החיפוש הניב 79 תוצאות

חזור

על ידי חבר
11 ספטמבר 2017, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאינך כפוי טובה למה נקט לשון הפך השלילה?

שמעתי מר' מיילך בידרמן שליט"א בשם אחד הצדיקים (אולי הרבי מקאצק), ש"להכיר טובה להשם" - זה לא שייך במציאות מחמת רוב החסדים שעושה עמנו, ולא דורשים זאת מבן אדם, רק זאת מבקשים שלא יהא כפוי טובה...
על ידי well
27 יוני 2018, 20:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש דרך להגיע לראשי עוז והדר

אני גם בעד לבטל את הפסיקים וההדגשות , זה מאוד מפריע!
אם מישהו זקוק לזה אפשר להכניס את זה במהדורת מתיבתא המיועדת ללומדים שהדבר יותר מתאים להם.
על ידי אלכס
03 אוגוסט 2018, 02:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: העברת קברים מחו"ל לארץ ישראל

יוסף יוסף כתב:אני מקווה מאוד שלא נסתה החוצה מהכותרת
רק חבל מאוד שאף אחד לא התייחס לגוף הבעי'
האם מותר לעלות ולהוציא מת מקברו כדי לקברו בא"י?
נושא הלכתי רחב
ראה מה שכתבתי כאן
https://tora-forum.co.il/viewtopic.php? ... 248#p22248
על ידי סבא
15 אוגוסט 2018, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרוצה בתשובה

יעבץ כתב:התשובה היא שהחיריק מגיע לפני מילה המנוקדת בשווא.
כלומר שאין כותבין ב' שוואין זה אחר זה, וכמו לירושלים עירך.
על ידי איש
17 אוגוסט 2018, 01:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בברכות השחר

לכאו' בתנ"ך "עיף" פירשו צמא (עיף בלי מים) ואתה עייף ויגע נקרא שבוע הבא בפרשה, אבל עייף זה תוצאה של חוסר כח או משום שינה או משום חסרון מים וכן הלאה. [quote="רש"י"]ואתה עיף ויגע. עיף בצמא , דכתיב ויצמא שם העם למים (שמות יז, ג.), וכתיב אחריו, ויבא עמלק (שם ח.): ויגע. בדרך: [/quote] כשכתבתי לך 'נקרא את...
על ידי ראובן
21 אוגוסט 2018, 13:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה מגדיר בעל חי או צמח?

בני ישמעאל (כך מישהו אמר לי בשם שפת אמת, לא בדקתי מקור) לא עליהם נאמר "פרא אדם".. שזו דרגה פחותה משאר אומות. שפת אמת וירא תר"נ ב"ה בפסוק וירא אליו ה'. כי אברהם אע"ה הי' עמוד העולם ועד שלא נימול הי' קיום כל העולם על ידו כדאיתא במשנה שקיבל עליו שכר כולן. ומן המילה ואילך הי' כל הנהגה שלו בדרך המיוחד ל...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
24 אוגוסט 2018, 01:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה מגדיר בעל חי או צמח?

איש כתב: השפת אמת בניגוד לפשטות של המילה "פרא אדם" המורה שהם פחותים משאר האומות מבאר להיפך והדברים קצת תמוהים.
אחרי שמביא מאמר חז"ל שאומות עולם אין קרויים אדם כלל, וישמעאל יש בו שם אדם אלא שהוא פרא אדם, היכן אתה רואה שהוא פחות משאר אומות ?
על ידי דרומאי
27 אוגוסט 2018, 01:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבדלה על היין - סגולה לזיווג

(לפי סגנונו יצא מאתרי הזבל ולכן הסיפור הזה בטח לא היה אבל יש הרי רבים אחרים שכן היו כמפורסם) . אולי תלמד אותנו מהיכן כושר ההבחנה המופלא הזה, עברתי על הסיפור פעם אחר פעם, ולא מצאתי שום מאפיין המתאים דווקא לאתרי זבל, לעיני העוורות, הסגנון נחמד, ויכול בהחלט להיות כתוב למשל בלקראת שבת של דרשו. נשמח א"כ...
על ידי סענדער
28 אוגוסט 2018, 15:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגירת ישיבת וואלוז'ין

אם מדברים על סגירת ישיבת וואלוז'ין נצטט סיפור מעניין שנדפס בס' "עובדות והנהגות לבית בריסק" (ח"ג עמ' מג-ד): "סיפר חכם אחד שליט"א, כפי ששמע סיפור הדבר, מאחד שהיה נוכח בשעת מעשה: ישב מרן הגרי"ז זצ"ל בחברת מקורביו, ונתגלגלו הדברים לאכסניית התורה הגדולה, בית אולפנא רבתי, תל תלפיות לגולת ליטא, הלא ישיבת "...
על ידי סענדער
28 אוגוסט 2018, 22:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגירת ישיבת וואלוז'ין

כמו שכתבו לך כבר המצב בפולין החסידית היה הרבה יותר גרוע. אף אחד לא כתב לו שהמצב אז בפולין היה הרבה יותר גרוע. וזה ממש לא נכון, מכמה סיבות. כי באותה תקופה שהישיבה בוואלוז'ין נסגרה. המצב בפולין וגליציה היה הרבה יותר טוב מאשר בליטא והסביבה. וההשכלה לא הצליחה לפרוץ לתוככי קהילות היראים. ומה שכתבו כאן ש...
על ידי סבא
31 אוגוסט 2018, 09:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מן הראוי להיות מודע לדחפים נסתרים שנטען שקיימים באדם?

כעת מצאתי התייחסות מפורשת לדבר בספרו של הרב וולף "צורת הנפש" שכידוע עברה ביקורת של החזו"א.
שם הוא כותב להדיא [בהערה] שההתבוננות בתאוריות של פרויד [הוא לא מזכירו בשמו המפורש ולא בכדי] שלילית!
הרב וולף.jpg
על ידי דרומאי
02 ספטמבר 2018, 21:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו מכיר ספר על הנהגת החייל החרדי בצבא - לפי השקפתינו?

במח''כ @מבין ענין - אין זה ענין ל'השקפתינו', אלא יש כאן נושא הלכתי. דהיינו נדרש ספר הלכה עבור חייל חרדי של''ע נמצא בצבא, למען ידע את המותר ואת האסור, ונדרש ספר שנכתב ע''י ת''ח חשוב שלא עירב מהשקפותיו על הצבא בנושאים הלכתיים , היינו ספר הלכתי נטו. כמובן שספר שנכתב ע''י ד''ל (לו יצויר ת''ח אמיתי ד''לי...
על ידי שאר לעמו
02 ספטמבר 2018, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו מכיר ספר על הנהגת החייל החרדי בצבא - לפי השקפתינו?

גם הרב דסלר כותב הרבה מכתבים לחייל אחד, שנאלץ בקום המדינה לשרת בצבא, הלא ניהו רבי מאיר מונק שליט"א מנהל התלמוד תורה המפורסם תורת אמת בבני ברק.
גם היום יכול לקרא לחייל שחזר בתשובה / שנאלץ להתגייס ורוצה להשמר.
אינני מכיר ספרים כאלו.
על ידי דרומאי
05 ספטמבר 2018, 03:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תקיעת שופר בחודש אלול

אאל"ט דברי כד' החת"ס. ומה שהסתפקת מתי תוקן וכו', לענ"ד זה אינו א. שהוא לא מנהג קדמון ודאי לא בזמן חז"ל והגאונים ב. אין צריך את הציבור אלא שיש תקנה שבסוף שחרית כשיש ציבור תוקעים בשופר, אולם שלא כמו מגילה וכדומה שצריך את הציבור בשביל לקרות אותה. מגילה צריך ציבור בשביל לקרותה?! הרי קי''ל דמגילה נקראת ...
על ידי סבא
05 ספטמבר 2018, 09:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי איצלה מואלוז'ין וה''צמח צדק'' בתפילת עם הקטנוניסטים

מאת הרב ישראל פרידמן / מאמר המערכת בעיתון יתד נאמן מאות אלפי אנשים הגיעו מכל קצות הארץ כדי ללוות את רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל למנוחות והכאב הקולקטיבי אינו מעלה ארוכה. אבל כבד רובץ כעננה בכל תפוצות ישראל, בארץ ובגולה. גם כאבו של כל פרט, עודנו צורב. נפער חלל. ההמון לא ליווה רק אדם פרטי, אהוב ונערץ...
על ידי סענדער
05 ספטמבר 2018, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

כיצד ניגשים למושג 'אימת הדין' בימים הנוראים?

הנושא הזה, אימת הדין בימים הנוראים, הוא נושא שמעסיק רבות צעירים ומבוגרים כאחד. ומצינו גישות שונות לנושא הזה. ידוע כי יש הבדל מהותי בנושא זה בין דעת מאורי החסידות, לדעת בעלי המוסר. וכדלהלן. דעת בעלי המוסר היתה להגדיל ולתאר את חרדת הדין. להכניס עומק פחד הדין בתוככי מעמקי הנפש. ואילו בספרי החסידות, הגם...
על ידי סענדער
06 ספטמבר 2018, 01:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד ניגשים למושג 'אימת הדין' בימים הנוראים?

קרא בנחת את דברי ה'עבודת ישראל' ואת תגובתי, ותווכח שזהו הפירוש הנכון בדבריו, ואל תבהל על פיך.
ומה שהקשית מרש"י ותוס' לא ידעתי מה קושיא הוא זו.
הרי ברור שלב נשבר ודברי תחנונים ותפילה הם כלים מובהקים לזכות בדין.
אבל גם תשובה ובטחון הוא כלי מובהק לזכות בדין.
על ידי יצחק
07 ספטמבר 2018, 12:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אם מותר לקנות דברים לתינוק שעדיין לא נולד - בירור מנהג

לדעתי התחושה של רבים מהציבור שלא לקנות, לא נובעת מחשש עין הרע ולא מחשש שמא יחזרו בידים ריקות מבית החולים,
מדובר ברגש של צניעות, בעבר היה זה דבר פשוט שאשה לפני לידה מסתירה את המצב שלה והקניות הללו הם סוג של החצנה של המצב כאילו זה דבר שנמצא על השולחן שכולם עסוקים בו.
על ידי אליהו בורטמאן
09 ספטמבר 2018, 02:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התרת נדרים

אני לא חושב שיש עיכוב הלכתי בדבר, הרי הספרדים נוהגים לקרוא הרבה אנשים ביחד, וגם אצל האשכנזים בדברי הב"ד כתוב בסוגרים שאם המבקשים היו מרובים צריך להגיד הכל מותרים לכם...
על ידי איש גלילי
12 ספטמבר 2018, 15:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום ראש השנה הוא 'דו-פרצופי'?

ביצה טו: בשעת פטירתן אמר להם {נחמיה ח-י} לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם לפי הזכור לי זה מדבר על ראש השנה (ה' העלים מעיני כרגע את המקור) ורואים מפורש שנאמר על זה "ואל תעצבו כי חדוות וגו'" זה מפורש בפסוק בתחילת הענין שם (פסוק ...
על ידי סבא
21 ספטמבר 2018, 11:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתרוג נקי לגמרי, ומצד שני אתרוג עם גידול יפה אך לא לגמרי נקי, איזה עדיף?

אחד שיש לו ב' אתרוגים אחד הדור בגידולו אבל אינו נקי ואחד נקי אבל אינו הדור בגידולו, איזהו עדיף. אמר הגאון רבי חיים קרייסוירטה זצ"ל רבה של אנטוורפן לפשוט שאילתא הדין מדברי הירושלמי ביומא דמשובח מגופו עדיף ממשובח ממראה, וכן כתב הגה"ח רבי שמאי גינזבורג זצ"ל באמרי שמאי על מועדים (סוכות, קצב). וכה מובא ב...
על ידי אלימלך
23 ספטמבר 2018, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קאזינצע מגיד

יוסף יוסף כתב: באותה השנה נפטרו ג' מגדולי החסידות, יש מעשיה שרצו להביא את המשיח וג' אלו נפטרו באותה השנה
למי שידוע פרטים נא לכתוב
על ידי פעלעד
29 אוקטובר 2018, 14:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סרטים היסטוריים

כלומר ענין של מצוה שלא להסתכל כלל...
מה קשור מצוה להסתכלות על סרט? אם יש כאן משהו, אז זה יצר הסקרנות ותו לא
על ידי האחד בא לגור
30 אוקטובר 2018, 01:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גיטו וידו באין כאחד

הקצות כותב בסי' רס ס"ק ה עיי"ש באריכות דבריו, אך באתי לציין מה שבעיקר קשה לי בדבריו: שבקנין לא אומרים גיטו וידו באין כאחד ולכן בשטר מתנה שנמצא בתוך בית ורוצה להקנות הבית ע"י השטר בקנין חצר אין יכול, כי אינו יכול לקנות השטר רק ע"י הבית, והבית לא שלו עד שיקנה השטר. ורק לגבי גט אשה ושחרור שאין צריך קנ...
על ידי נדיב לב
31 אוקטובר 2018, 00:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בדיקת הציציות לפני התפילה

ולפי"ז מסתבר שהפוסקים דיברו על חוטי ציצית שבזמנם שהיו נקרעים תדיר (וגם בזמננו יש חוטים כאלו), אבל לא על חוטים עבים שנקרעים רק לעתים רחוקות.. מנין לך שבזמנם החוטים היו דקים יותר ונקרעים יותר המסתבר הוא היהיפך, פעם הבגדים וכל סוגי הטקסטיל היו הרבה יותר משובחים מהיום, הם נשמרו להרבה יותר זמן, היו מכינ...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
11 נובמבר 2018, 14:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נס חנוכה והניצחון

@תלמיד צעיר הואל נא לעיין בספר קדושת לוי מהברטישובער זצ"ל בקדושות לחנוכה, וראה זה פלא הוא שואל את כל שאלותיך ועוד.. ומתרצם אחת לאחת דברים נפלאים מסולאים בפז בקדושה שלישית שם מתרץ קושיא א', שעל ההצלה מהמלחמה קבעו את הלל ביום ראשון, וקבעו ג"כ בנר שזכות המנורה גרם ההצלה, ושאר הימים קבעו על נס פח השמן,...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
11 נובמבר 2018, 22:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

@יוסף יצחק @נדיב לב @יוסף יוסף

הגר"מ גרוס שליט"א כותב בקונטרס הכל יודוך בעמ' מ"ג על עניין פתיחת ההיכל החודש תשיעי להריון וז"ל:

"אין צורך להרבות בזה וסגי בפעם אחת וגם הוי חסרון בצניעות שאחרים ידעו מד"ז"
על ידי ים סוף
19 נובמבר 2018, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה גנבת את אלהי

מענין לענין באותו ענין:
האם יש למאן דהוא מחברי בית מדרש מעט זה:
א. מידע אודות אותו קונטרס הצדיקים בשמו מובא הסיפור המצו"ב.

ב. מקור נוסף לסיפור. (שמעתי בילדותי גירסה שונה ואיני יודע מה מקורה.)
על ידי יהודה1
23 נובמבר 2018, 11:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי התרחש המעשה התמוה ביותר על ריש לקיש - ואוכלי האדם??

במסכת גיטין (דף מז, ע"א) מסופר מעשה פלאי ביותר! אודות אחד מגדול האמוראים ריש לקיש, שמכר את עצמו ל'לודאים' - אומה שאוכלים בני אדם. רש"י. ע"ש. תוספות שם ביארו שמעשה זה, צריך לומר שהתרחש בתחילת דרכו של ריש לקיש בעת שהיה ליסטים. אך לאחר שחזר בתשובה בודאי שלא יעלה על הדעת שהיה מזלזל בעצמו ומוכר עצמו לאו...
על ידי נבשר
25 נובמבר 2018, 00:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קיפול טלית של חברו

מ"ב קצ"ט סק"מ תיקון רצ"ט'. מעניין למה המשנ"ב הביאו בסי' רצט' ולא בסי' ש' כמו שנמצא במג"א, ועוד במג"א כתב שהיה לו טלית של שבת ואותה היה מקפל מיד, משמע שאם משתמש בשבת בטלית של שאר השבוע, אין ענין לקפל, וכמו שהביא "יוסף יוסף" משו"ע הרב משום חביבות המצוה לשבוע הבא, ובמשנ"ב העתיק שהיה מקפל טלית שלו, משמ...