החיפוש הניב 233 תוצאות

חזור

על ידי לחזות בנועם
07 אפריל 2016, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לזולת בפורום.

אני חושב שהרבה פעמים אדם כותב משהו ומכיוון שהצד השני רואה זאת על הכתב, ולא בפנים מול פנים, יכול אותו אחד לחשוב שעקצו אותו, ובאמת, המטרה לא היתה כזו, וזה החיסרון בהתכתבות, ולכן טוב שאסרו גדולי הדור את הsms כי הוא יכול לגרום להרבה בעיות בשלום בית, האשה, נראה לה שהבעל עקץ, ואז מחזירה גם היא הודעה עוקצת...
על ידי אברהם העיברי
19 נובמבר 2016, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

להיכן נעלמה הקפדתה של שרה בעניין הנתק בין אברהם לישמעאל?

בפרשה, מתארת התורה את גירוש ישמעאל, לאחר מכן סיפור אבימלך, ולאחמ"כ את נסיון העקידה, ושם אנחנו פוגשים שוב את ישמעאל, לאחר שסולק מבית אברהם, ועוד שאיני זוכר היכן ראיתי, אך כתוב שיצחק וישמעאל התווכחו ביניהם כאשר יצחק היה בן 36, יצחק טען שישמעאל הינו בן שפחה, וישמעאל ענה לו שהוא עבר ברית מילה בגיל 13, ו...
על ידי בן דב
24 נובמבר 2016, 02:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להיכן נעלמה הקפדתה של שרה בעניין הנתק בין אברהם לישמעאל?

ושוב מהיכן צץ לו זה הישמעאל? הרב לוונשטיין התייחס בשיעורו האחרון לשאלה זו וענה על דרך הלצה שכשימעאל שמע שהולכים לשחוט יהודי מיד התייצב כשותף בחגיגה.... עוד על דרך הלצה שמעתי אחד מדבר מדוע הורה אברהם לנעריו שבו לכם פה עם החמור ולא לבוא עמו למקום העקידה? כיון שסכנה היא לו שישמעאל יראה אותו עולה להר ה...
על ידי מוטי
05 ספטמבר 2017, 18:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לזולת בפורום.

מרן קודש קודשים כתב: מצאנו גם מצאנו את המושג לפני כן והראי"ה השתמש בו אך הוא אינו המקור למשפט המפורסם שאומרים בשמו אלא של הרבי מדרוהוביץ' שהיה בקשרים קרובים עימו: http://www.orhaorot.022.co.il/BRPortal/ ... rc=1342283
אז המשפט הוא לא מ1948 אלא מ1924
על ידי משיב כהלכה
30 אוקטובר 2017, 22:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

דברי הגר"ע הילדסהיימר אמורים לגבי שיער הבתולות, ואין שום הבדל בינו לבין שיער של פאה. אתה טוען שיש הבדל? אדרבה, נמק והסבר ואל תמחזר את עצמך שוב ושוב לחינם. הסברתי לך מה ההבדל בין מה שחז"ל הוסיפו סייגים וגדרים, לבין מה שמפרסמים בציבור לאסור דבר שהותר ע"י מאות פוסקים וביניהם גדולי הדור שליט"א וזצ"ל. אי...
על ידי יעבץ
06 נובמבר 2017, 14:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נסיון שרה אצל פרעה במצרים

זה לא נחשב פיתוי להפוך בין לילה למלכת מצרים, האימפריה הגדולה בתבל?! נכון שלא הייתה צריכה 'לפטפט ביצרה' כיוסף, אבל עדיין יש כאן פיתוי וגדירת גדר בערווה. ומה ששקול כנגד יוסף, גם הנשים במצריים לא היה להם אותו נסיון כמו הגברים, וזה ממש זה לעומת זה. מה שכתבת שבא המלאך והיכה זה אח"כ אבל זה שמלכתחילה לא מס...
על ידי אברהם העיברי
06 נובמבר 2017, 21:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נסיון שרה אצל פרעה במצרים

ההנחה שהונחה פה כדבר מובן מאליו, שלשרה היה נסיון. ולכן באה השאלה. אמנם, אצל יוסף זה היה גם נסיון אישי, אך עדיין מהיכן ההבנה שהעמידה בנסיון היא זו שגרמה לבני ישראל לגדור עצמם. לעניות דעתי, וטרם בדקתי במקורות היכן בדיוק, אך זכורני, שיש כאן עניין סגולי אחר. ולאו דווקא עמידה בנסיון. אני מקווה שיעלה בידי...
על ידי הבוחן
04 דצמבר 2017, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב. ביקש לישב בשלווה.

ניסיתי למצוא הסבר מה היה חטאו של יעקב שביקש לישב בשלווה? אבותיו לא ישבו להם בשלווה? ביחוד יצחק? וכי הם ביקשו לישב בשלווה, שהם קיבלו שלווה? כשיעקב 'ביקש' לישב בשלווה, הכוונה שהוא התפלל ע"כ? או שזה כמו משפט כגון זה: "הוא ביקש להתיישב לשולחן, אך צלצול הטלפון קרא לו". כלומר, לא חשב שיהיו לו הפתעות נוספ...
על ידי אוריאל
05 פברואר 2018, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בניו של משה רבינו במתן תורה

מחיפוש אחר חיפוש שעשיתי ביומיים האחרונים, מצאתי כדלהלן: את הקושיא אכן הקשו כבר בעלי התוס', במושב זקנים בפרשתן. זה לשונם שם: "ועוד הקשה [ר"י מאורליינש], למ"ד יתרו אחר מתן תורה בא, וכי בניו של משה לא קיבלו התורה", ומסיק שם "לכן נראה דודאי יתרו קודם מתן תורה בא" [והביא דבריהם בפירוש הטור על התורה]. קוש...
על ידי סבא
25 מרץ 2018, 12:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

יש לי רעיון מסויים, מעניין אם לזה התכוונת. ידוע ההלכה שאין קידוש אלא במקום סעודה. יש מחלוקת גדולה אם הלכה זו היא מן התורה ולפ"ז מי שמקדש שלא במקום סעודה הוי ברכתו לבטלה, או דדין זה מדרבנן ולפ"ז אין ברכתו לבטלה [אף שיש לצדד שס"ס כיון דמדרבנן לא מהני וצריך לקדש שוב הוי ברכה לבטלה, ואכ"מ]. והנה, נפסק ...
על ידי סבא
10 אפריל 2018, 12:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בניו של משה רבינו במתן תורה

נשאלתי בשב"ק, למ"ד יתרו בא לאחר מתן תורה, נמצא אם כן שבניו של משה רבינו לא היו יחד עם ישראל ולא השתתפו במעמד הר סיני, ולכאורה הוא דבר פלא כיצד יתכן הדבר שלא שלח משה רבינו להביא את בניו למעמד קבלת התורה, וצ"ב. כתוב בחז"ל שכל הנשמות שעתידות לבוא בעם ישראל נכחו במעמד הר סיני, וא"כ ברור שגם נשמות של בנ...
על ידי ירושלמי
22 מאי 2018, 19:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

סליחה על הפרובוקציה , אבל פשוט כל העניין הזה מדי מעצבן אותי, אז: "דונלד טראמפ" בגימטריה "ויזתא" "משיח בן דוד" "מוחזק באירן" "צדיק טהור" "המשוגע" (כמובן על הכל אני כותב חס וחלילה, ה' ירחם, עפ"ל של מי שיגיד את זה ברצינות וכו') מה זה אומר? שכל אחד יחליט לבד. הוספה: כיון שהודעתי נערכה ע"י ההנהלה, קצת ד...
על ידי ירושלמי
22 מאי 2018, 19:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

אין לי כח וזמן לדון באריכות על כל פרט, לכן אכתוב כאן התנצלות גדולה וכנה מכל מי שחושב או מרגיש שכתבתי דברים לא מכובדים או לא מכבדים, למרות שמבחינתי כן השתדלתי לכתוב התנצלות לפני ואחרי ורק להניח דוגמאות אבסורדיות. ועדיין, מי שרוצה ללמוד משהו מהדוגמאות האבסורדיות הקיצוניות שכתבתי, כנראה שיש מה ללמוד (ו...
על ידי תיובתא
23 מאי 2018, 01:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

מר תיובתא חז"ל הם מספיקים צודקים בדבריהם. מי שמסתמך על אבן עזרא במקום שרוב רבותינו הסתייגו. אין על מה להתווכח. נ.ב לא הגון ולא נכבד באשכול העוסק בתורת הגימטריות לעלות דברי זלזול באיצטלא של מי שלא יהיה. הרי ברור לך במה האשכול עוסק, רוצה כנס, לא רוצה אל תעיף מבט. לזלזל לא מכובד. האבן עזרא גם הסתמך על...
על ידי משיב כהלכה
12 יוני 2018, 02:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

לשים לב לנקודה אחת. והיא דעת הגרש"ז ומשם תלמד הכל מכל זו גם שיטה יפה לכל הרוצה לדחות הכל בקש. אפשר סתם להשמיץ, כאשר עשה פלוני לעיל, אבל הדבר לא נראה טוב, ואדרבה מלמד על הכותב. אבל זהו רעיון יותר טוב, למצוא נקודה אחת שיש לך בה מעט אחיזה, ולקחת אותה בתור "דוגמא" לכל מה שאני כותב. ראיתי במקומות רבים ש...
על ידי משיב כהלכה
12 יוני 2018, 02:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

יש לאליל ענין עם השיער. ועוד אפי' אם האליל רק רוצה מעשה הזה יש לדון שהוא תקרובת ע"ז, כיון ששחיטה עושה תקרובת ע"ז בלי שום מעשה אחרת, וגם שלא על מנת ליתן הבהמה לאליל, אלא עצם שחיטתה עושה תקרובת, הוא הדין תולדה דשחיטה ובניד"ד הגילוח, מאחר שהיא עבודה [כי כן הוא רצון האליל], עצם הגילוח עושה את השיער תקר...
על ידי משיב כהלכה
12 יוני 2018, 02:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

סלע כתב:אם אתה באמת רוצה לברר דברים לאשורם. תכתוב תגובה ארוכה בה תלבן ותציג עובדות של הנתונים, לא של דעת רב פלוני ואלמוני
אני מגיב על סדר הדברים כאן, אינני יודע על איזה עובדות ונתונים אתה מדבר ומה אתה רוצה ללבן.
על ידי משיב כהלכה
12 יוני 2018, 02:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

הגרש"ז כמו רוב אנשי ירושלים דעתו מפאות היתה דחיה עד סלידה. אחרי שהעדויות רבות ומגוונות על דעת הגרש"ז ודרך אגב. אין לי מושג מה דעת הגרש"ז באמת. רק מתוך קריאה פשוטה בציטטות שלך אין לי בעיה עם כל הביטויים המתלהמים שלך, אם אתה חושב שאתה עושה בזה רושם על מאן דהו, אדרבה תמשיך בדרשות מוסר נוקבות עד התהום....
על ידי משיב כהלכה
12 יוני 2018, 02:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

הרושם שלי הוא שרוב הציבור קבלו האיסור אחר שפסק כן הגריש"א וכמעט כל גדולי הרבנים תמכו בפסק שלו, למרות נסיונות שראיתי לאחרונה להכחיש זה רושם לחוד ומציאות לחוד... בפועל, כאשר הגרי"ש אלישיב אסר, רוב הציבור היה מבולבל ואכן לתקופה של שבוע עד שבועיים לא חבשו פאה. היה בזה קידוש שם שמים, וגם תשובה לכל הטוענ...
על ידי משיב כהלכה
12 יוני 2018, 02:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

מה זה משנה מי המעורר, הרי יש כמה רבנים חשובים שאומרים שאין לסמוך על ההכשר, ולא נשמע רב אחד שיגיד שההכשר כן בסדר, ומאוד מסתבר שעל כל רב שמוכן לצאת בפומבי נגד ההכשר שזה דבר לא מצוי, יש כמה רבנים שמסכימים עם הדברים רק לא רוצים לפרסם דעתם מפני הכבוד וכדומה. לא מצינו אלא פשקוויל שפורסם דווקא בחו"ל ולא ב...
על ידי משיב כהלכה
12 יוני 2018, 03:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

זה נכון שיש בעלי אינטרס לאסור פאות, והם אינם מוותרים על הזדמנות אחת למצוא עוד סיבה לאסור. אבל דוקא כאן לא נראה שזה משמעותי. הספקתי להכיר קצת כמה מהפועלים בנושא, וכן המגיבים כאן בפורום לצד האוסרים, והם אינם נגד פאות כלל, ונשותיהם הולכות עם פאות ואני הקטן מכיר היטב את המו"ל ספר עב כרס בנושא, והוא מתנ...
על ידי זרייר-קטן
20 יוני 2018, 17:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שלא היה?!

רק לשם התעניינות באיזה ראש ישיבה מדובר, ??? והאם אתה יכול להעלות כאן ההוכחות לגבי סיפור הרמבם והאבן עזרא ??? בס"ד סוף לשמועות: שח? מט! האם הרמב"ם והאבן עזרא נפגשו??? מה, האם לא שמעת? כשהיה מרן הרב עובדיה ילד קטן הוא פגש את ה'חפץ חיים' שהיה באותו זמן זקן ושבע ימים, וזכה להתברך שיזכה להיות גדול הדור....
על ידי yairshaki
15 יולי 2018, 08:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סידור ארץ ישראל - יאיר שאקי

שלום, הסידור מביא את נוסח אבותינו תנאים, אמוראים וגאוני ארץ ישראל, מה הקשר למכונים שאין רוח חכמים נוחה מהם?
בנוסף, היו שותפים בעריכתו, ושמחים ביציאת הסידור, מורי הוראה מהציבור החרדי והציוני דתי בארץ ובחוץ לארץ. במהדורה שניה ישנם מקורות לכל דבר ועניין.
על ידי מכל מלמדי השכלתי
16 יולי 2018, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

הפקדתי שומרים כתב:ר' @מכל מלמדי השכלתי -אני רוצה לעיין בפנים במש"כ שיש פוסקים שמקילים גם כשאינו נדחה, וזה חידוש, לאור ד' רעק"א השבות יעקב הביה"ל הכה"ח ועוד שכתבו להקל דווקא בנדחה. אם תואיל לציין את הסימן בשו"ע שהם דנים בענין. תודה.
או"ח תק"נ סעיף א' ברמ"א.
מאידך באור לציון מחמיר בזה (בשו"ת ח"ג)
על ידי סופר
16 יולי 2018, 21:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

הרב @הפקדתי שומרים יקירי אני רואה שאתה לא מבין מה שמדברים עליך, אז אני ינסה להסביר שוב. 1. ההלכה שקובעת שמעוברת חייבת לצום, זה לא הלכה למשה מסיני, אלא ע"פ הקביעה של הפוסקים ולפי המציאות של אותם זמנים שמעוברת אינה נחשבת כחולה, ועל כן הן חייבות בצום. 2. דיני חולה בשבת, יו"כ, תשעה באב נקבעים ע"י בקיאות...
על ידי סופר
16 יולי 2018, 21:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

(ושוב לאדמורי"ם יש סיבות משלהם להתיר, אבל חלק מההיתירים הוא לחץ הציבור..או סיבות אחרות אמיתיות) עפ"ל עפ"ל עפ"ל עפ"ל עפ"ל עפ"ל עפ"ל עפ"ל עפ"ל עפ"ל . גדולי הדור סוחבים על כתפיהם את עול וצער הציבור, והם אלו שדואגים לנו לרוחניות ולגשמיות, ואתה מעז לכפות בטובה ולומר שהם מושפעים מלחץ הציבור ?!! עפ"ל אדמו...
על ידי הבוחן
17 יולי 2018, 01:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

הרב הפקדתי שומרים איני מבין דבריך? יש לך צד שרב אדמו"ר פוסק רציני מתיר למשהו סתם כי מתחשק לו???? הוא לא למד שו"ע ורמ"א? הוא לא ירא שמיים? ואם נראה לאדמו"ר לקהילה חסידית ברוחב דעתו שלא קטן מרבנים ליטאיים שע"פ הנתונים הפרוסים מולו כיום הרבה יותר סכנה מפעם לעובר ולכן יש להתיר באופן גורף לעוברות שלא לצו...
על ידי אברהם העיברי
18 יולי 2018, 08:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משה חס על כבודן של חוטאים?

מוזר ביותר. בפסוק כתוב: א אֵלֶּה הַדְּבָרִים, אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה אֶל-כָּל-יִשְׂרָאֵל, בְּעֵבֶר, הַיַּרְדֵּן: בַּמִּדְבָּר בָּעֲרָבָה מוֹל סוּף בֵּין-פָּארָן וּבֵין-תֹּפֶל, וְלָבָן וַחֲצֵרֹת--וְדִי זָהָב. ורש"י מבאר כל מילה בפסוק, לאיזה חטא היא רומזת. והוא כותב כך: "בערבה" - בשביל הערבה שחטאו בבעל...
על ידי אברהם העיברי
18 יולי 2018, 09:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משה חס על כבודן של חוטאים?

ועולה על ליבי להשיבך, על שאלתך. שהנה מן הדין להוכיח, אך במידה והמוכח יבין אותך ברמז, עליך להוכיחו בצורה הזו. בצורה העדינה שלא תפגע בכבודו. האם אתה מוצא ב'חינוך', הוראה קבועה להכלים את מושא המחאה? אני מבין את כוונת החינוך, שבמידה, והוא אינו נשמע לדבריך, עליך אף להכלימו. אך כבר נאמר במפורש "ולא תשא על...