החיפוש הניב 889 תוצאות

חזור

על ידי נדיב לב
03 ספטמבר 2018, 20:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמירת סליחות לאשכנזי בימים אלו

ברל כתב:האם יש מעלה להצטרף לאחינו הספרדים באמירת סליחות או שיש בזה בעיה של שינוי מהמנהג וכדו' ?
את השאלה אפשר לשאול גם על יום כיפור קטן כלפי הספרדים.
ולעצם השאלה מנין ששינוי מנהג נאמר על תוספת של תפילה ותחנונים שאין כאן שינוי בגוף ההלכה ומה שחלקם לא אומרים סליחות זה לא הופך להיות 'מנהג שלא אומרים סליחות'.
על ידי נדיב לב
03 ספטמבר 2018, 20:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לזולת בפורום.

יש הטוענים שבדרך כלל אוהבי ישראל 'המובהקים' הם אותם אלה שונאי המקום. כמובן לא צדיקים אמיתיים.
על ידי נדיב לב
12 ספטמבר 2018, 17:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ילדים זה שמחה" - האומנם?

כרם כתב:חז"ל משתמשים הרבה ב"אמרי אינשי", ומביאים גם מקורות לזה.
ויש גם להיפך. בטח לא כל אמרת כנף של אמרי אינשי הובאה בחז"ל.
על ידי נדיב לב
02 אוקטובר 2018, 22:40
עבור לפורום
עבור לנושא

תודה

אני רוצה להודות לבאי המקום שסייעו בידי בכמה ענינים שהוצרכתי אליהם.
תודה רבה כל אחד יבורך בשמו.
פשוט פורום תורני ברמה גבוה של בני תורה מיוחדים אשריכם.
על ידי נדיב לב
02 אוקטובר 2018, 22:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חשש לשון הרע על דואר ישראל

עד כה מה שכתבת למשל שאמנם החפץ חיים כתב שהוא ספר הלכתי
אבל אתה כותב שאי אפשר לקרוא לזה ספר הלכה.
ולכן אם תביא מקורות חזקים לדבריך שהח"ח התעלם
משיטות הראשונים ופסק לחומרא יהיה לדבריך מקום
ולא זה אכן חמור מה שנכתב.
על ידי נדיב לב
03 אוקטובר 2018, 18:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בראשית - קו המשוה ודור המבול

אתה אכן מיצג גישה מסוימת. אבל רוב גדולי ישראל לא קיבלו אותה. זה בסדר אם תצטט עשרים שלושים גדולים שכן סברו כך ותשמיט מאות ואלפים שלא סברו כך. ועל כן יוסי יעבץ סך הכל כותב לך גישה ידועה בבתי מדרשות הרי ברור לך שהרב שך והרב אלישיב והרב שלמה זלמן והרב וואזנר וכו' וכו' לא היו פותחים לקרוא את דברי ד"ר הדס...
על ידי נדיב לב
03 אוקטובר 2018, 18:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

ראה מה שהובא כאן לפקפק בכשרות הערבות שיש בהם לבלוב אוצר החכמה חסום אצלי. אני יצטט לך מה שנכתב בזה. מניסיון העבר שלי, במקומות האלו הסתובבו נפשות טועות ומטעות, עם המון ידע תורני ותסבוך נפשי עמוק יותר מהידע, שמביאים מאמרים ומחקרים שלהם או של אחרים, שאדם צריך אחרי קריאה של הדברים שבועות של ניקוי והיטהר...
על ידי נדיב לב
24 אוקטובר 2018, 09:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו מבין את המלבי"ם - האברבנאל - הזה?

היתה להם דרך לנפוח בבהמה בעודה חיה והפסוק מתיחס בסופו של דבר לזלזול של עם ישראל בבחירת קרבן החל מבעל מום וגזול עד לבעל חי כחוש ורזה שהיו משווים לו חזות של בעל חיים בריא על ידי הנפיחה.
על ידי נדיב לב
28 אוקטובר 2018, 20:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וירא - אנשי גרר mivchan

ראיתי רעיון בעלון כלשהוא, שבו טען הכותב, שאנשי גרר היו אנשים טובים. ואברהם רק חשדם. לגבי הסיפור של אבימלך ושרה. האם ניתן לומר זאת? שמא מישהו יכול לסתור או לאשר מקור לדבר זה? אשמח לקבל תשובות בפרטי. @נדיב לב אשמח אם תתחשב בבקשתי. סליחה אני כתבתי לך תשובה לפני שהוספת את הבקשה לקבל בפרטי מתנצל. הוספה....
על ידי נדיב לב
29 אוקטובר 2018, 04:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וירא - אנשי גרר mivchan

ראיתי רעיון בעלון כלשהוא, שבו טען הכותב, שאנשי גרר היו אנשים טובים. ואברהם רק חשדם. לגבי הסיפור של אבימלך ושרה. האם ניתן לומר זאת? שמא מישהו יכול לסתור או לאשר מקור לדבר זה? רמב"ן כ, ב ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא לא היה זה כמו במצרים, כי שם בבואם מצרימה, ויראו המצרים את האשה כי יפה היא ויהללו...
על ידי נדיב לב
29 אוקטובר 2018, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך אברהם רץ לאורחים

עמוס חדד כתב:הנלענ"ד,
כיון שהיה א"א שקוע ברצונו לקיים מצות הכנסת אורחים, לא שת ליביה לגופו, ולא חש כלל במה שקורה עמו
וכעין מעשה דרבא שהיה יושב על אצבעותיו ומהן נטף דם.
וכדברי האור החיים המפורסם "היו משתגעים ומתלהטים אחריה" על התורה ועל מצוותיה.
על ידי נדיב לב
29 אוקטובר 2018, 17:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך אברהם רץ לאורחים

שים-שלום כתב:
דרומאי כתב:
שים-שלום כתב:נו, והרי רפאל נשלח לרפא את אברהם
אך הוא בשעה שרץ כערביים נדמו לו ולא ידע שהם מלאכים.
וכי הם זקוקים לידיעתו של אברהם על מנת לרפאו?
אברהם היה זקוק לידיעה שיתרפא וממקום זה באה השאלה אחר שלא ידע שאלו מלאכים.
על ידי נדיב לב
29 אוקטובר 2018, 19:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

עיין בשיחות מוסר מהגר"ח שמואלביץ מאמר עד (כמדומה) שהאריך לבאר שבין אדם לחברו זה אש! וגם אם הפוגע לא התכון לפגוע, הואיל והנפגע נפגע, הרי שהפוגע נענש. ודוגמא לדבר: פנינה שציערה את חנה לשם שמים. רב רחומי שהתעכב בעיו"כ מלשוב לביתו. רב כהנא ששפתו היתה שסועה, וחשב ריו"ח שהוא מחייך עליו. ועש"ב. יסוד נכון ...
על ידי נדיב לב
29 אוקטובר 2018, 19:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת חיי שרה, למה אברהם התעסק בנישואי יצחק, ולא יצחק עצמו.

אברהם חפץ לקחת לו אישה לא מבנות הארץ מהטעם הידוע. ובשביל זה צריך לחפש בחוץ לארץ. ויצחק עולה תמימה נשאר בארץ הקדושה.
על ידי נדיב לב
30 אוקטובר 2018, 01:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בדיקת הציציות לפני התפילה

כתוב ברא"ש בכלל ב' שמעיקר הדין אין צריך לבדוק מכיון שמוקמינן על חזקת כשרות של הטלית, אלא שמידת חסידות היא לבדוק אעפ"כ. ויש לעיין, שהרי ידוע שלא סומכים על חזקה במקום שאפשר לברר, וא"כ מדוע אין צריך לבדוק את הציציות מעיקר הדין. וחשבתי, שאולי י"ל דאין זה חזקה רגילה, כגון מקוה חסר שיש ריעותא ואנו מעמידי...
על ידי נדיב לב
31 אוקטובר 2018, 00:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בדיקת הציציות לפני התפילה

ולפי"ז מסתבר שהפוסקים דיברו על חוטי ציצית שבזמנם שהיו נקרעים תדיר (וגם בזמננו יש חוטים כאלו), אבל לא על חוטים עבים שנקרעים רק לעתים רחוקות.. מנין לך שבזמנם החוטים היו דקים יותר ונקרעים יותר המסתבר הוא היהיפך, פעם הבגדים וכל סוגי הטקסטיל היו הרבה יותר משובחים מהיום, הם נשמרו להרבה יותר זמן, היו מכינ...
על ידי נדיב לב
01 נובמבר 2018, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות כט. אל תאמין בעצמך - שהרי יוחנן כה"ג, מה עם אלישע בן אבויה

דרומאי כתב:
דע מה שתשיב כתב:כתוב על אחר שבצעירותו כבר שמע שירי עגבים וסיפרי מינות נשרו מחיקו
לא כתוב שירי עגבים.
חגיגה טו:
אחר מאי זמר יווני לא פסק מפומיה.
על ידי נדיב לב
02 נובמבר 2018, 00:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 38

מבין ענין כתב:
נדיב לב כתב:צריך לחפש אדם שהתחתן עם נכדתו.
הולד הוא גם נינו וגם בנו, היאך הוא נכדו??
במקרה שהוא בא על ביתו ונולדה לו ממנה בת שהיא גם נכדה, ואחרי זה הוא בא גם עליה ואז נולד בן ודוק.
על ידי נדיב לב
02 נובמבר 2018, 00:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות כט. אל תאמין בעצמך - שהרי יוחנן כה"ג, מה עם אלישע בן אבויה

דרומאי כתב:
נדיב לב כתב:viewtopic.php?p=40993#p40982
אתה מציין לכמה הודעות אחורה באשכול זה. אני שואל:
איפה רש''י ומהרש''א?!
נדיב לב כתב:
דרומאי כתב:
דע מה שתשיב כתב:כתוב על אחר שבצעירותו כבר שמע שירי עגבים וסיפרי מינות נשרו מחיקו
לא כתוב שירי עגבים.
חגיגה טו:
אחר מאי זמר יווני לא פסק מפומיה.
על ידי נדיב לב
03 נובמבר 2018, 19:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין ארור מתדבק בברוך

לא לערב פולטיקה באצטלה תורנית לא מצד זה ולא מצד זה נקודה!
על ידי נדיב לב
03 נובמבר 2018, 20:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי היה הגדול שהיה גוער באנשים כדי לסלק מעליהם הדינים?

מבין ענין כתב:
דרומאי כתב:הסטייפלר.
שבא אליו א' שהרבה שנים לא היו לו ילדים וא"ל שהרב יברך אותו שהלילה ל"ט של אשתו וגער בו הרב"מה אכפת לי מה עושה עם הפלניתא שלו"והלה נמלט על נפשו... ואחר ט' חדשים ילדה בן...
הוא גער בגלל מה שנימק להדיא לא מטעם אחר!
על ידי נדיב לב
06 נובמבר 2018, 15:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין מקרא יוצא מידי פשוטו בענין מציאותי

לדעתי השאלה כבר נוגעת במושג אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שנחלקו על משהו במציאות. אלא מבארים (עפ"י דרכך) שהעסק של חז"ל הוא בתורה, ומה גילתה התורה, וא"כ בתורה יש ב' גילויים עולם של פשט, ועולם של דרש, וכן במחלו' במציאות בתורה מונח ב' הגילויים, והשוו את זה לצייר תמונה, שאחד רואה את התמונה כך ואחד רואה כך...
על ידי נדיב לב
06 נובמבר 2018, 16:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה נקודה נמצא הבחירה החופשית? האם אני באמת עושה את הטוב ואת הרע?

מבקש אמונה לא ענו לך משום שהשפת אמת מוקשה ובמקום לנסות לשבור קירות להבין את מה שכתב עדיף ללכת דרך המלך ללבן את הדברים דרך ספרי הראשונים ולא דרך מה שנכתב במכתב של אחרון יהיה חשוב אשר יהיה. ומיותר להתפלפל מה כונתו אחר שדבריו נסתרים מדברי הראשונים ומההגיון הפשוט. דברים מסוג זה אחרי בדיקה או שנים עדיף ל...
על ידי נדיב לב
06 נובמבר 2018, 16:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסתמכות על כשרות

האריך כאן יפה: http://forum.he.emorproject.org/?p=141 בקיצור לא מועיל "עד אחד נאמן" וצריך השגחה חיצונית בלי נגיעות וחשדות (עיי"ש) יראי שמיים שיפרישו חלה, יעשרו, יבררו וכד' כל דבר לפי עניינו. ברגע שאדם חושב שהכשר פלוני לא יראי שמים (בלי להכנס לפרטים מעל דפי הפורום) הוא לא יכול לסמוך עליהם שעשו הכל כ...
על ידי נדיב לב
06 נובמבר 2018, 16:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה המקור הראשון לשם יהודה "המכבי"

כרם כתב:תודה רבה
החכמתי. אם כן, אין מקור יהודי מסורתי לשם זה.
יוסופון שהובא במקורות היהודים כולל רש"י פירש טעם השם וכנראה הסתמכת על החוקרים שדוחים את דבריו.
על ידי נדיב לב
06 נובמבר 2018, 16:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות. עשו גדל "בין" יצחק ורבקה, ולא "בין" יעקב

גם אפשר שעד שיעקב הגיעו לגיל יג לא נחשב צדיק אינו מצווה וטעמים נוספים שאפשר לתת ומגיל י"ג עשו כבר פרש לתרבות רעה.
על ידי נדיב לב
06 נובמבר 2018, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רב אחא לחומרא ורבינא לקולא??????????

רש"י פסחים עד: כתב שכל מקום שנחלקו רבינא ורב אחא ולא נכתב מי אמר מה רב אחא לחומרא ורבינא לקולא, והתמיהה היא גדולה איך שייך כלל כזה, ואיך יתכן שתמיד רב אחא יחמיר ובכל נושא הסברא והשיקולים הם שונים וכי שייך לומר שבאמוראים שייך ענין מחמיר ומקל? לכאורה זה אינו חידוש של רש"י אלא מבואר להדיא בגמרא שם, אך...
על ידי נדיב לב
07 נובמבר 2018, 22:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות. מתי יצא עשיו לתרבות רעה

שפתי חכמים כתב ..דקשה לרש"י והא ממעים היו נפרדים זה לרשעו וזה לתומו, ועל זה פירש כל זמן כלומר אע"פ שהיה עשו עושה רעה היו תולין בנערותו והבריות לא הכירו בו עד שנעשה בן שלש עשרה שנה. וא"ת והא עשו לא יצא לתרבות רעה עד שהיה בן חמש עשרה שנה, ולמה נתקצרו ימי אברהם חמש שנים כמו שפירש רש"י לקמן (פסוק ל), וי...
על ידי נדיב לב
07 נובמבר 2018, 22:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות. מתי יצא עשיו לתרבות רעה

בעלי התוספות: ויגדלו הנערים. פ"ה כל זמן שהיו קטנים לא היו ניכרים מעשיהם כיון שבאו לכלל גדלות ונעשו בן י"ג שנה זה פי' למדרש וזה לע"ז. משל לעצבונית והדס שגדלו זה עם זה כל זמן שהם קטנים אין אדם מבחין להכיר זה מזה הגדילו. נודע זה בריחו וזה בחוחו. בבראשית רבא. וקשה לפ"ה שהרי גם הוא פירש גבי ויזד יעקב נזי...
על ידי נדיב לב
11 נובמבר 2018, 01:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויהי יצחק זקן ותכהינה עיניו

אל תדחה בקש. עבור על הדברים. נמלים חוררו זה מתקבל בהגיונך?... ראה ששיטת הרמב"ם שתמך יסודיתיו על המדעים כמו שכותב להדיא בדבריו ולכך גם הרבה דברים ריחק מדעתו. דברים שהשל"ה ועוד עשרות ראושנים ואחרונים ביניהם מחברי ספרים כמו פרשת דרכים ועוד ועוד אחזו להיפך מהרמב"ם והבא לשלול את שאר הישטיות אינו אלא שוטה...