החיפוש הניב 68 תוצאות

חזור

על ידי יוסי יעבץ
25 ספטמבר 2018, 23:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

יש לחקור מה נחשב בכלל נוי סוכה, זהו ודאי מסתבר שאין צריך שהנוי יהא דווקא בתוך הסוכה עצמה, וכגון חדר שרק חציו משמש לסוכה ותולה במקום שאינו סוכה נוי סוכה על מנת שיהא נוי לסוכה גם כן נעשה בכלל נוי סוכה ונאסר. אבל מכל מקום מסתבר שיש גבול לדבר, ועל כן יש להסתפק באופן שקישט את דפנות הסוכה מבחוץ ויש לומר ...
על ידי יוסי יעבץ
25 ספטמבר 2018, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

יש לחקור מה נחשב בכלל נוי סוכה, זהו ודאי מסתבר שאין צריך שהנוי יהא דווקא בתוך הסוכה עצמה, וכגון חדר שרק חציו משמש לסוכה ותולה במקום שאינו סוכה נוי סוכה על מנת שיהא נוי לסוכה גם כן נעשה בכלל נוי סוכה ונאסר. אבל מכל מקום מסתבר שיש גבול לדבר, ועל כן יש להסתפק באופן שקישט את דפנות הסוכה מבחוץ ויש לומר ...
על ידי יוסי יעבץ
25 ספטמבר 2018, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חשש לשון הרע על דואר ישראל

@י.א.ל זה שמביא את הפוסקים, אינו עושה זאת לספר הלכה. ספר הלכה הגדרתו ספר שמביא את האיסור ואת ההיתר בשווה. אבל ספר שכותב רק את האסור, ואילו ההיתרים מובלעים בהערות, או נלמדים רק ממשמעות, אינו ספר הלכה אלא ספר מוסר, כמו ששערי תשובה הוא ספר מוסר ולא ספר הלכה! מוזר. הקדמת החפץ חיים - הלכות אסורי לשון הר...
על ידי יוסי יעבץ
26 ספטמבר 2018, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

יש לחקור מה נחשב בכלל נוי סוכה, זהו ודאי מסתבר שאין צריך שהנוי יהא דווקא בתוך הסוכה עצמה, וכגון חדר שרק חציו משמש לסוכה ותולה במקום שאינו סוכה נוי סוכה על מנת שיהא נוי לסוכה גם כן נעשה בכלל נוי סוכה ונאסר. אבל מכל מקום מסתבר שיש גבול לדבר, ועל כן יש להסתפק באופן שקישט את דפנות הסוכה מבחוץ ויש לומר ...
על ידי יוסי יעבץ
26 ספטמבר 2018, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בדיקת לולב

יהודי כתב:ודאי שחייב לבדוק לפני הנטילה שהלולב כשר, כנראה לא הבנתי כוונתכם.
מדוע אם כן בהלכות ציצית מוזכר שצריך לבדוק וכמו שכתבו המג"א והגר"א הטעם של השו"ע ואילו גבי לולב לא מצינו. בפרט שמוזכר שם שחוטי ציצית הוי חזקה גרועה. ועוד בקל יכול לברר ואילו בארבעת מינים לא כל אחד בקי בפרטי הדינים.
על ידי יוסי יעבץ
26 ספטמבר 2018, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 37

זהו משחק מילים על המילים 'פתבג המלך' המופיע בספר דניאל, המתייחס למאכלים שניתנו לילדים שנשבו על ידי הבבלים בחורבן בית המקדש הראשון. משמעות הפתגם היא: כאשר ה'מלך', יום ראש השנה בו מתחילים לומר בנוסח התפילה את המילים המלך הקדוש, חל ביום ב או ג, אנו 'פותתים' וחוצים את פרשיות ניצבים ווילך לשניים. את פרשת...
על ידי יוסי יעבץ
26 ספטמבר 2018, 00:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הידור מצוה במצות חינוך

@סבא תודה רבה על כל המקורות גם היום הסתפקתי עוד ספק, אולי קצת מוזר, ידוע שנוי סוכה זה דבר חשוב, ולכן שמים הרבה קישוטים, וזה כבר מוזכר בגמרא שהיו עושים סדינים המצוירים וכדומה בפשטות הטעם לזה זה מדין נוי מצוה והידור מצוה, וכמו שיש ענין בציצית נאה אז גם סוכה נאה השאלה היא למה והאם הנוי סוכה מתייחס רק ...
על ידי יוסי יעבץ
26 ספטמבר 2018, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הידור מצוה במצות חינוך

גדר הדבר הנחשב כנוי סוכה הוא דבר שרגילים לתלותו במקום הדיור כדי לנאותו ומתקיים על ידו מצות תשבו כעין תדורו. כל זה על פניו שייך דווקא במקום הדיור ממש. אבל באורחות רבינו הביא שגם נוי סוכה שתלוי על דלת הסוכה מבחוץ נחשב כנוי סוכה שתלוי שם כדי לנאות את הסוכה. בפשוטו נוי סוכה אינו ענין לתשבו כעין תדורו, ...
על ידי יוסי יעבץ
26 ספטמבר 2018, 01:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

יש לחקור מה נחשב בכלל נוי סוכה, זהו ודאי מסתבר שאין צריך שהנוי יהא דווקא בתוך הסוכה עצמה, וכגון חדר שרק חציו משמש לסוכה ותולה במקום שאינו סוכה נוי סוכה על מנת שיהא נוי לסוכה גם כן נעשה בכלל נוי סוכה ונאסר. אבל מכל מקום מסתבר שיש גבול לדבר, ועל כן יש להסתפק באופן שקישט את דפנות הסוכה מבחוץ ויש לומר ...
על ידי יוסי יעבץ
26 ספטמבר 2018, 01:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הידור מצוה במצות חינוך

גדר הדבר הנחשב כנוי סוכה הוא דבר שרגילים לתלותו במקום הדיור כדי לנאותו ומתקיים על ידו מצות תשבו כעין תדורו. כל זה על פניו שייך דווקא במקום הדיור ממש. אבל באורחות רבינו הביא שגם נוי סוכה שתלוי על דלת הסוכה מבחוץ נחשב כנוי סוכה שתלוי שם כדי לנאות את הסוכה. תגיד לי רב יהודי. שמת לב את הלא קשר שעשית בי...
על ידי יוסי יעבץ
26 ספטמבר 2018, 02:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הידור מצוה במצות חינוך

אין חילוק בין אם הדפנות הם חפצא או רק לקיום המצוה.
וזה כמו שכתב המג"א שהנוי של הדפנות הרי הוא כנוי של הסכך ממש. ולכך הסברא היא להיפך.
על ידי יוסי יעבץ
27 ספטמבר 2018, 19:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

יש לחקור מה נחשב בכלל נוי סוכה, זהו ודאי מסתבר שאין צריך שהנוי יהא דווקא בתוך הסוכה עצמה, וכגון חדר שרק חציו משמש לסוכה ותולה במקום שאינו סוכה נוי סוכה על מנת שיהא נוי לסוכה גם כן נעשה בכלל נוי סוכה ונאסר. אבל מכל מקום מסתבר שיש גבול לדבר, ועל כן יש להסתפק באופן שקישט את דפנות הסוכה מבחוץ ויש לומר ...
על ידי יוסי יעבץ
27 ספטמבר 2018, 19:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

(המחלוקת עתיקה ביותר, והובא ברא''ש ובטור) הוא אשר דברתי . המג''א חולק על הרמ''א משום שסובר שכל נוי אפשר לאסרו מדין נוי דסכך. אך לו יצוייר נוי דדופן שאינו נוי דסכך, גם המג''א יודה להרמ''א שהדבר תלוי אם יש קדושה בדפנות או לא. ולכן בנוי על הדופן מבחוץ שאינו נוי דסכך רק נוי דדופן, יודו המג''א והרמ''א ש...
על ידי יוסי יעבץ
27 ספטמבר 2018, 19:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

יש לחקור אם אדם אכל שיעור אכילה שחייבת בסוכה - יתר מכביצה - אלא שחצי ממנה אכל בסוכה וחצי ממנה אכל חוץ לסוכה, לכאורה לא ביטל בזה מצוות סוכה, שהרי חוץ לסוכה אכל רק פחות משיעור, והרי היא כשאר אכילת עראי - פחות מכשיעור שאכלה חוץ לסוכה שלא ביטל בזה מצוות סוכה. אך מאידך יש לומר, דכיון שבסך הכל אכל שיעור ...
על ידי יוסי יעבץ
27 ספטמבר 2018, 19:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הידור מצוה במצות חינוך

הנה כוונת @יוסי יעבץ כפי הנראה למג''א שחולק על הרמ''א ונוקט שכל נוי הוא נויי הסכך ואין שייך בנוי לחלק בין דפנות לסכך. אולם הסברא שכתב הנ''ל דנוי הוי נוי דירה ומצד תשבו כעין תדורו לא נמצא במגן אברהם, אלא היא סברתו הפרטית. ועל זה טענתי שני דברים: א' דאין נראה כלל דנוי הוא מצד תשבו כעין תדורו, שהרי ק'...
על ידי יוסי יעבץ
27 ספטמבר 2018, 19:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

עיין מה שהביא המשנ"ב לעיין שם ותבין. בתמצות שם הנושא הוא סתירת אוהל ואם אם הם רחוקים אינם מתבטלים גבי הבנין סוכה. ומשום מוקצה אומר גם שאינם נאסרים כיון שדעתעייהו עליהו מאתמול אם יצטרך להם. אבל נוי אין עינינו כלל עצם הבנין. כך לענ"ד. לא הבנתי איזו קושיא כוונתך לתרץ. אני התכוונתי להקשות מדברי הרמ''א ...
על ידי יוסי יעבץ
27 ספטמבר 2018, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ותכלית ימי חול המועד

שער הציון סימן תקל ס"ק ד מ"א בשם תניא וכן איתא במכילתא פ' בא בהדיא כוותיה [הובא בביאורי מהרש"ה שעל התניא] אלא דמה שכתב התניא כשאר יו"ט השמטתי דלענ"ד אין להחמיר כ"כ בזה דהרמב"ם בפ"ז מהלכות יו"ט הביא ג"כ דחוה"מ נקרא מקרא קודש ואעפ"כ בפ"ו מהלכות יו"ט שהעתיק שם בדין ט"ז חיוב כיבוד ועונג מטעם מקרא קודש ל...
על ידי יוסי יעבץ
27 ספטמבר 2018, 20:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

הרי מפורש בפוסקים דבתוך הסעודה אפילו לשתות מים מחוץ לסוכה אסור, הרי דכיון דהוא חלק מסעודת קבע חייב בסוכה, וכ''ש אכילת כחצי ביצה מתוך כביצה. לא מדוייק כלל. השעה"צ שם כותב משום שהשתיה היא חלק מהסעודה. ומשום כך גם יש חילוק בין שתיה הבאה לאחר הסעודה לסתם שתיה שמותרת. במקרה כאן שלא אכל שיעור בתוך הסוכה ...
על ידי יוסי יעבץ
27 ספטמבר 2018, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לנשים לברך על הלולב

זה באמת מעניין שמנהג הרבה מנשי ספרד לברך רק על לולב ולא בשאר מצוות עשה שהז"ג, שהרי בשו"ת מן השמים מדבר על כל מצוות עשה שהז"ג. השאלה בעצם כבר על דברי החיד"א. לפני מספר שבועות פרסמתי את המאמר על השפעת הקבלה על הפסיקה (אני מצרף לך אותו כקובץ וורד). בעיקרון הפוסקים נטו שלא להסתמך הלכתית על תשובות מהשמי...
על ידי יוסי יעבץ
27 ספטמבר 2018, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוכה בגלגל החוזר

יש ר' שמעון שקאפ ידוע בכל גלגל החוזר לא זוכר את מקומו אבל מוכיח בראיה הגיונית שדנים תמיד בלי הסברא של גלגל החוזר ואם כך פשוט שפסול.
לא הבנתי דבר נוסף מה שנוי סוכה בטל לסוכה הוא לא מבחינת המציאות אלא מבחינת הדין שלא להשתמש וכדומה.
על ידי יוסי יעבץ
28 ספטמבר 2018, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

הרי מפורש בפוסקים דבתוך הסעודה אפילו לשתות מים מחוץ לסוכה אסור, הרי דכיון דהוא חלק מסעודת קבע חייב בסוכה, וכ''ש אכילת כחצי ביצה מתוך כביצה. לא מדוייק כלל. השעה"צ שם כותב משום שהשתיה היא חלק מהסעודה. ומשום כך גם יש חילוק בין שתיה הבאה לאחר הסעודה לסתם שתיה שמותרת. במקרה כאן שלא אכל שיעור בתוך הסוכה ...
על ידי יוסי יעבץ
28 ספטמבר 2018, 00:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על מצוות לולב

א' שאל שבירך על 'מצוות לולב' במקום 'על נטילת לולב', האם צריך לברך שוב? לענ"ד אי"ז שינוי מספיק שיחשב שלא י"דח, מה דעת הת"ח? מצינו שמברכים 'על מצוות תפילין' על תש''ר, אך שם זכורני שמפרשים משום דהמצוה נאמרה בלשון הויה- 'והיו לטוטפות', ולכן עצם התפילין הם המצוה. אך בלולב שנאמר לקיחה- 'ולקחתם לכם', שמא ...
על ידי יוסי יעבץ
28 ספטמבר 2018, 01:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לנשים לברך על הלולב

בענין זה יש להעיר שהמקום שבו כתב הרמ"א על מנהג הנשים לברך הוא בסימן י"ז לענין מצוות ציצית שנשים מברכות על כך. ודוקא בענין זה לא נהגו כן. הרמ"א לא כותב שמנהג נשים לברך. הוא כותב בלשון הזו: ומכל מקום אם רוצים לעטפו ולברך עליו הרשות בידן כמו בשאר מצות עשה שהזמן גרמא אך מחזי כיהרא ולכן אין להן ללבוש צי...
על ידי יוסי יעבץ
02 אוקטובר 2018, 23:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

יש לחקור מה נחשב בכלל נוי סוכה, זהו ודאי מסתבר שאין צריך שהנוי יהא דווקא בתוך הסוכה עצמה, וכגון חדר שרק חציו משמש לסוכה ותולה במקום שאינו סוכה נוי סוכה על מנת שיהא נוי לסוכה גם כן נעשה בכלל נוי סוכה ונאסר. אבל מכל מקום מסתבר שיש גבול לדבר, ועל כן יש להסתפק באופן שקישט את דפנות הסוכה מבחוץ ויש לומר ...
על ידי יוסי יעבץ
02 אוקטובר 2018, 23:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לנשים לברך על הלולב

יצחק כתב: ב. בעניני הסוד לא תמיד יש בטחון שמבינים היטב את הענין (גם בהלכה צריך לעיין היטב וכו' אבל יש יותר בטחון בצדקת ההבנה) וגם בדרך כלל אין בטחון שיודעים היטב מה תכלס' צריך לעשות (כי בדרך כלל הדיון הקבלי הוא על הרעיונות ואילו הנגלה מדבר על המעשה).
זה מתוך ניסיון שלך שלא מבינים או השערה גרידא?
על ידי יוסי יעבץ
02 אוקטובר 2018, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הידור מצוה במצות חינוך

אני טוען שנוי סוכה אינו קשור ל'תשבו כעין תדורו', כי אם כן גם כלי הדירה עצמם כ''ש שהיו צריכים להיאסר מצד שהם משמשים ל'תשבו כעין תדורו', אלא נוי סוכה הוא נוי הסוכה עצמה מדין זה קלי ואנוהו. חוץ מזה טענתי שכדי לאסור נויין התלויים מחוץ לתחת הסכך- זהו דוקא להשיטות דדפנות עצמן חל בהן קדושה, ומודה בזה המג'...
על ידי יוסי יעבץ
02 אוקטובר 2018, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שבת - שימוש בתשתיות שחוללה שבת בבנייתם

@אחד התלמידים כבר כתבתי סברא זו כאן והקשו עלי ש'מעשה שבת' אסור לעולם למי שעשו בשבילו. וכאן זה נחשב שעשו בשבילו. המשנה ברורה (שיח סק"ה) פסק דלא בעינן להמתין בכדי שיעשו אלא במלאכה הנעשית ע"י א"י בשביל ישראל משום דקל בעיניו איסור דאמירה לעו"ג. ואין לדחות שאצל משומד שקיל ליה חילול שבת דינו כגוי, שלגבי ...
על ידי יוסי יעבץ
02 אוקטובר 2018, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

ראשית כל גם אני לא מכיר אבל גם לא מזלזל.
שנית בנקודה שגם מחוץ לסוכה.
שלישית אבל ודאי שזה לא הפשטות
ולא כמו שכתבת בהתחלה בלי להביא
ולו סמך אחד לפשטות דידך.
על ידי יוסי יעבץ
02 אוקטובר 2018, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

בני תורה כתב:והדפנות עצמם אינם נוי להסכך?
אני מתפלא על בן תורה ששואל שאלה
שהתיחסו אליה כמו שציינתי המג"א הגר"א
המ"ב מביאם גם.
על ידי יוסי יעבץ
02 אוקטובר 2018, 23:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם בלימוד הפשט

ברם זכור לטוב כ"ק אדמו"ר מגור שליט"א, ששינה את דרך הלימוד בכל מוסדות החסידות [בתחילה ניסה לעשות שני מסלולים אבל אז כל החסידים ניסו להידחף למסלול של עיון, ולא הייתה ברירה אלא להכיל את המהפכה על כל הישיבות], ללימוד של פשט, ומאות בעלי בתים מודים לו היום על כך, כיוון שפעם כשהיו לומדים בגור כמו בישיבות ...