החיפוש הניב 404 תוצאות

חזור

על ידי גבריאל פולארד
22 אפריל 2018, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

זיכוי הרבים- WAZE כהנים

יום ב' לסדר "לנפש לא יטמא" בשנה האחרונה התחילו לצאת העלונים הנפלאים "שאל נא" ו"אמור ואמרת" ראו כאן וכאן העוסקים בעניני טהרות, ומסתבר שיש מפות של כל מיני מקומות בעייתיים לכהנים ברחבי הארץ, כמו טבריה וחיפה, וכמו איזור תל השומר, ועוד בתי חולים. [ראו שם בעלונים שאל נא -סיון, ואמור ואמרת- אב שם], המפות ב...
על ידי חבלזון
17 מאי 2018, 02:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

אני יחשוב על זה ארמוז לך שהכיוון הוא במילה עיגול שלמיטב ידיעתי אינה מתפרשת ישירות על צורה, להפך, הוא מדבר על העדר צורה. עיגול הוא דבר שלם כמו שהוא. צורה הוא בהכרח תוספת על הדבר, (כלומר יש כאן איזו אמירה והבעה נוספת לבד מתוכן הדבר עצמו) ולכן הדבר כמו שהוא הוא "עיגול". [זו הסיבה שזוויות הריבוע נקראים ...
על ידי ברית מלח
18 מאי 2018, 07:48
עבור לפורום
עבור לנושא

מי גילה לבני רז זה? - יסוד גדול!!!

רעיון נפלא שנוהג לומר המקובל ר' יעקב עדס בכל הזדמנות: (ע"פ השמועה וע"ד הכותב) בגמרא בשבת (פח.) כתוב: אמר רבי אלעזר: בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן: מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו, דכתיב ברכו ה' מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו, ברישא עשי, והדר לשמע. ומאמר הגמרא...
על ידי גבריאל פולארד
10 יולי 2018, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צורת סימני הניקוד מאימת

בזוה"ק מבואר בכמה מקומות ענין צורת הנקודות. ובתיקו"ז (בהקדמה) מבואר דיש גימטריא לנקודות, ע"פ הכלל דכל נקודה היא י' (10) וכל קו הוא ו' (6) ונמצא שחירק בגימטריא 10 וסגול 30, ופתח הוא 6 וקמץ הוא 16 כי הוא מורכב מקו ועיגול תחתיו (ואגב צורת חישוב זו של הגימטריא נזרת בבה"ט או"ח סי' קפז בשם השל"ה, דהניקוד ...
על ידי יעבץ
18 אוגוסט 2018, 23:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כופר בקבלה

לא צידדתי בעד שום עמדה. אני חושב שלבנות בניינים על מאמר שנכתב בתוך וויכוח זה הבל וריק. ואני חושב שלטעון שהסובר כך הוא כופר בעיקר גם לא מציג את התמונה המלאה. אכן @סבא היטיב להביא כאן את דברי מרנא החזו"א, אשר לאורו הולכים עד היום בנ"י בכל מקומות מושבותם, ולכן בדין התרעם על כך. אך מותר לציין כי דעתו זו...
על ידי לענין
31 אוגוסט 2018, 03:10
עבור לפורום
עבור לנושא

פן ירבה? בנפשנו הדבר!!! כמה מילים חיוניות, על הצורך הרוחני הבסיסי בעולמנו זה, הסינון.

זה זמן רב רציתי להעלות נושא חשוב זה לפני קהל עדה וישראל, אלא שאמרתי לעצמי במקום גדולים אל תעמוד. אלא שעתה, לא אוכל אחשה. נתארחתי בבין הזמנים בדירת נופש, בה היתה קליטת אינטרנט מסונן כדבעי, הרמטי, ממש ממש סגור, הכי שיש. נפלא, לכאורה. אבל רק לכאורה. בשבתי בביתי, טרם צאתי, הכנתי לי רשימת מסלולים וטיולים...
על ידי שים-שלום
31 אוגוסט 2018, 10:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ערכים בויקיפדיה שנכתבו בשבת. אסורים בהנאה?

סענדער כתב:במחילה ממעכ"ת לא הבנתי את השאלה.
הרי מעשה שבת אינו אסור לעולם אלא לו בלבד. אבל לאחרים מותר ליהנות במוצאי שבת. כמפורש בשו"ע סי' שיח ס"א.
ואם כן מה הבעיה ליהנות מערכים שבויקפדיה שנכתבו בשבת???
וכן למי שחיללו עבורו
על ידי יהודי
31 אוגוסט 2018, 11:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תכלה שנה וקללותיה

יתכן שהרי המהרי"ץ חיות והגהות יעב"ץ שם במגילה התקשו על מנהג א"י שהיו מסיימים את התורה פעם בג' שנים (מגילה כט:), כיצד קיימו תקנת עזרא. ובשו"ת מים חיים (או"ח סי' ה) תירץ שהיו מפסיקים את סדר קריאתם בב' שבתות אלו וקוראים פרשיות אלו לפני עצרת וראש השנה [יש עוד תירוץ שהוסיפו על קריאתם או שחלקו על תקנה זו]...
על ידי סבא
31 אוגוסט 2018, 13:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ערכים בויקיפדיה שנכתבו בשבת. אסורים בהנאה?

במחילה ממעכ"ת לא הבנתי את השאלה. הרי מעשה שבת אינו אסור לעולם אלא לו בלבד. אבל לאחרים מותר ליהנות במוצאי שבת. כמפורש בשו"ע סי' שיח ס"א. ואם כן מה הבעיה ליהנות מערכים שבויקפדיה שנכתבו בשבת??? וכן למי שחיללו עבורו נו... העורך בויקפדיה חילל בעבורי את השבת? הוא עשה זאת בשבילי? הוא עשה לכולם ואתה אחד מ"...
על ידי איש גלילי
02 ספטמבר 2018, 10:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לזולת בפורום.

בענין אהבת חנם - היה שגור על לשונו של הרה"ק מוהר"י מויז'ניץ (בעל אהבת ישראל) זצללה"ה: אני מעדיף להכשל באהבת חנם מאשר להכשל בשנאת חנם.
על ידי הפקדתי שומרים
02 ספטמבר 2018, 14:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זיכוי הרבים- WAZE כהנים

יום ב' לסדר "לנפש לא יטמא" בשנה האחרונה התחילו לצאת העלונים הנפלאים "שאל נא" ו"אמור ואמרת" ראו כאן וכאן העוסקים בעניני טהרות, ומסתבר שיש מפות של כל מיני מקומות בעייתיים לכהנים ברחבי הארץ, כמו טבריה וחיפה, וכמו איזור תל השומר, ועוד בתי חולים. [ראו שם בעלונים שאל נא -סיון, ואמור ואמרת- אב שם], המפות ...
על ידי איש גלילי
02 ספטמבר 2018, 15:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

הלא הזכרתי את דברי מצו"ד שמפרש לשון 'קסם' על מעשה ההעלאה באוב (ולא על גילוי העתידות, שזה עשה שמואל אחרי שהעלתה אותו). ועכשיו עיינתי יותר, והנה לשון הרד"ק שם: והקסם הוא כלל לכל המעשים ההם הנעשים בלאט , לפיכך אמר קסמי, ופרש אחר כן באוב. וכן וקסמים בידם (במדבר כב ז), בלעם בן בעור הקוסם (יהושע יג כב), מ...
על ידי אפרקסתא דעניא
02 ספטמבר 2018, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארבע יסודות

באופן השני ארבעת היסודות הם מרכיבי כל החומר כולו: העפר הוא החומר הבסיסי, היסודות כשלעצמם. המים הם החומר המורכב (שכידוע מורכבים משני יסודות בסיסיים). הרוח מסמלת את הכוחות הפיזיים החיצוניים הפועלים על החומר, שהם כבידה, תנע וכד', ואילו האש מסמלת את האנרגיה שהיא המקיימת את החומר על ידי תנועת חלקיקי האט...
על ידי גל גל
03 ספטמבר 2018, 01:22
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר לרב לסחור במצוות - פרשת ניצבים

בס''ד ניצבים: האם מותר לרב לסחור במצוות פתיחה בפרשת השבוע, התורה מבשרת לעם ישראל, כי הצרות שיועדו לאדם שעובר על מצוות ה', אכן יתגשמו בהם. לאחר מכן אומרת התורה (ל, א), שעם ישראל ישוב בתשובה (ושבת עד ה' אלוקיך), והקב''ה ירחם עלינו, ויקבץ אותנו חזרה מכל העמים. נחלקו הראשונים, איך לפרש את פסוקי התורה, ש...
על ידי הכהן
03 ספטמבר 2018, 10:10
עבור לפורום
עבור לנושא

נושאים נשים במועד?

מה דעת חו"ר אתרא הדין על מציאה זו?
439de982148f4cb9bef8158d43681349.jpg
על ידי אור זרוע
03 ספטמבר 2018, 16:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נושאים נשים במועד?

לפי התאריך מדובר ביום ראשון י"ז תשרי תרנא. ובכן, י"ז תשרי אינו נופל אף פעם ביום ראשון שהרי ט"ו תשרי אינו יכול לחול ביום שישי. בשנת תרנ"א חל י"ז בתשרי ביום רביעי. אם כן הכתובה אינה מקורית. אם נרצה להניח שהכתובה מקורית ונפלה טעות בכתיבת התאריך, ניתן להציע שהתאריך הנכון היה או בשבעה בתשרי שחל ביום ראשו...
על ידי אור זרוע
03 ספטמבר 2018, 18:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הליכה אחורי בית הכנסת (ברכות סא.)

הבית יוסף (או"ח תרעא, ח) הקשה קושיא זו מ"ש דין חנוכה מדין אחורי ביהכנ"ס, וזה לשונו: וא"ת מ"ש מהא דאמרינן בפרק קמא (ח:) ובתרא (סא.) דברכות אסור לעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין ולא אמרן אלא דלית ליה פתחא אחריתא אבל אית ליה פתחא אחריתא לית לן בה דאמרי בפתחא אחריתא עייל והכא נמי נימא דאף על גב...
על ידי הפקדתי שומרים
03 ספטמבר 2018, 19:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הליכה אחורי בית הכנסת (ברכות סא.)

א"ר יוחנן אחורי ארי ולא אחורי אשה, אחורי אשה ולא אחורי עכו"ם, אחורי עכו"ם ולא אחורי בהכ"נ בשעה שהצבור מתפללין. ולא אמרן אלא דלא דרי מידי ואי דרי מידי לית לן בה, ולא אמרן אלא דליכא פתחא אחרינא ואי איכא פתחא אחרינא לית לן בה, ולא אמרן אלא דלא רכיב חמרא אבל רכיב חמרא לית לן בה, ולא אמרן אלא דלא מנח תפ...
על ידי איש גלילי
03 ספטמבר 2018, 19:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נושאים נשים במועד?

גם הלמ"ד הנוספת בתאריך (לשבעה עשר לחודש תשרי) שגויה לכאורה.
על ידי אור זרוע
03 ספטמבר 2018, 19:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הליכה אחורי בית הכנסת (ברכות סא.)

ולכאורה יש חילוק פשוט נר חנוכה הרי אותו אחד שעובר וחושד לא יודע על הפתח השני, משא"כ גבי בית כנסת שאם יש שני פתחים זה ידוע ומפורסם לכל, ועל כן לא יחשדו אותו. גם בנר חנוכה יודעים בני העיר שישנו פתח נוסף בצד השני של הבית, וכלשון הגמרא (שבת כג, א): לעולם משום חשדא דבני מתא, וזימנין דמחלפי בהאי ולא חלפי...
על ידי נדיב לב
03 ספטמבר 2018, 20:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לזולת בפורום.

יש הטוענים שבדרך כלל אוהבי ישראל 'המובהקים' הם אותם אלה שונאי המקום. כמובן לא צדיקים אמיתיים.
על ידי כרם
03 ספטמבר 2018, 21:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

רק תזכורת...
ירושלים - אין הכונה לתחום שטח שיפוט עירית ירושלים!
על ידי הפקדתי שומרים
03 ספטמבר 2018, 22:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפיוט כי הנה כחומר

רעיון נפלא.
אבל לאמיתו המילה מסגסג זה מלשון -הוספת מתכות פשוטות. ובכך הדברים יתפרשו כמו כל שאר הקטעים.
על ידי הפקדתי שומרים
03 ספטמבר 2018, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפיוט כי הנה כחומר

פירוש של ר' שלמה פפנהיים על פיוט '‏חומר ביד היוצר' -כמשל על חטאי האדם לאורך שני חייו http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=37294&st=&pgnum=6&hilite= וראה פירוש נוסף על הפיוט. http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=31121&st=&pgnum=216 בס' הנ"ל פירש "ברצותו מסגסג" כמו שכתבנו 'הוספת מתכות' אולם בי...
על ידי דרומאי
04 ספטמבר 2018, 02:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נושאים נשים במועד?

כפי הנראה בסופרים העשויין להתלמד עסקינן.
על ידי הפקדתי שומרים
04 ספטמבר 2018, 22:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפיוט כי הנה כחומר

כמו כן יש להעיר בפיוט הנזכר, מה שכל קטע פותח במילים "כי הנה" -כִּי הִנֵּה כַּחֹמֶר בְּיַד הַיּוֹצֵר..כִּי הִנֵּה כָּאֶבֶן בְּיַד הַמְסַתֵּת..כִּי הִנֵּה כַּגַּרְזֶן בְּיַד הֶחָרָשׁ...כִּי הִנֵּה כַּהֶגֶה בְּיַד הַמַּלָּח וכו'. ובפירוש המילה "הנה" כתבו הראשונים (הרשב"ם בעל הטורים ועוד) שתיבה זו בא לה...
על ידי הכהן
05 ספטמבר 2018, 01:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תכלה שנה וקללותיה

מגילה לא: תניא ר' שמעון בן אלעזר אומר עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ו שבמשנה תורה קודם ר"ה מאי טעמא אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה וקללותיה לכאורה לפי הסדר שאנו קורים אי אפשר שלא יהיו הקללות שבמשנה תורה לפני ר"ה גם בלי הטעם של תכלה שנה וקיללותיה. שהרי מסיימי...
על ידי הפקדתי שומרים
05 ספטמבר 2018, 01:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

ברשותך אין ענין להכנס לזה באשכול כאן שנוגע לגימטריות ולא מהו היחס הנכון וכו' לזה אפשר לפתוח אשכול חדש. ואשמח מאד אם אכן תפתח. תודה.
וד"א יש לזה התיחסות באשכול ראה כאן וכאן וכאן וחבל שהדיון העקר יחזור על עצמו, מי שחפץ להקיף את הענין מומלץ לו לפתוח אשכול חדש, רק המלצה ובקשה.