החיפוש הניב 36 תוצאות

חזור

על ידי זאת תורת
01 ספטמבר 2018, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות על גשמיות בשבת

כמה הערות: א. לברך מותר בשבת. רק תפילות אסור כמו שביאר הלבוש בדברי הרמ"א (סוס"י רפ"ד) שמותר לומר יקום פורקן, משום שזה לא תפילה אלא ברכה. דהיינו בתפילה אני פונה אל הקב"ה ומבקש ממנו, בברכה אני מברך שיהיה כך וכך. ב. הזוהר שאומר הב הב וכו', לא מדבר על ר"ה, אלא באופן כללי והוא מדבר גם על בקשות רוחניות , ...
על ידי זאת תורת
04 ספטמבר 2018, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

זה לא שאלה למה לא מתקבצים לירושלים, משום שלמעשה זה לא חיוב, וזה דבר לא מעשי היום שכל בני ארץ ישראל יהיו בירושלים. צריך לזכור שבאותה תקופה בזמן עזרא ירושלים היתה בניוולה גם כן. באותה תקופה עלו לא"י ארבעים ושתים אלף יהודים, ורבים מהם נושאי נשים נכריות [רק אחרי זה הם עשו תשובה], בית המקדש היה חרב עדיי...
על ידי זאת תורת
05 ספטמבר 2018, 13:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור לכך שאין הדרישה מכל בני האדם שווה?

כתובות סו, ב ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה והתניא אמרו עליו על נקדימון בן גוריון כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש כלי מילת היו מציעין תחתיו ובאין עניים ומקפלין אותן מאחריו איבעית אימא לכבודו הוא דעבד ואיבעית אימא כדבעי ליה למיעבד לא עבד כדאמרי אינשי לפום גמלא שיחנא. ובסוטה יג, ב לגבי משה רבינו שנגזר עלי...
על ידי זאת תורת
08 ספטמבר 2018, 22:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האמנם ראש השנה הוא מעשרת ימי תשובה?

כל ענין השופר הולך ביחד עם תשובה כמו שכתב הרמב"ם, [וכן כתבו עוד הרבה ראשונים, וזה כבר מבואר בדברי חז"ל], וממילא וודאי ששייך תשובה בר"ה, אלא שאין וידוי, אבל עיקר התשובה דהיינו הקבלה ללכת בדרך התורה, שייכת גם בר"ה. כך מפורש בזוהר (אמור ק, א): ועל דא בעי לכוונא לבא ורעותא בהני קלי, ולמהדר בתיובתא קמי ...
על ידי זאת תורת
17 אפריל 2019, 00:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משכו וקחו לכם

מלמד להועיל כתב:
16 אפריל 2019, 22:18
למה היה הציווי לקשור את הכבש דוקא למיטה ולא למקום אחר?
שמעתי בשם החזו"א, לרמז שיציאת מצרים היתה בזכות הטהרה [אמנם מסתמא אמר זאת בדרך צחות].
על ידי זאת תורת
17 אפריל 2019, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא היה מעובדי עבודה זרה! [חת"ס]

צריך לשים בכותרת ובהדגשה גם את המשך המשפט ועיקרו "ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו", זה המשך המשפט, כי אין עניין סתם לראות עצמו כאילו היה מעובדי ע"ז, אלא הענין שיראה את זה שהוא יצא מזה.
על ידי זאת תורת
28 אפריל 2019, 20:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

הקב"ה כרת ברית על נתינת הארץ, והברית לא תופר לעולם. ובעצם מפורש כמה פעמים בנביאים שעם ישראל יחזרו לארץ כאשר הם מלוכלכים בחטאיהם, רק למען קידוש ה', ואחד מהם הוא ביחזקאל (לו): וַיְהִי דְבַר ה' אֵלַי לֵאמֹר: {יז} בֶּן אָדָם בֵּית יִשְׂרָאֵל יֹשְׁבִים עַל אַדְמָתָם וַיְטַמְּאוּ אוֹתָהּ בְּדַרְכָּם וּבַע...
על ידי זאת תורת
05 יוני 2019, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

לדעת הרמב"ן שברכות קריאת שמע הוא ברכת המצוות מדוע מותר להפסיק כדין בין הפרקים

המשנה אומרת (ברכות יג, א) שאחד מבין הפרקים שמותר לשאול מפני השלום ולהשיב שלום לכל אדם, הוא בין ברכה שניה לשמע, וצריך עיון הרי הוא מפסיק בין הברכה לדבר שמברכים עליו. ובכסף משנה (קר"ש ב, יז) כתב שברכות קריאת שמע אינו ברכת המצוות, ולכן אינו ברכה על קריאת שמע וממילא מותר להפסיק. וזוהי שיטת הרשב"א המפורס...
על ידי זאת תורת
06 יוני 2019, 18:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לדעת הרמב"ן שברכות קריאת שמע הוא ברכת המצוות מדוע מותר להפסיק כדין בין הפרקים

זו שאלה גם לדעת המחבר סימן נט סעיף ד שפסק שהמתפלל עם הציבור וסיים ברכת הבוחר בעמו ישראל באהבה לפני החזן - לא יענה אמן על ברכת החזן כיון שהדבר נחשב ל'הפסק' בין הברכה לדבר שמברכים עליו - קריאת־שמע וחולק על הרמ"א המתיר ובפרט שבכסף משנה הוא עצמו אומר שכיון שהברכה לא על קריאת שמע, לא אסרו הפסק. [ובביאור...
על ידי זאת תורת
13 יוני 2019, 15:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מקור

שמעתי פעם מת''ח גדול שהרמב"ן כותב שהתעוררות שלא מביאה את האדם למעשה טוב סימן שהיא לא התעוררה מן מדה טובה שבאדם. אם משהוא יכול לציין לי מקור לדברים אני אודה לו. עד כמה שידוע לי הוא לא אומר שזה לא התעוררות ממדה טובה שבאדם, אלא הוא אומר שכשיש התעוררות לאדם הוא צריך להביא את זה לידי מעשה, ועל זה נאמר א...
על ידי זאת תורת
28 ספטמבר 2019, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

מאמר החכמה להרמח"ל - ראש השנה

מצורף מאמר החכמה להרמח"ל - מאד יסודי לראש השנה.
מאמר החכמה - ר''ה.docx
על ידי זאת תורת
24 אוקטובר 2019, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כאבי ראש

אשמח לשמוע עצות ורעיונות, גם בדרך הרפואה הקונבנציונלית וגם הטבעית, לכאבי ראש חוזרים ונשנים בממוצע של שלוש פעמים בשבוע בערך, בעוצמות כאב שונות. יתכן שזה אלרגיה למוצרי חלב. כדאי להפסיק לכמה ימים ולבדוק. ראה למשל כאן:  https://www.isala.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%92%D7%A8%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7...
על ידי זאת תורת
27 אוקטובר 2019, 13:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת עליה לתורה לבר מצוה

בארחות רבינו (ח"א עמ' רכט במהדורה החדשה) הובא שנכדי הקה"י עלו לפני הבר מצוה, ושכן הורה החזו"א. וכן הובא בהליכות שלמה (הלכות תפילה פרק יב, לד) בשמו שכתב שכן היה נהוג תמיד שקטן היה עולה למפטיר בשבת שלפני הבר מצוה, ובשבת השניה היה עולה בין הקרואים. וכן הובא במעשה איש ח"ב עמ' קו שכן הורה החזו"א. וכן הוב...
על ידי זאת תורת
17 נובמבר 2019, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרבות חילונית

אני מבקש להבהיר, כי אני מבין שיש שני צדדים למטבע ולדיון. עם זאת, לאחר שיקול דעת, קבעתי את דעתי ופרסמתיה לבקשת פותח האשכול. אני מניח שהרב פירר התייעץ עם אנשים שהוא מחזיק לבעלי יכולת וסמכות הכרעה בסוגיה מעין זו, וכנראה שהם בחרו בצד שאני הצגתי. מסתבר, שאם היה שואל אנשים אחרים, שגם הם בעלי סמכות הכרעה,...
על ידי זאת תורת
03 דצמבר 2019, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיעול

לעסות שמן זית על החזה.
לשים בלילה ליד הילד (או המבוגר) בצל חתוך לרצועות, זה מייבש את הליחה.
על ידי זאת תורת
27 דצמבר 2019, 11:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער?

אני חושב שהבעיה העיקרית היא צורת הלימוד הנהוגה, שבחור צריך לשבת שעות רבות ולפלפל על כמה שורות, יוצא לו כל הטעם מתורה ורוחניות. אם בחור יספיק וידע שכל סדר שהוא מגיע הוא מתקדם ורוכש עוד ידיעות, ולא רק כמה פלפולי סרק נוספים, יהיה לו טעם בלימוד וסיפוק וחיבור לרוחניות.
על ידי זאת תורת
23 ינואר 2020, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "השיבה שופטינו"

ש הרבה מקורות שלעת"ל עדיין יהיו רשעים וחטאים וה' מבטיח שבכל זאת יחזרו לא בצדקתם וביושר לבבם אלא רק למען שמי המחולל בגויים. למשל נבואה מפורשת ביחזקאל כ' : "ושבתי את שבות סדום ואת בנותיה" וכו' עיין שם שהכוונה לרשעים, ואח"כ יחזרו בתשובה. לא עסקתי כלל בנושא אם הגאולה תבוא ע"י צדיקים בדוקא או תתגלגל ע"י...
על ידי זאת תורת
29 מרץ 2020, 02:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפנו לרבנים

אזהרה מוקדמת! אני הולך לכתוב כאן משפט חריף. בימים האחרונים אני פשוט מתבייש בזה שאני חרדי! אף פעם לא חשבתי שבעניינים הכי חמורים ביהדות! של פיקוח נפש! חשש שפיכות דמים! חילול ד'!!! הציבור 'שלי' יזלזל כל כך. ויצפצף על הכל שבשאט נפש. לצערי הרב התוצאות מדברות בעד עצמם. והבעיה היא לא ברבנים אלא בשטח! אתה ...
על ידי זאת תורת
29 מרץ 2020, 02:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצלחה עם השהות בבית

אני התחלתי להכין בשביל הילדים שלי קלפים שאותם אני רוצה לחלק לדרבון על לימוד, תפילה וכיוצ"ב, [עם תגמול בסוף למי שישלים את הסידרה], אני מעלה כאן את מה שעשיתי לבינתיים, ואשמח מאד לקבל מציבור התלמידי חכמים כאן הערות והארות והוספות מועילות, הן על תוכן הדברים והן על הצד החיצוני, ובעז"ה בל"נ אעלה אח"כ את ה...
על ידי זאת תורת
30 מרץ 2020, 16:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השתלטות על חיפוש באוצר החכמה

אם אתה מחפש טקסט שאתה יודע ואתה רוצה לחפש היכן הוא כתוב, תכתוב את המילה הנדירה ביותר שנמצאת באותו טקסט, ואם אין כזו מילה, תחפש את צירוף המילים הנדיר ביותר [ואז לחפש אותם עם קו ביניהם למשל "בשעה-שראוי", ואז הוא יחפש את צירוף המילים האלו ביחד] וכן בכל נושא תחפש את המילה שהכי פחות אמורה להיות בנושאים א...
על ידי זאת תורת
31 מרץ 2020, 13:31
עבור לפורום
עבור לנושא

קלפים לילדים על השתלשלות התורה - לדרבון על לימוד וכו'

לזיכוי הרבים - אפשר להוריד ולהדפיס את הקלפים המצורפים, לחלק לילדים על לימוד, תפילה וכיוצ"ב, בימים אלו בהם יש צורך לדאוג לניצול הזמן של הילדים בבית. [וכמובן אפשר לתגמל את כל מי שישלים את הסדרה, אפשר גם להשלים פעמיים שלוש וכו']. אני מקוה בהמשך להוסיף המשך לסדרה זו. ואשמח מאד מכל מי שיש לו מה להעיר להו...
על ידי זאת תורת
01 אפריל 2020, 16:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סדרי עדיפויות

אני מאמין שהנושא כבר עלה כאן, אך אני מאד טרוד בהתעסקות ברפואת בתי תחי', ואני רוב היום נמצא בבית החולים, כך שלא היה לי זמן לחפש את האשכול המתאים, משלו משל על אניה המטורפת בלב ים, וגלי הים סוערים ומאיימים להטביע את הספינה, הורה רב החובל להנוסעים שיטילו חלק מחפציהם לים כדי להקל על כובד המשקל, היה שם א...
על ידי זאת תורת
01 אפריל 2020, 20:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל נבילה משום פיקוח נפש? האם יש בזה משום קידוש ה'?

מי שהוכרח לאכול נבילה משום פיקוח נפש, חוץ ממצוות וחי בהם האם קיים מצוות קידוש ה'? בוודאי. משום שבזמן שגרה שכולם מקיימים מצוות, קשה לדעת מי באמת מקיים את המצוות בגלל שהוא רגיל או בגלל רגשות וכיוצ"ב, אבל כאשר אותו אחד אכל נבילה, הוא מראה שאצלו דבר אחד קובע: רצון ה', ואם רצון ה' לאכול נבילה הוא מקיים ...
על ידי זאת תורת
02 אפריל 2020, 09:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל נבילה משום פיקוח נפש? האם יש בזה משום קידוש ה'?

שאר לעמו כתב:
02 אפריל 2020, 09:00
להתפלל במנין (ונקדשתי בתוך בני ישראל). ללמוד תורה בציבור (כנתינתה).
כל מצוה שבה אדם עובד עבודתו של מקום הוא קידוש ה'. אי קיום עבודה מסיבה כלשהיא זה לא ונקדשתי.

מצוות וחי בהם היא גם מצוה. 
על ידי זאת תורת
02 אפריל 2020, 21:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הַצִּילוּ הַצִּילוּ הַצִּילוּ הַצִּילוּ רַחֲמָנוּת רַחֲמָנוּת רַחֲמָנוּת

לא צריך להאמין לכל השמצה שעיתונאי המציא ממוחו הקודח. יש גם מכחישי שואה, אז בטח אפשר להכחיש עיתונאים. לצערנו המציאות גוברת על כל דמיון. כאחד שדר בריכוז חרדי, אני עומד מבוהל מהזלזול בהוראות. אנשים עומדים יחד ומשוחחים על דא ועל הא, או שנדחפים בתורים במעט החנויות הפתוחות. ירחם ה'! נו באמת, זה קשור להכח...
על ידי זאת תורת
05 אפריל 2020, 13:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פוסקים חסידיים וליטאיים - הבדלי גישה

אני מקוה שהתגובה שלי לא תעורר אמוציות, אבל כיון שבקשת אנסה לענות. אני חושב שהגדרת טוב את הנושא: אצל החסיד ישנם שני נושאים: א. הדבקות בה'. ב. תורה. ולכן תתיכן התנגשות בין שני הנושאים, לפי החסידות יתכן [לפחות באופן תיאורטי] שבאמת בתורה כתוב דבר אחד, אבל רצון ה' הוא שיהיה אחרת, ולכן כמו שהפוסק הליטאי י...
על ידי זאת תורת
05 אפריל 2020, 16:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קו חשוב מאוד - חרדים מקורונה

על כל אחד להעביר את ההוראות לכל מי שיכול. משי"ב למיגור הקורונה: לא לצאת מהבית. לצורכי אוכל נפש אדם אחד קבוע קבוע יוצא, ועליו אחריות כפולה לא להידבק ולא להדביק. ביציאתו עליו להקפיד על: א. מסיכה – לא לגעת בפנים ולא להוריד את המסיכה. ב. שני – לשמור על מרחק שני מטר מכל אדם. ג. ידים – לחבוש כפפות בכל יצי...