החיפוש הניב 200 תוצאות

חזור

על ידי חכ''א
08 מאי 2018, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'שב-לד' - הכצעקתה?

אם איני טועה רוב הפוסקים לא אסרו נורת לד משום שלהבת אלא רק גופים שיש בהם להט, ומה שאסרו לטלטל תאורת לד בשבת זה יותר מסיבה שלא מצינו להתיר שאדם ילך עם פנס לד בשבת ברחוב. ולגופו של העלון- הם כתבו שם שהוא מותר בקריאה בשבת, וצ"ע מה עם איסור שטרי הדיוטות שלכאור' חמור יותא מחומרא זו. מה גם שהם פרסמו שם על...
על ידי הפקדתי שומרים
26 אוגוסט 2018, 12:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חזרה מלקבל ילדה לקייטנה בגלל אי חיסון

א. בלי קשר לכלום, צריך וחייב לחסן.
ב. לכאו' לא, יש לה אפשרות לחסן כעת.
על ידי יהודי
30 אוגוסט 2018, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המלצות לספר מלאכות שבת

תורת המלאכות אינו על כל המלאכות, וגם חלוקים החלקים בגודל ההיקף, ולמשל ב'צד' שהוא כרך שלם, האריכות לפעמים אינה תורמת למעיין. יש ספר נפלא הנקרא 'משנת השבת' (על מלאכות כמובן), ואף שאינו על כל המלאכות הוא מביא בדר"כ את הרייד הבסיסי, וכמו"כ ישנו הספר הנפלא מנחת אריאל שכתב על כל מסכת שבת וכתב את עיקרי הרי...
על ידי שומע כעונה
03 ספטמבר 2018, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המלצות לספר מלאכות שבת

ספר בית אליהו, כנראה הכונה לספרו של הרב ליברמן מכולל חזו"א עי' כאן . ספר משנת השבת הוא פרי יצירתם של הגר"א גרבוז והגר"י אפשטיין, נמצא באוצר החכמה, יש חנויות כגון גירסא וכדו' בהם עדיין ניתן להשיג את הספר בבית המחבר אמרו לי לא מזמן שהמהדורה האחרונה אזלה. מעניין לשמוע פרטים על ספר אתה יצרת, מי מחברו וכו'
על ידי יהודה1
03 ספטמבר 2018, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לזולת בפורום.

יש הטוענים שבדרך כלל אוהבי ישראל 'המובהקים' הם אותם אלה שונאי המקום. כמובן לא צדיקים אמיתיים. אתה מתכוין ש"אוהבי ישראל" שהם שונאי המקום לא מדובר בכאלה שבכל ענייניהם הם צדיקים אמיתיים? חשוב להדגיש את זה. נראה לי שהמשפט הוא בשם הבריסקער רב שאמר שמי שמדבר על אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל הם בדרך כלל שונא...
על ידי בני תורה
12 ספטמבר 2018, 20:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המלצות לספר מלאכות שבת

וכמובן אסור לשכוח גאון הגאונים בעל האבני נזר שחיבר את הספר 'אגלי טל' על מלאכות שבת [לא עד סוף המלאכות, ובהוצאות חדשות ליקטו מכל שו"ת אבני נזר שמדבר על מלאכות שבת. ידוע שהעיר החזו"א שהיו צריכים לקרוא לו על שם האגלי טל. ואעתיק בענין זה דברים נפלאים מספר 'בלבת אש' על רשכבה"ג מרן רה"י הגר"ש אויערבאך זצ"...
על ידי הפקדתי שומרים
14 ספטמבר 2018, 15:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המלצות לספר מלאכות שבת

'בנתיבות העיון' על מלאכות שבת י"ל ע"י כולל עיון של חסידי בעלזא, עשו עבודה נפלאה. כשעסקתי במלאכות מסוימות נעזרתי במרמ"ק שלהם, לא דלגו ולו על חזון איש אחד.
על ידי החסיד
02 אוקטובר 2018, 19:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

ראה מה שהובא כאן לפקפק בכשרות הערבות שיש בהם לבלוב אתה הבאת כותב שרצה לפסול הערבות עם הלבלוב, ואני הבאתי כותב שרצה לפסול הערבות בלי הלבלוב, אם כן בא נאמר "יצא זה בזה", והנח להם לישראל שמהדרים על לבלוב, ובטח לא ראוי כלל לכתוב על מנהג רוב ישראל מקדמת דנא [שאלתי את אבי שליט"א והוא אמר לי שגם בזמנו כבר...
על ידי אור זרוע
02 אוקטובר 2018, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם בלימוד הפשט

יש לציין בדרך אגב שבקרב הקדמונים היתה מקובלת מאוד שיטה זו לחלק בין דרך הלימוד בישיבה לדרך הפשט. אציין לדוגמא אחד מגדולי בעלי הפשט המובהקים הלא הוא המהר"ם מלובלין על הש"ס, והנה אנו מוצאים פעמים רבות בספרו איך שהוא מפריד בין דרך הפשט לדרך לימוד הישיבה. להלן מספר ציטוטים: שבת סח, ב - כבר הארכתי בתירוץ ...
על ידי סענדער
02 אוקטובר 2018, 22:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חשש לשון הרע על דואר ישראל

למה זה לא יהיה כדאי? למי בדיוק זה לא יהיה כדאי? זה לא יהיה כדאי בשבילי, כי יחשבוני לחולק על ספר חפץ-חיים. ומלבד זאת מסתפינא אני מן ראש גולת אריאל להשיג על דבריו. וחושש אני מקפידתו. מחמת כן הנני מסתפק האם לפתוח נושא זה או לא. כי מצד שני בעת למדי ספר חפץ חיים נתמלא גליונות הספר שלי בהערות וקושיות עצו...
על ידי אור זרוע
02 אוקטובר 2018, 22:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות קפסולת שמן אומגה

אולי המאמר המצורף יעזור קצת:
על ידי אור זרוע
02 אוקטובר 2018, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות קפסולת שמן אומגה

נדיב לב כתב:תודה על הקובץ
מה שראיתי הוא לא עוסק בקפסולות עצמם
האם יש מידע בענין
וזה בעיקר שאלתי.
ראה גם בקובץ המצורף בעמודים 2-3 [כל השאר אינו שייך], בשם הגרי"ש אלישיב להתיר קפסולות העשויות מג'לטין.
פסקי הרב יוסף שלום אלישיב בעניני שבת, וסוכה.pdf
והנה מאמר נוסף בענין זה:
על ידי יוסי יעבץ
03 אוקטובר 2018, 18:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

תכלס' מה אתה רוצה, שהוא יאמר שהחזו"א צודק כשהוא תמוה. לא פעם ראשונה שיש חזו"א תמוה צריך לעיין ולחשוב תירוץ תמיד יש רעיונות חדשים והתורה היא ללא גבול אבל לא יתכן לסתום לכולם את הפה בגלל שהם נגד חזו"א אם רק מדברים בהגיון ובצורה מכובדת . לא. מה שהעירו עליו לא בגלל שטען טענות להבין. אלא בגלל שזלזל ברוב...
על ידי נבשר
03 אוקטובר 2018, 19:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם בלימוד הפשט

אינני מוציא לעז, אדרבא דעתי שר' שמעון ודאי וכן שאר מי שהזכרת ברור לי שלמדו בעומק הפשט, שודאי מזה יוצא כל ההבנה ופשוט לדעתי. בודאי שאיכא בזה רבדים ועומק לפנים מעומק רק השלב הראשון לכניסה לעומק הסוגיות והגדרות הסוגיא, בנוי מלימוד שיטתי וידיעת הסדר הטוב, ובתוך כדי זה לא להישאר בשטחיות, ומזה יוצא לומדע'...
על ידי צבי500
04 אוקטובר 2018, 08:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות קפסולת שמן אומגה

לא ברור בכלל הצורך הרפואי לקחת את זה. מעבר לצורך של החברות לפרנסה.
על ידי אוריאל
12 אוקטובר 2018, 01:44
עבור לפורום
עבור לנושא

למה לא נחשב הדבר שהוציא עצמו מן הכלל?

ירושלמי יומא פ"ה ה"ב: "מעשה באחד שהאריך [בשהותו ביו"כ בקודש הקדשים] וגמרו להכנס אחריו, אמרו שמעון הצדיק היה. אמרו לו למה הארכת, אמר להן מתפלל הייתי על מקדש אלהיכם שלא יחרב, אמרו לו אע"פ כן לא היית צריך להאריך". למה אמר שמעון הצדיק "מקדש אלקיכם " ולא מקדש אלקינו? אולי משום שרצה לומר ולהדגיש שלא התעכב...
על ידי נבשר
15 אוקטובר 2018, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המלצות לספר מלאכות שבת

יש את הרב פטרובר מירושלים רב קהילה בקרית יובל, אומרים שלומדים בכולל שלו שבע שנים שבת, ואולי רק לומדים שם שבת איני זוכר, אינני יודע אם הוא עונה על שאלות, אבל לפי הבנתי הוא נמצא עמוק עמוק בעניינים, ואף הוציא איזה ספר משובח ביותר, בקצרה ודיוק בלא אריכות, איני זוכר כעת את שמו.
על ידי נבשר
16 אוקטובר 2018, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המלצות לספר מלאכות שבת

תראה בקישור שהבאתי, לא ידעתי אבל הוציא קונטרס על בורר, יש שם מספר טלפון וכתוב שגר בהר נוף וחשבתי שגר בקרית יובל, או שהכולל בהר נוף, ויש הסכמה מר' שמואל אועירבך. לא יודע אם עונה דרך הטלפון.
https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?600150&
על ידי הפקדתי שומרים
16 אוקטובר 2018, 22:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המלצות לספר מלאכות שבת

אשמח למידע על ספרים נוספים ממחברי זמנינו העוסקים במלאכות שבת. בנוסף אם ידוע על ת"ח מובהק שמקדיש זמן לענות על שאלות סבוכות בגדרי מלאכות שבת ויש אפשרות ללבן איתו את הנושא אשמח אם יידעו אותי. ספרים נוספים בענין מלאכות שבת שכעת נזכרתי בהם ואולי יסייעו בידך. ספר מגילת ספר של ר' אוריאל רוזנטל, ספר ידוע כ...
על ידי הפקדתי שומרים
18 אוקטובר 2018, 21:13
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי הפקדתי שומרים
18 אוקטובר 2018, 22:16
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי הפקדתי שומרים
19 אוקטובר 2018, 04:12
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהודי
19 אוקטובר 2018, 13:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תינוקים לא מסתכלים במראה

בעבר מאוד זלזלתי בזה, אך כמדומה שפעם ראיתי שמישהו שאל את הגר"ח בענין, ואמר לו שלא יזלזל בזה.
מצורף דברי שו"ת באר משה בענין, שמעיד על מנהג זה.
על ידי הפקדתי שומרים
20 אוקטובר 2018, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי הפקדתי שומרים
20 אוקטובר 2018, 22:13
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי הפקדתי שומרים
21 אוקטובר 2018, 13:10
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהודי
21 אוקטובר 2018, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

גם המסקנא שכתבתם אנה מדוייקת לכאו'. החזו"א אסר אבקת חלב נכרי מדינא (אף למתירים חמאה), וההר צבי מתיר. פרט לכך יש מח' אחרת בנוגע לפיקוח ממשלתי, אי"ז קשור אחד לשני, אלא שבמקום שיהיה פיקוח ממשלתי שוב חזרנו לכך שזה מושגח.
באופן שמאוד קשה לכתוב שמעיקר הדין אבקת חלב נכרי מותרת.
על ידי נבשר
22 אוקטובר 2018, 20:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המלצות לספר מלאכות שבת

לא רק על בורר, אני ראיתי על בישול בודאי, צריך לבדוק, רק זה מצאתי באוצה"ח.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
23 אוקטובר 2018, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

סרטים היסטוריים

מעניין אותך איך היא נראה בכותל לפני 105 שנה ?
ואיך הייתה חגיגת ל"ג בעומר לפני 83 שנה ?
ועוד הרבה סרטים היסטוריים מתולדות בני עמנו.
קישורים בג'מבו מייל תקף לשבעה ימים בלבד !

https://jumbomail.me/j/kcc05HLWvUC8q0q

https://jumbomail.me/j/COsRpKaE6Ei2fj9