החיפוש הניב 28 תוצאות

חזור

על ידי שומע כעונה
15 אוקטובר 2017, 11:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זמרים מחו"ל בשמחת בית השאובה במוצאי יו"ט

לדעתי ראוי להוקיע תופעה זו מכל וכל, וכי איך אפשר לשאוב רוח הקודש מדבר שנעשה בצורה כזו, ובפרט שיש עלינו לצפות לזמנים של שמחת בית השואבה בבית המקדש ששם אנו עצמנו לא היינו יכולים להיכנס שהרי שם רקדו וטיפחו רק חסידים ואנשי מעשה, והלוואי והיינו ראויים ליקרא כך, קל וחומר בן בנו של קל וחומר שהמשמחים של דור...
על ידי יהודי
13 אוגוסט 2018, 00:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?

אני בחרתי 'יהודי' יען כל ניק אחר שבחרתי במקומות אחרים סופו היה שלא הזדהתי עמו, ועם 'יהודי' אני מקווה שלא תהיה לי בעיה זאת.
על ידי סבא
26 ספטמבר 2018, 19:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

שישו תלמידי חכמים כי מצאתי אחד גדול מדבר בעניין זה, ומזכיר ממש סברותיכם בעניין, והוא הבניין שלמה או"ח סימן מ"א- ואצרפו
בנין שלמה.jpg
על ידי יצחק
27 ספטמבר 2018, 22:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לנשים לברך על הלולב

בענין זה יש להעיר שהמקום שבו כתב הרמ"א על מנהג הנשים לברך הוא בסימן י"ז לענין מצוות ציצית שנשים מברכות על כך. ודוקא בענין זה לא נהגו כן. לא שלא נהגו לברך, לא נהגו ללבוש ציצית.. אם היו לובשות בודאי היו גם מברכות.. (מזכיר את הסיפור הבריסקאי על האבן בכניסה לבית הכנסת בבריסק שעד היום הזה בכל פעם שהיא ש...
על ידי יצחק
28 ספטמבר 2018, 10:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביאור המושג 'שמיעה' לענין שופר וכיו"ב, אם 'חולם' נחשב לשומע

מנהג העולם בזה מאד תמוה, גם לי זה הוקשה, הנה ראיה נוספת לדבריך: הרע"א בברכות מקשה מה רבינא הסתפק אם נשים בברכת המזון דאורייתא או דרבנן נ"מ להוציא אנשים ידי חובתן הרי רבינא בעצמו סובר שהרהור כדיבור וא"כ בלא"ה כל מי שמוציאים אותו הוא "מהרהר". כה"ק רע"א. השתא נתבונן וכי כל מי שמוציאים אותו מקשיב עד כדי...
על ידי סבא
28 ספטמבר 2018, 12:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה בביאור דברי השער הציון בענין נכנס לסוכת חבירו

בספר הלכות חג בחג [להגרמ"מ קארפ] הגיה בשעה"צ כדי לתרץ קושייתך-
הלכות חג בחג.jpg
על ידי סבא
28 ספטמבר 2018, 13:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילי דמעליותא מהגאון רבי אביגדור מילר

בפורום של דוברי שפת העברית שבסיסה הוא על פי שפת הקודש ראוי לא להביא שפות גלותיות . לא כולם מבינים. ויש מספיק פורומים לדוברי אידיש. טוב אז אביא מתוך דבריו שאמר באנגלית זה בטח לא שפה גלותית, שהרי היא נלמדת אצל כל המתקדמים שכבר יצאו מן הגלות... that you must listen to the gedolim. And if you don't, th...
על ידי סענדער
28 ספטמבר 2018, 15:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילי דמעליותא מהגאון רבי אביגדור מילר

בפורום של דוברי שפת העברית שבסיסה הוא על פי שפת הקודש ראוי לא להביא שפות גלותיות . לא כולם מבינים. ויש מספיק פורומים לדוברי אידיש. אני דן אותך לכף זכות על מה שכתבת 'שפות גלותיות', שמא לא חשבת פעמיים לפני שכתבת זאת. כי אם היית חושב פעמיים לפני כתיבתך, היית קולט שזה שפה ששייכת למזרחניק או למפד"לניק. ...
על ידי סבא
02 אוקטובר 2018, 10:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה

הנה מה שכתב בזה האישי ישראל
יג מידות בשמחת תורה.jpg
על ידי סבא
02 אוקטובר 2018, 10:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה

בני תורה כתב:אני שמעתי בשם הגרש"ז שאמר ששמחת תורה הוא זמן שמחה יתירה ולא זמן לומר בו י"ג מידות.
מישהו יכול לאמת/להכחיש את הדברים?
הנה בבקשה
[attachment=0]הליכות שלמה יג מידות.[attachment=0]
על ידי סבא
02 אוקטובר 2018, 13:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עליית ילדים לתורה בשמחת תורה

על מנהג חדש לא שערום אבותינו, אנו אומרים ''חדש אסור מן התורה''. המנהג אינו חדש, חלק מהילדים שלי [כמובן אלו האמיצים] קראו בעצמם, וזה היה מאוד מקובל [כלומר הם לא היו יחידים בבית הכנסת], ומדובר על לפני די הרבה שנים, כפי שמסתמא תבין בעצמך. טוב, לא ידעתי. בעניותי היה נראה לי שזה דבר זר ומוזר. באיזה סוג ...
על ידי סענדער
02 אוקטובר 2018, 20:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עליית ילדים לתורה בשמחת תורה

ידידי, שכחת גמ' מפורשת, והטף למה הם באים...
על ידי בנציון
02 אוקטובר 2018, 20:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עליית ילדים לתורה בשמחת תורה

''חדש אסור מן התורה'' הוא בעצמו עיקר ויסוד ביהדותנו, וגם עליו עלינו לשמור מכל משמר. כידוע הדבר הראשון שהרפורמים ימ''ש שינו בסדרי בית הכנסת היה אי אמירת ''יקום פורקן'', בטענה שזה מיושן ולא רלוונטי בזמננו. (לעצם הדבר לא ידעתי שמדובר במנהג קיים וכבר מחקתי את הודעתי) לא בכל דבר מתאים חדש אסור מן התורה....
על ידי סענדער
02 אוקטובר 2018, 21:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עליית ילדים לתורה בשמחת תורה

ידידי, שכחת גמ' מפורשת, והטף למה הם באים... לא שכחתי. כתבתי שעליית כל הנערים זה לא מצוות הקהל. ואת הטף מביאים להקפות, ושמחת התורה תכניס בהם חשק ללמוד את התורה הקדושה להרגיש בעריבותה ולהשתגע ולהתלהט אחריה. להביא אותם לעלייה מתחת לטלית, כשהם רק בוכים וצורחים במקרה הטוב, ואין להם שום מושג ושום הבנה וש...
על ידי יוסי יעבץ
02 אוקטובר 2018, 23:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה

לא כל כך מענין מה נהגו בפוניבז'
כמו שלא מענין מה שקצרו את תפילת מנחה
אוי ואבוי ללמוד מנהג מישיבה ספציפית ואין כאן המקום.
על ידי יוסי יעבץ
03 אוקטובר 2018, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה

גם לקצר את מנחה הוקבע?
שנית מנהג בישיבה זה כמו נוהל
מה שלא נתברר אצל גדולי הוראה
לא סומכים על מנהג פונביז'
הלכה זה לא נוהל..
על ידי יוסי יעבץ
03 אוקטובר 2018, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

דרומאי כתב: ידעתי בני ידעתי מהתוס' הנזכר, ואכן לא דקדקתי בדברי. אך עיקר כוונתי היתה שאין האיסור משום קדושה, דקדושה שייך דוקא בעצי סוכה ולא בנוייה.
תודה אבי.
אילו ידע את תוס' לא היה מעיר
ומשהעיר...
דרומאי כתב: ראוי לציין שנוי סוכה אינו נאסר מדין קדושה אלא מדין מוקצה כמבואר סימן תרל''ח, ומ''מ סברתך נכונה.
על ידי בנציון
03 אוקטובר 2018, 00:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היולדת שבעה בנים אינה רואה פני גהינום

אהרן דוד כתב:מה הוא המקור שאשה שילדה שבעה בנים אינה רואה פני גהינום ומדוע בעלה לא בכלל זה?
על כגון דא אמר מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שכל ימיו הוא עמל להיכנס לגן עדן מהכניסה הראשית ולא מהדלת האחורית...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
03 אוקטובר 2018, 01:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היולדת שבעה בנים אינה רואה פני גהינום

לקט יושר רואה דור חמישי מהברכת אברהם.PNG
למי שמבין אידיש יש כאן את תגובתו של האדמו"ר בעל הברכת אברהם מסלונים כשהביאו לו מקור זה, כשראה דור חמישי:
על ידי יוסי יעבץ
03 אוקטובר 2018, 17:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

מי זה היכלי השן? לא יודע אם לשמוח... ובאיזה נקודה זכיתי לכוון לדבריו? היות ולא פירשת מי זה הוצרכתי לחפש בעצמי. אני רואה שיש שו"ת היכלי שן [לא השן, בחיפוש כל אות יש בה נפק"מ..] מהרב שלום דובער וכו' האם לזה כוונתכם? מתוך חיפושך הבנתי שאתה רציני. ועל כן טרחתי להעתיק מתוך הספר שמביא את שו"ת היכלי שן. ו...
על ידי נזהר מצבועים
03 אוקטובר 2018, 21:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם בלימוד הפשט

הרב שך השיעורים שלו היו מבסוסים על לומדות כל מי שמעיין באבי עזרי ובשיעורים שיצאו לאור. לעומתו ר' מיכל יהודה והרב שטיינמן אכן דרך לימודם היתה שונה. לעומתו? מה הקשר? הם רמי"ם בישיבה קטנה בכלל, ' דרך לימודם היתה שונה'??? גם הרבי בכיתה ח' [סליחה ר"מ כיתה ח'..] דרכו שונה מהרב שך... אני דן אותך לכף זכות ...
על ידי דרומאי
04 אוקטובר 2018, 15:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם בלימוד הפשט

מרן רשכבה"ג זצוק"ל הורה לא ללמוד מסכת שבת בישיבה, בטענה שבישיבות אומרים סברות שלא תמיד מכוונות להלכה, ואם בחור יילך בחיים עם הסברות שאמרו בלימוד שבת הוא עלול להכשל בזה בכל חייו במלאכות דאורייתא על סמך דברים שלא נכונים להלכה. לא יודע למי אתה מכוון, אבל אם לרב שך- הרי בפוניבז' לא למדו שבת עוד לפני עי...
על ידי סבא
04 אוקטובר 2018, 17:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה

הנה האשל אברהם-
אשל אברהם.jpg
על ידי שאר לעמו
07 אוקטובר 2018, 11:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

שירים חילוניים גם שיחם ושיגם וגם צורת השירה יש בהם חולין וריחוק מעבודת השם, וע"ז אמרה נעמי לרות אין דרכנו בקירקסאות שלהם. ושירים היום זה בנגן הפרטי, ופעם בקירקסאות. וזה אומר שגר לא מתקבל אם לא יפרוש מהם! ק"ו לאיש ישראל. וקרוב שזה איסור דאו' ולא תלכו בחוקות הגוי. ויש להניח ששירים של מוסיקה נוכרית שמע...
על ידי יהודה1
07 אוקטובר 2018, 12:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

השקפתית- עדיין לא זכיתי לעמוד טיבה על חכמה מופלאה ועלומה זו. על אף שעמלתי בה רבות. ולכן אשאיר לאחרים המבינים בה מקום להתגדר בו. גם אני לא זכיתי לבוא לעומק העניין אבל אני חושב שהודעה זו נכונה ברצינות ולא בציניות וטוב שמי שלא מבין יכיר את מקומו ולא יזלזל. ידוע שהחזו"א כשמישהו שאל אותו איפוה כתוב שאסו...
על ידי שאר לעמו
07 אוקטובר 2018, 12:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

אני מסכים עם כל דבריכם כפי שכבר כתבתי באריכות לבני תורה בהודעה פרטית. אני שואל על משהוא ברור לאדם שאין לו את כל ההרגשים שאנחנו זכינו בהם האם יש איזה איסור שאמור למונעו מכך או לא. ולכך אין המקום כאן להשארת תגובות בנוגע לבעיתיות הרגשית שבדבר. נו, אז המקור הוא 'עמך עמי ואלקיך אלוקי, באשר תלכי אלך', כב...
על ידי ממזרח שמש
07 אוקטובר 2018, 20:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

נושא יסודי ומרתק א. נמשך חכמה בהלכות ת"ת מבאר יפה חיוב מצוות ת"ת מצו"ב הצילום של החלק היסודי בדבריו ב. למעוניין להרחיב מצוי בזה מר"מ מבעל "דור המלקטים" ג. לגוף הנושא זכורני שראיתי בספר טובך יביעו להגר"י זילברשטיין שמספר ששאל אחד מיוצאי אשכנז את החזו"א על שיטתו של הרש"ר הירש "תורה עם דרך ארץ" ואמר ל...