הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב תוצאה 1

חזור

על ידי הפקדתי שומרים
13 ספטמבר 2018, 19:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה התפללו אברהם ויצחק בהר המוריה

מהרש"א תענית טו. גמ' ומוסיף עליהן עוד שש ואלו הן זכרונות ושופרות וכו'. כונו בתפלת התעניות באלו שבעה ברכות ובכל אחד מהם אנו מזכירין צדיקים אלו שיעננו בזכותם כמו שענה אותם הקדוש ברוך הוא על ידי תפלתם בנסים נגלים לשנות הטבע ומעשה בראשית שבעה ע"ש שבעה מזלות שצ"ם חנכ"ל המתנגדים לכלל ישראל כמ"ש אין מזל לי...