החיפוש הניב 104 תוצאות

חזור

על ידי אריך
28 דצמבר 2015, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת שמות - גירושי עמרם את יוכבד הישישה

קשה, כיון שיוכבד היתה בת ק"ל שנה ומופקעת לפי דרך הטבע מלהיות בת בנים, למה הוצרך עמרם לגרשה (כמ"ש בסוטה), ומה טוענת מרים שאתה גזרת גם על הנקבות, והרי אין כאן נפק"מ לענין בנים.
על ידי יאיר
30 דצמבר 2015, 09:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי מכר את יוסף?

1."לְכוּ וְנִמְכְּרֶנּוּ לַיִּשְׁמְעֵאלִים ". (האחים רצו להוציאו מהבור ולמוכרו לישמעאלים). 2."וַיַּעַבְרוּ אֲנָשִׁים מִדְיָנִים סֹחֲרִים, וַיִּמְשְׁכוּ וַיַּעֲלוּ אֶת-יוֹסֵף מִן-הַבּוֹר, וַיִּמְכְּרוּ אֶת-יוֹסֵף לַיִּשְׁמְעֵאלִים , בְּעֶשְׂרִים כָּסֶף; וַיָּבִיאוּ אֶת-יוֹסֵף, מִצְרָיְמָה ". (בפשטות,...
על ידי מוטי
06 ינואר 2016, 10:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דיבור עם אשה כשיש טפח מגולה

רחמים כתב:שו"ת תורה לשמה סימן שצד
בחפץ חיים כלל ו במ"ח סקי"ד, האריך להוכיח (שלא כדברי הבא"ח הנ"ל) שאיסור עריות אינו נידון בכללים המקובלים בש"ס של לא אפשר ולא קמיכוין, וביאר הטעם, שהיות שנפשו של אדם מחמדתן, הגם שעתה חושב שלא ניח"ל בהנאה זו, פן יתגבר עליו יצרו בע"כ ויבוא להרהר עי"ז.
על ידי יונה בן יעקב
11 ינואר 2016, 19:48
עבור לפורום
עבור לנושא

מת עקדה"ש סובל ייסורים או לא?

בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג ח"ג כתב שמי שמת עקדה"ש אינו סובל ייסורים במיתתו, וראיתי שהק' קו' חמורה מהגמ' בע"ז שמספרת על רבי חנינא בן תרדיון שכשהוציאוהו לשריפה שמו על לבו ספוגין של צמר כדי לעכב מיתתו וביקש שם מגוי אחד שיסיר ממנו אותם ויזכה לעוה"ב, ולכאו' מוכח שאכן סבל מכך ייסורים קשים.
ומצווה ליישב.
על ידי יעבץ
15 ינואר 2016, 01:05
עבור לפורום
עבור לנושא

שבת ל"א: על שלוש עבירות נשים... מה הפירוש?

במסכת שבת דף לא: נמצאת המשנה המפרסמת "על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינו זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר". מה הכוונה אינן זהירות בהדלקת הנר? אפשרות א': האשה לא נזהרת לקיים המצווה ולא מדליקה נרות שבת. הסיבות להבין כך: ראשית נראה שפשטות לשון המשנה "אינן זהירות" הוא שהם לא מקפידות על קיום המצו...
על ידי למדן
18 ינואר 2016, 09:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השכרת רכב

להלן תשובתו של הגאון ר' יהודה סילמן שליט"א (תשובה לשאלה ששאלתי אותו) וז"ל 'קשה לומר שהוא איסור ממש .אבל מביא עצמו לנסיון גדול שלפעמים יהא מעורב בתאונה קשה והחיוב שיוטל עליו יהא בגודל כזה שח''ו יצטרך למכור דירתו או להתחייב לשנים רבות לשלם במקום לחתן ילדיו וכיון שבשקר אחד יוכל ח''ו לפטור עצמו וכגון של...
על ידי שמשון
18 ינואר 2016, 11:40
עבור לפורום
עבור לנושא

תולעים, בבלנדר ומיקסר

הודעה שעוברת במייל: חייבת לשתף אתכם בחוויה נוראית שלי מיום שישי האחרון. אני נוהגת לטחון את הכבד בעזרת בלנדר יד (מקל). ביום שישי נטלתי אותו כמנהגי, ולמרבה המזל העפתי מבט על הלהבים. גיליתי שם 2 תולעים זעירות. ​ני​גבתי אותן, ואז פרצו מפנים המכשיר - ממקום שאין אליו גישה כלל - עשרות תולעים שקופות-לבנות. ...
על ידי אריך
20 ינואר 2016, 13:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ערבית: ביאור 'לחרות עולם' הרי עדיין אנו בגלות

באותה מידה אפשר לשאול למה אנו חוגגים את יצ"מ הרי מאז באנו בגלויות אחרות, ובדיוק כמו שהגמ' אומרת "אכתי עבדי דאחשורוש אנן", אלא דגם בגלויות הבאות לא נהפכנו לעבדים ממש, כמו שהיינו במצרים. ועוי"ל דהחרות המדוברת היא חרות עצמית, וזה דבר שהשתנה ביצ"מ, שלפני כן היה לנו "שם עבד", ואח"כ נהיינו בני חורין אשר ג...
על ידי מוטי
20 ינואר 2016, 13:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ערבית: ביאור 'לחרות עולם' הרי עדיין אנו בגלות

הרב רחמים, ממקום שבאת, ז"ל הגמרא במגילה שם:
"רבא אמר: בשלמא התם הללו עבדי ה' - ולא עבדי פרעה, אלא הכא - הללו עבדי ה' ולא עבדי אחשורוש? אכתי עבדי אחשורוש אנן".
ואם יש לנו לשאול, הרי יש לנו לשאול על הגמרא עצמה מ"ש, וכבר רבו בזה התירוצים
על ידי מרדכי היהודי
21 ינואר 2016, 11:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ערבית: ביאור 'לחרות עולם' הרי עדיין אנו בגלות

אפשר שהכוונה לחירות נפשית, זאת אומרת במצרים היו משועבדים הגוף ןהנפש, ישראל היו שבורים נפשית מהגלות, מכאן ואילך, שום גלום לא תשבור את רוחו של היהודי, רוחו ונפשו נמצאים באמת ב"חירות עולם".
על ידי משה
21 ינואר 2016, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ערבית: ביאור 'לחרות עולם' הרי עדיין אנו בגלות

מסכים מאד עם מרדכי היהודי
אפשר גם בנוסח כזה: גלות מצרים היו עבדים 'בעצם', מהות של עבד, ואז זכו לחירות עולם. ובגלות הרי אנו 'בני חורין' שחטפו אותם ומשתעבדים בהם
על ידי ארזי ביתר
22 ינואר 2016, 02:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ערבית: ביאור 'לחרות עולם' הרי עדיין אנו בגלות

אם אינני טועה, ראיתי פעם באיזה ספר, ש'לחרות עולם' הכוונה שממצרים יצאנו אל מעמד קבלת התורה, ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.
על ידי אחד התלמידים
22 ינואר 2016, 09:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנות שלחה מוצר יקר יותר מזה שהוזמן

לא הבנתי הסברא שלא להודיע. זה השבת אבידה ממש. החנות יצטרך לעשות חשבון אם כדאי להם לקחת אותו או לא. יתכן שלא יהיה כדאי להם ויתכן שכן. לא ברור שהם משלמים להשליח לכל שליחות למרות שהם לוקחים כסף מהקונים על כל שליחות. [גם לא הבנתי איך השליחות יעלה יותר מ80 ש"ח כשהם גובים רק 50 ש"ח מהלוקח.] וגם יתכן שבמקר...
על ידי מנהל ראשי
25 ינואר 2016, 11:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש גוגל באתר

בעזרת רחמים הי"ו והקוד שהעלה
הוספתי אפשרות זו באתר, ניתן לראות אותה בסרגל העליון וכן בקישורים מהירים וכן בפורטל
יש לשים לב, שלוקח שניונת לסקריפט להיטען
על ידי צבי
27 ינואר 2016, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלג זה רע?

תענית דף ג ע"ב אמר רבא מעלי תלגא לטורי כחמשה מטרי לארעא שנאמר (איוב לז) כי לשלג יאמר הוא ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עזו העמק דבר דברים ג - ט שריון - דהוא הר מבורך מאד עד שנמשל ברכת הר ציון בו, כדכתיב "כטל חרמון שיורד על הררי ציון כי שם צוה ה' את הברכה"... וסיבת ברכתו הוא השלג שעליו תמיד, ושלג טוב לפירו...
על ידי ישראל123
27 ינואר 2016, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת ל"א: על שלוש עבירות נשים... מה הפירוש?

אם הפירוש שמאחרות להדליק בשבת, מה נשתנית הדלקת נרות מכל חילול שבת?
על ידי צב''י
28 ינואר 2016, 23:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה- מדוע?

מכיון שזה גורם צער לכל בני החבורה סימן שיש גם עליהם קטרוג, כי אם לא היה מגיע להם צער אז ע"י זכותם הוא לא היה מת
על ידי משה
05 פברואר 2016, 12:18
עבור לפורום
עבור לנושא

כמה דבש וצוקיר התפלה הזאת

איזו תפילה מתוקה
הורני ה' דרך חקיך, מהו הורני? אמר דוד: אל תאמר לי, הרי הם לפניך למוד מעצמך. אלא, אתה הורני! שנאמר הבינני ואצרה תורתך (תהלים קיט לד), לכך נאמר הורני ה' דרך חקיך, מהו דרך, עשה אותם לפני דרך! ואצרנה עקב, מהו עקב, שתהיה בידי התורה עד עקב, (עד הסוף). מדרש תהלים (בובר) מזמור קיט
על ידי אריך
01 מאי 2016, 21:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חוקות התועבות - האם תועבה היא חוק ללא טעם?

התרגום מתרגם 'חוק' - 'נימוס'. כלומר: חוק אינו גזירת מלך, אלא דבר שעושים בלי טעם מוגדר אלא כי "כך עושים", וכמו נימוסים שנעשים בגלל שכך עושים. הדברים שנאמר עליהם חוק אצל העמים הם אותן התנהגויות שאין בהם שיקולי תועלתיות אלא שזו תרבותם. זה מה שעושה אותם ל'צרפתים' ול'כנענים', ולא שייך לשאול "לשם מה". זה ...
על ידי כבוד שמים
02 מאי 2016, 14:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חוקות התועבות - האם תועבה היא חוק ללא טעם?

אולי יש הבדל בין "חוקים" ל"חקות התועבות" או מצד הסמיכות או מצד השינוי מלשון זכר ונקבה. גם יש חילוק בין חוקים שנאמר עם מצוות ומשפטים וכו', שאז לכל דבר יש פירוש משלו, לבין מקום שנקטה התורה רק לשון אחד, כיון שבאמת כל לשון היא גם כללית וגם פרטית. דהיינו אם הי' כתוב פעם א' משפטי התועבות, ופעם א' חקות התו...
על ידי יאיר
07 אוגוסט 2016, 02:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מן הראוי שדיין יהיה טוען רבני- האם מותר ללמוד עריכת דין

לשאלתך הראשונה הנה כמה דיעות בנושא: *בשביל מה יש את הטוען רבני שהוא זה שמציג את השאלה כפי איך שהוא רוצה שהתשובה תהיה! -אצל רבותינו שליטא אין כזה דבר כך נראה לי *תלך לביה"ד ותבדוק איך מתנהל כל הדייני תורות מי שלוקח את הטוען רבני יותר מבריק יותר חזק [לזה קוראים חושן משפט חלק ו ] *אנשים שטחיים וחסרי נס...
על ידי כבוד שמים
07 אוגוסט 2016, 08:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מן הראוי שדיין יהיה טוען רבני- האם מותר ללמוד עריכת דין

כל טוען רבני הוא בחזקת רשע מרושע עד שיתברר אחרת, הדיינים רואים את תפקיד הטוען הרבני לייפות את השקר, לבלבל ולהמם את הצד השני ואת הדיינים, וכל רע שבעולם. מידה בינונית היא טוען רבני הבקי בדין, ומלמד את הצדדים לטעון טענות שבאמת אינם מפריעות להם, כדי שישיגו את התוצאה שהם מעוניינים בה, שע"פ תורה הם לא זכא...
על ידי תמים
07 ספטמבר 2016, 14:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מן הראוי שדיין יהיה טוען רבני- האם מותר ללמוד עריכת דין

סיפור מעניין עובדא הוי בגאון ר' יעקב פוזן שליט"א דיין בבית הדין דהגר"נ קריץ שליט"א שאחד הצדדים הביא איזה טוען רבני יודע ספר וניסה בכל מיני דרכים לערבב ולבלבל את הדיינים קם הגר"י על רגליו וצעק מקירות ליבו הטהור (אשרי מי שיודע איך זה נשמע...) כל מה שעושים בחדר הזה זה להגיע לכמה שיותר אמת, מי שמנסה לבל...
על ידי בעילום שם
29 אוקטובר 2016, 21:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חוה הייתה כקוף בפני אדם לעומת אדם הראשון

כקוף בפני אדם, כנראה אין הכוונה לענין היופי, וכך מוכח מתחילת המימרא, ומאדם בפני שכינה. אלא האדם הוא המקור והקוף הוא החיקוי, וע"ז אחז"ל שבצלם אלקים ברא אותו, זה כמו חיקוי של קוף ביחס לאדם, והבריאה השני' ביחס לבריאה המקורית הראשונה היא כנ"ל וכו' וכו'...
על ידי אברהם העיברי
18 דצמבר 2016, 15:07
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וישלח, היאך חולקו לשני מחנות?

פרק לב' פסוקים ח' ט' "ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות: ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה:" פרק לג' פסוק א' ב' "וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות: וישם את השפחות ...
על ידי יאיר
21 דצמבר 2016, 17:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מן הראוי שדיין יהיה טוען רבני- האם מותר ללמוד עריכת דין

אם כן זה כנראה אם הגבלות מסויימות לייצג רק לפי דעתורה, אחרת איזה הסבר יכולהיות לזה?
על ידי יאיר
19 יוני 2017, 14:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לגלגולי נשמות

מה יש לדון בדבר המוזכר פעמים רבות בזהר הקדוש? כותב הדברים האלו טוען שכל דבר שמוזכר בזהר הקדוש פעמים רבות הוא בגדר ׳׳הלכה למשה מסיני׳׳ ואסור לחלוק עליו. 1. כמה הזכרות נצרכות כדי שהכלל הזה יממש? 2. האם הכלל הזה נכון גם לחיבורים מיסטיים אחרים, כגון ספר יצירה וספר הבהיר? 3. מהו עונשו של האומר דבר שאינו...