החיפוש הניב 8 תוצאות

חזור

על ידי מנצפך
31 דצמבר 2018, 13:22
עבור לפורום
עבור לנושא

נשיאת ס"ת עם תפילין לאיטר יד

משנה ברורה סימן רפב (א) מוציאין וכו' - יש לומר בריך שמיה בפתיחת הארון בין בשבת ובין בחול. והנותן ס"ת והמקבלו צריך שיהא בימין ואפילו אם הוא איטר יד אין לשנות בזה : משנה ברורה סימן מא (ב) על ראשו - ואם הוא נושא משאוי על ידו במקום תפילין דמסתמא מכוסין הן וליכא גנאי אין צריך לחלוץ כ"א בשיש בהמשא ארבעה ק...
על ידי מנצפך
31 דצמבר 2018, 14:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשיאת ס"ת עם תפילין לאיטר יד

ציטטתי משנ"ב שכותב את זה במפורש על תפילין של יד, וזה בפירוש נשאל על התפילין.
על ידי מנצפך
27 מאי 2019, 19:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

אבן עזרא תהלים פרק קלט:
זה המזמור נכבד מאוד בדרכי השם ואין באלה החמשה ספרים מזמור כמוהו
על ידי מנצפך
29 מאי 2019, 11:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו "כונשרא"?

רש"ש יומא לד:
בארמית נמצא הוספת הנו"ן באמצע התיבה כמו בכישור ת' בכונשרא (משלי לא) ומנדע (דניאל ה) תחת ומדע בעברית, ובד"ה (א ה) פלנאסר תחת פלאסר במלכים (ב טו) אתרונגא בקדושין (ע) וכן הרבה:
על ידי מנצפך
06 יוני 2019, 11:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקורו של צורת המגן דוד

פרדס יוסף בראשית טו א ועיין בקובץ המאסף היוצא לאור בירושלים (שנה י"ח תרע"ג כרך א' סימן י"ב) מדוע נקרא ציור בעל שש קצות מגן דוד ולא מגן אברהם, הלא ה' אמר לו אנכי מגן לך. וי"ל דבסנהדרין (צ"ה.) אמר לו ה' לדוד עד מתי יהיה עון זה טמון בידך כו', כאשר הפיל ישבי את דוד, קמטיה הניח עליה קורה והעמיד עצמו עליה...
על ידי מנצפך
28 יולי 2019, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גלעד הגלעדי

למה נקרא שם המקום גלעד אם לא על שם גלעד בן מכיר? שאלה מאוד מעניינת, אבל: במדבר פרק לב וּמִקְנֶ֣ה׀ רַ֗ב הָיָ֞ה לִבְנֵ֧י רְאוּבֵ֛ן וְלִבְנֵי־גָ֖ד עָצ֣וּם מְאֹ֑ד וַיִּרְא֞וּ אֶת־ אֶ֤רֶץ יַעְזֵר֙ וְאֶת־אֶ֣רֶץ גִּלְעָ֔ד וְהִנֵּ֥ה הַמָּק֖וֹם מְק֥וֹם מִקְנֶֽה במדבר פרק לב  (כה) וַיֹּ֤אמֶר בְּנֵי־גָד֙ וּבְ...
על ידי מנצפך
05 אוגוסט 2019, 10:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גלעד הגלעדי

רמב"ן במדבר לב מ-מא ...וכתיב יקח גשור וארם את חות יאיר מאתם את קנת ואת בנותיה ששים עיר כל אלה בני מכיר אבי גלעד. ומזה נראה שהיה נבח הלוכד קנת ובנותיה בן יאיר , ולכן יקראו גם הן חות יאיר. וממשיך שם: וטעם ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה  למשפחתו, כי בניו לכדוה, וכן ולמכיר נתתי את הגלעד, ולמכירי . כי ב...