החיפוש הניב 91 תוצאות

חזור

על ידי חדא
04 מרץ 2019, 02:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגרח"ש ליבוביץ זצוק"ל

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קד עמוד א
מאן ניהו בנן של קדושים רבי מנחם בר סימאי ואמאי קרו ליה בנן של קדושים דלא איסתכל בצורתא דזוזא
על ידי חדא
08 מרץ 2019, 01:34
עבור לפורום
עבור לנושא

עיון הפרשה

עיון הפרשה החדש על פורים להורדה מאתר בינינו
http://beinenu.com/sites/default/files/ ... 7_79_0.pdf
על ידי חדא
13 מרץ 2019, 01:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה תיקנו את פורים ביום המנוחה ולא ביום המלחמה

ושלא כמו אלו שרואים מטרה במלחמה בעצמה...
על ידי חדא
25 מרץ 2019, 23:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסיפור עם הרמב"ם שכונה 'בן הקצב' - אפשר להסתמך עליו?

הוא כותב שהעירו לו שהסיפור לא נכון מבחינה היסטורית אבל מבחינה חינוכית עדיין יש לו מקום
על ידי חדא
04 אפריל 2019, 03:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיר באתי לגני, מותר או אסור?

בנציון כתב:
03 אפריל 2019, 23:26
כמובן השאלה לאו דווקא לגבי שיר זה, אלא עוד שירים משיר השירים [כגון משכני אחריך; מים רבים וכו'].
ממש לא.
כששרים את הפסוקים במשמעם האמיתי יש הרבה פוסקים שמתירים
אבל כאן השאלה שמסיבים את המשמעות, לשיר שחתן שר לכלתו בחתונה
וזה וודאי אסור.
על ידי חדא
09 אפריל 2019, 00:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר"י ברטלר זצ"ל על דעת החזו"א, מה המקור לזה?

האם לזה התכוון מרן הגר"ד לנדו בדבריו בכנס בבני ברק שכל השמועות האחרות הם שקר
על ידי חדא
14 אפריל 2019, 02:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההכנות האמיתיות לפסח! הגרח"ק עשה השנה מנוי, ולמה להגר"ד לנדו זה לא מעשי.

יעויין בכל כ"ד נביאים ותהלים וכו' שלא "שטייגען" ו"שאיפות" אחרות חשובות תפסו את מרכז חייהם - אלא נכספה וגם כלתה נפשם לחצרות ה' כי זה כולל הכל. ובדרכם הלכו רוב מסדרי הזמירות לשבת. האם חצרות ה', לדעתך, פירושו להקריב קרבן פסח ליד כיפת הזהב? האם לזה הם כל כך נכספו? חצר ה' היום הוא בבית מדרש. אני מוחה על...
על ידי חדא
23 מאי 2019, 22:34
עבור לפורום
עבור לנושא

כתבי יד של ראשונים

היכן ניתן לראות ברשת כתבי יש של ראשונים 
(רשבא למשל)?
על ידי חדא
30 מאי 2019, 02:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: את פני האדון דא רשב"י

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ב
אמר ר' אחא עם הארץ שקורא לאהבה איבה כגון ואהבת ואייבת אמר הקדוש ברוך הוא ודילוגו עלי אהבה, אמר ר' יששכר תינוק שקורא למשה משה לאהרן אהרן לעפרן עפרן אמר הקדוש ברוך הוא וליגלוגו עלי אהבה 

זה היחס של החת"ס לעולים להרי הגליל, במקום לעלות למקום אשר יבחר ה'.
על ידי חדא
02 יוני 2019, 01:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת השל"ה

אם זה למען כבוד ה' למה מתפללים כ"א על הילדים של עצמו, ולא על כל ילדי ישראל
על ידי חדא
02 יוני 2019, 03:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

לאחרונה נהיה לי חשק גדול להיות כהן וברצוני להתפלל על כך.. מאוד מסקרן אותי מה עומד מאחורי תשוקה זו? מה שברור שרצון כזה שייך רק בימינו שנשתנו (או נתבלבלו) הדעות, ושוב אין אנו תופסים ענין המעמדות וההיררכיה. עצה טובה: לחסיד לקחת משל מכך שאינו שואף להיות אדמו''ר לליטאי ממומלץ לקרוא את ספרי מ. קינן שם מת...
על ידי חדא
02 יוני 2019, 03:10
עבור לפורום
עבור לנושא

ערכים שלא התפרסמו מאנציקלופדיה תלמודית באתר ויקישיבה

אינני יודע אם אמורים לעלות ערכים נוספים, אבל אלו הערכים שכבר עלו אנציקלופדיה תלמודית:סגן אנציקלופדיה תלמודית:סוכות אנציקלופדיה תלמודית:סומא אנציקלופדיה תלמודית:סיון אנציקלופדיה תלמודית:סיט אנציקלופדיה תלמודית:סיטומתא אנציקלופדיה תלמודית:סיכה אנציקלופדיה תלמודית:סמיכת זקנים אנציקלופדיה תלמודית:סקילה...
על ידי חדא
02 יוני 2019, 03:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבוחר בשירי זמרה

רוב הראשונים מסבירים ש'זמרה' הכוונה שבח, כמו מזמרת הארץ, והכוונה בשירי שבחו, שהקב"ה חפץ בקילוסם של ישראל.
על ידי חדא
02 יוני 2019, 03:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאן נעלם הכיור במסעות?

נבקש מהמערכת למחוק את התגובות המיותרות באשכול זה
על ידי חדא
02 יוני 2019, 03:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבוחר בשירי זמרה

לזה יש מאות מקורות והנה אחד מהם תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סוכה פרק ה ולקילוסן הוא צריך. והכתיב [דניאל ז י] אלף אלפין ישמשוניה וריבות ריבויין קדמוהי יקומון. כד הוה חמין לון עבדין בכושר הוה אמר די לא נן הכא מאן הכא שאף על פי שיש לפניו כמה קילוסין חביב הוא קילוסן של ישראל יותר מכל. מה טעמא [שמואל ב כג...
על ידי חדא
03 יוני 2019, 00:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

שאלה זו נשאל הרשב"א - נזיר האם מותר לספר את זקנו אם אין? (שות הרשב"א חלק א' שאלה תז') תשובתו - מסתברא שלא הקפיד הכתוב בנזיר אלא בשיער שבראש דכתיב "תער לא יעבור על ראשו" ובשעת תגלחת לא כתיב אלא ראשו דכתיב "וגלח את ראשו היום טהרתו" וכו' חידוש עצום !!! בזוהר פרשת נשא מבואר שגם בזקן אסור לגלח וכן מבואר...
על ידי חדא
03 יוני 2019, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאן נעלם הכיור במסעות?

תשובה קלז ש. חכ"א אמר לי ששאל את מרן שליט"א למה לא מוזכר במסעות שנשאו את הכיור ומרן ענהו דאי' במדרש שהכיור התגלגל הלך עם הבאר ע"כ ויש לשאול דהא באשד הנחלים פ חוקת פרש"י דהבאר העלה את האיברים והדם של האמוריים כדי שבנ"י יראו את הנס שנעשה להם והשתא אם הכיור היה עם הבאר לכאורה הכיור נטמא ולא מצינו ת. לא...
על ידי חדא
03 יוני 2019, 00:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

אתה מאמין שאדמו"ר (איזה אדמו"ר?) נברא אחרת ממך? (או שגם אתה אדמו"ר?)
על ידי חדא
03 יוני 2019, 00:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזבח שבנה יהושע בהר עיבל

המזבח בהר עיבל הארכיאולוג אדם זרטל עדיין משוכנע שהאתר שחשף בהר עיבל הוא המזבח מספר יהושע. לאחר שהתייאש מלשכנע את עמיתיו הארכיאולוגים, הוא פונה אל הציבור הרחב בספר חדש את הלילה של ה-15 באוקטובר 1983 לא ישכח הארכיאולוג אדם זרטל כל ימיו. הוא היה אז בעיצומה של עונת החפירות השלישית שלו על הר עיבל שליד שכ...
על ידי חדא
04 יוני 2019, 02:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזבח שבנה יהושע בהר עיבל

מִי יִתְּנֵנִי מְשׁוֹטֵט בַּמְּקוֹמוֹת אֲשֶׁר
נִגְלוּ אֱלֹהִים לְחוֹזַיִךְ וְצִירָיִךְ!
על ידי חדא
18 יוני 2019, 01:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נישואין עם גיורת

בספר אהבת יהונתן [לר' יהונתן אייבשיץ] על הפטרת פרשת שלח [ד"ה ויאמרו] הביא קושית העולם, אהא דאמר רבינו הקדוש [פסחים קי"ב ע"ב]: "לא תנסבו גיורתא", שהרי יהושע נשא את רחב שהתגיירה, כמבואר במגילה יד, ב. ותירץ, דיש שני מיני גרים. יש גרים שנשמתם מישראל, אלא שנתערבה בין האומות. ויש גרים, שהם הטובים שבאומות ...
על ידי חדא
19 יוני 2019, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לטוס לטיול בחו''ל?

לא ברור איך המתירים מעיזים לחלוק על השו"ע,
האם גם בהלכות אחרות היו נוהגים כך?
וכידוע מרן הגרח"ק מחמיר בזה מאוד
על ידי חדא
24 יוני 2019, 02:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לטוס לטיול בחו''ל?

ההיתר להרווחה ולראיית פני חבירו לא נוגע לכאן וטיול במפורש אסור
כל חילוק הוא מסברת כרס בלי מקור
על ידי חדא
01 יולי 2019, 02:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עישון - נשים

מדברי החינוך נראה שלאו דוקא כלי זין, אמנם פטיש ומקדחה ישנם נשים שגם משתמשות בו ספר החינוך פרשת כי תצא מצוה תקמב שלא ילבשו הנשים מלבושי האנשים ולא יזדיינו בזיונם, ועל זה נאמר [דברים כ"ב, ה'], לא יהיה כלי גבר על אשה, ותרגם אנקלוס לא יהא תיקון זין דגבר על אתתא. ומן הדומה כי מפני כן פירש הכתוב בכלי זין,...
על ידי חדא
01 יולי 2019, 02:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספריית הח"ח

חשוקי חמד נדרים דף מח עמוד א מסופר בכמה מקומות בשם הרב מפונוביז' שכשלמד עם רבי אלחנן הי"ד היו זקוקים בלימודם לספר נדיר מסוים, ובראותם שהחפץ חיים מביא מדבריו במשנ"ב סברו שיש לו את הספר בביתו, וביקשו שישאיל להם אותו, השיב החפץ חיים כי הספר אינו מצוי כלל תחת ידו, אלא כשהוצרך לעיין בו לקחו בהשאלה מספריי...