החיפוש הניב 7 תוצאות

חזור

על ידי דע מה שתשיב
07 אוקטובר 2018, 02:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

ראיתי לנכון לחדד את דברי הא ודאי שישנו חיוב של לימוד תורה יומם וליליה ואין בכוונתי להיכ נס לנושא של האבן האזל ואחי הגרא משום שאף אחד לא יחלוק על זה שבשנים עברו כל גבר מלבד בודדים המכונים במשנה עשרה בטלנים שהיו שאר אנשי העיר דואגים לפרנסתם מלבד אלו כולם היום דואגים למיחייתם וכמו היתחייבות הגבר לאישתו...
על ידי דע מה שתשיב
07 אוקטובר 2018, 10:52
עבור לפורום
עבור לנושא

להצביע עבור חבר הנוהג לאיסור מצד ההלכה בלבד

קודם אקדים שאין בכוונתי וברצוני להכנס לעניין פוליטי כל שהו אלא רק לעניין ההילכתי שבדברים מעשה בשני יהודים ברי אוריין אחד הנוהג שאפשר וראוי להצביע בבחירות והשיני נוהג שאסור מכל וכל להצביע בבחירות באחת הבחירות ניגש האחד לשיני ואמר לו אמת שאתה אינך נוהג להצביע אבל אני שנוהג להצביע יש באפשרותי להצביע בע...
על ידי דע מה שתשיב
07 אוקטובר 2018, 18:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

בעניין ככל אשר יורוך הרי כמו שכבר הזכירו אינו קיים רק בסנהדרין מכל מקום ישנו עניין נוסף של דעת תורה ש
אנו אנשים קטנים סומכים על הגדולים ממנו ולכאורה דעת תורה שייכת בכל פרט כמו רבים הנוהגים להיתייעץ על הרבה מעניניינו הפרטיים
על ידי דע מה שתשיב
17 אוקטובר 2018, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

לץ אין פירושו אחד שאומר בדיחות לץ פרושו אחד שלא מייחס חשיבות לשום דבר בעל ערך ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות פירוש שמבטל את ערך התוכחה על ידי שמרוקן הדבר מתוכנו ברית פירושו שמקבל על עצמו לעמוד בכל עת ובכל מצב תחת ה׳ ית׳ וזהו דבר המחייב מאד ליצני הדור לא היו מסוגלים לקבל את זה שאדם יכול להיות במצב של כפי...
על ידי דע מה שתשיב
20 אוקטובר 2018, 21:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אומרים על צדיקים שהם נפטרו

ידוע שצדיקים מתים על ידי היתגלות כבודו של ה׳ יתברך והנשמה המרגישה רוצה להידבק בבוראה ולשוב לכור מחצבתה ועל ידי כך ניפרדת מהגוף אבל הרשעים מתים על ידי טיפה מרה שבסכינו של מלאך המוות והפוך הדבר שהגוף נפרד מהנשמה וחוזר לעפרו ולפי כך היכן שהנשמה עוזבת שייך לשון ניפטר מאידך היכן שהגוף נישאר זהו המוות
על ידי דע מה שתשיב
01 נובמבר 2018, 22:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה

עיקר כוונתי היתה לשולחו לאחרונים שאינם מרחיבים בסוגיא בכתובות אלא בגיטין וביבמות מכל מקום ברצוני להפנות קושיא לאוריאל ברשי בכתובות הדברים אינם מחוורים לי בעניין הגט רשי מצד אחד אומר שהפקיעו את הקידושי ומצד שיני כותב על הכשרת הגט נהנתי מאד ממה שכתבת על יומא דמחייך בו רבי
על ידי דע מה שתשיב
02 דצמבר 2018, 20:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכה, גמר החתימה ב"זאת חנוכה" [ודברי הגר"א בענין זה]

חלילה לתלות דיברי הבל שכאלה בהגרא שכל משנתו היתה להעמיד דברים על מקורותיהם ולא להמציא דברים וימים וסגולות ככל העולה על דעתם של כמה מדורו