החיפוש הניב תוצאה 1

חזור

על ידי חנוך
29 ספטמבר 2018, 22:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול על מסכת בבא בתרא

היתי שמח אם למישהו יש מראה מקומות מסודר בענין של הקשר בין היזק ראיה לחיוב החלוקה בחצר כמו שמשמע בדברי הריף שאומר "אבל ישבה דין חלוקה אע"ג דלא בעי למיפלג אלא חד מינייהו פלגי דהיזק ראיה שמיה היזק" ולכאו' מה השיכות של היזק ראיה לדין ששותף שלא רוצה להישאר שותף מחויב וביותר מפורש בדברי הטור שפוסק "הלכתא ...