החיפוש הניב 404 תוצאות

חזור

על ידי amsgula.net
06 אוקטובר 2018, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בראשית - מאכל החיות בעת בריאת העולם

יעוי' במלבי"ם [בראשית ט, ג] וז"ל, כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה. כי בימי אדם היו גופות בני אדם חזקים והפירות לא נשחתו עדיין והיו מכלכלים את ב"א כמו הבשר, אבל אחר המבול שנתקלקלו המזונות, והאדם הוכן שיתפשט בקצוי ארץ ואיים רחוקים שמאז נעשה קור וחום וצריך לבשר להעמדת בריאותו, וגם אחר שחיו כולם ע"י נח...
על ידי מלמד להועיל
06 אוקטובר 2018, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

@החסיד לא הבנתי. הרי כתוב בתורה שצריך ללמוד כל היום וכל הלילה, נכון? אז למה צריך להסביר את הגישה שצריך ללמוד כל החיים אחרי החתונה? רק מה, בלימוד תורה יש הלכה מיוחדת שמי שאנוס לפרנסתו מותר לו לעבוד, ועם זאת לקבוע עתים לתורה אבל מי שלא רואה עצמו כאנוס, למה יצא לעבוד? אגב, רבי יוחנן כשדחיקא ליה שעתא חז...
על ידי תלמיד צעיר
07 אוקטובר 2018, 09:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

מצד עיקר הדין אין איסור בשירים שאינם שירי עגבים אך ישנו את העניין התרבותי של הישתיכות לתרבות קלוקלת וידוע מרבי אלימלך מליזענסק שלעתיד לבוא כל ישראל יחזיקו בחבל והקבה ינערנו וכל מי שאין לו שייכות אם תרבות הגויים ישאר להחזיק אין בכוונתי לבאר מאמר זה רק להראות גודל חומרת ההישתיכות לתרבות הגויים עוד חשב...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
07 אוקטובר 2018, 10:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

השקפתית- עדיין לא זכיתי לעמוד טיבה על חכמה מופלאה ועלומה זו. על אף שעמלתי בה רבות. ולכן אשאיר לאחרים המבינים בה מקום להתגדר בו. גם אני לא זכיתי לבוא לעומק העניין אבל אני חושב שהודעה זו נכונה ברצינות ולא בציניות וטוב שמי שלא מבין יכיר את מקומו ולא יזלזל. ידוע שהחזו"א כשמישהו שאל אותו איפוה כתוב שאסו...
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 11:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

אכן ברמב"ן כתב שהיה בדרך נס, ועיין בהכתב והקבלה שכתב על זה דבר מעניין- וכן כל דבר המובחר ומופלג בענינו ליציאתו מגדר סדר הטבעי יקרא ברית ותרגומו (זאָנדערבאר), והמכוון במלות והקמותי את בריתי אתך, אחדש אתך ענין מובחר, ומבאר והולך ענין הנפלא שיחדש לפניו, ובאת אתה וגו' ומכל החי, ר"ל כל מספר הרב מבע"ח כלכ...
על ידי נבשר
07 אוקטובר 2018, 11:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

ראשית כל למה אותו אחד רוצה לשמוע את אותם שירים, ישנם כ"כ הרב שירים מזמרים חרדים, בד"כ יש בזה איזה שהיא בריחה וניסיון לצאת מהמסגרת, וא"כ זהו עצמו כבר לא טוב שישמע, ודבר זה תלוי מאיזה בית הגיע וכו. מה התוכן של המילים אם הזמר הוא הוא לא דתי, א"כ השירים שלו סובבים והנושאים של השיר על העולם שבו הוא חי, ו...
על ידי נבשר
07 אוקטובר 2018, 11:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

כבר למדו בעלי המוסר, אע"פ שאדם לא מרגיש איזה דבר מסוים, שחסר לו הרגש בדבר, מ"מ ליום פקודה הדבר יתגלה לו, ונמצא בעומק נפשו אף בלי ידיעתו. ואף מי שאין לו הרגש, אינו נכון שהדבר תלוי בהתבוננות לדעתי.
על ידי בני תורה
07 אוקטובר 2018, 12:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

שוב, כאן דובר על שירה שתוכנה היא חילונית. בנוגע לצורת השירה ודאי צודק החפץ להחכים, וכל מי שיש לו נפש נקיה סולד מהזמרים של היום. איך אמר לי פעם אחד, אתה יכול לשמוע על הקול שלו את כל העביירות שלו. יש איזה וועד לנגינה יהודית שהוא 'משוגע' לענין. במובן חיובי, לא מזלזל. ואין הכי נמי, גם סוג הריקודים היום ...
על ידי גל גל
07 אוקטובר 2018, 21:23
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר לאכול ג'ירפה - פרשת נח

בס''ד פרשת נח: האם מותר לאכול ג'ירפה פתיחה בפרשת השבוע, מצווה נח על ידי הקב''ה להכניס את החיות והבהמות לתיבה, בשביל שכל מין יוכל לפרות ולרבות מחדש אחרי המבול. בהמות, עופות וחיות טהורות נח הכניס שבע לתיבה, ואילו בהמות טמאות, הכניס נח רק שתיים לתיבה. בשביל שנח יידע איזו חיה ולהכניס ואיזו לא, היה עליו ...
על ידי י.א.ל
07 אוקטובר 2018, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

יהי רצון שנקיים בהידור ככל אשר יורוך בלי לשון הרע ורכילות ובלי מחלוקות ונזכור שבסופו של יום 'המאבק ' הוא מי ינקה את הרחוב מהאשפה שלו בברכה
על ידי נזהר מצבועים
08 אוקטובר 2018, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

כלפי ליא כתב:הרגש היהודי שאתה מזהה בויז'ניץ, מקורו ברגש של שיכורים רומניים...
כלפיא ליא לאף אחד אין בעלות
על רגש!

בכלל טענה מצחיקה
שיכורים רומנים
גם אם ישירו את נגוני
ר' ירמיה דמן
זה לא ישמע טוב
על ידי י.א.ל
08 אוקטובר 2018, 08:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הקודש בשטר החדש ע"ס 200 ש"ח

כמה הערות על מה שנכתב עד כה. א. בשטר כתוב אלוקי עם וא"ו. ב. הכוונה שם ברורה לאלוקים כפשוטו ולא לדיינים או משהו כזה. ג. כיון שזה בדפוס אין לזה דין של ספר תורה שכתבו מין. ד. מה גם שאינני בקיא באיש ובטיבו ואיני יודע אם היה כופר או סתם תינוק שנשבה או כל הגדרה אחרת. ה. בשטרות עם תמונת הרמב"ם הבעיה לא הי...
על ידי עמוס חדד
08 אוקטובר 2018, 09:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לאכול ג'ירפה - פרשת נח

לדעת כף החיים, הרב וואזנר וכל מי שראינו לעיל שפסק שלא צריך מסורת באכילת בהמות וחיות, מותר ללא כל חשש לאכול ג'ירפה, שהרי יש לה את כל סימני הטהרה, היא מעלה גרה, מפריסה פרסה ושוסעת שסע. אמנם לדעת החזון איש ודעימיה שצריך מסורת בשביל לאכול חיה, יש לבדוק האם יש מסורת על כשרותה של הג'ירפה. ראשית - ייש"כ ג...
על ידי סופר
08 אוקטובר 2018, 10:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

בעיקרון היה אסור לנו להשתתף בבחירות, לא לכנסת ולא לעירייה, כי שניהם הם מקומות שהחברים שם הם שותפים מלאים לאיסורי תורה. אך כבר פסקו גדולי עולם שמכיון שע"י שנשלח לשם נציגים נוכל להציל הרבה, ע"כ מהחובה להשפיע כל מה שאנו יכולים. וע"כ,בךי פסק הלכה מפורש מגדולי ישראל אין שום היתר ללכת להצביע, אלא אחר שמור...
על ידי אור זרוע
08 אוקטובר 2018, 18:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

נזהר מצבועים כתב:כיהודים מאמינים
אנו חיים על סמך מקורות
לא די להפעיל את ההגיון
שבהרבה פעמים סותר דברי
אלוקים חיים
על ידי הפקדתי שומרים
09 אוקטובר 2018, 02:25
עבור לפורום
עבור לנושא

הכרת הטוב לפורום

חו"ר יקרים שלום רב ב"ה הפורום פורח ועולה וספסליו רבים והולכים, להגדיל תורה ולהאדירה. דא עקא, שעם גידול הפורום כך גדלים הוצאותיו לצערי, אין לי יותר אפשרות להחזיק את עלות הפורום בעצמי, ואני נאלץ לבקש את עזרתכם - המשתמשים כעת שילמתי עבור אחסון הפורום סך 900 ש"ח - עבורי זהו סכום גדול, עבורכם מדובר בכמה...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
09 אוקטובר 2018, 18:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התפצלות היבשות (פרשת בראשית ונח)

חשבתי על מעין ראיה לכל זה. התורה מלמדת אותנו שכל בני האדם הם צאצאים של אדם הראשון. בתוכם גם האינדיאנים שחיו באמריקה עוד קודם לגילויה. גם הם צאצאי אדם הראשון. אם נניח שבשנים שקודם גילוי אמריקה לא היתה אפשרות מעבר בין היבשות הוותיקות לאמריקה מחמת חוסר ידע בטכנולוגיית השייט וכו'. כפי שאכן מקובל לחשוב. ...
על ידי שמעיה
09 אוקטובר 2018, 19:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירסום ביקורת על ספרים וכדומה

רציתי להגיב, אך מה לי לטרוח על אשכול שמחר נגוז ונעלם?
על ידי Practic
09 אוקטובר 2018, 20:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

מענין לענין, איך יתכן שאחרי המבול הגיעו בעלי חיים לאיים רחוקים? כגון כל אדמת אמריקה ואוסטרליה, וכן כמעט כל היבשות אינם מחוברים ביבשה להרי אררט, ואיך עברו בעלי החיים דרך הים? האם יתכן לומר שמה שאמרה תורה שהיה המבול על כל העולם, אינו אלא למקומות המיושבים בלבד? דהיינו במקומות שישבו שם בני האל'הים והאד...
על ידי תיובתא
09 אוקטובר 2018, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

...ובפרט על בע"ח מזיקים שלא מובן איך יגיעו והרי אדם לא יישא אותם כי הם יזיקוהו... גם בעלי חיים מזיקים נלכדו משחר ההיסטוריה על ידי האדם למטרות בידור (קרקסאות וכדו') מזון, וכבוד (כתוב שנבוכדנצר היה כורך תנין על ראשו) לכאורה התשובה הפשוטה היא שכך היה רצון ה' וכמו שהיגיעו מכל מקום בנס. כך חזרו למקומם ב...
על ידי כרם
09 אוקטובר 2018, 22:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התפצלות היבשות (פרשת בראשית ונח)

חשבתי על מעין ראיה לכל זה. התורה מלמדת אותנו שכל בני האדם הם צאצאים של אדם הראשון. בתוכם גם האינדיאנים שחיו באמריקה עוד קודם לגילויה. גם הם צאצאי אדם הראשון. אם נניח שבשנים שקודם גילוי אמריקה לא היתה אפשרות מעבר בין היבשות הוותיקות לאמריקה מחמת חוסר ידע בטכנולוגיית השייט וכו'. כפי שאכן מקובל לחשוב....
על ידי אחד התלמידים
10 אוקטובר 2018, 08:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירסום ביקורת על ספרים וכדומה

הסיפריה התורנית כתב:למה אף אחג לא מצטט מד' החזו' 'א הידועים(מתוך הזיכרון),' 'ראוי הוא לכל.. לדעת את אופיים באמת' ומדמה כן לבעל מלאכה וכו'
viewtopic.php?f=8&t=3153
על ידי שמעיה
10 אוקטובר 2018, 08:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירסום ביקורת על ספרים וכדומה

לאלו שביקשו מקור על רשע בעינים 'סובייקטיביות'... וְאַף עַל פִּי כֵן אִם רוֹאֶה אָדָם בִּאֶחָד מִדָּה מְגֻנָּה, כְּגוֹן: גַּאֲוָה אוֹ כַּעַס אוֹ שְׁאָרֵי מִדּוֹת רָעוֹת אוֹ שֶׁהוּא בַּטְלָן מִתּוֹרָה וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה, נָכוֹן לוֹ לְסַפֵּר דָּבָר זֶה לִבְנוֹ אוֹ לְתַלְמִידָיו וּלְהַזְהִירָם, שֶׁלֹּא...
על ידי amsgula.net
10 אוקטובר 2018, 13:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?

יש לציין שמשמע מהסוגיות שרבנן דקיסרי הכונה לשם אדם מסויים או זוג מסויים ולא לבית מדרש שלם, שכן מובאים משמם מאמרים שונים וכן רבנן דקיסרין בשם ר' יעקב ורבנן דקיסרין ר' יצחק בר נחמן בשם ר' הושעיא וכה"ג, וכן איתא בירושלמי פ"ו דנדרים רבנן דקסרין שאלון מעושן מהו שיהא בו משום תבשילי שבת, וממילא רבנן דקיסרי...
על ידי amsgula.net
10 אוקטובר 2018, 17:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כניסה לבית מינים (שבת קטז.)

כתבנו בזה כאן בע"ה.
http://amsgula.online/viewtopic.php?f=2&t=27&p=47#p47
(נ.ב. מן הראוי היה להשיב על השאלה כאן, אבל מאחר וכבר נשאלה שאלה זו גם באתרי כבר הקדמתי להשיב שם).
על ידי הפקדתי שומרים
10 אוקטובר 2018, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כניסה לבית מינים (שבת קטז.)

עוד אתר נפלא ומושלם במעלת "דיבוק חברים" ופלפול התלמידים.
על ידי נבשר
10 אוקטובר 2018, 20:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חג הסוכות בר"ח חשון

האומר יעלה ויבוא בר"ח חשוון ואמר בטעות את יום חג הסוכות הזה, לא יצא י"ח. מה הדין בנסתפק אם אמר את יום חג הסוכות או שאמר את יום ראש החודש, לכאו' כיון שספק הוא לו מה הוא אמר, רגלים לדבר שהוא זוכר שאמר חג הסוכות, ונחשב כוודאי. או שמא הוא ספק. ואין כאן סירכא ואתאי כמו בכל דבר הרגיל כמשיב הרוח וכיו"C, כ...
על ידי הפקדתי שומרים
10 אוקטובר 2018, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חג הסוכות בר"ח חשון

כדאי לראות את המשנה ברורה סימן תכב ס"ק י' אחרי שמביא את דברי הרמ"א שספק יעלה ויבוא אינו חוזר ומסביר את טעמו, מביא את שיטת האחרונים שקי"ל שחוזר. בין השיטין בדבריו לפום ריהטא אפשר קצת ללמוד לעניננו. שהטעם שחוזר משום שאנו תולים ברגילות של כל יום שלא מזכיר יעלה ויבוא ולכן רגילות מסוג זה יש לה תוקף ורגלי...
על ידי נבשר
10 אוקטובר 2018, 21:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חג הסוכות בר"ח חשון

מיהו כבר כתבנו לעיל בסימן קי"ד במ"ב סקל"ח בשם האחרונים דאם ברור לו שהיה בדעתו לזכור מעין המאורע בתוך התפלה ולאחר זמן מופלג נפל ספק בלבו אם זכר בתפלה או לא אין צריך לחזור אך כ"ז אם הספק נפל לו לאחר זמן (י) אבל אם נתעורר לו הספק מיד אחר התפלה יש לו לחזור: זה דומה לסברא שנכתבה ע"י יהודה1, שאם מה שגרם ...