הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 8 תוצאות

חזור

על ידי אוריאל
26 ספטמבר 2018, 11:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוטל שכר כולם

עפ"י חסידות יש לומר ששייך רצון לקבל שכר, כדי לעשות נח"ר לבוית"ש, ש"רצה לזכות את ישראל" וחפץ להיטיב ולהשפיע עלינו. ועל זה לא נאמר אל תהיו כעבדים רק כשרוצה לגרמיה. כך כתב הגאון רבי חיים מוולוזי'ן ברוח חיים על המשנה שם, אעתיק מקצת מלשונו "ונעמיק עוד להשכיל בזה כי הנה אחרי אשר עיקר כוונת הבריאה היא להי...
על ידי דרומאי
26 ספטמבר 2018, 14:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שימוש אסור בסוכה - בשטח פסול

החסיד כתב:
בני תורה כתב:בנושא של נוי סוכה מחוץ לסוכה יש גם דברים בנושא הזה.
אכן נכון הדבר.
וראה גם את הביכורי יעקב שהוזכר שם
בכורי יעקב.jpg
אכן הביכורי יעקב מחמיר רק בגלל קדושת הדפנות, ולא מצד מה שנראה בתוך הסוכה.
על ידי יצחק
28 ספטמבר 2018, 12:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעלת שבת חול המועד

דרך אגב, באמת אינני מבין את הגמרא בקידושין לז: מה שצויין בדברי האמרי אמת שהבאתם. מה הקשר בין מושבותיכם לקידוש? וכי אם היה צריך קידוש הוא לא היה נוהג בכל מושבותיכם? והרי גם ביום הכיפורים כתוב בכל מושבותיכם ואעפ"כ שודאי צריך קידוש. עם הארץ שכמוני, אני והמחשב שלי, לא מצאתי מושבותיכם ביוה"כ. עצם הפירוש...
על ידי דרומאי
02 אוקטובר 2018, 17:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עליית ילדים לתורה בשמחת תורה

חדש אסור מן התורה נשאיר לעיקרי ויסודות היהדות, עליהם צריכים אנו לשמור מכל משמר. לא נכון. ''חדש אסור מן התורה'' הוא בעצמו עיקר ויסוד ביהדותנו, וגם עליו עלינו לשמור מכל משמר. כידוע הדבר הראשון שהרפורמים ימ''ש שינו בסדרי בית הכנסת היה אי אמירת ''יקום פורקן'', בטענה שזה מיושן ולא רלוונטי בזמננו. (לעצם ...
על ידי נזהר מצבועים
03 אוקטובר 2018, 03:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

משנה ברורה סימן תרכח ס"ק סה אלא א"כ חוזר וכו' - ר"ל היכא דידעינן טבע האתרוגים שבאותו מקום שדרכן לחזור אח"כ למראה אתרוג לאחר ששהו בכלי זמן מרובה אז אפילו בעודו ירוק כשר דכיון שחוזר למראהו ע"כ נגמר פריו ומ"מ הסכימו האחרונים דאין לסמוך ע"ז למעשה ואין לקנות אתרוגים אא"כ התחיל במקצת לשוב למראה אתרוג דשמ...
על ידי נזהר מצבועים
03 אוקטובר 2018, 03:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

כלפי ליא כתב: אולי תלמד אותנו קודם מי זה כל גדולי האחרונים שאתה מדבר עליהם לפני שאתה מנפיק את הסיסמאות הללו?
אם תבדוק תגלה שרוב גדולי האחרונים דווקא נטו להכשיר אתרוגים מורכבים.
משנה ברורה שמעיד כך לא מספיק לך?
על ידי סענדער
11 אוקטובר 2018, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

עד אשר אתם שואלים כיצד כולם נכנסו לתיבת נח. תשאלו כיצד תיבת נח החזיקה מעמד. שמעתי פעם ממהנדס בכיר, שלפי דרך הטבע תיבת נח היתה אמורה להישבר תחת משקלה. (משקל התיבה מחושב לפי י"א אמות שהיא היתה שקועה במים - לפי"ז אפשר לקבוע בבירור כמה התיבה שקלה - לפי מידות הגר"ח נאה והחזו"א, בהתאם). לחילופין, היתה התי...
על ידי שמעיה
12 אוקטובר 2018, 16:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

גאלד כתב:אין מקרא יוצא מידי פשוטו.
לא כך קובעים מהו 'פשט'.