החיפוש הניב 46 תוצאות

חזור

על ידי בנציון
17 יולי 2018, 21:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אם מקבלים בתשובה את השבים בימות המשיח

הח"ח היה אומר שכדאי אפילו זה, העיקר שיבא משיח, כלומר זה בודאי מפחיד מאוד. כפי שהביאו בהמשך, מבואר במהר"ל שרק לרשעים לא תועיל תשובה, אבל למי שעבד את ה' גם לפני ביאת המשיח, תועיל תשובה, והמהר"ל מדמה את זה לעירוב תבשילין שאם התחילו להכין לשבת לפני יו"ט, אפשר גם להכין ביו"ט. ולכאורה גם ברמב"ם משמע כהמה...
על ידי לענין
31 אוגוסט 2018, 03:10
עבור לפורום
עבור לנושא

פן ירבה? בנפשנו הדבר!!! כמה מילים חיוניות, על הצורך הרוחני הבסיסי בעולמנו זה, הסינון.

זה זמן רב רציתי להעלות נושא חשוב זה לפני קהל עדה וישראל, אלא שאמרתי לעצמי במקום גדולים אל תעמוד. אלא שעתה, לא אוכל אחשה. נתארחתי בבין הזמנים בדירת נופש, בה היתה קליטת אינטרנט מסונן כדבעי, הרמטי, ממש ממש סגור, הכי שיש. נפלא, לכאורה. אבל רק לכאורה. בשבתי בביתי, טרם צאתי, הכנתי לי רשימת מסלולים וטיולים...
על ידי יהודי
31 אוגוסט 2018, 11:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תכלה שנה וקללותיה

יתכן שהרי המהרי"ץ חיות והגהות יעב"ץ שם במגילה התקשו על מנהג א"י שהיו מסיימים את התורה פעם בג' שנים (מגילה כט:), כיצד קיימו תקנת עזרא. ובשו"ת מים חיים (או"ח סי' ה) תירץ שהיו מפסיקים את סדר קריאתם בב' שבתות אלו וקוראים פרשיות אלו לפני עצרת וראש השנה [יש עוד תירוץ שהוסיפו על קריאתם או שחלקו על תקנה זו]...
על ידי אוריאל
01 ספטמבר 2018, 23:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות על גשמיות בשבת

יישר כח על התגובה המפורטת. למה לפי הזוהר המצוטט, יש חסרון בבקשות פרטיות? הרי אם אדם מבקש בקשה פרטית על עצמו בתוך הכלל, זה הרי לא נחשב שהוא מתייחד לעצמו, והרי מטעם זה אומרים כל העת בתפילה לשון רבים "אלקינו" וכו'. א"כ אם יבקש בר"ה ברכה גשמית ויכלול את הברכה על הכלל, לכאורה אין חסרון [מצד הזוהר של השונ...
על ידי יוסף יוסף
02 ספטמבר 2018, 01:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות על גשמיות בשבת

כמה הערות: ב. הזוהר שאומר הב הב וכו', לא מדבר על ר"ה, אלא באופן כללי והוא מדבר גם על בקשות רוחניות , והוא בא לתת תוכחה על אלו שלא אכפת להם מצער השכינה ורק דואגים לצרכים שלהם, הגשמיים והרוחניים. הזוהר לגבי ראש השנה, זה הזוהר על השונמית, שהיא אמרה בתוך עמי אנוכי יושבת, שעל זה אומר הזוהר שלא כדאי לאדם...
על ידי יושב ציון
03 ספטמבר 2018, 22:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

האדמו"ר הרה"ק רמ"מ מלעלוב היה מקפיד להיות בירושלים בימי ר"ה בהמליצו הפסוק, כל הכתוב "לחיים" בירושלים, וכן נוהגין נכדיו שליט"א.
על ידי הפקדתי שומרים
03 ספטמבר 2018, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שוב מצאתי בדרשות חתם סופר (חלק ג עמ' ט טור א ד"ה הנה) שביאר גם כן על הנהגת אלקנה אבי שמואל הנביא, שהיה עולה כל ראש השנה לירושלים כמו שאנחנו קוראים בהפטרת ראש השנה: נשתנה ראש השנה מכל המועדות שלא נצטוינו לעלות וליראות ולהשתחוות... בכל זאת היו כתות בישראל אשר עלו בראש השנה כאינו מצווה ועושה. והאריך ש...
על ידי הפקדתי שומרים
05 ספטמבר 2018, 00:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראש השנה - יום הדין ויום תחילת הבריאה

מי הראשון שאומר שראש השנה נקבע ליום הדין משום שהוא תחילת הבריאה והקב''ה דן מחדש כיצד להמשיך את הבריאה. כך משמע בלשון התפילה: כי תביא חוק זכרון להפקד כל רוח ונפש... זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב וכו' זה כבר מוזכר בר"ן שהועתק כאן. יפה. וזכורני שתוס' מכח זה גם מעיר...
על ידי יהודי
01 מרץ 2019, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נודע למעלה כל נר"ן שלו

אם מישהו יסביר מה הכוונה במילים אלו יהיה יותר קל למצוא מובאות הקשורות לענין.
על ידי בן של רב
16 אפריל 2019, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקראת הייארצייט של יש"ו - כעת שריפה בכנסיית נוטרדאם. האם זה בזכותנו, או אולי דוקא יש להצטער

למרות שאני מחזק את ידי @יצחק שבעז"ה יתמלאו דם של תינוקות גרמנים עם עיני תכלת... בכל זאת אשמש כפשרן ביניכם הנוקמים לבין עדיני ואצילי הנפש המזועזעים. ואנסה להציג סוג מרומם יותר של נקמה שהוא אולי עומק נקמתכם אתם. להלן מהלך מוזר אבל עם ראיות... הוקשה לי מסברא שאם באמת ה' חפץ בחיים אז מה כ"כ נורא שיהודי ...
על ידי המימד הנוסף של הענין
28 אפריל 2019, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

בעמוד קכ נראה ש"גיטי הכזב" ו"דייני הכזב" הם מאותו מחבר. וכנראה "משפטי ישראל" גם כן מאותו מחבר. ואם זה נכון האמינות שלו גדולה מאוד עכ"פ למיחש - כי הספר הזה קיבל גיבוי רשמי מכל גדולי ישראל במכתבים בראש הקונטרס (צולם כאן לעיל) המכתבים מגדולי ישראל אינם על הספר ואין הסכמה על הספר. ואמנם הספר מעורר חשש ...
על ידי מנהל א'
06 יוני 2019, 15:01
עבור לפורום
עבור לנושא

חדש! מפתח ערכים בפורום. תוסף התגיות שלנו

לאחר מאמצים מרובים של המנהל הראשי, פונקציית התיוג יוצאת לדרך. לתשומת לב: בפורום שלנו, בשונה ממקומות אחרים, התיוג אצלנו הוא אמצעי יעיל ליצור מפתח נושאים , כדי שמי שירצה להגיע לכלל האשכולות הקשורות לאותו נושא, יוכל למצוא זאת בקלות במפתח הערכים [בהיות וזו המטרה, ליצור מפתח נושאים, והפורום הוא תורני מיס...
על ידי מאן דהו
06 יוני 2019, 18:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לדעת הרמב"ן שברכות קריאת שמע הוא ברכת המצוות מדוע מותר להפסיק כדין בין הפרקים

זו שאלה גם לדעת המחבר סימן נט סעיף ד שפסק שהמתפלל עם הציבור וסיים ברכת הבוחר בעמו ישראל באהבה לפני החזן - לא יענה אמן על ברכת החזן כיון שהדבר נחשב ל'הפסק' בין הברכה לדבר שמברכים עליו - קריאת־שמע וחולק על הרמ"א המתיר
על ידי משכנות יעקב
13 יוני 2019, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדש! רעיון מהפכני כיצד לזכות לכתוב לעצמך ספר תורה ב- 5000 ₪ ובלי לשלם כלום על לימודי המקצוע.

זה לא רק נדון על חיוב המצווה כי בזה באמת יש את מה שכתב הרא"ש והבאים אחריו, שיוצאים יד"ח בש"ס ופוסקים. אלא פשוט שיש בזה ירא"ש ואהבה, כשאדם יש לו ס"ת בבית, וזה יביא אותו לעוד מצוות וכמה חיבת הקדש יראו הילדים, כשיראו את האבא מקיים את המצווה בגופו, ויושב וכותב בדחילו ורחימו כל יום, ואם יש חשש של שינוי מ...
על ידי yosf
13 יוני 2019, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילות שראו בחוש שהועילו

יש הרבה אבל אציין דבר אחד שזכור לי כעת תקופה קצרה לאחר שהקמתי בית בישראל ובחסדי השי"ת קניתי דירה, הייתי נצרך ל35.000 ש"ח בדחיפות להחזר הלוואה אבל לא מצאתי, כך עובר יום ועוד יום עד שהגיע עת הפירעון... למלוה היה צ'ק שלי על הסכום הנ"ל, כך שמצד אחד יכולתי להרים טלפון ולבקש "עשה טובה חכה לי עוד יום יומים...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
13 יוני 2019, 17:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילות שראו בחוש שהועילו

אתמול סיפר לי מתנדב מאיחוד הצלה שהגיע לבית בעקבות קריאה וראה שם אדם מבוגר שוכב על הריצפה ללא הכרה. בדיקה מהירה הראתה שאין דופק ואין נשימה. המתנדב החל בפריקת המכשירים הנצרכים להחיאה וכו' ובתוך כדי כך נכנסה אשת החולה לחדר וזעקה אלהא דמאיר ענני כמה פעמים להפתעת כולם החולה מיד פקח עיניים וקם כאחד האדם! ...
על ידי בר בי רב
14 יוני 2019, 13:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבבא סאלי הקפיד שלא להניח ספר על ליקוטי מוהר"ן

ברסלבר (ליטאי לשעבר) כתב:
14 יוני 2019, 13:41
ואני בעצמי מצאתי בחיי עולם דברים מליקוטי מוהר"ן שהקה"י כותבם בשם "הספרים הקדושים".

הרי הרבה מהדברים שנזכרו בליקוטי מוהר"ן נזכרו בהרבה ספרים אחרים.
אני מצאתי גם שהמסילת ישרים מעתיק חז"ל והכונה לליקוטי מוהר"ן.
על ידי חכם באשי
16 יוני 2019, 01:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילות שראו בחוש שהועילו

זאת תורת כתב:
13 יוני 2019, 14:09
אשמח מאד מי שיוכל להביא סיפורים על תפילות על חולים וכדו', שראו בחוש שהועילו. יישר כח!
יש מחקרים שמוכיחים עובדתית שחולה המתפלל על עצמו מועיל לו יותר.

ותוחלת החיים של חרדים ארוכה משל חילונים (גם זה מחקר שראיתי בעבר)

 
על ידי איש ווילנא
13 יולי 2019, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

חמיו של הג"ר שמואל דוד מונק בעל הפאת שדך, הצילום שהובא בראש האשכול, נמסר ע"י הגרש"ד מונק לכמה מידידיו ומכריו, כך שהגרש"ד מונק כן סמך על זה, והוא ידע את מקורו, הוא קיבל זאת מחמיו ר' מתתי'הו דייויס, משהו בשרשרת עד שזה הגיע לעיתון העדה [אני לפחות ראיתי את זה בעבר מתפרסם שם] שלף דברים מהבטן והדביק על ה...
על ידי פעלעד
26 אוגוסט 2019, 15:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיער פאות מברזיל

אם משיב כהלכה חזר אז באמת כבר ניתן לסגור את האשכול הזה, כי בירור אמיתי מהמקום הזה כבר לא יצא.
על ידי איש ווילנא
28 אוגוסט 2019, 21:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגירת ישיבת וואלוז'ין

הערה נוספת רציתי להעיר ראיתי שמספרים סיפורים על כך שהישיבה הייתה מצבה לא טוב מבחינה רוחנית אכן ידוע שהיו בחורים שנתקלקלו שם אבל יחד עם זה יש לידע שתקופה קצרה לפני סגירת הישיבה יצאו משם כל גאוני ליטא הגדולים רבי חיים עוזר. רבי ברוך בער. רבי שמעון שקופ רבי אהרון וואלקין ועוד רבים רבים ומדובר תקופה קצר...
על ידי איש ווילנא
02 ספטמבר 2019, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה מפתיעה

שאין שמחה בהתיישבות המומרים והמשומדים מזרע היהודים אני מסכים ואדרבה היינו שמחים הסתלקו מארצינו ועוד נבכה בכפל כפלים שהשלטון בידים שלהם על כל השאר יש לדון ועדיין אעמוד על דברי הראשונים ואם נרצה לחבר את דברי רבי אלחנן עם דברי החפץ חיים הרי המסקנה תהיה הפוכה שהציונים עם כל רשעותם לא הצליחו להחמיץ את הפ...
על ידי איש ווילנא
12 נובמבר 2019, 09:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה ישמעאל ואליעזר לא השתתפו בעקידה?

אכן חריפות נאה
וחריף אחר השיב כנגדו בחריפות
שאדרבה אם היו שם הרי גם אחר מאמר ד' "אל תשלח ידך אל הנער"..
לא היו מסוגלים להפסיק את העקידה
על ידי יהודי
07 דצמבר 2019, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשרות להורים

ידידיה כתב:
07 דצמבר 2019, 22:58

מה שיותר יועיל לכל הצדדים הוא התארגנות חרדית לצאת לפריפריה, ובתנאי שגם הבני תורה החשובים יצאו לשם ולא רק הזיבורית.

נוסח מתנשא ומכוער עד מאוד.
על ידי רוצה להתעלות
27 דצמבר 2019, 12:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער?

הקדמת אותי הרב @ זאת תורת צורת הלימוד היא מתאימה לחלק מהבחורים ויש המון המון שהם עצמם אומרים שנהנים יותר בלימוד הלכה, או הספק וכדו' אך מפאת המצב החברתי וכו', אין ספק שאם יעודדו בחור למצוא את חלקו בתורה לפי "לבו חפץ" הוא יתחבר לתורה, והמון המון בעיות יפתרו הואיל ויש הרבה סיפוק מהתורה. אין כוונתי להור...
על ידי אאבבגג
16 ינואר 2020, 21:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

מאיפה אתה יודע שהוא לא מקבל הדרכה ממישהו כזה? ושוב אשאל, כל הזמן טענות 'כן דומה' 'לא דומה', ציטוטים מדומים מגדולי ישראל, השם של הבית מדרש לא מוצלח. ארור מכה רעהו בסתר אנשים יושבים ודשים בבני אדם, אם הם היו רוצים בתקנה היו בודקים בעצמם, היו הולכים לדבר עם הנפשות הפועלות, היו שואלים את ר' נתן רוטמן שד...
על ידי יהודי
22 ינואר 2020, 11:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירות וירקות בחנות שנגעו בהם ללא נטילת ידים

השאלה היא רק אם עובדים יהודים נגעו, שזה אינו מצוי כ"כ. ואם הוא ספק, צ"ע מה הדין בספיקו (ויש אומרים שבימינו אין רו"ר מצויה בינינו -ראה א"ר סי' א).
ואילו עכו"ם אינם אוסרים.
על ידי ששמואל
22 ינואר 2020, 13:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירות וירקות בחנות שנגעו בהם ללא נטילת ידים

החיי אדם כלל ב סעיף ב מכריע שאינו נאסר (עיי"ש)
על ידי ב. זעירא
22 ינואר 2020, 13:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירות וירקות בחנות שנגעו בהם ללא נטילת ידים

בחנויות המצויות תחת השגחות מהודרות, מקפידים על העובדים שיטלו ידיהם בתחילת כל יום עבודה, השאלה היא על קונים שנוגעים בירקות ולא לוקחים אותם (אלו שדופקים על כל האבטיחים בחנות לפני שהם בוחרים אחד...)
על ידי יעקב שלם
24 ינואר 2020, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "השיבה שופטינו"

אם מחמת פקפוקם על ייחוס הספר להגר"א, ואם מחמת שלדעתם אין הגר"א נביא. החלק הראשון של דבריך מובן ונכתב ונשנה ונטחן עד דק ויש ע"כ תשובות אבל החלק השני כמדומני גובל בדבר חמור וע"כ מחאתי א. בשם מי כתבת זאת ב. אם הדברים או חלקם יצאו מפי קדשו של הגר"א הם בהחלט אמורים להשפיע על כ"א מאתנו גם אם לא לפעול כך ...