החיפוש הניב 25 תוצאות

חזור

על ידי באמונתו יחיה
19 אוקטובר 2018, 11:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נח מתפלל שחרית..

בקרי"ש, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע וגו'. כתוב בפרקי דר' אליעזר שהכוונה לשבועה שנשבע הקב"ה לנח שלא יביא עוד את המבול מים על הארץ.
נ.ב. מישהו יודע מי המרצה :?:
על ידי באמונתו יחיה
19 אוקטובר 2018, 12:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

בכלי יקר כתב
"בעצם היום הזה נמול אברהם וגו'". אע"פ שכבר נאמר וימל בשר ערלתם וכתיב בהמולו את בשר ערלתו. מ"מ חזר ופירש לומר שעשה גם מילתו בעצם היום הזה לעין כל ולא היה מתבייש מפני הרואים. כי על פי' רש"י קשה, למה ימחו בו ליצני הדור,
על ידי באמונתו יחיה
25 אוקטובר 2018, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה נוגע לנו כרת

אני מביא את הכלי יקר שהזכרתי לתועלת הציבור כלי יקר פ' בחוקתי והתהלכתי בתוככם. פירש"י אטייל עמכם בגן עדן כו', דעתו לסלק מעל תורתינו הקדושה כל טוען ומערער האומר יש לי מקום ללון ולומר מאחר שלא נזכר בתורה עיקר השכר לנשמה, אם כן ודאי אין כח במצות אלו להנחיל עושיהם השכר הנפשי לעולם הבא, ותכלית עשייתם אינו...
על ידי באמונתו יחיה
26 אוקטובר 2018, 14:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש מקור

עיי' בדרשות הר"ן דרוש ח שכתב ההקדמה הראשונה שחפץ הש"י לקיים מנהגו של עולם בכל מה דאפשר ושהטבע יקר בעיניו לא ישנהו אלא לצורך ההכרחי. וכו'
על ידי באמונתו יחיה
05 נובמבר 2018, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות, למה הברכות נתנו ע"י הערמה - ידיעה נפלאה מס' החיים לאחי מהר"ל

תשובה נוספת. לפי מה שמבואר בספרי מחשבה וחסידות שיעקב ועשיו חילקו בינהם את העוה"ז והעוה"ב ,שיעקב היה איש תם ויושב אהלים ותפקידו היה לעבוד את הקב"ה בדרך איתקפיא, ועשיו היה איש שדה ועבודתו הייתה איתהפכא, דהיינו לעלות את העוה"ז לקדושה ולכן עשיו היה אמור לקבל את הברכות וכשראה יעקב שעשיו לא מקיים את תפקיד...
על ידי באמונתו יחיה
27 דצמבר 2018, 16:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות, למה חיוב שנים מקרא וא' תרגום נרמז בפרשה דידן.

ידועים דברי בעה"ט לרמז ש"ואלה שמות וכו' נרמז חיוב קריאת הפרשה שנים מקרא וא' תרגום. אשמח לידע מידיעות הציבור למה ענין זה נרמז כאן. כתב החיד"א בספר חומת אנך וז"ל "ורבינו אפרים ז"ל בפירוש כ"י כתב: ואלה שמות ר"ת וחייב אדם לקרות הפרשה שנים מקרא ואחת תרגום[3], עכ"ד. וצריך להבין מאי שיאטיה דרמז זה לכאן. ו...
על ידי באמונתו יחיה
27 דצמבר 2018, 16:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - "של נעליך מעל רגליך", מה טעם העניין להסיר הנעליים במקום קדוש?

נראה עוד סיבה למה צריך להסיר את הנעלים במקום קדוש כי נעלים הם לא בגד שנועד לכבוד או לצניעות ואינם אלא בגד תשמיש
על ידי באמונתו יחיה
02 ינואר 2019, 17:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בשלח, ואתם זעקתם שמעת על ים סוף, וכי במצרים לא התפללו?

הנני מעלה הרהורי לבי לפתוח פתח לבאר הדבר, במצרים היו ישראל תחת שעבוד, ולכן ראה ד' בעניים שזהו גם בלי תפלה, ומעלה למעלה מתפלה, משא"כ על ים סוף עמדו בעת צרה ואז תלוי בתפלה. וידוע מספרים הקדושים לבאר הפסוק"ותעל שעוותם אל האלוקים מן העבודה" שזעקתם במצרים הייתה מן העבודה ולא זעקה לתפילה ובכל אופן עלתה ש...
על ידי באמונתו יחיה
03 ינואר 2019, 09:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בשלח, ואתם זעקתם שמעת על ים סוף, וכי במצרים לא התפללו?

הנני מעלה הרהורי לבי לפתוח פתח לבאר הדבר, במצרים היו ישראל תחת שעבוד, ולכן ראה ד' בעניים שזהו גם בלי תפלה, ומעלה למעלה מתפלה, משא"כ על ים סוף עמדו בעת צרה ואז תלוי בתפלה. וידוע מספרים הקדושים לבאר הפסוק"ותעל שעוותם אל האלוקים מן העבודה" שזעקתם במצרים הייתה מן העבודה ולא זעקה לתפילה ובכל אופן עלתה ש...
על ידי באמונתו יחיה
23 פברואר 2019, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגרח"ש ליבוביץ זצוק"ל

דרופתקי דאורייתא כתב:עיין אוסף גליונות בסופו בהרחבה.
כולו מלא בתיאורים עד כמה עסק בתורת סבו ופחות סיפורים על אישיותו
על ידי באמונתו יחיה
14 אפריל 2019, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

חוברת נפלאה על יציאת מצרים מתוך תורת ביהמ"ד הגר"א יעמיקו החכמים וידונו, נראה שרוב המגיבים לחיוב ולשלילה לא טעמו ולא שמעו מתורת ביהמ"ד זה
על ידי באמונתו יחיה
23 אפריל 2019, 13:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''התנגדות'' ללימוד הלכה בציבור הליטאי

אין התנגדות ללימוד הלכה, אלא הכל על בסיס הבנה וידיעה שההלכה נמסרה בעיקר לפסוק ע"פ לימוד הגמ' והבנת הסוגי' משרשה, כמבואר הרבה בספרי הגר"א והגר"ח מולוזין. ונוסף לזה עוד מה שבדורות האחרונים נתנו דגש רב על דרך הלימוד של ההבנה העמוקה ביסודות הסוגיות. לדוג' בישיבת מיר באופן רשמי אסור לאברכים עד גיל 28 לל...
על ידי באמונתו יחיה
25 אפריל 2019, 09:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

חלק מהסיפורים שמובאים שם מוכרים לי גם מהצד השני של הדברים והרי הם מוצגים בעיוות ובחוסר היצמדות לפרטים
הקונטרס הלז הוא שיעור במידת הנקמה
על ידי באמונתו יחיה
29 אפריל 2019, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

אצטרף לדברי תלמיד חבר היות שגם לי יצא לא אחת להשתתף בהרצאותיו הפריעה לי נקודה אחת והיא שמתיישבת קבוצת בחורים שלא בהכרח יצאו ברגע זה מבית המדרש וד"ל ודנים במעשה האבות בלא שום אחריות. אך עדיין יש שם בחורים ואברכים שלוקחים את הדבר ברצינות וכובד ראש מתבקש לעניין חרדיותו והימצאותו בתוך המחנה של הרב אוריה...
על ידי באמונתו יחיה
12 יוני 2019, 20:41
עבור לפורום
עבור לנושא

"שטעלעס"

פגשתי אברך שאלתיו מה עושה היום ובתשובה ענה לי שהוא משיב סד"ג בישי"ק.
ותמהתי וכי אינך לומד כל היום בכולל וכי אין זה יותר חשוב מאשר משיב סד"ג בישי"ק ומדוע אתה מספר לי דווקא על עיסוקך זה 
איפה אהבת וערך לימוד התורה שחונכנו עליה
על ידי באמונתו יחיה
12 יוני 2019, 21:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שטאלעס"

תפילתנו: ותן בלבנו ללמוד וללמד לשמור ולעשות. כל היום בכולל הוא בגדר ללמוד, ועדיין לא עלה לדרגת ללמד, משיב בישי"ק בסד"ג, כבר הוא עליה בדרגה, הוא כבר עוסק גם בללמד, ואמרו חכמים: הוה זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים. גם אם הוא ראש בכולל, ראש לשועלים הוא, משיב בישי"ק סד"ג נכון שזה זנב, אבל זנב לאריות. הל...
על ידי באמונתו יחיה
12 יוני 2019, 23:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שטעלעס"

@גמח  שלח לי בפרטי לא הספקתי לעבור על הכול  אבל נשמע מענין
חישבתי דרכי חלק ב.pdf
על ידי באמונתו יחיה
16 יוני 2019, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נישואין עם גיורת

כוונתו של עמרם בלוי להתחתן עם הגיורת רות בן-דוד (שמה הקודם: מדליין פיריי) עוררה בשנת 1963 סערה ציבורית בקרב אנשי נטורי קרתא והעדה החרדית, בשל היות הכלה המיועדת קתולית לשעבר וצעירה ממנו באופן ניכר (בת 45 אז). תלמידיו ובניו ראו במעשה זה פחיתות כבוד עבורו. רבני העדה החרדית התנגדו לנישואין בנימוק שלמנהי...
על ידי באמונתו יחיה
16 ינואר 2020, 22:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

@שאר לעמו דווקא בבית מדרש הגר"א ישנה קבוצה ללימוד 7 דפים ביום ומסיימים את הש"ס אחת לשנה, והם מוציאים לאור את הגיליון "משנת התלמוד". ראה כאן https://www.tora-forum.co.il/viewtopic.php?t=5878 https://sfilev2.f-static.com/image/users/419930/ftp/my_files/sop-resize-400-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20...
על ידי באמונתו יחיה
26 פברואר 2020, 16:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

  דבר שלא בא לעולם נראה לנו משהו אלמנטרי משום שאנו רגילים לעולם מאוד מתוכנן שיש בו מכירות של חוזים ואופציות ומניות ואגחי"ם, כולם יודעים מה עומד לקרות בקרוב ואף אחד לא באמת חושש שהתבואה בשדה לא תגדל כי במקסימום נזמין מטורקיה. אך בעולם שבו הכל בנוי על בלימה החוזים אין להם משמעות רבה מידי, אין ביטוח ל...
על ידי באמונתו יחיה
03 מרץ 2020, 17:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי אברהם אבועלפיא

לענ"ד ממש טעות להתמקד בנידון השינה בסוכה לגבי חב"ד. זאת הבעיה הקטנה שם. עיקר הבעיה היא שהם יצאו מהגטו דידן, וכל יסודות האידישקייט הבסיסיים שלנו רופפים אצלם, ואידך זיל גמור. תזכורת אשכול זה הוא בענין ר' אברהם אבועלפיא אשכול בענין חב"ד אולי ראוי שיפתח אך מקומו מסתמא באקטואליה פנימי ולכך כדאי שאשכול ז...
על ידי באמונתו יחיה
16 אפריל 2020, 13:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהות הטומאה - מה זה טומאה?

במדבר רבה (וילנא) פרשת חקת פרשה יט סימן ח  שאל עובד כוכבים אחד את רבן יוחנן בן זכאי אילין עובדייא דאתון עבדין נראין כמין כשפים אתם מביאים פרה ושורפין אותה וכותשין אותה ונוטלין את אפרה ואחד מכם מטמא למת מזין עליו ב' וג' טיפין ואתם אומרים לו טהרת, אמר לו לא נכנסה בך רוח תזזית מימיך אמר לו לאו, ראית אד...
על ידי באמונתו יחיה
01 מאי 2020, 13:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה

@בדיעבד שבדיעבד 
שוטנשטיין דף ד.pdf