החיפוש הניב 404 תוצאות

חזור

על ידי הפקדתי שומרים
10 אוקטובר 2018, 21:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חג הסוכות בר"ח חשון

נכון ראיתי כעת את מה שכתב ר' @יהודה1 אולם יש לעיין אם יש ראיה לדברים מד' המ"ב בסימן קיד שדבריו אמורים באופן שנפל ספק אם בכלל הזכיר יעלה ויבוא, ובזה כתב המ"ב שאנו תולים על סמך מה שהיה ברור לו לאמר יעלה ויבוא שמן הסתם הזכיר, אולם בנידון של האשכול הגם שדעתו ודאי לאמר יעלה ויבוא (שהרי אמר יעו"י ולא שכח)...
על ידי שמעיה
11 אוקטובר 2018, 09:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דור ההפלגה

לעניות דעתי ניתן לומר בפשטות כך: אחר הטראומה שנשארה חקוקה בלב בני הדור בני ניצולי המבול, תלו המון העם את יהבם בגיבורים אנשי השם, נמרוד וחבר מרעיו. ושאלום האיך הם מתכוננים לאסון דומה העלול לבוא. ברור שלנמרוד ושריו לא היה כל פתרון לבעיה זו. אלא שמבחינתו, על החשש למחיה חוזרת של כל היקום, התווסף הפחד מפ...
על ידי אברעמעלע
11 אוקטובר 2018, 14:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

@יהושע קח בחשבון שבני אדם היו גבוהים ג"כ. נניח שלא היו מאה אמה כמו אדם הראשון אבל אם משה רבינו הי' עשר אמות ולעומת עוג מלך הבשן הוא הי' אולי ממוצע מן הסתם נח ובניו היו גבוהים ג"כ. כל זה הוא סברא שלי בלי מקור ואני מקבל כל פירכא. לפי הידוע כהיום, האנשים בימי קדם היו יותר קטנים מהאנשים של היום. אמנם א...
על ידי תלמיד צעיר
11 אוקטובר 2018, 15:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

יש לשאול לכאורה כל עולם הטבע שלפנינו הוא כה אדיר יש מאות אלפי זנים שונים של בעלי חיים ולהם אין ספור תתי זנים. כיצד היה מקום לכולם בתיבת נח? חשבתי לומר שאולי היו בעלי חיים שהצליחו לשרוד בכל זאת את המבול אך מלשון התורה משמע שלא נותר בעולם אלא נח ואשר עמו בתיבה לבד. הזכירו את הרמב"ן שכתב שהיה זה נס אב...
על ידי צבי500
11 אוקטובר 2018, 15:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דור ההפלגה

החללית הראשונה לירח, באור נפלא לדור הפלגה מרבי יונתן איבשיץ
על ידי שמעיה
11 אוקטובר 2018, 15:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דור ההפלגה

לעניות דעתי ניתן לומר בפשטות כך: אחר הטראומה שנשארה חקוקה בלב בני הדור בני ניצולי המבול, תלו המון העם את יהבם בגיבורים אנשי השם, נמרוד וחבר מרעיו. ושאלום האיך הם מתכוננים לאסון דומה העלול לבוא. ברור שלנמרוד ושריו לא היה כל פתרון לבעיה זו. אלא שמבחינתו, על החשש למחיה חוזרת של כל היקום, התווסף הפחד מ...
על ידי הפקדתי שומרים
12 אוקטובר 2018, 00:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גלאי עשן השתדלות?

דרך אגב לשאלתך, שמעתי פעם בשם הרב פינקוס דבר מבהיל, לולי היו קמים גופי הצלה בציבור החרדי היו פחות אסונות ומטעם זה מנע מללכת לקורסים של החיאות ועזרה ראשונה וכדומה. לא מצאתי את זה בספרו ולא יודע אם זו אכן שמועת אמת. וגם זה בכלל שאלתך מה שלא עורכים קורסים של עזרה ראשונה לבחורי ישיבה ואברכים, ואולי זו ה...
על ידי יהודי
12 אוקטובר 2018, 10:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א לאחר אסון שריפה נוראה

אני ממש לא מבין מה הביקורות פה, הרב גאלד@ שיחי' לקח ע"ע להגדיל את המודעות לסכנות הרשת, והביא את מכתב הגר"ח כלפי נקודה זו.
הוא לא כתב שאין עוד דברים שם, רק הדגיש נקודה מסוימת מתוך המכתב.
מי שירצה יכול להביא את מכתב הגר"ח גם כלפי קבלת שבת ושאר עניינים.
על ידי גאלד
12 אוקטובר 2018, 11:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

כתוב פסוק מפורש (בראשית י' כ''ה): וּלְעֵבֶר יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג כִּי בְיָמָיו נִפְלְגָה הָאָרֶץ . בפשטות מפורש בפסוק [אין מקרא יוצא מידי פשוטו] שבתחילה היו כל היבשות יבשה אחת, ואח"כ בימי פלג - הרבה אחרי המבול - הם התחלקו ליבשות שונות. ורואים את זה גם כיום, באמצעות החפיפה של חופי...
על ידי שמעיה
12 אוקטובר 2018, 16:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

גאלד כתב:אין מקרא יוצא מידי פשוטו.
לא כך קובעים מהו 'פשט'.
על ידי אברך כולל
14 אוקטובר 2018, 15:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ - אדמה

עי' כאן. להמלבי"ם
יאיר אור עמוד 24.pdf
על ידי הפקדתי שומרים
14 אוקטובר 2018, 19:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדים ע"ז בטהרה ועושים את הפלסתר תורה

לשון החזו"א באמונה וביטחון (פרק ג אות ל) על אלה שכשיש מחלוקת בהנהגת קהילה ואחד מגדולי הדור מכריע מי יהיה הרב שם, אומרים שיש לו נגיעה ולכן בחר בו. מה עניין ע"ז לכאן? ביטוי מושאל, לכל מעשה שאדם סובר שמעשהו הוא טוב והמציאות היא להיפך. כמבואר בגמ ע"ז ח. ובד' רש"י ד"ה בטהרה. וזו גם כונת החזון איש בדבריו...
על ידי רמתים צופים
14 אוקטובר 2018, 19:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

רש"י, רשב"ם אבן עזרא ורמב"ן לא פירשו כך. ודאי שהיה כמו שפירשו רבותינו, שאז התפלגו השפות ונחלקו העמים למדינות שונות. אמנם מכל מקום הרי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ולכן צריך לומר שהיה גם כפשוטו ממש, שהארץ התחלקה ליבשות שונות. נ.ב. ואולי זה תלוי בזה, שהיה גם התפלגות העמים עקב שינוי השפות, וגם התפלגות הי...
על ידי חבלזון
15 אוקטובר 2018, 09:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצורך בשער קבוע בדין סאה בסאה בזמנינו

לעצם שאלתך למה צריך מחיר קבוע, לכאורה זה פשוט משום שלא די לנו בכך שיכול לפרעו בכל שעה, אלא שיכול לפרעו באותו שווי, כי אם יכול למצאו במחיר גבוה יותר, כבר מחזי כרבית. אמנם שאלתך עומדת לכך שא"צ שער קבוע לאורך זמן אלא די לנו באותו יום, וכן ידועה דעת הרב וואזנר לגבי הלוואת דולרים, שאפילו שכל יום משתנה הש...
על ידי רוצה לדעת
15 אוקטובר 2018, 21:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

כמדו' שעיקר מה שעירבו את הגדולים בענין זה, [ואני מדבר על עיר חרדית לגמרי ממש] כי הוא מינוי על ה"ציבור", וכל מינוי על הציבור צריך שיהא "רצוי לציבור", כמו בוועד בית שצריך הסכמת כל הדיירים מי יחליט עבורם, כמו"כ בעיר גדולה, שיש הרבה שרוצים [משום מה...] להיות ממונים על הציבור, ומי יחליט מי בראש? בפרט שבד...
על ידי עמוס חדד
16 אוקטובר 2018, 22:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אברהם הכיר בוראו לבדו - והיכן זקנו?

אולי תרח אביו מנעו מקשר עם בני המשפחה ה'דוסים'.
ואולי שם היה בכנען, ואברהם בחרן.
על ידי הפקדתי שומרים
16 אוקטובר 2018, 22:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אברהם הכיר בוראו לבדו - והיכן זקנו?

אולי תרח אביו מנעו מקשר עם בני המשפחה ה'דוסים'. ואולי שם היה בכנען, ואברהם בחרן. והלא אברהם היה בן נ"ח בפטירת נח כמובא במדרש הגדול פ' נח ט, כט,ואילו אברהם גילה את בוראו בגיל מ' לפמש"כ הרמב"ם בע"ז. כך שקשה לאמר שבכח אביו למנעו מקשר עם נח או שם. כמו"כ כל השאלה הינה לפי מש"כ הרמב"ם שבגיל מ' הכיר אברהם...
על ידי רוצה לדעת
16 אוקטובר 2018, 23:54
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת לך לך, מדוע לא הלך אברהם מעצמו לא"י, הלא קיים כל המצוות קודם שנצטווה?

במדרש מבו' שחשש שמא יאמרו שעזב את אביו. הנני חושב להציע עוד ביאור, כי הנה מבו' במד"ר ריש ויקרא שמשה רבינו ע"ה לא נכנס למשכן קודם שנקרא במפורש על ידי הקב"ה, וע"ז אמרו שם שכל ת"ח שאין בו דיעה נבילה יפה הימנו. יתכן, ארץ ישראל שזה מקום השארת השכינה, והיא הארץ אשר "לפני ה'", אזי לבא לשם בלא קריאה מהקב"ה ...
על ידי הפקדתי שומרים
18 אוקטובר 2018, 00:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ככר - מישור

פרוש הט"ז על התורה - בראשית פרק יג פסוק יא- ככר, מישור כתרגומו. יש לתמוה למה לא כתב כן על ככר שנאמר קודם לכן וגם שם יש בתרגום מישור. ונראה דכאן יש נ"מ בזה דקשה למה לי כאן ככר הירדן לא היה לו לומר אלא ויבחר לו לוט דהא קאי על מה שנזכר קודם לזה, ע"כ פירושו דנכתב שנית על כוונה דהבחירה למה בחר שם, והיינו...
על ידי הפקדתי שומרים
18 אוקטובר 2018, 01:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ככר - מישור

לך לך יג יא ככר פירש״י מישור כתרגומו. קשה מדוע לא פירש כן לעיל בפסוק י ״וירא את כל ככר הירדן״ וצ״ע ולענ"ד עוד נראה ליישב בזה. רש"י בפסוק יא' בא לבאר את הענין שבגינו בחר לוט להתגורר בארץ ירדן עם צאנו כמו שאומר הפוסק "ויבחר לו לוט" (שהלא מסיבה שלא היה מקום לצאנו וצאן אברהם הוא נפרד מעליו) והצאן דרכו ...
על ידי הפקדתי שומרים
18 אוקטובר 2018, 22:16
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שאר לעמו
19 אוקטובר 2018, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בנציון
19 אוקטובר 2018, 10:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת לך לך, מדוע לא הלך אברהם מעצמו לא"י, הלא קיים כל המצוות קודם שנצטווה?

[quote="הפקדתי שומרים] אין ראיה מתרח. יש ויש ראיה, דבודאי לא בחינם היה דעתו של תרח על א''י, ואאע''ה עמו. עובד אלילים. [/quote][/quote] לא עשה דברים סתם, ובפרט שהתורה האריכה לבאר להיכן היה דעתו בנסיעתו. אא''כ יש לך הסבר אחר למה דעתו לארץ כנען.[/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote] ...
על ידי אוריאל
19 אוקטובר 2018, 11:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אומרים על צדיקים שהם נפטרו

מכל מקום הלא בתורה כן נאמר לשון מיתה על צדיקים, וכשביעקב לא נאמר מיתה לא אמרו שהוא לפי שצדיקים במיתתן קרויים חיים, אלא משום שיעקב אבינו לא מת, וזה לכאו' לא משום שצדיקים במיתתן, דא"כ כל צדיקים נמי , וביוסף כן כתיב מיתה ומה אתה עונה על וימת יוסף ורש"י כתב רק על יעקב אבינו מיתה לא נאמרה בו. לכאורה השא...
על ידי באמונתו יחיה
19 אוקטובר 2018, 11:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נח מתפלל שחרית..

בקרי"ש, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע וגו'. כתוב בפרקי דר' אליעזר שהכוונה לשבועה שנשבע הקב"ה לנח שלא יביא עוד את המבול מים על הארץ.
נ.ב. מישהו יודע מי המרצה :?:
על ידי אברך
19 אוקטובר 2018, 15:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תינוקים לא מסתכלים במראה

1. במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ג סימן ט (*3) לי כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם א"ל הקב"ה את עושה שלך ואני עושה שלי א"ר יהודה הלוי ב"ר שלום היה משה הולך ועומד לו על פתח אהליהם והשכינה מקרבת ואומר לו ה' תינוקים יש בבית הזה ה' תינוקים יש באהל הזה י' תינוקים יש באהל הזה הה"ד (במדבר ג) ויפקד אותם משה ע...
על ידי amsgula.net
21 אוקטובר 2018, 01:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האומר דבר שלא שמע מפי רבו (ברכות כז:)

מצו"ב חיבור שכתבתי ויש בזה קצת חומר נוסף.
(מופיע גם בהברו בוקס [אבל קובץ המועלה כאן ככל הנראה יותר מאוחר] http://www.hebrewbooks.org/57011)
על ידי האחד בא לגור
21 אוקטובר 2018, 21:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיגו לתרי (תוספות קידושין מג:)

הסברתי ואסביר שוב החילוק שהמיגו מסלק את חשש השקר כי מה הענין לשקר אבל כאן לא מסתלק חשש השקר מעצם דבריהם אלא זו הוכחה חיצונית וכמו שאם משה שודאי לא ישקר יעיד עדות לא יהיה נאמן מכיון שההסתמכות נובעת מידיעה חיצונית שמשה לא שקרן כמו כן כאן ההסתברות היא חיצונית בזה ששניהם כיוונו דבריהם שהרי זה אתה מודה ש...
על ידי האחד בא לגור
22 אוקטובר 2018, 01:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיגו לתרי (תוספות קידושין מג:)

עיקר שאלתי היתה למה תוספות לא שאל משם ומעוד מקומות שהפסול בעצם צורת העדות אלא רק ממקומות שהחסרון בנאמנות מה עוד שתירוצם בב"ק ובכתובות שהוא מיגו נגד עדים או שהוא תרי ותרי לא שייך פה כמובן מה באמת אתה עונה על זה? ואני אמרתי שייתכן ששם אין צריך אף לתירוץ התוספות שהרי אפשר שבאמת היו נפרדים זה מזה ולא ר...
על ידי רמתים צופים
22 אוקטובר 2018, 14:07
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.