החיפוש הניב 3 תוצאות

חזור

על ידי יהודי
28 דצמבר 2017, 11:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידושי הר"ן על הרי"ף (!) על מסכת בבא בתרא

אם דברי הרב יוסף יצחק לא יועילו, אשלח לך בפרטי מייל של מאן דהו שאמור לדעת שם.
על ידי סבא
28 ספטמבר 2018, 12:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול על מסכת בבא בתרא

הסתפקתי מאד בענין שהגמ' מנסה להביא קושיא על צ"ד היזק ראיה לאו שמיה היזק ומנסה להוכיח מהמשנה בי"א. שאו' דחצר שאין בה דין חלוקה אם רצו חולקים ואו' הגמ' מאי יחלוקו במחיצה ודוחה הגמ' לא במסיפס ולכאו' אני לא מבין איפה בכלל התחיל הצד הזה שמדובר במחיצה כל מה שכתוב שם במשנה זה שאם רצו חולקים והחידוש במשנה ...
על ידי תלמיד צעיר
28 ספטמבר 2018, 13:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול על מסכת בבא בתרא

המטרה שאנשים שלומדים את הנושאים שבמסכת יוכלו ללבן יחדו את הסוגויות בצורה טובה. בית מדרש בקיצור...