החיפוש הניב 16 תוצאות

חזור

על ידי מנצפך
31 דצמבר 2018, 13:22
עבור לפורום
עבור לנושא

נשיאת ס"ת עם תפילין לאיטר יד

משנה ברורה סימן רפב (א) מוציאין וכו' - יש לומר בריך שמיה בפתיחת הארון בין בשבת ובין בחול. והנותן ס"ת והמקבלו צריך שיהא בימין ואפילו אם הוא איטר יד אין לשנות בזה : משנה ברורה סימן מא (ב) על ראשו - ואם הוא נושא משאוי על ידו במקום תפילין דמסתמא מכוסין הן וליכא גנאי אין צריך לחלוץ כ"א בשיש בהמשא ארבעה ק...
על ידי מנצפך
31 דצמבר 2018, 14:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשיאת ס"ת עם תפילין לאיטר יד

ציטטתי משנ"ב שכותב את זה במפורש על תפילין של יד, וזה בפירוש נשאל על התפילין.
על ידי מנצפך
27 מאי 2019, 19:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

אבן עזרא תהלים פרק קלט:
זה המזמור נכבד מאוד בדרכי השם ואין באלה החמשה ספרים מזמור כמוהו
על ידי מנצפך
29 מאי 2019, 11:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו "כונשרא"?

רש"ש יומא לד:
בארמית נמצא הוספת הנו"ן באמצע התיבה כמו בכישור ת' בכונשרא (משלי לא) ומנדע (דניאל ה) תחת ומדע בעברית, ובד"ה (א ה) פלנאסר תחת פלאסר במלכים (ב טו) אתרונגא בקדושין (ע) וכן הרבה:
על ידי מנצפך
06 יוני 2019, 11:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקורו של צורת המגן דוד

פרדס יוסף בראשית טו א ועיין בקובץ המאסף היוצא לאור בירושלים (שנה י"ח תרע"ג כרך א' סימן י"ב) מדוע נקרא ציור בעל שש קצות מגן דוד ולא מגן אברהם, הלא ה' אמר לו אנכי מגן לך. וי"ל דבסנהדרין (צ"ה.) אמר לו ה' לדוד עד מתי יהיה עון זה טמון בידך כו', כאשר הפיל ישבי את דוד, קמטיה הניח עליה קורה והעמיד עצמו עליה...
על ידי מנצפך
28 יולי 2019, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גלעד הגלעדי

למה נקרא שם המקום גלעד אם לא על שם גלעד בן מכיר? שאלה מאוד מעניינת, אבל: במדבר פרק לב וּמִקְנֶ֣ה׀ רַ֗ב הָיָ֞ה לִבְנֵ֧י רְאוּבֵ֛ן וְלִבְנֵי־גָ֖ד עָצ֣וּם מְאֹ֑ד וַיִּרְא֞וּ אֶת־ אֶ֤רֶץ יַעְזֵר֙ וְאֶת־אֶ֣רֶץ גִּלְעָ֔ד וְהִנֵּ֥ה הַמָּק֖וֹם מְק֥וֹם מִקְנֶֽה במדבר פרק לב  (כה) וַיֹּ֤אמֶר בְּנֵי־גָד֙ וּבְ...
על ידי מנצפך
05 אוגוסט 2019, 10:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גלעד הגלעדי

רמב"ן במדבר לב מ-מא ...וכתיב יקח גשור וארם את חות יאיר מאתם את קנת ואת בנותיה ששים עיר כל אלה בני מכיר אבי גלעד. ומזה נראה שהיה נבח הלוכד קנת ובנותיה בן יאיר , ולכן יקראו גם הן חות יאיר. וממשיך שם: וטעם ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה  למשפחתו, כי בניו לכדוה, וכן ולמכיר נתתי את הגלעד, ולמכירי . כי ב...
על ידי מנצפך
21 נובמבר 2019, 12:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זבובונים במטבח

להשאיר ליד מקום התכנסות העיקרי שלהם חצי כוס עם חומץ
על ידי מנצפך
18 דצמבר 2019, 21:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

הכהן כתב:
12 ספטמבר 2019, 21:16
אוריאל כתב:
12 ספטמבר 2019, 20:58
חשבתי אולי בעוד נוסח. כגון שחל יו"כ ביום ראשון. ביום חמישי מותר לאכול, ביום שישי ראוי להמנע מפלג המנחה לאכול סעודה, בשבת זו מצוה לאכול, וביום ראשון- יו"כ - אסור.
רק שבלוח שלנו זה לא קורה
תהא בתשעה באב/שבעה עשר בתמוז שחל ביום א'
על ידי מנצפך
29 דצמבר 2019, 12:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור דחוף

שבת סו:
לפופי ינוקא בשבתא - שפיר דמי
רש"י
לפופי - לכורכו בבגדים וקושרו בחגורה רחבה, ומתיישבין פרקי אבריו שהן רכין ונשמטין בחבלי הלידה
על ידי מנצפך
07 ינואר 2020, 08:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צום עשרה בטבת היה דוחה שבת

https://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=21620&st=&pgnum=21 https://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=21620&st=&pgnum=22 וכתי' באבודרהם, דאם אפשר הי' שחל להיות יו"ד טבת בשבת הי' צריכי' להתענות בשבת יען שכתוב בו כתב לך את עצם היום הזה עיצומו של יום, כמו ביהכ"פ כתיב בעצם היום הזה ויש להבין...
על ידי מנצפך
19 ינואר 2020, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון כל על פחות מג׳

משלי כב ב
עשיר ורש נפגשו עושה כולם ה

משנה ברכות ט ה
בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר רע
על ידי מנצפך
20 ינואר 2020, 12:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שומר שבת כתב:
19 ינואר 2020, 23:08
הרג שור את עבדו של פלוני משלם בעל השור לאדונו שלושים של עבד.
כיצד יתכן ששורו הזיק את עבדו שלו, ומשלם שלושים של עבד?

מכרו לקנס
על ידי מנצפך
20 ינואר 2020, 20:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצות לכוונה בתפילה

ועוד זכור לי שבשנים עברו ראיתי בשל"ה הק' עוד עצה לכך שלא יאמר יותר משניים או שלושה תיבות בנשימה אחת אלא יעצור כל שניים שלושה תיבות וממילא יכוין יותר בתפילתו ובפרט שיצטרך לדעת לפי העניין היכן לעצור. ואיני מוצא כעת מקומו בשל"ה. זה ביסוד ושורש העבודה, ושם הוא מביא גם את העצה של השל"ה לכוין בשמות הקד'....