוגוסט 2018, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגירת ישיבת וואלוז'ין

אני חושב שדי כדאי לנו לא להיכנס להכללות בנושאי פולין וליטא בזמנים עברו הוציאו קצת את דברי מן הקשרם - כנראה כמה מחברי הפורום חשבו שהתכוונתי ללכלך על ישיבת וולוזין ובעיקר נפגעו על שיטת ליטא והסביבה שהבינו שכוונתי שכולם היו כך ח"ו לא זאת היתה כוונתי כבר קודמי רימזו מס' פעמים בשרשור (דווקא אלו שזעמו אח"...
על ידי יוסף יוסף
31 אוגוסט 2018, 13:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תכלה שנה וקללותיה

'יהודי' צודק ודבריו נכונים
התקנה לקרוא לפני ר"ה זה תקנה שקבועה
ולא כפופה לסדר של קריאתנו פעם בשנה לגמור התורה
עזרה תיקנה עוד קודם מנהג לגמור התורה בשמח"ת
על ידי יוסף יוסף
02 ספטמבר 2018, 01:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות על גשמיות בשבת

כמה הערות: ב. הזוהר שאומר הב הב וכו', לא מדבר על ר"ה, אלא באופן כללי והוא מדבר גם על בקשות רוחניות , והוא בא לתת תוכחה על אלו שלא אכפת להם מצער השכינה ורק דואגים לצרכים שלהם, הגשמיים והרוחניים. הזוהר לגבי ראש השנה, זה הזוהר על השונמית, שהיא אמרה בתוך עמי אנוכי יושבת, שעל זה אומר הזוהר שלא כדאי לאדם...
על ידי יוסף יוסף
02 ספטמבר 2018, 20:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו מכיר ספר על הנהגת החייל החרדי בצבא - לפי השקפתינו?

לסיום יש לי שאלה..יהודי אחד שאל אותי האם יש ספר בן זמננו אודות הנהגת יהודי בתוכי כנסיה, והתמודדותו במצבים בעייתיים לא פשוטים? שאלתי אותו מה לו ולצרה זו, וכי לא ידוע לו שהאיסור החמור ביותר הוא עצם הכניסה לאותו מקום, ומכאן ואילך בכל מה שהוא נתקל לא יועילו לו הפתרונות אם את הפלונטר עצמו קשר הוא במו יד...
על ידי יוסף יוסף
04 ספטמבר 2018, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הניסיון של ראש השנה

זה אכן ניסיון קשה, ובעיקר קשה לשים לב לזה ולא לכעוס כשמגיע (יותר מעצם הקושי להתגבר על הכעס)
אך יש עוד כמה וכמה נסיונות בר"ה, וה' יצלינו מכל ערמה ותחבולה של אותו הרשע, אמן.
וש"כ על תשומת הלב לזה, כי כשמגיעים מוכנים, יותר בניקל להתגבר ולא התבלבל
על ידי יוסף יוסף
05 ספטמבר 2018, 00:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תקיעת שופר בחודש אלול

אוריאל כתב:.
וראיה לזה, דהנה הלבוש בהל' שופר כותב שהתוקע לא יתקע במקומו אלא ילך אצל התיבה מפני כבוד הציבור, ולא ראינו שכך נוהגין לגבי התקיעה של חודש אלול.
אצלינו בביהכ"נ כל יום לאחר התפילה התוקע נע ממקומו עד התיבה הממוקמת באמצע ביהכ"ה ותוקע דווקא שם, כך שיש כאלו הנוהגים כך.
על ידי יוסף יוסף
06 ספטמבר 2018, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור לכך שאין הדרישה מכל בני האדם שווה?

שו"ע הרב בהלכות ת"ת מביא באריכות כך שלא כ"א שווה בערך דרישתו בתורה
על ידי יוסף יוסף
06 ספטמבר 2018, 00:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור לכך שאין הדרישה מכל בני האדם שווה?

שולחן ערוך הרב הלכות תלמוד תורה פרק ג וכל זה בתלמיד חכם שלמד או שדעתו יפה ומצליח בתלמודו ויוכל להיות תלמיד חכם ללמוד כל התורה שבעל פה מהתלמוד והפוסקים כמו הרא"ש וב"י. אבל מי שלא הגיע למדה זו שיוכל ללמוד טעמי ההלכות ומקורן ואפילו בלימוד המביא לידי מעשה לבדו רק הלכות פסוקות לבדן אף אם יעשה תורתו קבע ...
על ידי יוסף יוסף
06 ספטמבר 2018, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום ראש השנה הוא 'דו-פרצופי'?

בחכמת שלמה מר' שלמה קלוגר ז"ל או"ח הלכות ר"ה מביא באריכות נפלאה את הקושיא הנ"ל ותירוצו הנפלא אין לי תחת ידי מי שיכול לעלות או להעתיק את דבריו יזכה את הציבור תוכן דבריו שם כי בר"ה יש ב' משפטים אחד לכל אדם בפרטיות על חייו לפי זכויותיו וכו' והשני זה האם בנ"י יזכו להיות עם ה' וחלקו גם לשנה הבאה, כי כל ה...
על ידי יוסף יוסף
06 ספטמבר 2018, 22:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד ניגשים למושג 'אימת הדין' בימים הנוראים?

דברי אלו אחרי שקראתי את הס' הנ"ל כקורא את דברי הגר"ח מבריסק (לדידי השוואה כזו היא למעלה) ויש לך טעות חמורה בדברי הס' הנ"ל. בהודעתך הראשונה עשית חלוקה שהיה אפשר עוד לקבל שיש הבדל בין הגישות בכל הנוגע אם האדם יגדיל את אימת הדין או לא וכמש"כ- "דעת בעלי המוסר היתה להגדיל ולתאר את חרדת הדין. להכניס עומק...
על ידי יוסף יוסף
07 ספטמבר 2018, 12:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אם מותר לקנות דברים לתינוק שעדיין לא נולד - בירור מנהג

לדעתי התחושה של רבים מהציבור שלא לקנות, לא נובעת מחשש עין הרע ולא מחשש שמא יחזרו בידים ריקות מבית החולים, מדובר ברגש של צניעות, בעבר היה זה דבר פשוט שאשה לפני לידה מסתירה את המצב שלה והקניות הללו הם סוג של החצנה של המצב כאילו זה דבר שנמצא על השולחן שכולם עסוקים בו. יפה מאוד, צודק מאוד, פעם דבר זה ה...
על ידי יוסף יוסף
07 ספטמבר 2018, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אם מותר לקנות דברים לתינוק שעדיין לא נולד - בירור מנהג

קנית ציוד לתינוק אף היא לא נחשבת העלאת הנושא. . נכון, אך זה בד"כ מגיע כתוצאה מפיטפוטים מיותרים בנושא לא נראה לי שיש אשה שתקנה עגלה לפני ש40 מחברותיה לפני זה שמעו את ההתלבטויות בכלל יש בעי' בצבע כחול/וורוד ;) ועל נידון זה אם לדעת קודם אם זה זכר או נקבה גם יש שאלה האם נכון לדעת קודם הנידון בנוי על או...
על ידי יוסף יוסף
07 ספטמבר 2018, 15:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירוט הבקשות בתפילה

אתה צודק מהראיות אבל אולי כמו שבהתרת נדרים צריך לפרט, ואנחנו אומרים איני יכול לפרטם כי רבים הם על כן יהיו בעיניכם כאילו הייתי פורטם כמו"כ כאן אפי' שצריך לפרט אנו אומרים על כן יהיו בעיניך כאילו בקשתי וכו' וכו' ומקור השיר הוא: רבונו של עולם לחן: ר׳ משה קאליש • מילים: מרן אדמו״ר מהר״י מבעלזא זי״ע בעל מ...
על ידי יוסף יוסף
14 ספטמבר 2018, 08:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתרוג נקי לגמרי, ומצד שני אתרוג עם גידול יפה אך לא לגמרי נקי, איזה עדיף?

לי כבר במשך כמה שנים אמרו לי הרבנים (של החוג עליו אני נמנה) כי עדיף גידול נאה על אף שיש בלעטלעך קטנים [שלא נראים לעיינים במרחק רגיל]
על ידי יוסף יוסף
20 ספטמבר 2018, 12:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראיתם אדם מבוגר שבוכה ?

אני חשבתי פעם ווארט על נקודה זו שאיתא שיוחנן כה"ג שימש בכהונה גדולה שמונים שנה ובסוף נהפך לצדוקי ולכאור' זה קושיא עצומה איך יהודי בן שמונים נהיה מין, והרי בכזה גיל בד"כ לא משנים עמדות ובמיוחד שהוא היה שמונים שנה כה"ג משעמותו שהוא היה צדיק ואיך כזה דבר קרה? אתמהה? אלא שכיוון שכל שנה היו חושדים בו שהו...
על ידי יוסף יוסף
23 ספטמבר 2018, 12:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חשש לשון הרע על דואר ישראל

אבי שיחי' לאוי"ט מסר כמה שנים ברציפות שיעוק בספר ח"ח
ואמר לי בברור כי מי שלומד חפץ חיים עם באר מים חיים טוב, רואה שהח"ח כותב הרבה היתרים
אך מי שלומד מלמעלה רק את החפץ חיים לבד (ללא במ"ח) סובר שהוא רק מחמיר
על ידי יוסף יוסף
19 אוקטובר 2018, 15:01
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יוסף יוסף
30 אוקטובר 2018, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בבלאי טפשאי

לגבי השאלה השניה שלך
יש בחפץ חיים אריכות מהחוות יאיר על כל המקומות בש"ס שמובא כאלו לשונות לבאר מדוע היה מותר להם כך לומר
איני זוכר כרגע היכן בדיוק החפץ מביא אותו
הוא מציין כמה וכמה פעמים אך פעם אחת מביא באריכות
תודה ל@נדיב לב על הערתו בפרטי
על ידי יוסף יוסף
02 נובמבר 2018, 12:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי היה הגדול שהיה גוער באנשים כדי לסלק מעליהם הדינים?

מסופר הרבה על וילדער קוז'ניצער (הוא היה האדמו"ר מקוז'ניץ האחרון לפני השואה) [שמו נקרא כך, מפני שהיה לו הרבה התנהגויות מוזרות מאוד, ובעיקר מופלאות!] שהיה לפעמים מרביץ לאנשים, או זורק מביהמ"ד שלו, כדי להוריד מהם כל מיני דינים ואכתוב סיפור אחד שאני זוכר כרגע, בשנת תרצ"ט לפני המלחמה פעם שאלהו יהודי מה י...
על ידי יוסף יוסף
04 נובמבר 2018, 01:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי היה הגדול שהיה גוער באנשים כדי לסלק מעליהם הדינים?

מי שהחליט שהסטייפלר לעת זקנותו התנהג אחרת מכפי צעירותו בשביל למתק דינים עליו הראיה שזו הטעם ובנתיים לא הובא מקור בטעם הנהגת הסטייפלר סתם המצאה! אצל הסטייפלר בפשטות לא זו הייתה הכוונה, אבל - כמו שכתבו קודמי - תכל'ס זה עזר... דומה הדבר לאדם שכעס על חבירו ונתן לו אגרוף בחזהו, הלה החל להשתעל קשות, ולבס...
על ידי יוסף יוסף
04 נובמבר 2018, 01:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמו של עבד אברהם

אליעזר לא היה עבד ברמה רגילה הוא זכה לנבואה. יד עבד כיד רבו נאמר לגבי קניה של ממונות שיש גם לגוי אבל על קידושין מהיכי תיתי אבל בכל זאת זה אינה שאלה כיון שהוא היה מהול בבוודאי ואם כן יכל להישלח מה שכן שלפי זה רקה מה שכבר כתבתי למעלה. אכן אליעזר היה עבד ברמה גבוהה כמו שהתורה מעידה עליו 'דמשק' ודרשו ב...