החיפוש הניב 20 תוצאות

חזור

על ידי יעבץ
04 ינואר 2018, 16:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שהיה. ושאלה בצידה.

היות והנהג אמור לעזוב את התחנה רק לאחר שכל הנוסעים עלו (למעט אם אין מקום), הצדק עם מי שנמצא בתחנה ולא עם הנוסעים בפנים. שכל מי שנוסע נוסע על דעת הכללים שנקבעו.
אם טעיתי והכלל בסיטיפס שאחרי זמן מסוים מותר לנהג לעזוב את התחנה - הצדק עובר צד, אבל נראה לי שצריך לחכות.
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 10:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

לגבי מה שכתבו כאן שההשקפה החסידית השתנתה בימינו, אביא כאן את דברי הגאון ר' מנשה רייזמן שליט"א, שהוא כידוע מגדולי המשפיעים החסידיים בימינו- מפשטות דברי התורה מבואר כי הבעל הוא זה שעליו מוטלת החובה להתעסק בפרנסה, [אף שיכול הוא לחייב את אשתו שתעסוק בעבודה ביתית קלה כמו טויה ואריגה, וכמבואר במסכת כתובות...
על ידי הפקדתי שומרים
09 אוקטובר 2018, 02:25
עבור לפורום
עבור לנושא

הכרת הטוב לפורום

חו"ר יקרים שלום רב ב"ה הפורום פורח ועולה וספסליו רבים והולכים, להגדיל תורה ולהאדירה. דא עקא, שעם גידול הפורום כך גדלים הוצאותיו לצערי, אין לי יותר אפשרות להחזיק את עלות הפורום בעצמי, ואני נאלץ לבקש את עזרתכם - המשתמשים כעת שילמתי עבור אחסון הפורום סך 900 ש"ח - עבורי זהו סכום גדול, עבורכם מדובר בכמה...
על ידי תיובתא
10 אוקטובר 2018, 11:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?

אנחנו לא יודעים מי הם היו, אבל בתקופת חז"ל ידעו מי הם, והדבר יכל להביא להבנה טובה יותר של גישתם ההלכתית.
על ידי יצחק
10 אוקטובר 2018, 21:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת הטוב לפורום

איזה מנהל מוזר אף פעם לא שמעתי שממישהו שאוסף כסף שאומר שיש מספיק..
על ידי תלמיד צעיר
11 אוקטובר 2018, 01:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דור ההפלגה

אפשר שתימצא את מבוקשך בשיעוריו של הגאון רבי משה שפירא ויסוד דבריו שכיוון שמסר הקדוש ברוך הוא את הבחירה בידיו ורצו להיתאחד כנגד רצונו יתברך ואז אין לו יתברך קיום לרצונו ומן הדין היה לו להחריב את עולמו רק שכביכול כבול לשבועתו שלא יחריב עולמו והיה ניצרך להזניח את העולם לרצון האדם
על ידי אברך
13 אוקטובר 2018, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גלאי עשן השתדלות?

יהודי כתב:ידוע שהגר"ח גריינמן אחז כן לגבי 'ערבים', וכידוע שרוב החכמים פליגי עליה.
דע מה שתשיב כתב:חלילה מלזלזל בדיברי הרב פינקוס אבל פשוטם של דברים אינו כך וכן דעת גדולי דורנו שמעודדים הדבר.
מסכים בכל פה, שהשיטה הזו מחודשת מאד בסברא, ושכן דעת רוב גדולי דורינו.
על ידי דרומאי
17 אוקטובר 2018, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מותר לבקר לפירמידות?

כידוע שמת אסור בהנאה וכמו כן הקבר אסור בהנאה, והמשנה למלך הביא פלוגתא בין התוס' לרשב"א האם גם מת עכו"ם אסור בהנאה ולכאורה אם מת עכו"ם אסור בהנאה אז גם קברי עכו"ם אסורים בהנאה כידוע שהפירמידות נבנו ע"י הפרעונים כדי להיות קבר אחרי המוות שלהם, א"כ כל הפירמידה היא כמו "נפשות" שבונים על הקבר שמבואר בגמ'...
על ידי רוצה לדעת
17 אוקטובר 2018, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

לץ אין פירושו אחד שאומר בדיחות לץ פרושו אחד שלא מייחס חשיבות לשום דבר בעל ערך ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות פירוש שמבטל את ערך התוכחה על ידי שמרוקן הדבר מתוכנו ברית פירושו שמקבל על עצמו לעמוד בכל עת ובכל מצב תחת ה׳ ית׳ וזהו דבר המחייב מאד ליצני הדור לא היו מסוגלים לקבל את זה שאדם יכול להיות במצב של כפ...
על ידי יהודה1
17 אוקטובר 2018, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קם ליה בדרבה מיניה

עדכנתי את הערך במכלול http://www.hamichlol.org.il/%D7%A7%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%91%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94 "קם ליה בדרבה מיניה (קלב"מ) הוא ביטוי הלכתי (פירוש מילולי מארמית בבלית - עומד לו בגדול ממנו) שמשמעותו: כאשר מגיעים לאדם שני עונשים או חיובים על מעשה אחד, או...
על ידי אוריאל
31 אוקטובר 2018, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

נדרים נ: יומא דמחייך בה רבי

"יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמא א"ל לבר קפרא לא תבדיחן ויהיבנא לך ארבעין גריוי חיטי". במהרש"א כתב שהיינו לפי שרבי בר יסורין הוה ויסוריו הגינו על הדור [כנראה הכוונה לאותן י"ג שנים שבאו עליו יסורין], ובר קפרא ידע מזה, אלא שאעפ"כ רצה לשמח את רבי כי אמרו על אותם דבדחי לאינשי שהם בני העולם הבא....
על ידי תלמיד צעיר
01 נובמבר 2018, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נדרים נ: יומא דמחייך בה רבי

אין לי להוסיף אבל נהנתי מאד מניתוח העניין
על ידי מבקש אמת
01 נובמבר 2018, 18:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה רבי יוחנן כהן גדול לא שמע בת קול: אין לך חלק לעולם הבא?!!

על רבו של רבי מאיר המכונה "אחר" -אלישע בן אבויה, מסופר בחגיגה (דף טו, ע"א): "יצתה בת קול ואמרה שובו בנים שובבים - חוץ מאחר", אמר לעצמו אם כך - אצא ואהנה בעולם הזה. "נפק אחר לתרבות רעה". בהמשך מסופר שלאחר פטירתו אמרו בשמים שלא מגיע לו עוה"ב... בשונה מאלישע, במסכת ברכות (דף כט, ע"א) מסופר על יוחנן כה...
על ידי יהודה1
01 נובמבר 2018, 22:30
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי נדיב לב
01 נובמבר 2018, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות כט. אל תאמין בעצמך - שהרי יוחנן כה"ג, מה עם אלישע בן אבויה

דרומאי כתב:
דע מה שתשיב כתב:כתוב על אחר שבצעירותו כבר שמע שירי עגבים וסיפרי מינות נשרו מחיקו
לא כתוב שירי עגבים.
חגיגה טו:
אחר מאי זמר יווני לא פסק מפומיה.
על ידי מבקש אמת
01 נובמבר 2018, 23:36
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מבקש אמת
12 נובמבר 2018, 00:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אחרונים לא יכולים לחלוק על ראשונים

ויש להוסיף שככלל מאז חתימת התלמוד אין שום ספר או חכם שהתקבל בכלל ישראל כדעה מחייבת שאי אפשר לחלוק עליה בשום אופן. יש שהתקבלו יותר ויש פחות, אבל אין אף אחד שהתקבל ברמה שאין לחלוק עליו. ואפילו באתריה דמר היו הרבה שנהגו שלא כחכם הגדול שבעירם, וכגון בוילנא לא נהגו כהגר"א בהרבה דברים וכן בב"ב רוב הציבור ...
על ידי כלפי ליא
24 מרץ 2019, 18:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפולמוס על ההשתתפות בבחירות

אולי אתה לא יודע, אבל ישנו חלק נכבד מגדולי דורנו הסוברים שלא להצביע, לא מחמת השקפות סאטמער וכיו"ב, אלא משום שפשוט אין למי להצביע , כי הנציגים חובשי הכיפות שחורות הסתאבו בכנסת והשקפתם הפכה מאוד קרובה להשקפת אנשי המזרחי, הם אינם עושים מספיק למען חוק הגיוס, למען חילולי השבת, למען אי הכרה ברפורמים, ועו...
על ידי דורדיא
25 מרץ 2019, 12:04
עבור לפורום
עבור לנושא

הכרת הטוב למנהלי הפורום..

עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא.. והאמת שרציתי להעלות פוסט זה בימי פורים אך לא אסתייעא מילתא.. בכ"א מע"ג במה מכובדת זו רציתי באופן אישי להודות למנהלי ומקימי פורום נכבד זה, אשר זוכה להגדיל תורה ולהרחיב את הדעת ואת האופקים ומאפשר לדבר ולחשוב באופן קצת יותר פתוח ומשוחרר.. והכל נעשה בצורה מכובדת המתיאמה לת"ח ...
על ידי שירת הלווים
08 מאי 2019, 15:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביבוש קצירה תשברנה.

האם סבור פותח הנושא שהקרבת קרבן עכו"ם הוא מפני דרכי שלום ממה שאני מבין ההפך הוא הנכון הקרבת קורבנות של עכו"ם הוא ההכרה המלאה של כל נבראי העולם במלכותו יתברך ותיקון מלכות שדי הוא שכל ברך לך תכרע וכל קומה לך תשתחווה ואם כן מדוע ימנע ממנו להקריב קורבן רק שאפשר שעד כמה שכל העניין בהקרבת קורבן גוי הוא מש...