החיפוש הניב 16 תוצאות

חזור

על ידי זאת תורת
01 ספטמבר 2018, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות על גשמיות בשבת

כמה הערות: א. לברך מותר בשבת. רק תפילות אסור כמו שביאר הלבוש בדברי הרמ"א (סוס"י רפ"ד) שמותר לומר יקום פורקן, משום שזה לא תפילה אלא ברכה. דהיינו בתפילה אני פונה אל הקב"ה ומבקש ממנו, בברכה אני מברך שיהיה כך וכך. ב. הזוהר שאומר הב הב וכו', לא מדבר על ר"ה, אלא באופן כללי והוא מדבר גם על בקשות רוחניות , ...
על ידי זאת תורת
04 ספטמבר 2018, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

זה לא שאלה למה לא מתקבצים לירושלים, משום שלמעשה זה לא חיוב, וזה דבר לא מעשי היום שכל בני ארץ ישראל יהיו בירושלים. צריך לזכור שבאותה תקופה בזמן עזרא ירושלים היתה בניוולה גם כן. באותה תקופה עלו לא"י ארבעים ושתים אלף יהודים, ורבים מהם נושאי נשים נכריות [רק אחרי זה הם עשו תשובה], בית המקדש היה חרב עדיי...
על ידי זאת תורת
05 ספטמבר 2018, 13:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור לכך שאין הדרישה מכל בני האדם שווה?

כתובות סו, ב ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה והתניא אמרו עליו על נקדימון בן גוריון כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש כלי מילת היו מציעין תחתיו ובאין עניים ומקפלין אותן מאחריו איבעית אימא לכבודו הוא דעבד ואיבעית אימא כדבעי ליה למיעבד לא עבד כדאמרי אינשי לפום גמלא שיחנא. ובסוטה יג, ב לגבי משה רבינו שנגזר עלי...
על ידי זאת תורת
08 ספטמבר 2018, 22:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האמנם ראש השנה הוא מעשרת ימי תשובה?

כל ענין השופר הולך ביחד עם תשובה כמו שכתב הרמב"ם, [וכן כתבו עוד הרבה ראשונים, וזה כבר מבואר בדברי חז"ל], וממילא וודאי ששייך תשובה בר"ה, אלא שאין וידוי, אבל עיקר התשובה דהיינו הקבלה ללכת בדרך התורה, שייכת גם בר"ה. כך מפורש בזוהר (אמור ק, א): ועל דא בעי לכוונא לבא ורעותא בהני קלי, ולמהדר בתיובתא קמי ...
על ידי זאת תורת
17 אפריל 2019, 00:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משכו וקחו לכם

מלמד להועיל כתב:
16 אפריל 2019, 22:18
למה היה הציווי לקשור את הכבש דוקא למיטה ולא למקום אחר?
שמעתי בשם החזו"א, לרמז שיציאת מצרים היתה בזכות הטהרה [אמנם מסתמא אמר זאת בדרך צחות].
על ידי זאת תורת
17 אפריל 2019, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא היה מעובדי עבודה זרה! [חת"ס]

צריך לשים בכותרת ובהדגשה גם את המשך המשפט ועיקרו "ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו", זה המשך המשפט, כי אין עניין סתם לראות עצמו כאילו היה מעובדי ע"ז, אלא הענין שיראה את זה שהוא יצא מזה.
על ידי זאת תורת
28 אפריל 2019, 20:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

הקב"ה כרת ברית על נתינת הארץ, והברית לא תופר לעולם. ובעצם מפורש כמה פעמים בנביאים שעם ישראל יחזרו לארץ כאשר הם מלוכלכים בחטאיהם, רק למען קידוש ה', ואחד מהם הוא ביחזקאל (לו): וַיְהִי דְבַר ה' אֵלַי לֵאמֹר: {יז} בֶּן אָדָם בֵּית יִשְׂרָאֵל יֹשְׁבִים עַל אַדְמָתָם וַיְטַמְּאוּ אוֹתָהּ בְּדַרְכָּם וּבַע...
על ידי זאת תורת
05 יוני 2019, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

לדעת הרמב"ן שברכות קריאת שמע הוא ברכת המצוות מדוע מותר להפסיק כדין בין הפרקים

המשנה אומרת (ברכות יג, א) שאחד מבין הפרקים שמותר לשאול מפני השלום ולהשיב שלום לכל אדם, הוא בין ברכה שניה לשמע, וצריך עיון הרי הוא מפסיק בין הברכה לדבר שמברכים עליו. ובכסף משנה (קר"ש ב, יז) כתב שברכות קריאת שמע אינו ברכת המצוות, ולכן אינו ברכה על קריאת שמע וממילא מותר להפסיק. וזוהי שיטת הרשב"א המפורס...
על ידי זאת תורת
06 יוני 2019, 18:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לדעת הרמב"ן שברכות קריאת שמע הוא ברכת המצוות מדוע מותר להפסיק כדין בין הפרקים

זו שאלה גם לדעת המחבר סימן נט סעיף ד שפסק שהמתפלל עם הציבור וסיים ברכת הבוחר בעמו ישראל באהבה לפני החזן - לא יענה אמן על ברכת החזן כיון שהדבר נחשב ל'הפסק' בין הברכה לדבר שמברכים עליו - קריאת־שמע וחולק על הרמ"א המתיר ובפרט שבכסף משנה הוא עצמו אומר שכיון שהברכה לא על קריאת שמע, לא אסרו הפסק. [ובביאור...
על ידי זאת תורת
13 יוני 2019, 15:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מקור

שמעתי פעם מת''ח גדול שהרמב"ן כותב שהתעוררות שלא מביאה את האדם למעשה טוב סימן שהיא לא התעוררה מן מדה טובה שבאדם. אם משהוא יכול לציין לי מקור לדברים אני אודה לו. עד כמה שידוע לי הוא לא אומר שזה לא התעוררות ממדה טובה שבאדם, אלא הוא אומר שכשיש התעוררות לאדם הוא צריך להביא את זה לידי מעשה, ועל זה נאמר א...
על ידי זאת תורת
28 ספטמבר 2019, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

מאמר החכמה להרמח"ל - ראש השנה

מצורף מאמר החכמה להרמח"ל - מאד יסודי לראש השנה.
מאמר החכמה - ר''ה.docx
על ידי זאת תורת
24 אוקטובר 2019, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כאבי ראש

אשמח לשמוע עצות ורעיונות, גם בדרך הרפואה הקונבנציונלית וגם הטבעית, לכאבי ראש חוזרים ונשנים בממוצע של שלוש פעמים בשבוע בערך, בעוצמות כאב שונות. יתכן שזה אלרגיה למוצרי חלב. כדאי להפסיק לכמה ימים ולבדוק. ראה למשל כאן:  https://www.isala.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%92%D7%A8%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7...
על ידי זאת תורת
27 אוקטובר 2019, 13:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת עליה לתורה לבר מצוה

בארחות רבינו (ח"א עמ' רכט במהדורה החדשה) הובא שנכדי הקה"י עלו לפני הבר מצוה, ושכן הורה החזו"א. וכן הובא בהליכות שלמה (הלכות תפילה פרק יב, לד) בשמו שכתב שכן היה נהוג תמיד שקטן היה עולה למפטיר בשבת שלפני הבר מצוה, ובשבת השניה היה עולה בין הקרואים. וכן הובא במעשה איש ח"ב עמ' קו שכן הורה החזו"א. וכן הוב...
על ידי זאת תורת
17 נובמבר 2019, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרבות חילונית

אני מבקש להבהיר, כי אני מבין שיש שני צדדים למטבע ולדיון. עם זאת, לאחר שיקול דעת, קבעתי את דעתי ופרסמתיה לבקשת פותח האשכול. אני מניח שהרב פירר התייעץ עם אנשים שהוא מחזיק לבעלי יכולת וסמכות הכרעה בסוגיה מעין זו, וכנראה שהם בחרו בצד שאני הצגתי. מסתבר, שאם היה שואל אנשים אחרים, שגם הם בעלי סמכות הכרעה,...